Članek
Svetovna zdravstvena organizacija in Svetovni gospodarski forum si prizadevata za nadzor nad javnim zdravjem in odpravo človekovih pravic
Objavljeno Dec 29, 2022

Svetovna zdravstvena organizacija in Svetovni gospodarski forum si prizadevata za nadzor nad javnim zdravjem in odpravo človekovih pravic

Dokument Grand Jury (67) med drugim navaja: Dve izvedenki sta Dr. Silvia Behrendt in Dr. Astrid Stuckelberger, ki sta bili na vodilnih položajih v Svetovni zdravstveni organizaciji in Združenih narodih. Razkrivata, kako se je Svetovna zdravstvena organizacija

strateško infiltrirala v vse države sveta, da bi odpravila demokracijo in človeštvu vsilila svojo tiranijo.

Dr. Silvia Behrendt je avstrijska odvetnica, trenutno direktor Agencije za globalno odgovornost na področju zdravja (GHRA). Je nekdanja pravna svetovalka sekretariata Mednarodnih zdravstvenih predpisov (IHR) pri Svetovni zdravstveni organizaciji.

Dr. Silvia Behrendt je doktorirala na Univerzi St. Gallen v Švici, na temo Mednarodni zdravstveni predpisi in izvršilni organ Svetovne zdravstvene organizacije med izrednimi razmerami na področju javnega zdravja mednarodnega pomena. Kasneje je sodelovala s

Sekretariatom za mednarodne zdravstvene predpise v Ženevi pri Svetovni zdravstveni organizaciji in vodila misije SZO v države z namenom nacionalnega izvajanja

mednarodnih zdravstvenih predpisov.

Dr. Astrid Stuckelberger je znanstvenica, raziskovalka in učiteljica na Medicinski fakulteti Univerze v Ženevi in Lozani (Švica). Sodelovala je s Svetovno zdravstveno organizacijo (SZO) na področju mednarodnih zdravstvenih predpisov (IHR) in upravljanju izrednih razmer na področju javnega zdravja med letoma 2009 in 2013. Ustanovila je poletno šolo o globalnem zdravju in človekovih pravicah na univerzi, ki obravnava SZO, IHR in Združene narode ter politike, povezane z zdravjem in globalnim upravljanjem.

Svetovna zdravstvena organizacija ima svojo "ustavo", besedo ki je bila skrbno izbrana z namenom, da bi nadomestila ustave narodov. Na spletni strani so države članice zavezane k brezpogojni poslušnosti vsemu, kar reče Svetovna zdravstvena organizacija, s čimer je dejansko postala ena svetovna vlada, ki deluje brez upoštevanja nacionalnih ustav in kakršne koli demokracije.

Vse to se dogaja pod krinko "zdravstvenega varstva". Mednarodni zdravstveni predpisi (IHR) so bili izumljeni, da bi utrli pot tej svetovni tiraniji. Vse, kar potrebujejo, da se svet podredi, je metoda za razglasitev "izrednih razmer na področju javnega zdravja mednarodnega obsega", ki jo je mogoče zlahka doseči z goljufivo diagnostiko. Zvižgači SZO in Združenih narodov razkrivajo, da so zasebni subjekti ustvarili svetovni sistem, ki jim omogoča, da da lahko uporabijo izgovor "nujnih zdravstvenih razmer mednarodnega pomena", da bi človeštvu odvzeli vse pravice in svoboščine ter uvedli totalitarni režim, ki ga vodi finančna oligarhija.

Večina kritik, ki so jih izrazili znanstveniki in zdravniki, pravi, da so vsi priporočeni in zahtevani zdravstveni ukrepi nacionalnih zdravstvenih organov ali Svetovne zdravstvene organizacije dejansko v nasprotju z obstoječimi epidemiološkimi in medicinskimi doktrinami. To je namerno, saj osnovni koncept, ki se uporablja za COVID-19, ne

ne sledi uveljavljenim znanstvenim načelom, temveč drugačni ideologiji, ki je oblikovana kot "globalna zdravstvena varnost" in pomeni, da se zdravje obravnava kot vprašanje nacionalne varnosti.

Postopno nadomeščanje medicinskih ciljev s političnimi se je začelo v ZDA v okviru nastajajočih nalezljivih bolezni v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja. SZO je v kratkem času institucionalizirala ta novi pristop in hitro ustanovila popolnoma nov oddelek, imenovan Nastajajoče in druge nalezljive bolezni (Emerging and Other Communicable Diseases). Potreben je bil tehnokratski aparat nadzornih omrežij, ki bi se lahko spopadel s temi novimi grožnjami.

Zato je bila leta 2001 sprejeta resolucija skupščine Votels, ki je že vključena v ta pomemben koncept, ki je prvič pozvala k iskanju opredelitve izrednih razmer na področju javnega zdravja mednarodnega pomena za namen revizije zastarelih sanitarnih zakonov, imenovanih Mednarodni zdravstveni predpisi. Težava je bila v tem, da so imeli zelo ozko področje uporabe in so veljali le za rumeno mrzlico, črno mrzlico in druge bolezni.

mrzlico in kolero.

Hkrati se je zlasti v ZDA začelo načrtovanje bioterorističnih scenarijev - v vojski in na akademski ravni. Najpomembnejša vaja je bila Dark Winter in zanimivo je, da so vse te vaje kmalu zatem "postali resnični dogodki". V ZDA je bila od leta 1990 dalje pripravljena tudi zakonodaja za omejevanje državljanskih svoboščin za boj proti bioterorizmu. To je začel izvajati Center za nadzor bolezni (CDC) in dokončali so jo profesorji z univerze Georgetown skupaj z Univerzo Johnsa Hopkinsa. Nov zakon se je imenoval Model State Emergency Health Powers Act. Ta vzorčni zakon je bil v tistem času v ZDA ostro kritiziran.

zaradi preoblikovanja guvernerjev v diktatorje, a je bil sčasoma uporabljen v številnih državah.

Torej najpomembnejši mejnik v procesu revizije Mednarodnega zdravstvenega pravilnika,

ki je mednarodna pogodba, je bil izbruh hudega akutnega respiratornega sindroma,

skrajšano SARS leta 2002, ki so ga spremljala opozorila medijev in pozornost, ki ni bila sorazmerna z nevarnostjo bolezni, ki je bila izredno majhna. Poleg tega je med znanstveniki obstajalo kvazi soglasje, da bi lahko nov izbruh SARS bi lahko imel bioteroristični potencial. Ta politični bioteroristični okvir izbruha SARS je povzročil v

mednarodni skupnosti mnenje, da je treba na novo napisati stare sanitarne zakone, da bi vključevali bioterorizem, ne da bi SZO ta cilj uradno poimenovala.

Tako je bila pravna razsežnost koncepta globalne zdravstvene varnosti leta 2005 uspešno

vključena v Mednarodne zdravstvene predpise (IHR) in tako je bil ameriški model javnega zdravja v izrednih razmerah izvožen v mednarodno skupnost in je zdaj vključen v nacionalne ustave, ki nikoli niso imele takšnih ustavnih določb o izrednih razmerah.

Nato so bile zastarele določbe IHR o obvladovanju bolezni nadomeščene z vključitvijo patogenov, ki ogrožajo nacionalno varnost in zahtevajo uvedbo izrednih razmer, ki je omogočila zatiranje pravnih standardov ne le v smislu predpisov o zdravstveni varnosti, temveč tudi v smislu temeljnih standardov, svoboščin in državljanskih pravic.

V skladu s to novo paradigmo endemične bolezni, ki povzročajo največ smrti, ne spadajo v kategorijo v tem globalnem sklopu pravil, ki so zdaj standardni postopek za pandemije, temveč le na novo ugotovljeni patogeni. V okviru globalne zdravstvene varnosti se je pojavil pomen diagnostike kot novo prednostno vprašanje, saj je treba grožnjo opredeliti kot "ogrožajočo, preden pride do uničujočih učinkov".

Poleg tega se je zaradi nevarnosti bioterorizma ustanavljanje laboratorijev povečalo v celotnem svetu. Ker je biološko orožje opredeljeno kot orožje za množično uničevanje, po mednarodnem pravu predstavlja kaznivo dejanje. Edina pravna pot za zakonito izvajanje raziskav in zdravljenja se imenuje "biološka obramba", ki poteka v laboratorijih.

Vsi koronavirusi SARS spadajo v kategorijo C potencialnih nevarnih snovi v ZDA. So

bioteroristični dejavniki in so razvrščeni tudi v strokovni režim EU za dvojno uporabo. To

se nanaša na možnost civilne in vojaške uporabe. Zdaj lahko razumemo, zakaj SZO in svetovna skupnost ne obravnavata SARS-CoV-2 v skladu z najsodobnejšim medicinskim znanjem, temveč se proti virusu borijo kot proti grožnji za državo na nesorazmeren način z vojaško in ne medicinsko terminologijo in so uporabili nemedicinske protiukrepe. Na vseh ministrstvih za zdravje po svetu pa so nastali novi oddelki ki se imenujejo oddelki za nacionalno zdravstveno varnost.

Zato lahko razumemo, zakaj se je majhno število atipičnih primerov pljučnice v Wuhanu konec leta 2019 in v prvih dneh leta 2020 poročalo SZO in kmalu postalo izredno stanje na področju javnega zdravja, ki vzbuja mednarodno zaskrbljenost, kmalu zatem pa je postalo pandemija. Vse to je posledica mednarodnih zdravstvenih predpisov (IHR) in njihove revizije. Nekateri patogeni, kot so vsi novi sevi podtipov gripe ali koronavirusov SARS,

imajo prednost in jih je treba v 24 urah sporočiti SZO. SZO in generalni direktor morata sestaviti Odbor za izredne razmere v skladu z mednarodnim pravilnikom o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ko prejme takšno uradno obvestilo. Torej je pravno zavezan, da ustanovi ta odbor za izredne razmere.

Brez izrednih razmer na področju javnega zdravja mednarodnega pomena, pa ni mogoče uporabljati netestiranih zdravil, kot so cepiva. Vi sekundarni zakoni - kot so zakoni EU ali ameriške Uprave za hrano in zdravila (FDA) uporabljajo koncept izrednih razmer v javnem zdravju, ki ga je razglasila SZO. Če se pojavi PHEIC (javnozdravstvena urgenca mednarodnega pomena), mora vsaka država nemudoma sprožiti mehanizem poslušnosti SZO.

SZO je trenutno edina agencija Združenih narodov, ki ki ima ustavo. Ustava SZO, členi 21(19), 21a in 2 so za države članice neposredno zavezujoči, ko sprejmejo Mednarodne zdravstvene predpise (IHR). Torej jim ni treba iti skozi celoten postopek pogodbe. Zato je to zelo nevarno. Ustava SZO kot da bi nameravala nadomestiti vse ustave na svetu.

Zakaj so uporabili besedo "ustava"? In odgovori pravnikov SZO so vedno bili: "Oh, sprejeli smo jo na generalni skupščini leta 2005 na podlagi ustave SZO, člena 21a in člena 2".

In zanimivo je, da so le zaradi pojava SARS-a sprejeli to novo ideologijo (prilagojeno iz "globalne zdravstvene varnosti), da endemične bolezni niso grožnja zdravju, ampak le nove bolezni, ki jih ni mogoče zdraviti. Tako so ta novi koncept vključili v stare zakone, ki so že obstajali pri SZO. Tako so sprejeli to popolnoma novo ideologijo, ki je bila sprejeta kot resolucija. In zanimivo je, da je to mednarodna pogodba, vendar SZO ni pogodbenica, zavezuje jo le resolucija. Medtem pa je pri drugih mednarodnih pogodbah SZO podpisnica ( npr. Okvirna konvencija o nadzoru nad tobakom). To je torej mednarodni zakon in ne pogodba.

Države članice so se s tem strinjale leta 2005. Vse so izjavile, da želijo imeti to novo vrsto pravil mednarodnega prava, zdaj pa ga morajo izvajati na nacionalni ravni.

Od leta 2007 so začela veljati in države jih morajo izvajati. V Avstrijski ustavi na primer ni klavzule o izrednih razmerah in niso sprejeli svojih sanitarnih zakonov in zakonov o epidemiologiji. Nimajo klavzule o izrednih razmerah, a še vedno imajo enak režim kot druge države. Ne glede na to, kakšen pravni režim in ustavo imajo države, lahko sistem SZO vpliva na katero koli državo in kateri koli ustavni sistem in kateri koli pravni režim, kar je možno z ali brez klavzul o izrednih razmerah. Uporabljajo pa se pravila o izrednih razmerah.

Enako velja za razvojne cilje in trajnostni razvoj, za katere se zdi, da se ujemajo z obdobji od leta 2000 do 2015, od leta 2015 do leta 2030. V zvezi s tem vzpostavljajo celoten mehanizem, ki postaja vse bolj nejasen. In vse bolj nejasno je, koliko mi kot državljani,

v resnici odločamo. In ne odločamo več o ničemer, ker je vse tako zapleteno in nejasno.

V EU pa so ustanovili agencijo HERA, ki je verjetno veliko bolj prisilna. Nimajo nobenih pristojnosti na področju zdravja, vendar se še vedno pretvarjajo, da jo imajo in še vedno ustanavljajo agencije ter nam dajejo navodila, brez demokratičnih postopkov. HERA je kratica za Health Emergency Response Agency.

Pandemska pogodba SZO ima na koncu člene, da z ustavo SZO, države članice ne potrebujejo nobene druge ustave. Ne samo, da zmanjšujejo moč držav članic, ampak so povabili k pandemski pogodbi tudi številne druge organizacije, ki niso del državnih akterjev - kot so nevladne organizacije, GAVI in medvladne organizacije. Bill in Melinda Gates fundacija, Rockefellerjeva fundacija idr...prihajajo v SZO in in sedijo na sestankih in to so nevladne organizacije, oziroma ne vemo, kaj so. Torej so v to novo pogodbo povabljeni tudi nedržavni akterji, ki bi dobesedno prevzeli ustavo SZO kot eno svetovno ustavo, zaradi odziva na "pandemije".

