Molitvena ura za domovino 

Objavil/a Naša Domovina, dne 2018-06-15 ob 07:48:17

Čudi se poklicanosti v svobodo in ljubezen!


1. Gospod, Ti si nas ustvaril, ker nas ljubiš in nam hočeš dobro.

2. Kličeš nas po imenu. Nočeš, da bi bili osamljeni in izolirani.

1. Ustvaril si nas, da bi Te spoznavali, ljubili in Ti služili, po smrti pa bili za vedno s Teboj.

2. Podaril si nam svobodo.

1. Ti, ki si naš Stvarnik, ne moreč nič brez naše svobode.

2. Hočeš, da smo svobodni.


1. Berači smo. V naših srcih je krik po Tebi!

2. Pogosto na to pozabljam, sem poln samega sebe in svoje ideologije.

1. Koliko dni, tednov, morda mesecev preživim brez molitve in brez zavedanja Tvoje prisotnosti?

2. Toda Ti, Gospod, mešaš karte, mi podiraš pravljice v oblakih in spreminjaš okoliščine, ki jih malikujem.

1. To delaš Ti, Skrivnost, prisotna v vseh okoliščinah.

2. Nočeš, da se navežem na ta svet, na svoje bogastvo in uspehe, temveč želiš, da iščem Tebe.

1. V življenju se mi dogajajo stvari, ki jih nisem načrtoval.

2. Bog, hvala Ti za Tvoja presenečenja.

1. Kako dolgočasno bi bilo življenje, če bi se zgodilo le tisto, kar načrtujemo mi!

2. Ko sem v stiski, doživljam neuspehe in poraze, zbolim in sem pred težkimi izzivi, spet pomislim: Gospod, potrebujem Te, pomagaj mi, mar ne vidiš, da se potapljam!«


1. Tolikokrat sem mislil, da le jaz potrebujem Tebe.

2. Ti pa mi vedno znova praviš, da tudi Ti potrebuješ mene.

1. Gospod, zakaj me potrebuješ? To je tako težko razumeti!

2. Zakaj si prosil Samarijanko, najTi da piti vode?

1. Je bilo res potrebno, da si bil gost v Zahejevi hiši?

2. Zakaj potrebuješ moje srce?

1. In to kljub temu, da tega ne razumem, da sem Ti tolikokrat nezvest!

2. Zakaj potrebuješ naš narod in vse ljudstvo naše domovine?

 

1. Jezus, Ti si se učlovečil in postal eden izmed nas.

2. Ti, ki si Bog, nam razodevaš svojo človeškost!

1. Toda zakaj se vmešavaš v naš vsakdan, Jezus, v naše konkretno življenje?

2. Tudi nas kličeš na pot učlovečenja.

1. Zvest si stvariteljskemu delovanju:»Naredimočlovekaposvojipodobi, kot svojo podobnost! Gospoduje naj ribam morja in pticam neba, živini in vsej zemlji ter vsej laznini, ki se plazipozemlji!«(Prim. 1 Mz 1,26).

2. Pred nami se odpirajo čudovite poti, na katere nas vabiš: »Hodi za menoj!«

1. Kako si zahteven!

2. Premalo Ti je, če opravimo določene pobožnosti, če damo nekaj denarja za uboge in se izogibamo določenih grehov.

1. Zavračaš naše farizejstvo, dogmatizem, moralizem in legalizem.

2. Ne zadovoljiš se s sentimentalizmom, z intimizmom in s kopico lepih besed.

1. Hočeš več! Hočeš naše srce, hočeš, da ljubimo Tebe, da spoštujemo in ljubimo bližnje.

2. »Ko bi govoril človeške in angelske jezike, ljubezni pa bi ne imel, sem postal brneč bron ali zveneče cimbale« (1 Kor 13,1).

1. »In ko bi imel dar preroštva in ko bi poznal vse skrivnosti in imel vse spoznanje in ko bi imel vso vero, da bi gore prestavljal, ljubezni pa bi ne imel, nisem nič« (1 Kor 13,2).

