Članek
Odziv WCH in peticija proti deklaraciji voditeljev držav G20 na Baliju
Objavljeno Dec 04, 2022

Odziv na izjavo voditeljev skupine G20 na Baliju

Avtor: World Council for Health (Svetovni svet za zdravje)

23. november 2022

Predstavniki držav skupine dvajsetih (G20) so se 15. in 16. novembra 2022 sestali na Baliju, kjer so razpravljali o temi "Okrevati skupaj, je močnejše okrevanje". Od takrat so izdali deklaracijo s predlogi in zavezami, ki razkrivajo kolektivno namero tistih, ki obvladujejo skupino G20, da ljudem po svetu vsilijo enotno globalno vlado na račun našega zdravja, avtonomije in temeljnih svoboščin. 

 

Svetovni svet za zdravje se želi odzvati na številne zaskrbljujoče točke, ki so neposredno povezane z zdravjem, in sicer na naslednji način: 

 

Program cepljenja za Covid-19

V 22. točki deklaracije je navedeno: "Priznavamo, da je obsežno cepljenje z injekcijami COVID-19 svetovno javno dobro".

Vse več dokazov o korupciji regulativnih organov in dejanski podatki o škodi, povezani s programom cepljenja za Covid-19, te izjave ne podpirajo. Svetovni svet za zdravje poziva člane skupine G20, naj prevzamejo odgovornost za resne napake globalnega programa cepljenja za Covid-19 in odgovarjajo za obsežno škodo, ki je bila povzročena moškim, ženskam in otrokom v času krize s cepivi za Covid-19. 

Cepiva, terapevtiki in diagnostika

V točki 22 je navedeno tudi: "Pospešili bomo naša prizadevanja za zagotovitev pravočasnega, pravičnega in splošnega dostopa do varnih, cenovno dostopnih, kakovostnih in učinkovitih cepiv, terapevtikov in diagnostike."

Množično testiranje ljudi in kampanje množičnega cepljenja v času Covid-19 so bile nepotrebne, invazivne ter potrata časa in denarja. 

Svetovni svet za zdravje predlaga, da članice skupine G20 razmislijo o škodi, ki jo je povzročila ta jalova strategija, zaradi katere so države in njihovi prebivalci bankrotirali z vlaganjem v neustrezno testirana, draga eksperimentalna zdravila (cepiva in terapevtike) ter neustrezne diagnostične tehnologije. 

Pristop "eno zdravje", vključno z genomskim nadzorom

V izjavi G20 je tudi navedeno, da je skupina G20 "še naprej zavezana uveljavljanju večsektorskega pristopa "eno zdravje" in krepitvi globalnega nadzora, vključno z genomskim nadzorom, da bi odkrili patogene in protimikrobno odpornost, ki lahko ogrozijo zdravje ljudi".

Ravno ta globalizirani pristop ogroža zdravje ljudi in kaže na jasen poskus globalistov, da bi zdravstveno "oskrbo" in osebne podatke komercializirali za namene centraliziranega korporativnega nadzora. Svetovni svet za zdravje opozarja člane skupine G20, da imajo ljudje na svetu neodtujljive pravice, med katerimi je tudi pravica do telesne avtonomije. Skupina G20 nima pravice do podatkov ljudi brez njihove izrecne privolitve. 

Brez našega izrecnega in zavestnega soglasja nas ne smejo na noben način anketirati. Naša telesa, naše izbire in naši podatki so naša rodna pravica in nam pripadajo.

Potni listi za svobodo potovanja in cepljenja

V 23. točki deklaracije je navedeno: "Priznavamo pomen skupnih tehničnih standardov in metod preverjanja v okviru Mednarodnih pravil o varstvu človekovih pravic (2005) za omogočanje nemotenega mednarodnega potovanja, interoperabilnosti ter priznavanja digitalnih in nedigitalnih rešitev, vključno z dokazili o cepljenju."

V nadaljevanju je omenjeno "graditi na uspehu obstoječih standardov in digitalnih potrdil COVID-19". 

 

Če skupina G20 kot nekakšno "rešitev" predlaga dokazilo o cepljenju s poskusnimi cepivi, se resno sprašujemo o naravi problema, ki ga skuša rešiti. 