Na koncu so to zasebna združenja, celo posamezni zasebniki, ki prevzemajo naše nacionalne vlade prek Svetovne zdravstvene organizacije, ki uporabljajo zdravje kot orodje za doseganje vsega, kar si želijo. To lahko vidimo skozi financiranje, ker so GAVI in zasebni partnerji začeli vdirati v celotne Združene narode in posegati vanje. Obstaja zasebna organizacija, imenovana Globalni dogovor ZN (UN Global Compact).

V tem Globalnem dogovoru Združenih narodov je samo zasebni sektor, ki lahko kot partner financira ZN. (68) V njem je do sedaj vključenih okoli 17.000 zasebnih korporacij.

Tudi izvajanje mednarodnih zdravstvenih predpisov (IHR) je zelo nenavadno, ker se izvaja s tako imenovanimi zunanjimi vrednotenji, ki jih izvajajo v skladu z Agendo Svetovne agencije za zdravstveno varnost (the Global Helath Security Agenda). Na spletni strani agende za globalno zdravstveno varnost piše, da imajo zasebni konzorcij, ni pa nobenih informacij za kateri zasebni konzorcij gre. Ne želimo, da zakone izvajajo zasebni subjekti. To je popolnoma nedemokratično, oni pa so na to zelo ponosni.

Global Health Security Agenda (GHSA) (69) je mednarodno prizadevanje na področju preprečevanja in obvladovanja okužb, ki ga je zasnoval Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC), februarja 2014 pa ga je začela izvajati skupina 44 držav in organizacij, vključno s SZO. Namen GHSA je pospešiti izvajanje Mednarodnih zdravstvenih predpisov (IHR). Leta 2017 je bil program GHSA razširjen na nedržavne akterje. Wikipedija med člani konzorcija GHSA navaja več univerz, Fundacijo Billa in Melinde Gates, Eco Health Alliance (ki je obtožen sodelovanja pri pridobivanju funkcij koronavirusa SARS CoV-2 v Wuhanu) ter John Hopkins Univerza, ki je sodelovala pri simulaciji covid pandemije leta 2019 v dogodku Event 201.

Izumili so nov postopek, ki je prav tako problematičen. Imenuje se dovoljenje WHO za uporabo v nujnih primerih. (WHO Emergency Use Authorization). Farmacija se lahko obrne na SZO in reče: "Izumljamo novo zdravilo ali nov diagnostični komplet za to nujno stanje na področju javnega zdravja. Želimo, da ga date v promet in na svoj seznam,". In potem ga SZO uvrsti na seznam in ob tem navede izjavo o omejitvi odgovornosti, ki navaja, da ni nobenega jamstva in nobenega potrdila SZO. In če kdo umre, to ni krivda SZO, saj gre le za seznam.

Potem pa GAVI vzame ta seznam in reče: "Oh, lahko ga uporabimo po vsem svetu. Tudi če nimamo strogih in zelo kompetentnih zdravstvenih organov, imamo ta seznam SZO in zdaj lahko prispevamo k cilju." To počnejo v pogodbah GAVI in tej zvezi za cepljenje. Verjetno bi radi našli boljše regulativne načine, da bi to postalo običajen proces, ki omogoča, da se farmacija obrne na mednarodno organizacijo. Toda potem je to pravzaprav pogodba zasebnega mednarodnega prava, ne pa mednarodnega javnega prava, vendar problem mednarodnega prava zasebnih strank ni priznan. Gre pa za normo, da ne sme biti nobenih medicinskih posegov brez soglasja posameznika, od katere ne smejo odstopati.

V Združenem kraljestvu je na primer zdravstvo v veliki meri privatizirano. Nadzorujejo ga zasebne skupine, celo zasebne dobrodelne organizacije. Za vsem tem stojijo zasebniki,

in na ta način vse nadzorujejo. Ustvarjajo celo svoje prihodnje voditelje, podobno kot to počne Svetovni gospodarski forum (WEF), kar pomeni, da imajo svoje ljudi, ki jim potem govorijo, kaj naj naredijo na položajih moči v vladah.

CEPI je inovativno globalno partnerstvo, ki si prizadeva pospešiti razvoj cepiv proti epidemijam in pandemijam. Kdo so ustanovitelji CEPI? Fundacija Billa in Melinde Gates, Wellcome Trust (Jeremy Farrar), norveška vlada in indijska vlada. CEPI in GAVI sta finančno zelo tesno sodelovala. Ko je bil CEPI leta 2017 ustanovljen, je Bill Gates na Svetovnem gospodarskem forumu (WEF) ob predstavitvi dejal, da bodo zmanjšali varnost kliničnih preskušanj, kar bi omogočilo, da bi se cepiva lahko začela uporabljati v 100 dneh, potem ko Svetovna zdravstvena organizacija razglasi pandemijo.

SZO je ugotovila, da ne potrebuje definicije pandemije, saj je vse, kar potrebujejo, PHEIC, izredne razmere v javnem zdravju mednarodnega pomena, saj želijo proizvajati cepiva. Ni pomembno, kako je pandemija opredeljena v ne-pravnih dokumentih. Dejansko so ublažili zelo visok prag definicije pandemije, ker so ugotovili, da lahko kadar koli razglasijo izredne razmere na področju javnega zdravja, če obstaja mednarodno širjenje bolezni in dokler imajo na voljo diagnostiko zanjo. Pravniki vedno iščejo to opredelitev pandemije, vendar ni nobenih pravnih posledic povezanih z opredelitvijo pandemije. Vendar pa obstaja velika pravna posledica, če generalni direktor SZO izkoristi svoja pooblastila in razglasi izredne razmere na področju javnega zdravja mednarodnega pomena.

V Covid-19 pandemiji so storili veliko manipulacij. Popolnoma so spremenili sistem vrednot. To se v psihologiji imenuje sindrom Hansel in Gretel, ko pravijo:

"Radi vas imamo; cepivo vam bodo dali za vaše dobro, ker smo etični." A potem s cepivi ubijajo ljudi. Popolnoma so opustili etične raziskovalne smernice, ki smo jih razvili v letih od 2006 do 2009. Te spremenjene vrednote so psihološka operacija in eksperiment.

Odbor za spremljanje globalne pripravljenosti (Global Preparedness Monitoring Board - GPMB) (70) naj bi bil neodvisen organ za spremljanje in odgovornost, ki naj bi zagotavljal pripravljenost na svetovne zdravstvene krize. Sestavljata ga generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije in predsednik Svetovne banke ter svetovno priznani voditelji in strokovnjaki z različnih področij, vključno z medicino, svetovnim zdravjem, veterinarsko epidemiologijo, okoljem, človekovimi pravicami, ekonomijo, pravom, spolno identiteto in razvojem. Njegova naloga je, da oblikovalcem politik in svetu zagotovi neodvisno in celovito oceno o napredku pri izboljšanju pripravljenosti in zmogljivosti odzivanja na izbruhe bolezni in druge izredne razmere s posledicami za zdravje.

Na svetovnem vrhu o zdravju 17. oktobra 2022 v Berlinu sta nova sopredsednika GPMB Joy Phumaphi in Jeremy Farrar na osrednji seji predstavila prednostne naloge odbora za pripravljenost: »Arhitektura pripravljenosti na pandemije«. Seja je bila priložnost za strokovnjake s področja globalne zdravstvene pripravljenosti, da razpravljajo o globalnih reformah, ki so potrebne po pandemiji COVID-19. Seznam strateških partnerjev: Fundacija Bill & Melinda Gates, CEPI, Charité - Universitätsmedizin Berlin, Fundacija ENI, Nemško zvezno ministrstvo za zdravje, Johnson & Johnson, Pfizer, Roche, Sanofi, Siemens Healthineers, Wellcome Trust, YouTube Health. Druge vrste partnerjev so Rockefellerjeva fundacija, Globalni sklad (Bill in Hillary Clinton) in Projekt globalnega upravljanja.

Področja razprav so bila osredotočena na nadzor, vključevanje skupnosti, "One Health- Eno zdravje" in naložbe - vse teme, ki so po mnenju Odbora za globalno zdravje že dolgo ključne za razvoj odpornih mehanizmov pripravljenosti na pandemije.

SVETOVNA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA SI PRISVAJA ČEDALJE VEČ MOČI

Kratek seznam učinkov predlaganih sprememb Mednarodnih zdravstvenih predpisov (IHR):

1. Odstranitev pomembnih besed iz IHR: ob polnem spoštovanju dostojanstva, človekovih pravic in temeljnih svoboščin oseb

2. Besedilo se je spremenilo iz priporočil v zavezujoč dogovor, pri čemer je določen "odbor za skladnost". "Obveznosti dolžnosti sodelovanja".

3. Mreža za nadzor in birokracija, ki ju je treba vzpostaviti: "Okrepiti osrednjo vlogo nacionalnih zdravstvenih organov pri upravljanju in usklajevanju s političnimi, medsektorskimi, medresorskimi in večnivojskimi organi za pravočasen in usklajen nadzor in odzivanje."

4. Pri tem bi lahko sodelovale tudi druge agencije ZN (FAO, OIE, UNEP), kar bi vključevalo ukrepe "One Health- Enega zdravja" in s tem razširilo pristojnosti SZO na vse na planetu (poleg zdravja ljudi tudi na divje živali, rastline, oceane, ekosisteme, živinorejo, kmetijstvo).

5. Izmenjava genetskih podatkov ljudi - pridobitev soglasja držav, ne pa tudi posameznikov, katerih podatki se lahko izmenjujejo.

6. Skupine strokovnjakov lahko pridejo v vašo državo, da raziščejo, kaj se dogaja. Kako bi se SZO odzvala na informacije, ki bi jih pridobili, ni jasno.

7. SZO bi lahko uvedla teste in cepljenje za potovanja.

8. Lahko bi zahtevala potne liste za cepiva s kodami QR.

9. Člen 43 grozi, da bo osebam naložila ukrepe, "s katerimi bi dosegli najvišjo dosegljivo raven varovanja zdravja". To bi lahko vključevalo prisilna cepljenja, zdravila, karantene, diete ali druge ukrepe, ki naj bi bili namenjeni varovanju zdravja.

10. SZO bi državam med pandemijami preprečila uporabo zdravil ali cepiv ali drugih ukrepov, ki bi bili po mnenju SZO "nesorazmerni ali pretirani". Pomislite na prepoved Hidroksiklorokina, Ivermectina, cinka, vitamina D.

11. SZO blagoslavlja izmenjavo vzorcev med državami in daje pečat modelu zavezništva EcoHealth Alliance, ki zbira nevarne patogene in jih pošilja drugim državam, da jih preučijo in spremenijo.

12. Za vse to so potrebna velika finančna sredstva, saj si skupina G20 želi 50 milijard dolarjev na leto. (71)

13. Države morajo izvajati nadzor in cenzuro napačnih informacij o dogodkih ali politikah na področju javnega zdravja v medijih, družbenih medijih "in drugih načinih razširjanja takšnih informacij".

* * *

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO), ki je slabo prikrito zastopstvo velike farmacije in interesov korporacij, ki si prizadevajo za tehnokracijo, si prizadeva za vse ključne stvari: pripravlja globalno pogodbo, ki bi Združenim narodom/SZO predala vsa pooblastila za predpisovanje cepiv, potnih listov za cepiva in popolnega nadzora.

ZGODBA NA KRATKO:

1. Globalistična klika želi monopolizirati zdravstvene sisteme po vsem svetu, prikriti napad pa že poteka v obliki mednarodne pogodbe o pandemiji, ki jo je predlagala Svetovna zdravstvena organizacija.

2. Pogodba neposredno ogroža suverenost države pri sprejemanju odločitev zase in za svoje državljane ter bi povsod spodkopala demokracijo. Pogodba bi Svetovno zdravstveno organizacijo pooblastila, da po vsem svetu predpiše cepljenje s cepivi za COVID-19 in potnimi listi za cepiva, lahko pa bi tudi razširila pooblastila Svetovne zdravstvene organizacije, da narekuje vso politiko zdravstvenega varstva po vsem svetu.

3. Pogodba bi Svetovni zdravstveni organizaciji dala tudi pooblastila za cenzuro zdravstvenih informacij po vsem svetu. To bi bilo pogubno, saj ima SZO dolgo zgodovino korupcije in neuspehov zdravstvene politike, ki so neločljivo povezani z nasprotji interesov.

4. Kadar so ljudje oškodovani zaradi zdravstvene politike SZO, ni odgovornosti, saj imajo člani Svetovne zdravstvene organizacije diplomatsko imuniteto.

5. Bill Gates, drugi največji financer SZO, je financiral tudi vaje v primeru pandemije, vključno z Dogodkom 201 (Event 201) in vajo organizacije Iniciativa za jedrsko grožnjo o mednarodnem odzivu na namerne biološke dogodke. Ta scenarij je vključeval nameren izpust gensko spremenjenega biološkega orožja - pnevmonske kuge - za katero ni na voljo nobenega zdravila. Obe vaji sta potekali leta 2019

* * *

Globalistična klika želi monopolizirati zdravstvene sisteme po vsem svetu, prikriti napad pa že poteka v obliki mednarodne pogodbe o pandemiji.(35) Pogajanja o tej pogodbi so se začela 3. marca 2022. (36) Kot poroča portal The Pulse:

"Svetovna zdravstvena organizacija po pandemiji COVID-19 predlaga novo pogodbo o pandemiji, za katero upa, da jo bo sprejelo dovolj držav članic, da bo do leta 2024 zaživela."

Generalni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus meni, da posamični pristopi zavirajo globalno solidarnost, ki je potrebna za reševanje globalnih groženj. Njegova rešitev? Svetovna zdravstvena organizacija naj dobi vsa pooblastila.

V zadnjih dveh letih so globalisti v imenu zagotavljanja "varnosti" vseh pred okužbami upravičili napade na demokracijo, državljanske svoboščine in osebne svoboščine brez primere, vključno s pravico do izbire lastnega zdravljenja. Sedaj želi SZO svoje vodenje pandemije spremeniti v trajno in ga razširiti na sisteme zdravstvenega varstva vseh držav.