2. »In ko bi razdal vse svoje imetje, da bi nahranil lačne, in ko bi izročil svoje telo, da bi zgorel, ljubezni pa bi ne imel, mi nič ne koristi« (1 Kor 13,3).

1. Naročaš nam: »Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj!Kakorsemvasjazljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj!« (Jn 13,34).

2. Ko spoštujemo in ljubimo svojo ženo, moža, otroke, starše in druge bližnje, ljubimo Tebe.

1. Če Te ljubimo, postajamo kakor Ti in izpolnjujemo Tvoje zapovedi.

2. Tvoja identiteta postaja naša identiteta.

1. Nismo mi, ki določamo, kaj je ljubezen.

2. Kdo v resnici ljubi?

1. Gospod, daj nam spoznavati in razumevati resničnost, v kateri se nahajamo.

2. Resničnost je naše brezmejno pričakovanje in hrepenenje!

1. Resničnost, v kateri živimo, so naše meje.

2. Resničnost, v kateri živimo, je tudi Tvoja prisotnost in Tvoj neizmerni dar.


Prizadevaj si za resnico, svobodo, pravičnost in mir!


1. Svojega življenjskega poslanstva ne moremo v polnosti opraviti, če si skupaj ne prizadevamo za skupno dobro, za pravičnost in mir.

2. Mi pa tolikokrat tekmujemo med seboj, kdo bo koga premagal in izpodrinil!

1. Med nami potekajo vojne za teritorij, za nafto, za vodo, za položaje, za prestiž…

2. To povzroča opustošenje naših duš, opustošenje narodov, opustošenje sveta.

1. Če bo prišlo do atomskega spopada, človeštvo lahko uniči samo sebe in življenje na Zemlji.

2. Trgovina z orožjem je donosna, delamo atomske bombe, ljudje pa umirajo zaradi lakote in živijo v ponižujoči revščini.

1. Ne priznavamo resnice in reda, ki ga v svoji ljubezni načrtuješ in želiš Ti, Gospod, naš Stvarnik.

2. Smo dvolični! V molitvah in pri maši izgovarjamo Božje besede; v naša nemirna srca pa so se prikradle laži bitja z razcepljenim jezikom.

1. Mir je nebeški dar, je Tvoja milost in naš odgovor na to, kar je zapisano v naših srcih.

2. Naj ne otopi naše srce, ko toliko ljudi trpi zaradi vojn, zatiranja, iztrebljanja, krivic in nedopustne neenakosti.


1. Gospod, učiš nas, da bodo zunaj nebeškega Jeruzalema ostali vsi, ki ljubijo laž in jo uresničujejo (Prim. Raz 22, 15).