 Zdi se, da je treba člane skupine G20 ponovno spomniti na neodtujljive pravice vseh ljudi. Neodtujljive pravice vseh ljudi ne vključujejo le telesne avtonomije, temveč tudi pravico do svobode zbiranja in potovanja. Vsi smo avtohtoni prebivalci Zemlje, zato so naša gibanja in izbire naša last. Zato Svetovni svet za zdravje odločno nasprotuje kakršnemu koli digitalnemu potrdilu o cepljenju kot pogoju za potovanje. Vsak moški, ženska in otrok ima pravico do svobodnega življenja, dela, potovanja in zbiranja, ne glede na svoj zdravstveni status. Raziskati bi morali načine, kako zagotoviti, da se mandati, omejitve in neopravičljive kršitve temeljnih pravic ljudi nikoli več ne bi ponovile, ne pa iskati načine, kako jih še bolj utrditi v družbi. Zdi se, da gre za očiten poskus članic skupine G20, da bi pripravile teren za sistemsko kršenje naših človekovih pravic.

Svetovni svet za zdravje ima sporočilo za voditelje držav skupine G20, ki s podpisom teh deklaracij zavajajo s svojo pristojnostjo, da delujejo v imenu ljudi na svetu: Prekinite s svojim početjem. Prenehajte služiti svojim korporativnim plačnikom in služite ljudem, ki ste jih za nekaj časa imeli privilegij ščititi. Naučite se iz številnih škodljivih napak v zadnjih treh letih. Obstaja boljša pot in deklaracija skupine G20 to zagotovo ni.

*

*

Skupina dvajsetih G20 je medvladna skupina, ustanovljena leta 1999, ki jo sestavlja 19 držav in Evropska unija (EU). Njen namen je združiti sistemsko pomembna industrijska gospodarstva in gospodarstva v razvoju ter razpravljati o ključnih vprašanjih svetovnega gospodarstva, kot so finančna stabilnost, podnebne spremembe in trajnostni razvoj. Skupina G20 trdi, da predstavlja več kot 80 odstotkov svetovnega BDP, 75 odstotkov mednarodne trgovine in 60 odstotkov svetovnega prebivalstva. Sedanji predsednik je predsednik indijske vlade Narendra Modi. 

Vir: https://worldcouncilforhealth.org/news/statements/g20-bali-leaders/

* * *

PETICIJA 

Ljudska razglasitev nasprotovanja deklaraciji voditeljev skupine G20 na Baliju

* * *

Spodaj podpisani nasprotujemo deklaraciji voditeljev skupine G20 z Balija, saj gre za grobo kršitev nacionalne suverenosti, svobode posameznika, zdravstvene svobode, osebne zasebnosti in pravice do potovanja.

PODPIS PETICIJE: https://healthfreedomdefense.org/proclamation/?#form

* * *

Namen deklaracije skupine G20 je:

- globalni digitalni potni listi za cepiva in digitalne osebne izkaznice, povezane z globalnimi digitalnimi zdravstvenimi omrežji za potovanje

- digitalne valute centralnih bank za spremljanje in nadzor nakupov in vedenja

- stopnjevanje nadzora in cenzure interneta z uporabo pretveze "dezinformacij".

- širjenje globalnega upravljanja s pomočjo trojanskega konja aparata za biološko varnost

- "reforme" v proizvodnji in distribuciji hrane, ki bodo škodovale malim kmetom in narekovale, katera živila lahko uživamo

Pozivamo vse izvoljene uradnike, naj se postavijo na stran "nas, ljudi" in javno obsodijo ta najnovejši poskus globalnih elit, da uresničijo svojo distopično vizijo tehnično-fevdalne države, v kateri bomo mi digitalno označeni kot podložniki.

Ozadje:

15. in 16. novembra 2022 se je izbrana skupina nepredstavljivo bogatih poslovnih voditeljev in visokih političnih uradnikov sestala na Baliju na letni konferenci G20, kjer so nameravali načrtovati svoje globalne ambicije za vzpostavitev mednarodnega sistema tehnokratske skladnosti in nadzora.