Pogodba ogroža nacionalno suverenost

Joe Martino iz revije The Pulse se je pogovarjal s Shabnam Paleso Mohamed, članico usmerjevalnega odbora Svetovnega sveta za zdravje (World Council for Health), ki poudarja, da pogodba daje Svetovni zdravstveni organizaciji:

... prekomerno moč odločanja v suverenih državah o tem, kako bodo ljudje živeli in kako se bodo spopadali s pandemijami, od zapor do pooblastil za zdravljenje."

SZO bi uvedla univerzalen pristop k boleznim, ne da bi upoštevala vse različne razmere v posameznih državah, za kar že vemo, da ne deluje. Pogodba neposredno ogroža suverenost države pri sprejemanju odločitev zase in za svoje državljane ter bi povsod spodkopala demokracijo.

Hkrati bi sodelovanje v tem procesu vsako državo članico stalo na milijone dolarjev. Kot je pojasnila Mohamedova, bo treba o pogodbi glasovati na Svetovni zdravstveni skupščini leta 2023. Za njeno sprejetje potrebujejo večino, in če bo sprejeta, bo zavezovala vse države članice.

Pogodba SZO je "neveljavna in nezakonita"

Mohamedova je zaskrbljena tudi zaradi dejstva, da številne države še ne vedo za to pogodbo in da je mogoče, da bo Svetovna zdravstvena organizacija poskušala uveljaviti njeno izvajanje prej kot leta 2024 - vse to brez sodelovanja ali prispevka javnosti. "To je nedemokratično, protiustavno in zato je pogodba neveljavna in nezakonita," pravi.

Opozarja tudi na zgodovino korupcije v SZO in številne neuspehe zdravstvene politike, ki so "neločljivo povezani z nasprotji interesov". Svetovni svet za zdravje v odprtem pismu o pogodbi SZO o pandemiji delno piše: (37)

"Predlagani sporazum SZO je nepotreben ter ogroža suverenost in neodtujljive pravice. Povečuje zadušljivo moč SZO, da razglaša neupravičene pandemije, uvaja nečloveške zapore ter proti volji ljudi uveljavlja drago, nevarno in neučinkovito zdravljenje.

Svetovni svet za zdravje verjame, da imajo ljudje pravico sodelovati pri vseh sporazumih, ki vplivajo na njihova življenja, preživetje in blaginjo.

Vendar Svetovna zdravstvena organizacija ni sodelovala v procesu sodelovanja javnosti, kar dokazuje, da je njena prednostna naloga pridobivati več moči zase in za svoje korporativne somišljenike, ne pa služiti interesom ljudi. Brez nepristranskega demokratičnega procesa bo vsak sporazum SZO, ki deluje prek Združenih narodov, nezakonit, nelegitimen in neveljaven.

V preteklosti je vodstvu Svetovne zdravstvene organizacije večkrat spodletelo. Med številnimi primeri je odobrilo škodljivo cepivo H1N1 (prašičja gripa) za sporno razglašeno pandemijo.

Prav tako je SZO odpovedala med pandemijo COVID-19, saj je spodbujala zapore, zatirala zgodnje preventivno zdravljenje in priporočala posege s proizvodi, ki se niso izkazali niti za varne niti za učinkovite.

Svetovna zdravstvena organizacija ne sme nadzorovati svetovnega zdravstvenega programa in izvajati biološkega nadzora. Čeprav prejema sredstva iz javnih virov, ki pripadajo ljudem, je v nenehnem navzkrižju interesov, saj prejema tudi znatna sredstva zasebnih interesov, ki s svojimi prispevki vplivajo na odločitve in pooblastila SZO ter imajo od njih dobiček.

Na primer, fundacija Gates in Zveza za spodbujanje cepljenja GAVI, ki jo financira Gates, prispevata več kot milijardo dolarjev na leto."

Skrb zbuja tudi dejstvo, da v primerih, ko ljudje utrpijo škodo zaradi zdravstvene politike SZO, ni odgovornosti, saj ima SZO diplomatsko imuniteto. Po mnenju Mohamedove "SZO v prihodnosti ne bi smela sprejemati NIČNIH odločitev o svetovnem zdravju".

Najvišja prilastitev moči

Čeprav pogodba trdi, da je osredotočena na načrtovanje in odzivanje na pandemije, obstaja resna skrb, da bi se lahko razširila tudi na druga področja zdravja. Mohamedova pravi, da bi jo bilo mogoče razširiti, pri čemer bi kot podlago za to uporabili ustavo Svetovne zdravstvene organizacije. Člen 2 ustave SZO določa:

"Da bi dosegla svoj cilj, so naloge Organizacije naslednje: a) delovati kot usmerjevalni in usklajevalni organ za mednarodno zdravstveno delo ... k) predlagati konvencije, sporazume in predpise ter dajati priporočila v zvezi z mednarodnimi zdravstvenimi zadevami ...s) vzpostaviti in po potrebi revidirati mednarodne nomenklature bolezni, vzrokov smrti in javnozdravstvenih praks ... v) na splošno sprejeti vse potrebne ukrepe za dosego cilja Organizacije."

Njena moč je že zdaj zelo velika, cilj, da SZO postane svetovna zdravstvena diktatura, pa je tako rekoč zapisan v njeni ustavi. Prav tako ne pozabite, da je SZO iz opredelitve pandemije odstranila posebnost množičnih žrtev, tako da je zdaj pandemija lahko skoraj vsaka bolezen, ki se pojavi v več državah. Teoretično bi se lahko kvalificirala kot pandemija celo debelost. SZO bi torej lahko, če bi imela priložnost, na različne načine prevzela oblast nad sistemi zdravstvenega varstva.

Pogodba bi SZO podelila pooblastila za predpisovanje potnih listov za cepiva

Uradnik SZO je za Ottawa Citizen povedal, da pandemija COVID še zdaleč ni končana. (38). Razlog za to nepripravljenost razglasiti konec pandemije je verjetno ta, da SZO upa, da bo pridobila pooblastila za predpisovanje potnih listov za cepiva in cepljenja proti COVID-19 po vsem svetu. Že zdaj si prizadeva za vzpostavitev globalnega programa za potne liste cepiv/digitalno identiteto. Kot poroča WEBLYF: (39)

"Pod krinko 'omrežja zaupanja' dobiva zagon tudi druga pobuda, imenovana Vaccination Credential Initiative (VCI).

VCI, ki sodeluje z velikimi tehnološkimi podjetji, velikimi korporacijami in velikimi univerzami, se opisuje kot "prostovoljna koalicija javnih in zasebnih organizacij, ki si prizadeva posameznikom omogočiti dostop do preverljivih kliničnih informacij, vključno z zanesljivo in preverljivo kopijo njihovih zapisov o cepljenju v digitalni ali papirni obliki z uporabo odprtih, interoperabilnih standardov".

Kot poroča portal Off-Guardian, zdravstvene kartice SMART VCI že uporablja "25 ameriških zveznih držav ter Portoriko in Washington in so postale dejanski nacionalni potni list ZDA". Kot je pojasnjeno v članku:

Vlada ZDA za razliko od številnih evropskih držav ni izdala svojega uradnega potnega lista za cepiva, saj se zaveda, da bi takšna poteza vzbudila odpor pri bolj liberalno usmerjeni ameriški javnosti, poleg tega pa bi se zapletla v vprašanje državne in zvezne zakonodaje.

Kartice SMART jim omogočajo, da se izognejo temu vprašanju. Tehnično jih izvaja le vsaka država posebej na podlagi sporazumov z VCI, ki je tehnično gledano zasebni subjekt. Ker pa kartice SMART posredno financira ameriška vlada, so zaradi njihovega izvajanja v vseh zveznih državah nacionalni standard v vseh pogledih, razen v imenu."

SZO in dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus sta obtožena hudih kaznivih dejanj, povezanih z odzivom na pandemijo, nimata nobenega položaja ali pooblastila za oblikovanje kakršnega koli zavezujočega sporazuma, povezanega z odzivom na pandemijo, v kateri koli jurisdikciji.

Pogodba SZO bi vzpostavila globalno cenzuro zdravstvenih informacij

Pogodba bi Svetovni zdravstveni organizaciji dala tudi pooblastila za cenzuro zdravstvenih informacij po vsem svetu. Na spletni strani Evropskega sveta, ki obravnava pogodbo o pandemiji, je pod naslovom "Ponovna vzpostavitev zaupanja v mednarodni zdravstveni sistem" zapisano:

"Sporazum [...] bo postavil temelje za boljšo komunikacijo in obveščanje državljanov. Napačne informacije ogrožajo zaupanje javnosti in ogrožajo odzive na področju javnega zdravja. Za povrnitev zaupanja državljanov je treba predvideti konkretne ukrepe za izboljšanje pretoka zanesljivih in točnih informacij ter za spopadanje z dezinformacijami na svetovni ravni."

Z drugimi besedami, v skladu s to pogodbo lahko pričakujemo še večjo cenzuro, kot smo jo doživeli doslej. Tehnološka podjetja so že dokazala, komu so zvesta, in to ni javnost.

Google, Facebook, Twitter, Instagram in drugi so deplatformirali skoraj vse, ki so objavili zdravstvene informacije, ki so v nasprotju s tistimi, ki jih navaja SZO, pri čemer so cenzurirali realne podatke in preverljiva dejstva. Tudi finančne platforme so iz istega razloga prepovedale objavljanje informacij. Zdaj pa si predstavljajte, da bi obstajal zavezujoč mednarodni zakon, po katerem bi bila vsa ta cenzura obvezna.

Uradno je Fundacija Billa in Melinde Gatesa drugi največji financer SZO, takoj za ameriško vlado, (40) vendar je bila leta 2018 zaradi skupnih prispevkov Fundacije Gatesa in GAVI neuradno glavni sponzor SZO. (41)

Gates financira tudi vaje za primer pandemije, vključno z dogodkom 201,( Event 201) (42), ki je potekal 18. oktobra 2019 in je zaslovel zaradi izjemno natančnih "napovedi" pandemije COVID le nekaj mesecev pred njeno razglasitvijo. Med drugimi sofinancerji sta bila tudi Svetovni gospodarski forum in Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Vendar je Gates v začetku istega leta, 14. februarja 2019, financiral tudi vajo Iniciative za jedrsko grožnjo (Nuclear Threat Initiative - NTI) o pandemiji za visoke svetovne voditelje o mednarodnem odzivu na namerne biološke dogodke, ki je potekala v Münchnu v Nemčiji. (43, 44)

Organizacija NTI je bila ustanovljena za ocenjevanje in zmanjševanje groženj, povezanih s širjenjem jedrskega orožja, (45) vendar se je od takrat razširila tudi na biološke grožnje. (46) Gates je organizaciji NTI dodelil tudi nepovratna sredstva za razvoj cepiv v zvezi z biološkimi grožnjami. (47)

Medtem ko je Event 201 vključeval izmišljen izbruh koronavirusa, je vaja NTI vključevala odzivanje na "namerne biološke dogodke z velikimi posledicami". Z drugimi besedami, namerno sproščanje gensko spremenjenega biološkega orožja - v tem primeru pljučne kuge (epidemija bubonske kuge iz 14. stol je ubila več milijonov ljudi v Evropi)- za katero ni na voljo nobenega zdravila. Ta scenarij vaje je bil prvi te vrste.

Zanimivo je, da so sredi novembra 2019 časopisi The Guardian, The New York Times (48), The Washington Post (49) in drugi poročali, da so na Kitajskem pri dveh osebah dejansko diagnosticirali pljučno kugo. (50)

Poleg Fundacije Billa in Melinde Gates sta dogodek NTI sponzorirala tudi fundacija Wellcome Trust, "filantropska roka" družbe GlaxoSmithKline in vlagatelj v podjetje Vaccitech, ki je lastnik patentov za cepivo COVID družbe AstraZeneca. (51) Tako Gates kot Wellcome sta del tehnokratske globalistične mreže, ki potiska The Great Reset naprej.

Drugi sponzor je bila univerza Georgetown (52), ki je tudi skrbnica knjižnice zdravljenja COVID-19 Svetovnega gospodarskega foruma (osredotočena predvsem na protivirusna zdravila in injekcije za prenos genov COVID).(53)

Selekcijo so opravili trije profesorji Univerze Georgetown in Rebecca Katz, direktorica Centra za globalno zdravstveno znanost in varnost Georgetown.(53) Katzova je navedena tudi kot avtorica dokumenta NTI (54) »Širjenje kuge- A Spreading Plague«: V njem so pregledali ugotovitve, do katerih so prišli na podlagi vaje iz februarja 2019.

Širjenje kuge

Ti dve vaji o pandemiji - obe je sponzoriral Gates - skupaj predstavljata priročnik, kako pripraviti biološki napad in nato pred svetom prikriti resnico, da bi lahko od tega imeli ne le kratkoročno korist, temveč tudi centralizirali oblast, trajno prenesli bogastvo ter spremenili družbeni in finančni red po svojih željah.

Ni presenetljivo, da so številni udeleženci dogodka 201 sodelovali tudi pri vaji NTI (54) in zasedajo položaje v tehnokratskih institucijah, kot so Wellcome, SZO in Svetovni gospodarski forum.

Zlasti Event 201 se ni osredotočil na iskanje zdravil in reševanje življenj, temveč na to, kako nadzorovati "dezinformacije". Velika večina te vaje je bila osredotočena na oblikovanje učinkovite propagande in cenzure. Podobno je v knjigi "Širjenje kuge" vključeno tudi priporočilo, naj se zasebna podjetja vključijo kot "sredstva" za izvajanje naročil globalistov: (54)

"V letih 2019 in 2020 bi morale mednarodne organizacije, vključno z SZO, UNODA [Urad Združenih narodov za razorožitev] in Svetovni gospodarski forum, sklicati podjetja iz zasebnega sektorja, da bi opredelile vrzeli in konkretne naslednje korake za krepitev zmogljivosti podjetij za zagotavljanje sredstev za pomoč pri mednarodnem odzivanju na namerne biološke napade in druge biološke dogodke z velikimi posledicami."