2. Jezus, Ti nisi storil greha, v Tvojih ustih ni bilo zvijače (Prim. 1Pt 2,22).

1. Bog, Ti do nas ljudi nisi brezbrižen.

2. V Tebi ni naveličanosti, otopelosti in smrtonosnega cinizma.

1. Ne maraš krivice in nisi pasiven do zla.

2. Pozoren si na vsak naš gib.

1. Tvoje za nas nevidno srce vodi tudi vidni svet.

2. Deluješ s svojo močjo po svoji nedoumljivi previdnosti.

1. Ti želiš, da bi se zveličali vsi ljudje.

2. Nikogar nisi vnaprej določil za pogubljenje.

1. Vsakemu izmed nas daješ dovolj potrebnih milosti za zveličanje.

2. Jezus, umrl si za vse ljudi.

1. Tvoje ime, v hebrejščini »Jehošua«, pomeni »Gospod rešuje«.

2. Tega imena Ti niso dali ljudje, ampak angel, ki se je prikazal Jožefu, tvojemu krušnemu očetu.

1. Tvoje ime je nad vsemi imeni! (Prim. Fil 2,9).

2. V Tvojem imenu so nam odpuščeni grehi.

1. V Tvojem imenu po Tvojem naročilu izganjamo hude duhove in ozdravljamo bolnike.

2. Pred Tvojim imenom bežijo hudobni duhovi.


1. Poslušamo poročila in smo dobro informirani, a smo otopeli.

2. Ne prizadene nas več, če drugi trpijo.

1. Gospod, spodbujaj nas, da bomo gojili rodovitne in iskrene odnose.

2. Navdihuj nas, da bomo stopali na pot solidarnosti.

1. Naj se veselimo z veselimi in žalostimo s potrtimi.

2. Naj hodimo po stezah dialoga, solidarnosti, odpuščanja in sprave.

1. V pogajanjih za skupno dobro naj bomo zvesti dani besedi.

2. Gospod, prosimo Te, spreobrni srca teroristov, da v njih ne bo sovraštva in sle po ubijanju.

1. Gospod, prosimo Te, operiraj človeška srca, da v njih ne bo verskega fanatizma, ki skuša resnico vsiliti s silo in noče niti slišati za versko svobodo.

2. Naredi nas za orodje ljubezni in bratstva.

1. Naj se ne prepustimo globalizaciji brezbrižnosti: brezbrižnosti do Tebe, do bližnjega in do stvarstva.

2. Daj nam navdiha in moči, da bomo pletli zveze tudi z ljudmi, ki pripadajo drugim kulturam, religijam in političnim prepričanjem.

1. Prosimo Te, naj si človeštvo v svoji raznolikosti in različnosti prizadeva za pogovor, za pogajanja o skupnem dobrem in za odločno uresničevanje civilizacije ljubezni.

2. Gospod, prosimo Te za naše državne voditelje: naj pogumno vstopajo v politične procese, ki bodo omogočali svetovni red in naš vsestranski razvoj.


Varuj stvarstvo!


1. Vsemogočni Bog, stvarjenje je začetek in temelj vseh Tvojih del.

2. Naravno okolje, v katerem živimo, je Tvoj dar.

1. Pohlepno izkoriščanje stvarstva in brezbrižnost do takega ravnanja sta znamenje naše neodgovornosti in neumnosti.

2. Žagamo si vejo, na kateri sedimo.

1. Z nepremišljenim izkoriščanjem narave, človek stopa na pot samouničenja.

2. Iz lepote stvarstva zaradi svoje slepote ne odkrivamo več Tebe, ki si Resnica, Dobrota in Lepota.

1. Onesnaženost narave s strupenimi odpadki povzroča številne bolezni in postaja vedno resnejši socialni problem.

2. »Okoljska ekologija« je soodvisna od »človeške ekologije«. Ekološka kriza je moralno vprašanje, ki zahteva naš premislek in ustrezen odgovor.

1. Gospod, daj, da do ekoloških vprašanj ne bomo brezbrižni. Naj ne sedimo križem rok!

2. Vnema se boj za dostop do naravnih virov, ???od katerega (= od boja)/ od katerih (=od virov)je odvisno življenje in zdravje več milijard ljudi.

1. Človeštvo je tisočletja živelo brez elektrike, avtomobilov, televizije, pametnih telefonov …

2. Brez vode in zraka pa ljudje niso živeli in ne bi mogli preživeti.

1. Gospod, daj, da odkrijemo in spoznamo, kateri so trdni temelji življenja.

2. Gospod, prosimo Te za spoznanje pravega vrstnega reda.

1. Naj vedno globlje odkrivamo abecedo stvarstva.

2. Stvarnik, naj spoznavamo slovnico stvarstva – zakonitosti, ki si jih zapisal v svoje delo.

1. Prosimo Te za iztreznitev, za globoko kulturno spremembo, za to, da bomo spremenili način svojega življenja tako, da bo v skladu z načrtom Tvoje ljubezni.

2. Naj zemljo obdelujemo in varujemo.

1. Slovenija je bogata z gozdovi; prosimo Te za modrost, da bomo z njimi prav upravljali.

2. Naj Slovenci ohranimo veliko bogastvo hidrogeološkega sistema, ki nam je podarjen.

1. Naj bo naš odnos do živali spoštljiv in v skladu z njihovo naravo.

2. Obvaruj nas krutosti in nasilja do živali.

1. Naj se zavedamo, da so tudi tihota, tema in mir velike dobrine, ki nas prenavljajo in krepijo.

2. Tišina omogoča, da slišimo Tvoj glas.

1. Vrh stvarstva je človek.

2. Gospod, ustvaril si človeka kot moškega in žensko.

1. Namesto, da bi ljudje bili Tvoji sodelavci, Te hočemo izpodriniti in se postaviti na Tvoje mesto.

2. Tako postanemo tirani.

1. Gospod, prosimo Te za voditelje človeštva: v političnem načrtovanju jim daj ambiciozne daljnovidnosti, da bomo s skupnimi močmi ohranjali stvarstvo.