Cilji tega globalnega sistema so podrobno opisani v 59-stranski posodobitvi iz leta 2022 na Baliju za skupino G20 in strnjeni v deklaraciji voditeljev skupine G20 z Balija.

Srečanje se je končalo s podpisom zaveze voditeljev 20 največjih svetovnih gospodarstev, ki si prizadeva za seizmično preoblikovanje celotnega svetovnega trgovanja, potovanj, zdravstvene svobode, zasebnosti in komunikacij. 

Poleg retorične umetelnosti "vključenosti", "raznolikosti", "trajnosti" in vrste obveznih besed in besednih zvez se dokument bere kot načrt za milijardersko utopijo in digitalno plantažo za preostalo človeštvo.

Na seznamu želja globalistov skupine G20 so med drugim:

 

1) vzpostavitev globalnega digitalnega potnega lista za cepivo in digitalne osebne izkaznice, povezane z globalnimi digitalnimi "zdravstvenimi" omrežji, brez katerih potovanje ne bi bilo dovoljeno:

Izjava skupine G20, oddelek 23:

Podpiramo ustanovitev centra Svetovne zdravstvene organizacije za prenos tehnologije za cepiva mRNA ter vse podružnice v vseh regijah sveta, da bi si pod prostovoljnimi in medsebojno dogovorjenimi pogoji izmenjali tehnologijo in tehnično znanje in izkušnje. 

Priznavamo pomen skupnih tehničnih standardov in metod preverjanja v okviru Mednarodnih pravil o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (2005), da bi omogočili nemoteno mednarodno potovanje, interoperabilnost ter priznavanje digitalnih in nedigitalnih rešitev, vključno z dokazilom o cepljenju. Podpiramo nadaljnji mednarodni dialog in sodelovanje pri vzpostavitvi zaupanja vrednih globalnih digitalnih zdravstvenih omrežij kot del prizadevanj za krepitev preprečevanja in odzivanja na prihodnje pandemije, ki bi morala izkoristiti in nadgraditi uspeh obstoječih standardov in digitalnih potrdil COVID-19.

 

 2) Uvedba digitalnih valut centralnih bank (CBDC), ki jih je mogoče programirati. CBDC bi centralnim bankam omogočili, da narekujejo razvoj digitalnih valut. Programabilnost CBDC bi centralnim bankam omogočila, da neposredno pridobijo nadzor nad nakupi in obnašanjem transakcijskih strank:

Izjava skupine G20, oddelek 27:

Spodbujamo centralne banke, druge javne organe in plačilno industrijo, da še naprej sodelujejo pri teh pomembnih pobudah za izboljšanje čezmejnih plačil. Pozdravljamo poročilo Odbora Banke za mednarodne poravnave (BIS) za plačila in tržno infrastrukturo (CPMI) o povezovanju plačilnih sistemov in vlogi vmesnikov za programiranje aplikacij (API), ki je bilo predstavljeno na skupni delavnici indonezijskega predsedstva skupine G20 v sodelovanju s CPMI BIS in inovacijskim vozliščem BIS ... Prav tako pozdravljamo skupno poročilo CPMI BIS ... Pozdravljamo nadaljnje raziskovanje, kako bi lahko bili CBDC oblikovani za lažje čezmejno plačevanje ob ohranjanju stabilnosti in celovitosti mednarodnega denarnega in finančnega sistema.

 

3) Stopnjevanje nadzora in cenzure interneta z uporabo pretveze "dezinformacij":

Oddelek 24 Deklaracije skupine G20:

Priznavamo, da je cenovno dostopna in visokokakovostna digitalna povezljivost bistvena za digitalno vključevanje in digitalno preobrazbo, odporno, varno in zaščiteno spletno okolje pa je potrebno za krepitev zaupanja v digitalno gospodarstvo [...] Priznavamo, da je treba preprečevati kampanje dezinformacij, kibernetske grožnje, spletne zlorabe in zagotavljati varnost infrastrukture povezljivosti.