V scenariju NTI - v katerem je bilo ugotovljeno, da je izmišljena država Carta izdelala in izpustila biološko orožje v sosednjo državo Vestijo - vidimo tudi zanimive vzporednice s sedanjimi obtožbami Rusije, ki trdi, da so v Ukrajini potekale raziskave biološkega orožja, zaradi česar je bilo potrebno obrambno ukrepanje.

Na splošno vaja NTI le še povečuje kup dokazov, ki kažejo na to, da je bila pandemija COVID-19 premišljena in vnaprej načrtovana v finančne in geopolitične namene. Šlo je za prevzem oblasti.

Pogodba o pandemiji s Svetovno zdravstveno organizacijo je točno to, kar Svetovni gospodarski forum in njegovi zavezniki zdaj potrebujejo, saj bodo s tem tehnokratski globalisti trdno prevzeli odgovornost za biološko varnost vsega sveta in jih pooblastili za izvajanje preostalega programa velike ponastavitve (The Great Reset).

Kot je navedeno v članku Svetovnega gospodarskega foruma z dne 21. julija 202032 , lahko gospodarsko opustošenje, ki ga je povzročila pandemija COVID-19, " ogrozi svetovno blaginjo prihodnje generacije". Po mnenju Svetovnega gospodarskega foruma je odgovor, da države poskrbijo, da se gospodarski sistem "bolje zgradi nazaj". (built back better) (55)

Da ne bo pomote, ta privlačen slogan je sestavni del načrta za veliko ponastavitev The Great Reset in ga ni mogoče ločiti od njega, ne glede na to, kako altruistično se morda sliši. Del "ponovne izgradnje boljšega" je prehod finančnega sistema na popolnoma digitalni centralno nadzorovani valutni sistem, ki je vezan na cepilni potni list in/ali sistem digitalne identitete.

Skupaj bosta tvorila vseprisoten sistem družbenega nadzora, saj bo mogoče želeno vedenje spodbujati, neželeno pa odvračati z izgubo različnih "privilegijev", vključno z dostopom do lastnih financ. Digitalno valuto lahko izdajatelj celo sprogramira tako, da jo je mogoče uporabiti le za določene vrste nakupov ali izdatkov.

Čeprav bo zelo težko zaustaviti Veliko ponastavitev The Great Reset, je del naše obrambe, da nasprotujemo pandemski pogodbi Svetovne zdravstvene organizacije in preprečimo, da bi se uresničila, saj bomo v tem primeru izgubili svojo nacionalno suverenost.

* * *

SANJE BILLA GATESA O NADZORU PLANETA PREK SVETOVNE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE SO VSE BLIŽJE RESNIČNOSTI (63)

Bill Gates je pritiskal (67) na Svetovno zdravstveno organizacijo (SZO), da razglasi Covid pandemijo, in da vemo, da je bolnišnica Charité Berlin, ki je povezana z Drostenom, PCR teste razvila s financiranjem Fundacije Billa in Melinde Gates in Wellcome Trust. Od leta 1999 obstaja načrt, ki ga lahko kronološko prikažete z dogodki, ko se je Gatesovo GAVI zavezništvo za cepljenje pridružilo UNICEFU Združenih narodov, Svetovni banki in Svetovni zdravstveni organizaciji s financiranjem International Financing Facility for Immunization (Mednarodnega sklada za financiranje cepljenja). Tako so se povezali v triado. Hkrati je leta 2006 GAVI začel delovati kot fundacija in svetovna zveza v Švici. Tako so se registrirali in podpisali tristranski sporazum med Svetovno banko, Svetovno zdravstveno organizacijo in organizacijo GAVI, da bi lahko pridobili finančna sredstva od držav članic.

To je bil prvi korak. Nato se je leta 2009 GAVI v Švici registriral kot nova vrsta mednarodne organizacije. Sporočilo za javnost je podpisala švicarska vlada in iz njega razvidno, da je bila ta mednarodna bila ustanovljena posebej za Billa Gatesa in ima popolno imuniteto.

Ne morete storiti ničesar proti njemu. Ne morete ga niti postaviti pred sodišče. Če imajo kakršno koli nesoglasje, imajo svoje lastno sodišče. Od takrat naprej se je začel o v skladu z dokumenti Svetovne zdravstvene organizacije desetletje cepljenja od 2012 do 2020. Na Svetovni zdravstveni skupščini so Billa Gatesa postavili za vodjo globalnega akcijskega načrta za cepiva v obdobju 2012-2020.

Bill Gates je član skupine SAGE, strateške strokovne svetovalne skupine. In leta 2016 so bili zelo razburjeni, ker niso cepili celotnega sveta. Zato so pripravili program, imenovan Pospeševalni program za cepiva. Švicarska vlada in Swiss Medic ( švicarska agencija za zdravila) sta podpisala pogodbo, da bodo Bilu in Melindi Gates za njegov program cepljenja v treh letih (2020-2023) zagotovili 900.000 dolarjev. Celo švicarska ustava ima majhno vrstico, ki so jo dodali, ne da bi nas vprašali, ki pravi, da v zdravstvenih zadevah mednarodno pravo nadomešča nacionalno pravo. Če se pojavi PHEIC (javnozdravstvena urgenca mednarodnega pomena), mora vsaka država nemudoma sprožiti mehanizem poslušnosti SZO

* * *

14. septembra 2022 je Politico objavil posebno poročilo (65), ki temelji na štirih ducatih intervjujev z ameriškimi in evropskimi uradniki ter strokovnjaki za globalno zdravje, ki priznavajo, da Bill Gates vodi globalni odziv na COVID.

> Štiri zdravstvene organizacije - Fundacija Billa in Melinde Gates, GAVI, Koalicija za inovativno pripravljenost na epidemije (CEPI) in sklad Wellcome Trust - so hitro prevzele vodenje globalnega odziva na pandemijo, in čeprav vse štiri trdijo, da so neodvisne organizacije, jih je dejansko ustanovil in/ali financiral Gates.

> V prvih dneh izbruha so si fundacije
Gates, GAVI, CEPI in Wellcome Trust začele usklajeno prizadevati za opredelitev proizvajalcev cepiva, financiranje testov, zdravljenja z zdravili in injekcij mRNA ter za razvoj globalnega načrta distribucije v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo.

Če iščete »Bill Gates« na Health Impact News, vam bo odprl 318 člankov do 8. aprila 2020. Bill Gates je nadzoroval politiko ZDA glede COVID-19 in ne Donald Trump ali Bela hiša. Bill Gates ni izvoljeni uradnik. Kot eden najbogatejših ljudi na planetu že desetletja vpliva na javnozdravstveno politiko, ki zajema administracijo več predsednikov ZDA.

7. aprila 2020, je predsednik Trump sporočil, da Združene države morda ne bodo več podpirale Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ker meni, da je ta organizacija napačno ravnala v pandemiji koronavirusa. Dejal je, da Svetovna zdravstvena organizacija prejme več sredstev od Združenih držav kot od katerekoli druge države.

Kar se tiče držav, je to morda res, vendar nihče ne prispeva Svetovni zdravstveni organizaciji več kot Bill Gates, bodisi neposredno prek svoje fundacije Billa in Melinde Gates ali prek drugih organizacij in podjetij, ki jih financira. Bill Gates je bogatejši in močnejši od večine držav na svetu in nikomur ni odgovoren.

Kaj je torej njegov končni namen v odzivu na COVID19, ki ga je ustvaril in ki je ohromil gospodarstvo ne le Združenih držav, ampak tudi tako rekoč vseh drugih držav na svetu?

Videti je bilo, da je Trump razumel, da so posledice, vključno z zdravstvenimi posledicami, če ljudje ostanejo brez dela in socialno izolirani, veliko hujše od strahu pred tem, kaj lahko naredi t.i. koronavirus.

Dva zdravnika z nacionalnim ugledom sta se s predsednikom Trumpom pojavila na večini sestankov delovne skupine Bele hiše za koronavirus in jasno je, da sta ta dva zdravnika prepričala predsednika Trumpa, da je bila država zaprta dlje, kot je očitno želel Trump.

Toda večina države verjetno ne ve, da imata oba zdravnika finančne povezave z Billom Gatesom. Anthony Fauci je direktor Nacionalnega inštituta za alergije in infekcijske bolezni (NIAID), oddelka Nacionalnega inštituta za zdravje (NIH). Leta 2019 je NIH objavil, da porabi 100 milijonov dolarjev (sredstva vlade ZDA) "za razvoj genskih terapij za 2 bolezni: HIV in srpastocelično bolezen (SCD)." NIAID dr. Faucija je bil del tega.

V isti objavi je fundacija Gates obljubila tudi 100 milijonov dolarjev za sodelovanje z NIH.

"Fundacija Gates in Nacionalni inštitut za alergije in nalezljive bolezni (NIAID), ki je del NIH, ki trenutno skupaj z drugimi terapijami raziskujeta gensko zdravljenje HIV sta ugotovila, da jima bo to sodelovanje omogočilo, da okrepita svoje raziskave, usklajujeta svoja prizadevanja in pospešita študije v zgodnja klinična preskušanja, da se testirajo obetavni posegi. To sodelovanje je ambiciozen korak naprej, saj izkorišča najsodobnejša znanstvena orodja in obsežno globalno raziskovalno infrastrukturo NIH, da bi nekega dne prinesla zdravilo in končala svetovno pandemijo HIV", je povedal direktor NIAID dr. Anthony S. Fauci,

Moderna je bilo prvo podjetje, ki je prejelo sredstva za razvoj cepiva proti COVID-19. Razvijala naj bi ga pod vodstvom dr. Faucija in NIAID. "Moderna je poslala viale cepiva na Nacionalni inštitut za alergije in infekcijske bolezni (NIAID) v Bethesdi, da jih testira na 20 do 25 zdravih prostovoljcih. Moderna je že razvijala potencialno cepivo na osnovi mRNA skupaj z dr. Faucijem in Billom Gatesom za t.i. "okužbo" z retrovirusom HIV.

Toda zahvaljujoč sklicevanju na Zakon o pripravljenosti javnosti in pripravljenosti na izredne razmere (Public Readiness and Emergency Reparedness Act) je prvič v zgodovini naše države cepivo COVID19 prišlo zelo hitro, brez običajnih testiranj in varnostnih ukrepov in je nedvomno postalo prvo mRNA- cepivo, ki je testirano na svetovnem prebivalstvu.

Dr. Debra Birx, druga zdravnica v projektni skupini Bele hiše za koronavirus, je z dr. Faucijem sodelovala pri raziskavah HIV/AIDS in razvoju cepiv ter ima tudi finančne vezi z Billom Gatesom. Po besedah Patricka Howleyja, ki piše za National File, je dr. Birx zavrgla več predlaganih modelov za izbruh koronavirusa in izbrala en sam model, ki ga je financiral Bill Gates prek Inštituta za zdravstvene meritve in vrednotenje (IHME).

Howley poroča:

"Deborah Birx je v upravnem odboru The Global Fund, ki ga močno financira organizacijska mreža Billa Gatesa. Fundacija Billa in Melinde Gates je leta 2012 Globalnemu skladu podelila zadolžnico v višini 750 milijonov dolarjev. Globalni sklad pojasnjuje: »Fundacija Bill & Melinda Gates je ključni partner Globalnega sklada, ki zagotavlja denarne prispevke, aktivno sodeluje v njegovem upravnem odboru in odborih ter podpira prizadevanja za zagovorništvo, komunikacijo in zbiranje sredstev Globalnega sklada. Fundacija Gates je do danes prispevala 2,24 milijarde USD v Globalni sklad in obljubila 760 milijonov USD za šesto dopolnitev Globalnega sklada, ki zajema obdobje 2020–2022."

Globalna agenda Billa Gatesa ni skrivnost, v zadnjih letih pa je vstopil v medijske kroge, da bi promoviral svojo agendo. Želi, da bi celotno populacijo cepili z novim cepivom za COVID19, ki temelji na mRNA. Ta načrt je vzpostavljen že vrsto let in ob trenutnem strahu pred koronavirusom in zaprtju po vsem svetu se bliža uresničitvi svojih sanj o cepljenju vsakega človeka na planetu s cepivom, ki ga financira.

Nekateri mediji so v preteklih letih izrazili zaskrbljenost glede Gatesovega nadzora nad globalnim zdravjem in vpliva, ki ga ima na Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO).

Mediji že leta poročajo, da je fundacija Billa in Melinde Gates eden največjih donatorjev SZO, takoj za Združenimi državami in prekaša vse druge države sveta.

Vendar je to le merjenje neposrednih prispevkov. SZO črpa manj kot 20% svojega proračuna od vlad držav po vsem svetu. Ostalih 80% prihaja iz zasebnih institucij in posameznikov. Večina porabe denarja iz fundacije Billa in Melinde Gates je namenjena razvoju cepiv. Stojijo za organizacijo Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI), ki dopolnjuje to, kar Svetovna zdravstvena organizacija porabi za razvoj cepiva.

Keean Bexte, ki piše za poročila The Counter Signal je poročala:

"Bill Gates je napovedal ustanovitev pandemične ekipe "GERM", ki bo spremljala suverene narode in odločala, kdaj morajo ukiniti državljanske svoboščine ljudi, jih prisiliti k nošenju mask in zapreti meje.

"Potrebujemo stalno organizacijo strokovnjakov, ki so v celoti plačani in pripravljeni na usklajen odziv na nevaren izbruh v vsakem trenutku. V svoji knjigi predlagam, da to skupino poimenujemo ekipa GERM —Global Epidemic Response and Mobilization— team", piše Gates na svoji spletni strani. (64) Strokovnjaki ekipe za spremljanje bolezni bi iskali morebitne izbruhe. Ko ga opazi, bi moral GERM imeti možnost, da razglasi izbruh in sodeluje z nacionalnimi vladami in Svetovno banko, da zelo hitro zbere sredstva za odziv. Strokovnjaki za razvoj izdelkov bi svetovali vladam in podjetjem glede zdravil in cepiv z najvišjo prednostjo. Gates nadaljuje in pravi, da se bo ekipa usklajevala z različnimi državami, da bi določila, "kako in kdaj izvajati zapiranje meja in priporočati uporabo mask ... redno izvajala vojaške vaje, da bi ocenila svojo pripravljenost – enako bi morali storiti z grožnjami bolezni. V večini držav lahko te vaje vodijo lokalni zdravstveni in vojaški voditelji, pri čemer GERM deluje kot svetovalec in nadzornik. Za nekatere države z nizkimi dohodki bi moral svet vlagati v izgradnjo te zmogljivosti in po potrebi posojati sredstva."