2. Naj človeštvo ne drvi zgolj za kratkoročnimi gospodarskimi interesi vplivnih posameznikov in za brezglavim potrošništvom.

1. Gospod, ustvaril si vesolje in ga dal v uporabo vsem narodom in vsem ljudem.

2. Bomo ohranili stvarstvo za prihodnje rodove?

1. Gospod, prebudi v nas odgovornost do prihodnjih rodov!

2. Podari nam zavedanje, da pravice temeljijo na dolžnostih.


Spoštuj vsako človeško življenje!


1. Bog, človeka si ustvaril po svoji podobi, kot moža in ženo si ju ustvaril. (Prim. 1 Mz 1,27).

2. Gospod, razodevaš nam, da nismo le neka stvar.

1. Spoštujemo slovnico, ki si jo zapisal v naša srca, ali pa smo do nje brezbrižni?

2. Spoštujemo naravne zakone in se tako bližamo Skrivnosti, Tebi samemu?

1. Spoštujemo dostojanstvo vsakega človeškega bitja?

2. Spoštujemo človekove pravice, ki so ukoreninjene v človeški naravi?

1. Ali pa smo te pravice zamenjali za »ponorele človekove pravice«, ki temeljijo na tem, kar je za nekatere koristno in prijetno?

2. O katerih pravicah pravzaprav govorimo? O pravicah, ki omogočajo življenje v svobodi ali o »pravicah«, ki vodijo v smrt, razvrednotenje vsega stvarstva in kršenje temeljnih pravic naših bližnjih?

1. Si prizadevamo za ljubezen ali za egoizem?

2. Nikakor ni sprejemljivo, da z glasovanjem odločamo, kaj so pravice, in določamo »nove pravice«, ki omogočajo usmrtitev posameznikov in vodijo civilizacijov propad!

1. Gospod, daj, da s pravicami ne bomo trgovali ali barantali!

2. Daj nam razumeti, da vsaka pravica temelji na izpolnjevanju dolžnosti.

1. Ljudje nismo predmeti, s katerimi bi lahko kdorkoli razpolagal tako, kot hoče on.

2. Niti politična, niti ekonomska, niti tehnološka moč ne more opravičiti nasilja nad komerkoli izmed nas.

1. Gospod, vabiš nas k spoštovanju pravice do življenja, ki je za vse ljudi.

2. Življenje je Tvoj dar.

1. Ljudje nismo gospodarji in lastniki življenja.

2. Življenje ni v naši pristojnosti.