 

4) Širjenje globalnega upravljanja s pomočjo trojanskega konja aparata za biološko varnost. To je še en poskus izkoriščanja "nujnih zdravstvenih razmer" za širjenje moči nadnacionalnih organizacij, kot je Svetovna zdravstvena organizacija:

Deklaracija skupine G20, oddelek 19:

Ponovno potrjujemo svojo zavezanost h krepitvi globalnega upravljanja zdravja z vodilno in usklajevalno vlogo Svetovne zdravstvene organizacije ter podporo drugih mednarodnih organizacij. Podpiramo delo medvladnega pogajalskega telesa (INB), ki bo pripravilo osnutek in se pogajalo o pravno zavezujočem instrumentu, ki bi moral vsebovati tako pravno zavezujoče kot pravno nezavezujoče elemente za okrepitev pandemske PPR, in delovne skupine za mednarodne zdravstvene predpise, ki bo preučila spremembe Mednarodnih zdravstvenih predpisov (2005), pri čemer se zavedamo, da bo odločitev sprejela Svetovna zdravstvena skupščina.

 

5) "Reforme" na področju proizvodnje in distribucije hrane, ki bodo v škodo malim kmetom in lokalni proizvodnji hrane, poleg tega pa bodo narekovale, katera živila smemo uživati, hkrati pa bodo koristile kmetijskim monopolom in biotehnološki industriji. Pristop "eno zdravje" je bil opisan kot načrt za prevzem prehranskih verig in naravnih območij v imenu javnega zdravja.

"Sprejemanje inovativnih praks in tehnologij" je namenjeno napredku biotehnološkega kmetijstva in njegovih proizvodov, kot je laboratorijsko pridelano meso. "Odgovorno vlaganje v kmetijske raziskave in znanost" pomeni nadzor nad prehranskimi sistemi in ustvarjanje odvisnosti od hrane s pomočjo prehranskih sistemov z gensko spremenjenimi organizmi:

Deklaracija G20, oddelek 7:

Izvajali bomo tudi pristop "eno zdravje", okrepili raziskave na področju živilske znanosti in tehnologije...

Deklaracija G20, oddelek 9:

Zavezujemo se, da bomo podpirali uvajanje inovativnih praks in tehnologij, vključno z digitalnimi inovacijami v kmetijstvu in prehranskih sistemih, da bi povečali produktivnost in trajnost ... Spodbujali bomo odgovorne naložbe v kmetijske raziskave in znanost ter na dokazih temelječe pristope.

 

Skratka, namen tega načrta je NADZOR - ustvariti vrsto monopolov, kartelov in oligopolov, ki bodo upravljali hrano, energijo, zdravstvo, potovanja, trgovino in vse vidike našega življenja.

Najnovejše srečanje in "zaveza" predstavnikov skupine G20 sta še en napad na dostojanstvo in svoboščine ljudi po vsem svetu.

Težave sveta zahtevajo lokalne rešitve, prilagojene posameznim skupnostim, ne pa diktata od zgoraj navzdol neizvoljenih in neodgovornih tehnokratov, ki želijo preoblikovati naše družbe pod pretvezo zdravja, okolja, enakosti in vključenosti.

Skupaj izražamo svoje nasprotovanje temu najnovejšemu poskusu podrejanja človeštva. Zahtevamo, da naši javni uslužbenci obsodijo deklaracijo voditeljev skupine G20 z Balija in se postavijo po robu ljudem, ki jih zastopajo.

"Če je bil kdaj koli čas, da se človeštvo prebudi, je zdaj ta čas." - Vandana Shiva

To izjavo so 28. novembra 2022 napisali in podpisali,

Leslie Manookian, ustanoviteljica in predsednica

Sklad za obrambo svobode v zdravstvu

Vir: https://healthfreedomdefense.org/proclamation/?