In kako se bo ta načrt GERM izvajal? Seveda prek Svetovne zdravstvene organizacije, ki jo obvladuje kot njen največji financer. Po Gatesovih besedah bo globalna ekipa GERM sestavljena iz 3000 strokovnjakov za bolezni pod pristojnostjo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in prejela bo približno milijardo dolarjev na leto sredstev.

Gatesova napoved ekipe GERM sovpada s pripravo svetovnega sporazuma o pandemiji s strani Svetovne zdravstvene organizacije (SZO). Države članice bodo svoja naročila sprejemale neposredno od SZO. Kot pojasnjuje konservativna poslanka Leslyn Lewis: "Pogodba vključuje 190 držav in bi bila pravno zavezujoča. Pogodba opredeljuje in razvršča, kaj se šteje za pandemijo, in to bi lahko sestavljale široke klasifikacije, vključno s povečanjem števila rakavih obolenj, srčnih bolezni, kapi itd. Če je pandemija razglašena, SZO prevzame globalno zdravstveno upravljanje pandemije."

Ni nerazumno domnevati, da bi ekipa GERM kot nova veja SZO nadzorovala zagotavljanje skladnosti držav članic s pogodbo o pandemiji po dokončnem oblikovanju osnutka in podpisu držav članic. Naslednje vprašanje je torej, kako bi SZO in Bill Gates lahko spremljala vsakega posameznika v vsaki državi, da bi ugotovila, ali je dovolj ljudi bolnih, da bi upravičili zaklepanje regije.

V ta namen je Svetovna zdravstvena organizacija sklenila pogodbo s hčerinsko družbo Deutsche Telekom T-Systems s sedežem v Nemčiji za razvoj globalnega sistema potnih listov za cepivo z načrti za povezavo vseh ljudi na planetu z digitalno identifikacijsko kodo QR. Storitev SZO služi tudi kot most med regionalnimi sistemi. Lahko se uporablja tudi kot del prihodnjih akcij cepljenja in evidence na domu. Tako bo obstajala ena pogodba o pandemiji, ena ekipa GERM, en globalni potni list za cepivo in ena Svetovna zdravstvena organizacija za spremljanje vsakega človeka na planetu.

Ko govorimo o "Billu Gatesu", ne mislimo le na enega človeka, ampak na celotno mrežo milijarderjev globalistov, ki morajo sodelovati, da bi poskusili izvesti ta državni udar, saj smo že sredi tretje svetovne vojne. in večina ljudi še vedno spi in nimajo pojma, kaj se v resnici dogaja. Globalistični zarotniki so vodje najmočnejših svetovnih bank in upravljavcev skladov, kot so izvršni direktor JPMorgan Chase Jamie Dimon, Larry Fink iz Blackrocka, Mortimer J. Buckley iz Vanguarda in Warren Buffet iz Berkshire Hathawaya, ki je eden

največjih donatorjev fundacije Billa in Melinde Gates.

Ta načrt za prestrukturiranje svetovne vlade, zrušitev finančnega sistema in zamenjavo gotovine z digitalnimi valutami centralne banke ter zahtevanje digitalnih ID-jev za sodelovanje v svetovnem gospodarstvu ni več »teorija zarote«, saj svoje načrte objavljajo že od leta 2019, v pripravah na COVID-19.

* * *

V pogodbi SZO izpostavljajo vprašanje kaznovanja držav zaradi "nespoštovanja" (60):

[Pogodba bi morala imeti] Prilagodljiv sistem spodbud, vključno s sankcijami, kot so javni opomin, gospodarske sankcije ali zavrnitev ugodnosti.

To pomeni:

Če boste "pravočasno poročali o izbruhih bolezni", boste dobili "finančna sredstva" za njihovo odpravo. Če ne boste poročali o izbruhih bolezni ali ne boste upoštevali navodil Svetovne zdravstvene organizacije, boste izgubili mednarodno pomoč ter se soočili s trgovinskimi embargi in sankcijami.

V kombinaciji bi ta predlagana pravila dobesedno spodbujala poročanje o morebitnih "izbruhih bolezni". Daleč od tega, da bi preprečevala "prihodnje pandemije", temveč bi jih dejavno spodbujala.

Kaznovanje nacionalnih vlad, ki nočejo sodelovati, in podkupovanje tistih, ki sodelujejo, ni nič novega. To smo že videli pri Covidu.

Dve afriški državi - Burundi in Tanzanija - sta imeli predsednike, ki so SZO prepovedali vstop na svoje meje in se niso strinjali s pripovedjo o pandemiji. Oba predsednika sta nepričakovano umrla v nekaj mesecih po tej odločitvi, nato pa sta ju zamenjala nova predsednika, ki sta nemudoma odpravila politiko boja proti kovidu svojega predhodnika.

Manj kot teden dni po smrti predsednika Pierra Nkurunziza je Mednarodni denarni sklad privolil v odpis skoraj 25 milijonov dolarjev državnega dolga Burundija, da bi mu pomagal v boju proti "krizi" covid19. Le pet mesecev po smrti predsednika Johna Magufulija je nova vlada Tanzanije od Mednarodnega denarnega sklada prejela 600 milijonov dolarjev za "reševanje pandemije covid19".

Povsem jasno je, kaj se je tu zgodilo.

Globalisti so podprli državne udare in storilce nagradili z "mednarodno pomočjo". Predlogi za pogodbo SZO o pandemiji bi ta proces le uzakonili, saj bi se iz prikritih zalednih kanalov preselil v odkrite uradne.

Preden začnemo razpravljati o posledicah novih pooblastil, se spomnimo na pooblastila, ki jih SZO že ima:

Svetovna zdravstvena organizacija je edina institucija na svetu, ki je pooblaščena za razglasitev "pandemije" ali izrednih razmer na področju javnega zdravja mednarodnega pomena (PHEIC). Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije, ki ni izvoljen, je edina oseba, ki ima ta pooblastila. Videli smo že, da je SZO zlorabila ta pooblastila, da bi iz zraka ustvarila lažno pandemijo.

Pred letom 2008 je SZO lahko razglasila pandemijo gripe le, če je bilo "ogromno število smrtnih primerov in bolezni" IN če je obstajal nov in poseben podtip. Leta 2008 je SZO razrahljala opredelitev "pandemije gripe" in odpravila ta dva pogoja.

Kot je bilo poudarjeno v pismu British Medical Journal iz leta 2010, so te spremembe pomenile, "da bi lahko veliko virusov sezonske gripe uvrstili med pandemsko gripo".

Če SZO ne bi uvedla teh sprememb, izbruha "prašičje gripe" leta 2009 nikoli ne bi mogli označiti za pandemijo in bi verjetno minil neopazno.

Namesto tega je na desetine držav porabilo milijone in milijone dolarjev za cepiva proti prašičji gripi, ki jih niso potrebovale in niso delovala, da bi se borile proti "pandemiji", ki je povzročila manj kot 20 000 smrtnih žrtev. Kasneje se je izkazalo, da so bili številni odgovorni, ki so Svetovni zdravstveni organizaciji svetovali, naj razglasi prašičjo gripo za izredno nevarnost za javno zdravje, finančno povezani s proizvajalci cepiv.

Kljub temu zgodovinskemu primeru očitne korupcije bi ena od predlaganih klavzul Pogodbe o pandemijah še olajšala razglasitev PHEIC. V skladu s poročilom iz maja 2021 z naslovom "Covid19: Naj bo to zadnja pandemija":

Prihodnje razglasitve PHEIC s strani generalnega direktorja SZO bi morale v upravičenih primerih temeljiti na previdnostnem načelu

Da, predlagana pogodba bi lahko generalnemu direktorju SZO omogočila, da razglasi izredno stanje na svetovni ravni, da bi preprečil morebitno pandemijo, in ne kot odziv nanjo. Nekakšna oblika pandemije pred kaznivim dejanjem.

Če to združite s predlagano "finančno pomočjo" za države v razvoju, ki poročajo o "morebitnih izrednih zdravstvenih razmerah", lahko vidite, kaj se pripravlja - v bistvu podkupovanje vlad tretjega sveta, da bi SZO dobila izgovor za razglasitev izrednih razmer.

Druge ključne točke, ki bodo verjetno vključene v pogodbo o pandemiji, že poznamo. Skoraj zagotovo bodo poskušali uvesti mednarodne potne liste za cepiva in v žepe velikih farmacevtskih podjetij prelili sredstva za vse hitrejšo proizvodnjo "cepiv" s še manj varnostnega testiranja.

Vse to pa lahko zbledi v primerjavi s pravnimi pooblastili, ki bi jih lahko dobil generalni direktor SZO (ali katerikoli novi "neodvisni" organ, za katerega se bodo morda odločili), da kaznuje, graja ali nagrajuje nacionalne vlade.

"Pandemična pogodba", ki bi nadomeščala ali odpravljala nacionalne ali lokalne vlade, bi prenesla nadnacionalna pooblastila na neizvoljenega birokrata ali "strokovnjaka", ki bi jih lahko izvajal povsem po lastni presoji in na podlagi povsem subjektivnih meril.

To je natančna opredelitev tehnokratskega globalizma.

* * *

Da bi slovenska civilna družba doprinesla k soočenju različnih strokovnih stališč o pogodbi SZO, je bilo v sredo, 15. junija 2022, v Grand Hotelu Union, organizirano strokovno omizje o dosedanjem in bodočem spopadanju z epidemijami. Udeleženci omizja so navzočim medijem predstavili dosedanje medicinske in pravne ugotovitve v zvezi s spoprijemanjem z epidemijo ter podali priporočila za v bodoče. Na omizju so strokovna stališča predstavili: Biserka Ilin, dr. med., Sabina Senčar, dr. med., odvetnik Domen Gorenšek, dr. Tomaž Makovec, mag. farm., Petra Mihalek Novak, dr. med. in mikrobiolog dr. Žiga Zebec. Na predstavitev strokovnih stališč in soočenje argumentov so bili med drugim vabljeni tudi predsednik Vlade RS dr. Robert Golob, minister za zdravje RS Danijel Bešič Loredan, dr. med., predsednica Državnega zbora RS mag. Urška Klakočar Zupančič, dr. Ivan Eržen, dr. med., predsednica Zdravniške zbornice Slovenije dr. Bojana Beović, dr. med. in Mario Fafangel, dr. med. Na vabilo se slednji niso odzvali ali pa so svojo odsotnost opravičili. (56)

Dne 22.5. 2022 je Iniciativa slovenskih zdravnikov poslala pismo (57) Ministru za zdravje, Janezu Poklukarju dr.med., v katerem so zapisali: Podpisniki pisma predlagamo ministru za zdravje Janezu Poklukarju, dr. med., da Svetovni zdravstveni organizaciji (SZO) pisno sporoči, da Slovenija ne bo podpisnica novega predlaganega sporazuma o pripravljenosti in odzivu na pandemijo in da Slovenija izstopa iz SZO.

V pismu so med drugim zapisali:

- globalna priporočila SZO so bila neobvezujoča. S podpisom nove pogodbe, objavljene 1.12.2021, bi SZO dobila novo vlogo. Postavljena bi bila nad nacionalne zakone in ustave držav članic.

njena priporočila bi s tem postala obvezujoča, posledično pa bi države članice popolnoma izgubile svojo suverenost pri odločanju o ukrepih v primeru pojava nalezljivih bolezni, naravnih nesreč, klimatskih sprememb ali vojne.

zaradi izgube nacionalne suverenosti na področju zdravstva bi se RS izpostavila tveganju, da bi SZO brez nacionalnih varovalnih mehanizmov razglasila pandemijo, narekovala obvezujoče kontraproduktivne ukrepe ter morda tudi obvezno cepljenje, s katerim bi pogojevali življenje. S tem bi izgubili temeljne človekove pravice, tudi pravico odločanja o svojem telesu in postali popolnoma brezpravni kot posameznik, kot družba in kot država.

- ustanovljena je bila kot posvetovalna inštitucija, brez finančnih interesov in se je financirala izključno iz članarin držav članic. V ospredju je bil javni interes. Danes se SZO financira iz dveh glavnih virov: članarin držav članic, ki pokrijejo manj kot 20 % vseh finančnih virov in prostovoljnih prispevkov držav članic in privatnih donatorjev. Večino denarja dobi iz prostovoljnih prispevkov držav članic. Za leto 2020-21 je prejela 5.8 milijarde ameriških $. Največ so prispevale Nemčija, fundacije Billa in Melinde Gates, Velika Britanija, Japonska, ZDA, Evropska komisija in Gatesova fundacija GAVI.

vloga SZO kot koordinatorja in odločevalca na področju svetovnega zdravja se je konec 20. stoletja zmanjšala z vpletanjem drugih igralcev, kot so Svetovna banka, fundacija Billa in Melinde Gates, US President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) in številnih drugih javno-zasebnih partnerjev, kar ni brez interesnega ozadja oz. tendenc donatorjev in posledično vodi v pojav konflikta interesov.

- SZO je leta 2009 spremenila definicijo, ki določa, kdaj lahko razglasi pandemijo in uvede ukrepe za njeno preprečevanje. Pred letom 2009 je bilo možno pandemijo razglasiti le ob pojavu ‘hitrega širjenja nalezljive bolezni na več kontinentov, ki je povzročila zelo veliko število hudo obolelih in izjemno visoko smrtnost‘. Iz definicije so izločili »veliko število težko obolelih in izjemno visoko smrtnost«. Na ta način je SZO razširila svoja pooblastila in bi lahko pandemijo razglasila že pri običajnih sezonskih virozah.