1. Priča smo smrtitisočev zaradi vojn in terorizma.

2. Mnogi umirajo zaradi lakote.

1. Nerojeni otroci umirajo zaradi splava in poskusov na zarodkih.

2. Starejši in bolni umirajo zaradi evtanazije.

1. Vse te nasilne smrti pomenijo zanikanje drugega in tudi zanikanje Tebe, ki si naš Stvarnik.

2. Nasilje, ki smo mu priča, je pogosto okrutno in »nečloveško«. Gospod, zakaj to dopuščaš?

1. Zakaj dopuščaš, da prihajajo na oblast raznovrstni avtoritarni fašistični režimi?

2. Gospod, daj nam poguma, da bomo te režime, ki se razglašajo za človekoljubne, poimenovali s pravim imenom.

1. Dobri Pastir, daj nam intuicije in inteligence, da bomo prepoznavali volkove v ovčjih oblačilih.

2. Daj nam poguma, da bomo avtoritarnim fašističnim režimom javno rekli: »Ne!«

1. Gospod, naredi nas za svoje pričevalce. Podari nam avtoriteto.

2. Smo proti režimom, ki hočejo vsem vsiliti isto veroizpoved.

1. Vojna v imenu Boga ni nikoli sprejemljiva.

2. Smo proti režimom, ki smešijo versko pripadnost in nam vsiljujejo brezboštvo.

1. Smo proti režimom, ki nas skušajo prisiliti, da bomo zagovarjali Tebi nasprotna stališča.

2. Smo proti režimom, ki ne upoštevajo pravice staršev do vzgoje svojih otrok.

1. Smo proti režimom, ki kaznujejo tiste, ki si upajo javno zagovarjati družino po Tvojem načrtu.

2. Smo proti režimom, ki zaradi političnih in ekonomskih interesov netijo sovraštvo in nasilje.

1. Smo proti vsakemu režimu, ki kakorkoli tepta dostojanstvo kateregakoli človeka.

2. Gospod, osvobodi nas teh »zveri«!

1. Naj bomo neutrudni branitelji človeškega dostojanstva in neodtujljivih človekovih pravic.

2. Naj bomo ponosni in pokončni v boju z zlom.

1. Jezus, Ti sediš na Očetovi desnici.

2. Razodel si nam: »Bog je ljubezen« (Prim. Jn 4,8).


Izganjaj zlo in blagoslavljaj! 


1. Gospod, vabiš nas, da postanemo sveti, kot si Ti svet.

2. Gospod, usmili se!

1. Prosimo Te: blagoslavljaj in ohranjaj našo domovino in vse državljane Slovenije.

2. Obvaruj nas, da bomo živeli in rastli v človečnosti.

1. Prosimo Te, daj nam dovolj moči, da premagamo vse zarote zla.

2. Ozdravi nas sovraštva, nasilja in grehov zoper življenje.

1. Prosimo Te, zaščiti našo domovino pred vsemi napadi hudobnih duhov.

2. Ne dovoli, da se ujamemo v satanove spletke.

1. Obvaruj nas hudobnih ljudi, ki načrtujejo naše uničenje.

2. Predvsem nas obvaruj lažnih prijateljev.

1. Človekoljubni Bog, zaščiti nas s svojo močno roko.

2. Naša pomoč prihaja od Gospoda!

 

1. Vsemogočni Bog, pošlji angele, ki bodo varovali našo domovino.

2. Naj Slovenijo ščitijo pred vsem, kar zastruplja našega duha, naše duše in naša telesa.

1. Po priprošnji Device Marije, Kraljice miru, nam podeli nebeški mir in veselje.

2. Gospod, Ti poznaš naše težave. Preženi naše strahove!

1. Pomagaj nam, kljub črnim oblakom, ohranjati vedrino in upanje.

2. Gospod, poznaš rane našega srca. Preženi naše črne misli!

1. Daj nam moči, da bomo vztrajali na evangeljski poti.

2. Ozdravi nas prestrašenosti, otopelosti, brezbrižnosti in črnogledosti.

1. Reši nas žalosti in morečih skrbi.

2. Usmeri naš pogled naprej, proti končnemu cilju.

1. Naj se vedno zavedamo, da na tem svetu živimo le malo časa, nato pa nas čaka večno življenje!

2. Naj misel na večno življenje postaja vedno bolj naša glavna skrb.

1. Nemirno je naše srce, dokler se ne spočije v Tebi.

2. Vedno znova spoznavamo, kako nas ne more dokončno zadovoljiti nič, kar pripada temu svetu. Naše duše hočejo več!

1. Gospod, zakaj si nas ustvaril?

2. Da bi Te spoznavali, ljubili, Ti služili in živeli povezani s Teboj vekomaj.


1. Podari nam ponižnost, čistost, človekoljubje, dobrohotnost in veselje do življenja.

2. Osvobodi nas napuha, sovraštva in zavisti.

1. Razplamti v nas svojo Božjo ljubezen.

2. Usmerjaj nas na pot krščanske popolnosti.

1. Naj se starši zavedajo, da so odgovorni tudi za versko vzgojo svojih otrok.

2. Gospod, prebudi v nas zavedanje, kako pomembna je molitev.

1. Odpri nam razum, da bomo spoznavali škodljivost greha.

2. Naj bomo vedno čuječi in pripravljeni na neprestano prihajanje Svetega Duha.

1. Nagibaj naša srca k dobrim delom.

2. Jezus, dal si nam novo zapoved, da se ljubimo med seboj, kot si nas Ti ljubil.

1. Pomagaj nam zbirati zaklad v nebesih.

2. Prebujaj v nas pristno ljubezen do zemeljske domovine in zavedanje, da je naša prava in večna domovina v nebesih.

1. Naj bomo sredi vseh temin tega sveta žive priče ŽivegaTebe, ki si vstal in živiš.

2. Podari nam ponižnost in vero svoje Matere Marije.


Bogdan Vidmar

(2017)