* * *

ALI PRIHAJA PODNEBNI TRAJNI LOCKDOWN? Kot načrt UN in WEF https://joannenova.com.au/2022/12/oxford-2024-climate-lockdowns-start-you-will-be-tracked-and-trapped-in-your-suburb-and-happy-about-it/ https://www.brisbanetimes.com.au/business/workplace/the-parisian-15-minute-city-comes-to-brisbane-20221108-p5bwjs.html

PETICIJA Ljudska razglasitev nasprotovanja deklaraciji voditeljev skupine G20 na Baliju Spodaj podpisani nasprotujemo deklaraciji voditeljev skupine G20 z Balija, saj gre za grobo kršitev nacionalne suverenosti, svobode posameznika, zdravstvene svobode, osebne zasebnosti in pravice do potovanja. PODPIS PETICIJE: https://healthfreedomdefense.org/proclamation/?#form

https://merylnass.substack.com/p/decoding-the-white-house-report-on?utm_source=post-email-title&publication_id=746368&post_id=97357901&isFreemail=true&utm_medium=email

Koalicija zasebnih podjetij je objavila "načrt digitalne identifikacije", ki posamezne države poziva, naj sprejmejo politike, potrebne za vzpostavitev sistema digitalne identifikacije. "Koalicija za boljšo identiteto" je decembra 2022 izdala dopolnilni sklop političnih priporočil za državne vladne uradnike z naslovom Better Identity in America (Boljša identiteta v Ameriki): A Blueprint for State Policymakers," je navedeno na njenem spletišču. "Ta priporočila so osredotočena na načine, kako lahko vlade izboljšajo zasebnost in varnost rešitev digitalne identitete." Koalicija Better Identity, ki je začela delovati leta 2018, je medsektorsko partnerstvo 27 podjetij, ki razvijajo politične pobude za spodbujanje boljših rešitev za preverjanje identitete in avtentikacijo. Med ustanovnimi člani koalicije Better Identity Coalition so vodilni predstavniki panog s področja finančnih storitev, zdravstva, tehnologije, telekomunikacij, finančne tehnologije, plačil in varnosti, katerih cilj je vzpostaviti Med člani so AT&T, CVS, Discover, Early Warning, Equifax, Experian, Facetec, Fidelity, ID.me, IDEMIA, JPMorgan Chase & Co, LexisNexis, MassMutual, Mastercard, Microsoft, Norton LifeLock, Notarize, Okta, OneSpan, Onfido, PNC Bank, Ping Identity, TransUnion, Uniken, US Bank, Wells Fargo in Yubico. https://www.technocracy.news/coalition-of-private-companies-release-policy-blueprint-for-state-government-officials-to-push-for-digital-id/

Težke nevarnosti, s katerimi se soočamo danes, vključujejo centralizirano vlado, ki mikroupravlja družbo, vse večjo možnost globalne vojne, vse večjo možnost prisilne kapitulacije ter zamenjavo argumentirane razprave in svobodnega govora z državno sankcioniranimi "pripovedmi" in cenzuro: zdi se, da totalitarno vladanje ni več daleč za nami. To je nova vrsta vojne proti civilistom za nadzor nad njihovimi mislimi. https://www.zerohedge.com/geopolitical/war-eight-billion-minds

Nova Zelandija je postala popolna policijska država Vsak, ki ima drugačno stališče, je sovražnik. Novozelandska vlada je izdala brošure, v katerih javnosti sporoča, da je treba njihove prijatelje ali družinske člane, če sumijo, da nasprotujejo vladnim politikam, vključno z ukrepi COVID, prijaviti kot teroriste. https://twitter.com/WallStreetSilv/status/1604160940211306497

"LAŽI, KI MI JIH JE POVEDALA MOJA VLADA, IN KAJ JE V RESNICI "BOLJŠA" PRIHODNOST, KI PRIHAJA" - INTERVJU DR. MERCOLE Z DR. ROBERTOM MALONEOM https://www.bitchute.com/video/ptZR7sCocLct/

"Če nimate česa skrivati, je to v redu. Toda ali želite, da vlada narekuje vse vidike vašega življenja?" "Pri neto ničelni vrednosti ne gre za reševanje planeta. Neto ničla pomeni, da transhumanisti prevzamejo nadzor nad hrano in energijo. In najdejo način, kako to spremeniti v valuto." "To se ne more zgoditi brez digitalne identifikacije. Digitalna identifikacija so zadnja vrata, pred katerimi se lahko upremo." To je pomemben intervju z neodvisno vlagateljico Meliso Cuimmei. https://www.bitchute.com/video/1DkxUtDnkxym/?comment=9CrTRBnnLZ3HvHlYUSYjvPxHEmWtFqItqhKp