- leta 2020 je SZO spremenila definicijo čredne imunosti. Po predhodni definiciji se je čredna imunost lahko ‘razvila s prebolevanjem ali cepljenjem‘, kar je skladno z medicinsko znanostjo, po novi definiciji pa ‘samo s cepljenjem‘, kar je v nasprotju z dosedanjimi spoznanji stroke (naravna imunost, ki se pridobi s prebolevanjem je boljša od tiste, pridobljene s cepljenjem).

- če je predhodno veljalo ‘cepivo je produkt, ki stimulira imunski sistem osebe, da ustvari imunost na določeno bolezen ter jo ščiti pred to boleznijo’, velja od septembra2021 nova definicija cepiva: ‘preparat, ki se uporablja za stimulacijo imunskega sistema proti bolezni’. Razlika v definicijah ni zanemarljiva, še zlasti če ozavestimo, da nova mRNA in vektorska tehnologija že po naravi lahko stimulira imunski sistem ob vnosu tujega genskega zapisa ali vektorja v prejemnika produkta (op. to je bil/je lahko problem v napredku tehnologije in razvoju njunih produktov!). Iz spremembe definicije bi bilo možno razumeti, da je zaščita pred boleznijo, kar je glavno poslanstvo cepiv (!), drugotnega pomena.

- proizvajalci kovid-19 cepiv se v standardih za svoje predklinične raziskave sklicujejo na priporočila SZO iz leta 2005. To je jasno razvidno iz dokumenta, ki ga je ameriška organizacija Judicial Watch pridobila na osnovi zahteve za dostop do informacij javnega značaja (FOIA) za cepivo podjetja Pfizer. Sklicevanje na zastarela priporočila SZO je proizvajalcu omogočilo, da je po svoji presoji in na ‘legitimen’ način opustil določene predklinične raziskave, ki so povezane z varnostjo, interakcijami, genotoksičnostjo in kancerogenostjo njegovega kovid-19 cepiva.Opustitev nekaterih zgoraj navedenih raziskav, vse v skladu s priporočili SZO iz leta 2005, je razvidna tudi iz posodobljenega EPAR proizvajalca, ki ga je objavila EMA dne 6.5.2022

- nedavna raziskava, ki je pokazala, da je možen reverzni prepis nukleotidnega zaporedja cepiva omenjenega proizvajalca ter desetletja dolgo poznavanje in priznavanje celičnega mehanizma reverzne transkripcije, ki omogoča vgradnjo mRNA molekul v celične genome, navaja k dodatni previdnosti in potrebi po spremembi priporočil SZO. Posodobitev priporočil bi bila nujno potrebna tudi zato, ker se mnogi proizvajalci vse bolj usmerjajo k uporabi novih (mRNA in vektorskih) tehnologij za izdelavo cepiv proti nalezljivim boleznim (tako za odrasle, kot tudi za otroke), ki so bila do sedaj izdelana (ali v postopku izdelave) na konvencionalen način. Na osnovi mRNA tehnologije se tako že razvijajo cepiva proti gripi, RSV, hMPV, PIV3 itd. SZO priporočil za proizvajalce, kljub novim tehnologijam, ki se uporabljajo pri izdelavi tako kovid kot tudi že nekaterih drugih cepiv, v 17 letih ni uspela posodobiti. Tudi ta primer kaže, da je in bi še naprej slabo skrbela za naše zdravje.

Posledice navedenih sprememb so številne možnosti zlorab, npr. uvedba obveznega cepljenja zaradi nemedicinskih interesov (npr. finančni interesi donatorjev) ter uvedba uporabe medicinskih produktov z nižjim varnostnim standardom in to v situacijah, ko to ni zares nujno. Za registracijo (novih) cepiv je namreč, kot je že prikazano zgoraj, možna uporaba nižjih varnostnih standardov, kot za nekatere druge medicinske produkte. To omogoča uvajanje novih produktov in tehnologij pod nazivom »cepivo«, kar je enostavneje in cenejše za proizvajalce. Pri tem pa je lahko žrtvovana varnost uporabnikov.

SZO kot kaže ne bo spremenila svojega načina delovanja, ki ga sedaj obvladujejo korporacije oz. mega kapital, zato je edina možnost zaščite naše varnosti in suverenosti, da republika Slovenija izstopi iz SZO.

Ustavni pravnik dr. Andraž Teršek je v članku (58) med drugim zapisal:

Globalni sporazum, po katerem bi – oziroma očitno res bo, saj je to ena pomembnejših točk Projekta, nujnih za njegovo nadaljevanje in dokončanje - WHO v 'določenih', a ne natančno določenih in zato tudi ne dovolj jasnih okoliščinah, prevzela izključne, zatorej »suverene« oblastne pristojnosti, pomeni odpoved tistemu, kar nam je znano kot narodna suverenost, ustavna demokracija, državna suverenost, oblast ljudstva, vladavina prava in svoboda. Take »okoliščine« bodo seveda trajno ponavljajoče se epidemije in pandemije ...

S tem bi suvereno Republiko Slovenijo spravili v povsem podrejen položaj. Tak sporazum bo, poleg vsega drugega, izrazito neustaven. Če se bi ali se bo Republika Slovenija zgolj s podpisom nekega ministra ali drugega javnega funkcionarja vsakokratne izvršilne oblasti hotela odpovedati prav tistemu, zaradi česar je kot država nastala in kar je njena funkcija, bo to očitno in kategorično neustavno. Pravno se na ta način ne more in ne sme prenesti katerega koli dela lastne suverenosti na katero koli pravno entiteto oziroma se ji odpovedati. Pa naj gre za prenos na državo, skupino držav ali organizacijo.

Tako ravnanje bi pomenilo izpolnitev razlogov za legitimen, utemeljen očitek tudi o storitvi kaznivih dejanj napada na neodvisnost države (350. člen KZ-1) in sabotaže (357. člen KZ-1).

Odhajajočo in prihajajočo Vlado Republike Slovenije ter aktualnega in bodočega ministra, pristojnega za zdravje ter z njegove strani pooblaščene osebe smo zato že javno opozorili (prvopodpisani pod Javni poziv, ki je hkrati peticija, smo Domen Gorenšek, prof. dr. Boštjan M. Zupančič in avtor), da nihče ni nad Ustavo Republike Slovenije. Izvršilna oblast ali njen del, glede na ustavno državno ureditev, nima nikakršnih pristojnosti, pooblastil, oziroma mandata ljudstva za predajo ali krnitev suverenosti Republike Slovenije in oblasti ljudstva, za račun katerekoli mednarodne organizacije; kaj šele organizacije, ki je z vidika financiranja in v tem smislu 'lastništva', zatorej tudi partikularnih in kratkoročnih interesov, pa z vidika politike delovanja in vpetih interesov ter ciljev, veliko prej in mnogo bolj globalni, poslovno-politični konglomerat, kot karkoli drugega, zlasti pa kot nadnacionalna entiteta, ki bi delovala v funkciji varovanja, spoštovanja, uresničevanja in univerzalizacije temeljnih človekovih pravic in svoboščin, demokracije in vladavine prava (v smislu 3.a člena URS). WHO se namreč – in med drugim - v pretežnem deležu financira iz donacij zasebnih farmacevtskih družb ter nekaterih “nevladnih organizacij.” (58)

V peticiji (59) so avtorji zapisali: Globalni sporazum, po katerem bi Svetovna zdravstvena organizacija (SZO, angl. WHO) v določenih, a vendar povsem nespecificiranih ter nejasnih okoliščinah prevzela izključne (suverene) oblastne pristojnosti in s tem suvereno Republiko Slovenijo spravila v podrejen položaj, bo izrazito neustaven. Republika Slovenija namreč zgolj s podpisom nekega ministra vsakokratne izvršilne oblasti pravno veljavno ne more in ustavnopravno ne sme prenesti kateregakoli dela lastne suverenosti na katerokoli pravno entiteto, oziroma se ji na ta način ne more in ne sme odpovedati.

Članek (66) na p39 navaja, da je globalni sporazum SZOmednarodni, pravno zavezujoč dokument, ki bo v primeru podpisa Slovenijo spremenil v »upravno enoto« SZO, zdravje njenih državljanov pa bo prepustil na milost in nemilost korporacijam, ki reducirajo posameznika na Digital ID enoto, ki se lahko povezuje v blokchain, katerega podatki so 24/7 dostopni za različne uporabe in zlorabe, data mining, DNA harvesting (DNA je medij, ki omogoča veliko boljše hranjenje informacij kot klasični polprevodniki). V času »Internet of Body« je posameznik povezan s centralno enoto v neki svetovni korporaciji in nikogar ni nad korporacijami, ki bi lahko preprečil zlorabe...Pogodba je namenjena okrepitvi vloge SZO, pripravi za vzpostavitev enotnih svetovnih mehanizmov in mednarodnemu sporazumu, ki bo potrdil SZO kot globalno vlado na področju zdravstva in naravnih nesreč.

Kaj nas čaka v primeru podpisa sporazuma SZO?

SZO bo lahko glede na spremenjene definicije pandemije, cepiv, itd v vsaki državi, ne glede na realno stanje, vsiljevala smernice SZO, torej pristop k pandemiji, diagnostične metode, cepiva, simulacije, poskuse na ljudeh na terenu, ki bodo po podpisu sporazuma obvezne, ne več le “priporočene”. “kot so sedaj. Nabor možnih uporab in zlorab je neskončen:

 1. SZO je privatna organizacija, odvisna od donacij. Večji donator, večji vpliv pri odločanju.

 2. Uporaba izključno diagnostičnih postopkov, testiranj, raziskav, potrjenih s strani SZO-ja

 3. Snemanje in vrednotenje vseh digitalnih sledi 24 ur na dan (tracking)

 4. Obvezna cepljenja za odrasle in otroke za vse bolezni, za katere se tako odloči SZO

 5. Omejitev državljanskih pravic za ljudi brez Cepilnega potnega lista

 6. Prisilna karantena za bolane ljudi, odstranitev otrok od staršev zaradi karanten

 7. Uveljavljanje omejitev prostega gibanja (omejitve potovanja itd.)

 8. Uveljavljanje digitalnega denarja ob prepovedi gotovine (kartice zaradi virusov)

 9. Uvedba digitalne identitete, kjer je cepilni status osnova

 10. Razglasitev medicinskega »vojnega« stanja

 11. DNA testing, prodajanje DNA, lastništvo DNA materiala

 12. Cenzura vseh informacij, ki niso v skladu z narativo SZO

 13. Vojska in policija Združenih narodov v primeru naravnih nesreč in pandemij?

 14. Zaupajte načrtu, Zaupajte znanosti” – »Trust the plan, Trust the science « pristop, kjer se kakršenkoli dvom kaznuje s cenzuro in posledično odvzemom kreditnih točk.

Svetovni gospodarski forum vsiljuje svojo ideologijo in načrte svetu v sodelovanju z Združenimi narodi.

Nemški odvetniki v nevladni organizaciji AFA, so v zvezi s tem dne 11.4. 2022 pisali Združenim narodom odprto pismo (61)

Tako imenovani "Svetovni gospodarski forum" (WEF) poskuša uveljaviti svojo ideologijo "velike ponastavitve- The Great Reset" po vsem svetu z izkoriščanjem koronske krize. Predvsem pa »velika ponastavitev« vključuje »četrto industrijsko revolucijo« z gospodarskimi cilji, kot je avtomatizacija brez primere, ki naredi čim več področij gospodarstva in življenja odvisnih od digitalnega dostopa ter drastično zmanjšanje gastronomije in stacionarne maloprodaje ter s transhumanističnimi cilji kot so nanoboti, možganski vmesniki in vsadljivi Crisps. Predsednik upravnega odbora in glavni ideolog WEF prof.dr. Klaus Schwab, želi zamenjati temeljne pravice in človekove pravice z neizvršljivo etiko in si predstavlja uveljavitev »velike ponastavitve« z državljansko vojno in vojno.

Združeni narodi pa so bili ustanovljeni za cilje, določene v 1. členu Ustanovne listine ZN, ki v bistvu vključujejo mir, mednarodno razumevanje in človekove pravice. 13. junija 2019 so Združeni narodi in Svetovni gospodarski forum (WEF) podpisala sporazum o promociji Agende 2030, pri čemer je prva izjavila, da upajo, da bodo prejela več donacij, ki jim bodo pomagale pri doseganju globalnih razvojnih ciljev Agende 2030.

WEF na drugi strani izkorišča ugled Združenih narodov s propagiranjem od leta 2020, da je »četrta industrijska revolucija« dobra za Agendo 2030.

Pismo (62) je bilo poslano naslednjim naslovnikom:

 1. Združeni narodi (ZN) generalnemu sekretarju g. Antoniu Guterresu, New York - ZDA

 2. Združeni narodi (ZN) predsedniku odbora ECOSOC g. Vixen Kelapile, New York - ZDA

 3. Združeni narodi (ZN) visoki komisarki za človekove pravice gospe Michelle Bachelet Jeria, Ženeva - Švica

 4. Urad Združenih narodov (ZN), pri Oddelku Sveta za človekove pravice, Urad visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice, Ženeva - Švica

Nemški odvetniki iz AFA so v odprtem pismu med drugim zapisali:

Zakaj je treba odpovedati pogodbo med Združenimi narodi in Svetovnim gospodarskim forumom (WEF)

Nevladna organizacija "Anwälte für Aufklärung e.V." je bila ustanovljena zaradi množičnega kršenja človekovih pravic v krizi corona. Standard za njeno delovanje

je svobodna demokratična ureditev iz nemškega temeljnega zakona.

V nadaljevanju bomo pokazali, da se je (čeprav izrecno pravno neizvedljiva)

partnerska pogodba z dne 13. 6. 2019 med tako imenovanim "Svetovnim gospodarskim forumom" (WEF) in Združenimi narodi izkazala za pogubno, saj spodkopava ugled

Združenih narodov (ZN) in verodostojnost univerzalnega pravnega sistema človekovih pravic. Navedeni motivi ZN za to pogodbo, "da bi pospešili izvajanje strategije agende 2030 za trajnostni razvoj", "pomagati drug drugemu pri povečanju njihovega dosega, deliti

omrežja, skupnosti, znanja in strokovnega znanja, spodbujati priložnosti za inovacije in

spodbujati široko razumevanje in podporo prednostnim vprašanjem med državami in

nikogar ne pustiti zadaj" ter pritegniti več finančnih sredstev za uresničevanje Agende 2030, so razumljivi.

Vendar se zdi, da se predstavniki ZN niso dovolj zavedali, koga so odobrili za "strateško in usklajeno sodelovanje" in komu pomagajo "povečati njihov doseg". Proti temu je protestiralo trimestno število nevladnih organizacij, vključno z nevladnimi organizacijami za človekove pravice septembra 2019 z odprtim pismom. Označile so, da je sporazum "v osnovi v nasprotju z Ustanovno listino ZN" in gre za "obliko ugrabitve podjetij" ter da "resno spodkopava mandat ZN ter neodvisnost, nepristranskost in učinkovitost tega večstranskega organa, zlasti v zvezi z varstvom in spodbujanjem človekovih pravic."

Poudarili so, da želi Svetovni gospodarski forum (WEF) oslabiti multilateralizem držav z "večdeležništvom" in vključiti "nadnacionalne korporacije" v oblikovanje odločitev ZN in s tem "globalnih odločitev". Številni kritiki WEF-a so navedli:

Četrta industrijska revolucija dejansko zavrača Agendo 2030, ne da bi poznala slednjo.

Zakaj je tako? Gre za dve zelo različni in v pomembnih vidikih celo nasprotni agendi,

vendar ju WEF v svoji propagandi meša.

Najprej se spomnimo, kaj vsebuje Agenda 2030. Zaključena je bila z resolucijo Generalne skupščine Združenih narodov z dne 21.10.2015. Vsebuje 17 ciljev:

- odpraviti revščino v vseh njenih oblikah povsod po svetu (cilj 1)

- odpraviti lakoto, doseči prehransko varnost in boljšo prehrano ter spodbujati

trajnostno agrikulturo (cilj 2).

- zagotoviti zdravo življenje in spodbujati blaginjo za vse v vseh državah (cilj 3)

- zagotoviti vključujoče in pravično kakovostno izobraževanje ter spodbujati vseživljenjsko učenje - možnosti za vse (cilj 4)

- doseči enakost spolov in opolnomočiti vse ženske in dekleta (cilj 5)

- zagotoviti razpoložljivost in trajnostno upravljanje vode in sanitarij za vse (cilj 6)

- zagotoviti dostop do cenovno dostopne, zanesljive, trajnostne in sodobne energije za vse

(cilj 7)

- spodbujati trajnostno, vključujočo in trajnostno gospodarsko rast, polno in produktivno zaposlovanje in dostojno delo za vse (cilj 8)

- vzpostaviti odporno infrastrukturo, spodbujati vključujočo in trajnostno industrializacijo in spodbujanje inovacij (cilj 9).

- zmanjšati neenakost v državah in med njimi (cilj 10)

- zagotoviti vključujoča, varna, odporna in trajnostna mesta in naselja (cilj 11)

- zagotoviti trajnostne vzorce potrošnje in proizvodnje (cilj 12)

- sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam (cilj 13)

- ohraniti in trajnostno uporabljati oceane, morja in morske vire za trajnostni razvoj (cilj 14)

- zaščititi, obnoviti in spodbujati trajnostno rabo kopenskih ekosistemov,

- trajnostno gospodarjenje z gozdovi, boj proti širjenju puščav ter zaustavitev in sprememba stanja zemljišč, zaustaviti degradacijo tal in izgubo biotske raznovrstnosti (cilj 15).

- spodbujati miroljubne in vključujoče družbe za trajnostni razvoj, zagotoviti dostop do pravnega varstva za vse ter vzpostaviti učinkovito, odgovorno in vključujočo družbo – dostopne institucije na vseh ravneh (cilj 16).

- okrepiti sredstva za izvajanje in oživiti globalno partnerstvo za trajnostni razvoj (cilj 17)

Četrta industrijska revolucija, ki je del velike ponastavitve The Great Reset Svetovnega gospodarskega foruma, vsebuje konstruktivne, pa tudi zelo destruktivne in celo transhumanistične vsebine, ki kršijo številne človekove pravice in jih je de facto mogoče uveljaviti le z uporabo strategije šoka in miselne vojne.

Prof. Dr. Schwab je The Great Reset podrobneje razložil predvsem v svojih knjigah "Die Vierte Industrielle Revolution", "Die Zukunft der Vierten Industriellen Revolution" in "Der Große Umbruch". Četrta industrijska revolucija vsebuje, predvsem v imenu "socialnega oddaljevanja", med drugim, avtomatizacijo brez primere v storitvenem sektorju, med drugim s 47-odstotnim zmanjšanjem števila delovnih mest v ZDA, 86 % v restavracijah, 75 % v stacionarni trgovini na drobno, 59 % v zabavi, z 90-odstotno avtomatizacijo produkcije novic, učenjem na daljavo, telebančništvom, telemedicino, zamenjavo številnih delovnih mest z roboti v oskrbi, policiji, vojski, zasebnih varnostnih podjetjih.

Četrta industrijska revolucija poleg tega vsebuje transhumanistične cilje, kot so 3D-tiskanje hrane in človeških organov, genska manipulacija z zarodki, vmesniki med možgani in računalnikom, obvezno skeniranje možganov za mednarodna potovanja, čipiranje ljudi za zdravljenje in izboljševanje zdravja, uporabo nanorobotov pri ljudeh,

V dokumentu "Unlocking Technology for the Global Goals" (objavljenem januarja 2020),

pa Svetovni gospodarski forum (WEF) izkorišča ugled Združenih narodov za trditev, da bo četrta industrijska revolucija podpirala cilje Agende 2030 Združenih narodov.

Na str. 5 dokumenta je vključena transhumanistična trditev WEF, da "razlike

med fizičnim, digitalnim in biološkim področjem postajajo vse bolj zabrisane".

Čeprav obstajajo resnične trditve, kjer lahko tehnologije četrte industrijske revolucije

resnično uporabijo za spodbujanje globalnih ciljev Agende 2030, se ugled Agende 2030

Združenih narodov izkorišča v naslednjih točkah:

- robotizacija kmetijstva je predstavljena kot sredstvo proti lakoti (stran 14, cilj 2). V resnici bi lakoto razširila na delavce, ki so doslej delali na zemlji. Robotizacija ribištva se promovira kot podpora življenju pod vodo (cilj 14) in bi ribiče naredila brezposelne.

- sintetično meso se promovira z besedami "poceni, z nizkimi emisijami toplogrednih plinov. Sintetične beljakovine in "visoko prilagojena, 3D-tiskana hrana" so sredstvo proti

lakoti (cilj 2) in podpora podnebnim ukrepom (cilj 13).

- gensko spremenjeni organizmi v kmetijstvu se promovirajo kot "biotehnološke rešitve za izboljšanje odpornosti pridelkov, produktivnosti in hranilne vrednosti" (cilj 2), čeprav so Združeni narodi navedli že leta 2001, da "razvoj biotehnologije in njen vpliv na dostop do

hrane ter njena razpoložljivost in varnost" so tretja največja ovira za uresničevanje človekove pravice do hrane

- "pametni vsadki" za "spremljanje in napovedovanje zdravstvenih kazalnikov in bolezni" spadajo med transhumanizem in popoln nadzor, vendar so predstavljeni kot prispevek k zdravju ( cilj 3).

- "nanoboti" pripadajo transhumanizmu, vendar so promovirani kot "izboljšanje kirurških

uspešnosti in dostopnosti" in "kot pospeševanje zdravja" (cilj 3).

- digitalne identitete za dostop do zdravstvenih storitev in za dostop do storitev

in financiranja so sredstvo popolnega nadzora in omogočanja samovoljne kontrole s strani

korporacij in poleg tega tudi države, vendar se spodbujajo z trditvijo, da podpirajo zdravje ( cilj 3) oziroma enakost spolov (cilj 5) in zmanjšanje neenakosti (cilj 10).

- "obdelava naravnega jezika v realnem času za analizo javnega razpoloženja za oblikovanje politike" in "preverjanje lažnih novic s pomočjo umetne inteligence" služita popolnemu nadzoru s strani korporacij in poleg tega tudi države in se promovirata kot spodbujanje "miru, pravičnosti in močnih institucij" (cilj 16).

- "platforme za zvestobo in nagrajevanje državljanov, ki temeljijo na veriženju blokov (blochchain)", so sredstvo za popolno nadzorovanje populacije s strani korporacij in poleg tega tudi s strani države in danes že obstajajo npr. v tako imenovanih "sistemih družbenega kreditiranja", vendar se promovirajo kot spodbujanje "miru, pravičnosti in močnih institucij" (cilj 16).

Vendar ne gre le za Agendo 2030. Poglejmo, kakšen odnos ima Svetovni gospodarski forum (WEF) do ciljev Združenih narodov. Cilji ZN in s tem glavni razlogi za sam obstoj ZN so zapisani v členu 1 Ustanovne listine ZN, med njimi pa so mir (člen 1 št. 1 Ustanovne listine ZN), prijateljstvo med narodi (člen 1, št. 2 Ustanovne listine ZN) in človekove pravice (člen 1, št. 3 Ustanovne listine ZN).

Prof. dr. Klaus Schwab, glavni ideolog WEF, pa želi, da bi človekove pravice pravice in temeljne pravice nadomestiti z etiko, ki je ni mogoče uveljaviti (strani 29+32 knjige "Die

Zukunft der Vierten Industriellen Revolution", Prof. Dr. Klaus Schwab). Hkrati WEF želi kapitalizem deležnikov in subvencije za svojo četrto industrijsko revolucijo vključiti v nacionalne ustave.

1. in 2. člen Ustanovne listine ZN in suverenost narodov ovirajo zamenjavo multilateralizma z "multidelničarstvom korporacij" Svetovnega gospodarskega foruma. Očitno obstoječe človekove pravice, kot so pravice do človekovega dostojanstva (člen 1 Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin), pravica do telesne celovitosti, do zdravja (člen 12 CESCR), prepoved nedovoljenih poskusov na ljudeh (člen 7(2)), do telesne svobode, do hrane (člen 11 EKČP), do dela (člen 6 EKČP), do svobode poklica in do lastnine (člen 17 Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin), ovirajo popolno izvajanje četrte industrijske revolucije, zato jih želi WEF nadomestiti z etiko, ki je ni mogoče uveljaviti.

Transhumanizem ne pomeni le povezave med ljudmi in stroji, temveč tudi

tudi odmik od humanizma in krščanstva. Prof. dr. Schwab pravi, da nič več ne bo tako kot pred korono in da ima kriza celo "svetopisemski" značaj, obseg, tako da po njegovem mnenju obstajajo celo predlogi za štetje let "pred korono" in "po koroni" namesto "pred Kristusom" in "po Kristusu" (stran 132 knjige "Der Große Umbruch"). Za predstavitev političnih zahtev Svetovni gospodarski forum (WEF) uporablja napovedi in dejanske omejitve.

Tako prizadevanja, da bi človekove pravice in temeljne pravice nadomestili z etiko, kot tudi predlaganje vojne sta sovražna ciljem Ustanovne listine Združenih narodov. Glede na to je pogodba med WEF in ZN z dne 06-13-2019 videti bolj kot začetek stalnega poskusa sovražnega prevzema in rušenje ugleda ZN.

Svetovni gospodarski forum (WEF) ne podpira ciljev Agende 2030 Združenih narodov, kar je razvidno iz njihovega članka z dne 21. 3. 2020 z naslovom "Zakaj lahko zapore zaustavijo širjenje Covida-19", v katerem so zahtevali zaprtje, pri čemer so se sklicevali na napovedi modela groze, ki ga je pripravil prof. dr Neil Ferguson o vplivu SARS-CoV-2 z ocenjenimi 510 000 smrtnimi primeri v Veliki Britaniji in 2 200 000 smrti v ZDA. Učinek zaprtja (ki so ga mnoge države uvedle spomladi 2020), je Svetovni program za hrano ocenil na 130 milijonov dodatnih stradajočih ljudi, Mednarodni inštitut za raziskovanje prehranske politike pa na dodatnih 140 milijonov ljudi, ki so se znašli v skrajni revščini in dodatnih med 111.193 in 178.510 otrok, ki bodo umrli zaradi lakote.

Da WEF ne podpira cilja 3 Agende 2030, je razvidno tudi iz njihovega dokumenta z naslovom »Taktike za premagovanje oklevanja glede cepiva COVID-19« z dne 08.06.2021, v katerem se ne osredotočajo na zadostno obveščanje o tveganjih, ki jih povzročajo tisti, ki gensko manipulirajo z eksperimentalnimi snovmi, temveč podajajo priporočila, kako ljudi pridobiti za sprejem teh »cepiva« in sicer s telefonskimi klici, z instrumentalizacijo zaupanja vrednih zdravstvenih delavcev, političnih in verskih voditeljev, z zanašanjem na strah pred zamujanjem (FOMO), tako na socialnem kot ekonomskem področju", s "spodbudami" kot so plačan prosti čas, brezplačni izdelki in loterijske nagrade ter z mobilnimi zdravstvenimi enotami in ekipami, ki se borijo proti oklevanju glede cepiva.

Takšna kampanja pritiska je nezdružljiva tudi z informiranim soglasjem, ki je vključeno,

v človekovi pravici do zdravja (člen 12 in 14 CESCR) v zvezi z eksperimentalnimi snovmi pa tudi v človekovo pravico, da ni podvržen poskusom na ljudeh brez privolitve po poučitvi (člen 7(2) MPDPP).

"Velika ponastavitev- The Great Reset" s četrto industrijsko revolucijo in ravnanje Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) med krizo korone sta diametralno nasprotna ciljem Ustanovne listine Združenih narodov. Za ohranitev verodostojnosti Združenih narodov (ZN) je razumna rešitev le preklic pogodbe med ZN in WEF

OŠTRO: : https://www.ostro.si/si/financiranje leto 2021: nevladne in donatorske organizacije: Open Society Foundations: 130.000 $ projektna podpora (Rockefeller Brothers Fund via OCCRP): 14.450 $ projektna podpora (National Endowment for Democracy): 17.950 $ https://www.ostro.si/si/razkrinkavanje/objave/novi-pravilnik-who-ne-predvideva-razkritja-osebnih-podatkov

FILM skrivnosti WHO: https://rumble.com/v27ggd7-secrets-of-the-united-nations-what-everyone-should-know.html Astrid, žvižgač iz WHO: https://odysee.com/@InfoTeam:d/AstridLogo:a

Podnebni lockdown Koncept "15-minutnega mesta" je ključnega pomena v Agendi 2030 Združenih narodov in njihovi zeleni agendi Net Zero. Ta novi koncept spodbuja tudi Svetovni gospodarski forum. V Oxfordu, ki je razglasil "podnebne izredne razmere", upajo, da bodo njihova 15-minutna mesta pripomogla k uresničitvi vizije "Oxforda brez ogljika", ki jo je svet sprejel do leta 2040." https://www.activistpost.com/2023/01/british-protest-15-minute-cities-where-they-will-become-prisoners-of-the-state.html

Združeni narodi prevzemajo šolski sistem https://joynews.co.za/un-moves-to-control-education-health-policies-of-un-member-states/

OŠTRO: cenzor transhumanistov: https://www.ostro.si/si/financiranje

WHO namerava do leta 2030 predstaviti več kot 500 novih cepiv. Cepiva proti covidu-19 so le prva od mnogih, ki bodo kmalu na voljo https://strangesounds.org/2023/02/the-who-plans-to-introduce-over-500-new-vaccines-by-2030-covid-19-vaccines-are-just-the-first-of-many-coming-soon.html

WHO CA+ pogodba daje moč WHO da izvaja obvezne ukrepe javnozdravstvene ukrepe https://www.youtube.com/watch?v=KvfotA9u9vE https://www.theepochtimes.com/biden-admin-negotiates-deal-to-give-who-authority-over-us-pandemic-policies_5066631.html?utm_source=partner&utm_campaign=imctgm01

"Stari ljudje živijo predolgo in to je tveganje za svetovno gospodarstvo" ~ Christine Lagarde, Mednarodni denarni sklad Mednarodni denarni sklad je glavna finančna agencija ZDRUŽENIH NARODOV in mednarodna finančna institucija s sedežem v Washingtonu, D.C. https://twitter.com/StopTheWEFusa/status/1623389693344731136

WHO želi oblast https://rumble.com/v28makk-the-who-is-all-about-surveillance-not-health.html?mref=6zof&mc=dgip3&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=The+Jimmy+Dore+Show&ep=2

Chelsea Clinton pushes WHO power grab to manage the world’s next pandemic https://nypost.com/2023/01/28/chelsea-clinton-pushes-more-pandemic-powers-for-who/

Pogodba WHO/ IHR https://merylnass.substack.com/p/amendments-to-whos-international?utm_source=post-email-title&publication_id=746368&post_id=100561609&isFreemail=true&utm_medium=email

Ustavite WHO! Glavni razlogi za nasprotovanje predlaganim spremembam IHR Ne zamudite prve najnovejše informacije o Svetovni zdravstveni organizaciji od Jamesa Roguskega v našem odštevanju do Svetovne zdravstvene skupščine maja 2023. "Tu ne gre za predlagano pogodbo SZO o pandemiji," je James pojasnil (https://worldcouncilforhealth.org/multimedia/general-assembly-meeting-74/) v ponedeljek, 30. januarja, v svojem video poročilu na zasedanju generalne skupščine Svetovne zdravstvene organizacije #74 (https://worldcouncilforhealth.org/multimedia/general-assembly-meeting-74/). "Gre za 46 strani dolg dokument, ki vključuje več kot 300 predlaganih sprememb Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (MZP)." S predlaganimi spremembami IHR bi razglasi Svetovne zdravstvene organizacije postali pravno zavezujoči in ne le svetovalna priporočila. S spremembami bi uvedli tudi globalne digitalne zdravstvene certifikate in dramatično povečali milijarde dolarjev, ki so na voljo SZO, kar bi državam omogočilo izvajanje predpisov brez spoštovanja dostojanstva, človekovih pravic in temeljnih svoboščin ljudi. Za sprejetje sprememb, o katerih so potekala tajna pogajanja brez možnosti, da bi jih ljudje z vsega sveta lahko komentirali, je potreben le dogovor z navadno večino 194 držav članic. Poskus Svetovne zdravstvene organizacije, da si prisvoji oblast, je treba ustaviti! https://rumble.com/v2833vw-stop-the-who-top-reasons-to-oppose-the-proposed-amendments-to-the-ihr.html

https://www.dailywire.com/news/dr-jordan-b-peterson-tells-joe-rogan-of-plan-for-alternative-to-world-economic-forum

Dr. Robert Malone je opisal: "Klasifikacijski sistem ICD vodi Svetovna zdravstvena organizacija in ne vlada ZDA." Kode ICD za status cepiva je pred približno devetimi meseci razvil ameriški Center za medicino in medicinske storitve (CMS), CDC pa jih izvaja. Kodirna shema Z28.xxx vključuje tako status cepljenja kot tudi morebitne razloge zanj. Vendar se zdi, da ni kode za "v celoti cepljen", temveč le za različna stanja "ni v celoti cepljen". https://brownstone.org/articles/us-icd-vaccine-passport-unconstitutionality/

WHO podaljšala pandemijo https://childrenshealthdefense.org/defender/who-extends-global-covid-emergency/ Statement on the fourteenth meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the coronavirus disease (COVID-19) pandemic https://www.who.int/news/item/30-01-2023-statement-on-the-fourteenth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic

Trda resnica o ciljih trajnostnega razvoja Združenih narodov Julianne Romanello nudi zaskrbljujoč pregled cilja 9 – industrija, inovacije in infrastruktura Sinhronizacija fizičnega in digitalnega sveta – obvezna tehnologija in odpornost na delovnem mestu do leta 2030: • Nosljive naprave in naprave v telesu • Umetna inteligenca • Robotika - nov odnos med človekom in strojem • Spremljanje, merjenje in vodenje zaposlenih preko 'pametnih' sistemov Vse v imenu izboljšanja zmogljivosti in odpornosti (Odsek iz prihajajočega videoposnetka, ki pokriva trde resnice o vseh 17 ciljih trajnostnega razvoja, ki bodo kmalu na voljo na YouTubu. V sodelovanju z drugimi raziskovalci, ki so se podali na pot, da bi razkrili trezen resničnost tega, kaj te globalne zapovedi v resnici pomenijo za vse nas.) Vir telegram/PC

Direktor raziskave pri Pfizerju razkriva, da podjetje raziskuje manipuliranje s COVID-om prek »usmerjene evolucije virusa«, da bi ga naredilo »močnejšega« z okužbo opičjih koz za ustvarjanje novih cepiv. »Nikomur ne povejte tega ... Obstaja tveganje ... biti morate zelo nadzorovani, da zagotovite, da ta virus, ki ga mutirate, ne ustvari nečesa ... tako kot se je virus začel v Wuhanu, če sem iskren. " Projekt Veritas je domnevno pridobil interne dokumente Pfizerja, ki potrjujejo, da je Jordan Walker "direktor Pfizerja, raziskave in razvoj strateških operacij." https://www.bitchute.com/video/DUHqCgI1kWTt/

28. januarja bodo razkrite temne skrivnosti Združenih Narodov https://stopworldcontrol.com/unevent/?inf_contact_key=37885a986f9effef3bfab0535ca39d627e470d92b8b75168d98a0b8cac0e9c09

https://childrenshealthdefense.org/defender/africa-covid-pandemic-cola/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=62476a32-91a6-48c7-a6e4-880a5a406ad5

Na sastanku Ujedinjenih naroda (UN) u Beču pregovara se o novoj međunarodnoj konvenciji o kibernetičkom kriminalu, au Austriji i Kini predložena je kriminalizacija “širenja lažnih informacija”. https://epoha.com.hr/2023/01/23/kina-u-suradnji-s-un-om-zeli-sirenje-laznih-informacija-proglasiti-zlocinom/

izraelski obveščevalec iz Mossada, ki ga Bill Gates, Zuckerberg, Klaus Schwab itd. (v Rusiji pa nacistični Nemec Gref) promovirajo kot "izjemnega" filozofa našega časa, Yuval Harari (katerega knjige so pred časom - odo leta 2017 - napolnile vse knjigarne v Rusiji in svetu), je med svojim govorom v Davosu v vlogi Schwabovega pomočnika dejal, da "svobodne volje" ni več - nadomestila jo je globalna "tajna policija" Gestapo SS (Prevod: dr: Švabovi nacisti so prek Hararija izrazili novo realnost - vzpostavitev globalne in anonimne PMC, ki namerava zatreti vse, ki nasprotujejo novemu svetovnemu redu). Vir: Telegram

Korumpirani znanstveniki in profesorji iz Welcome trust so idejni voditelji lockdown zaklepanj med pandemijo https://johnnyvedmore.com/2022/02/08/the-wellcome-5/?fbclid=IwAR1kTJY_EvfX0JHQ0xTe3dP6wcdhO4qSkTpZk8GdLK8dHxJZVfu9j8gSTDo

Fundacija Bill & Melinda Gates je zdaj globalna 'Big Pharma' s sedežem v Združenem kraljestvu in lastnim regulativnim organom. https://hedleyrees.substack.com/p/bill-and-melinda-gates-foundation?utm_source=substack&publication_id=674540&post_id=97021988&utm_medium=email&utm_content=share&triggerShare=true&isFreemail=true

Kongresnik in odvetnik Roy je predstavil zakonodajo za ukinitev financiranja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) s strani ZDA 12. januar 2023 Sporočilo za javnost Kongresnik Roy (TX-21) je danes skupaj z več kolegi iz predstavniškega doma predstavil zakonodajo, ki prepoveduje ameriško financiranje Svetovne zdravstvene organizacije. Zakon "No Taxpayer Funding for the World Health Organization Act" (Zakon o prepovedi financiranja Svetovne zdravstvene organizacije s strani davkoplačevalcev) bi Združenim državam Amerike prepovedal zagotavljanje ocenjenih ali prostovoljnih sredstev Svetovni zdravstveni organizaciji. Kongresnik Roy je o tej zakonodaji povedal naslednje: To, da se milijone davkoplačevalskih dolarjev preliva skorumpirani Svetovni zdravstveni organizaciji, ki služi kitajski komunistični partiji, je udarec v obraz delavnim ameriškim družinam, ki se borijo z rekordno visoko inflacijo, in vsem, ki jim je pandemija COVID uničila življenje in preživetje. Svetovna zdravstvena organizacija ne le redno spodbuja splav in radikalno ideologijo spola, ampak je tudi pohvalila Kitajsko za njeno "vodstvo" na začetku COVID-19 in ni storila ničesar, da bi od KPK zahtevala odgovornost za širjenje COVID-19. Skrajni čas je, da kongres uporabi svojo moč in prekine financiranje ZDA temu skorumpiranemu mednarodnemu organu, tako kot je to storila Trumpova administracija. Kongresnik Roy je ponosen, da se mu je pri tem pridružil tudi predstavnik ameriškega kongresa Rep. McClintock (CA-05), Jeff Duncan (SC-03), Mary Miller (IL-15), Andrew Clyde (GA-09), Harshbarger (TN-01), Matt Rosendale (MT-02), Marjorie Taylor Greene (GA-14), Paul Gosar (AZ-09), Dan Bishop (NC-08), John Moolenaar (MI-02), Pat Fallon (TX-04), Andy Biggs (AZ-05), Wesley Hunt (TX-38), Huggins (LA-03), Greg Steube (FL-17) pri predstavitvi te zakonodaje..https://roy.house.gov/media/press-releases?utm_source=substack&utm_medium=email

Kako Bill Gates sam upravlja s celotnim svetom Podkupuje vlade, diktira zdravstveno politiko, vodi novice, usmerja prehrambeno industrijo in še veliko več. https://stopworldcontrol.com/gates/?inf_contact_key=3a2a9a09eef8f025b294ed373c2b758e16358d5485884e2f31e6019a0d26c8b0

https://www.paulcraigroberts.org/2023/01/15/the-world-economic-forum-the-world-health-organization-are-elevating-themselves-above-the-worlds-governments/?utm_source=substack&utm_medium=email

Pandemija kot sredstvo za odpoved človekovim pravicam in uvedbo totalitarizma https://karenkingston.substack.com/p/the-scientific-formula-to-have-free

Dr. Biserka Ilin o WHO 13.1. 2023 https://rumble.com/v25pfjo-biserka-ilin-13.1.2023.html

Psihiatrično zdravljenje? Necepljenim zdaj zavida ves svet "Spremljal sem novice iz Kanade, kjer so predlagali, da bi morali biti ljudje, ki so zavrnili cepivo, deležni psihiatričnega zdravljenja," je povedal dr. "[Ljudje], [ki] zavračajo cepivo, so tisti, ki imajo najbolj kritično mišljenje, največ razločevanja - najmočnejši um in telo okoli nas. To so zadnji ljudje, ki potrebujejo psihiatrična zdravila." Dr. Peter A. McCullough je svetovno priznani doktor medicine - bori se proti cenzuri in represiji. Sodeluje s podjetjem The Wellness Company, vzporedno strukturo z medicino, ki jo obvladuje farmacija, kjer je glavni znanstveni direktor. Vir: video Telegram (PC)

Članek ustavnega pravnika dr. Andraža Terška o uzurpaciji moči s strani Svetovne zdravstvene organizacije so cenzurirali, a ga je objavila založba Sanje https://www.sanje.si/blog/brezobzirna-cenzura-zoper-kriticno-mislece-in-pisoce/

World Health Organization (WHO) @WHO “Anti-vaccine activism, which I actually call anti-science aggression, has now become a major killing force globally." - @PeterHotez, Professor and Dean @BCM_TropMed, on the devastating impact of #misinformation and disinformation. https://amidwesterndoctor.substack.com/p/why-does-peter-hotez-think-we-are

Ali bi WHO zaupali obvladovanje pandemije? To lahko pričakujete, če bo to storila WHO. https://merylnass.substack.com/p/would-you-trust-who-to-manage-your