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
0
Ni komentarjev
Naša Domovina
Naša Domovina
Objavil/a 2018-06-15 07:48:17 (Jun 15, 2018)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Skupaj za skupno dobro s teboj bomo zmogli
PRENOS 24 URNE MOLITVE IZ LJUBLJANSKE STOLNICE
Domovini - Benjamin Ipavec
24 ur molitve in posta za domovino
POVABILO K MOLITVI ZA SLOVENIJO
Devetdnevnica za domovino bo potekala od 16. do 24. junija 2020
Deveti dan devetdnevnice molitve pred dnevom državnosti
Osmi dan devetdnevnice molitve pred dnevom državnosti
Sedmi dan devetdnevnice molitve pred dnevom državnosti
Šesti dan devetdnevnice molitve pred dnevom državnosti
IŠČI PO ARHIVU
Marec 2021
PTSČPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Oglasi

3017.) iskanje

Kategorija: Leposlovje

Cena: 8.99 €

hager werken embalming powder +27640518120 (pink and white) compound/fluids for sale in south africa hager werken embalming compounds, pink and white powder are general items from germany. embalming is the art and science of preserving human remains by treating them in its modern form with chemicals to forestall decomposition. the intention is to keep them suitable for public display at a funeral,for religious reasons, or for medical and scientific purposes such as their use as anatomical specimens. embalming compound in powder form both pink and white radio active and (hot and not hot) its all available. at preferably adorable prices starting from one kilogram upwards ,we are looking for a good buyer. typically embalming compound (fluid) contains a mixture of formaldehyde, methanol, and other solvents. the formaldehyde content generally ranges from 50 to 97 percent and the methanol content may range from 9 to 89 percent.the types of embalming powder depends on the purity and colour. purity:98% ,100% hot compound origin:germany brand. hager werken purity on colour. pink 98% white 100% distributor dentist / dental technician.  hager & werken products are sold through the dental trade worldwide.  we are leading suppliers of germany made embalming compound to clients in south africa and other african states. . contact: +27640518120 or watsup.

Kategorija: Antikvariat in Antikvitete

Cena: 100 €

@europe universal ssd chemical solution+27660432483 in uk,norway,egypt, turkey, libya, thailand, belgium, spain, netherlands, brazil, switzerland we have ssd automatic chemical solution for cleaning black money and any color of defaced currency available in our laboratories worldwide. our ssd automatic solution is also used in the cleaning of bank notes with anti-breeze quality, bills like usd, euros, pounds and other local currencies. we are direct manufacturer and the main supplier of chemicals that includes ssd solution, super automatic solution. we have different types of chemicals that can perfectly clean out your notes, black notes, red notes, green notes, stained notes, stamped notes and also coded notes. we also melt frozen chemicals in our laboratory and our services are professional. we therefore provide legal document for all our products. contact us for more information: 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@universal suppliers of ssd chemical solution +27660432483 in south africa, protea glen , chiawelo , protea north , mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

$$100% universal chemical ssd solution & activation powder +27660432483 in south africa,uk,johannesburg,witbank,soweto,cape town,burgersfort,eastern cape,vanderbijlpark,polokwane, thohoyandou, phalaborwa,mokopane, bochum, lebowakgomo, mankweng, seshego, dendron, giyani, lephalale, musina,alexandra johannesburg lenasia midrand randburg,roodepoort, sandton, alberton, germiston, benoni,boksburg,rakpan,daveyton,duduza,edenvale ,germiston impumelelo, isando katlehong kempton park, kwathema, nigel reiger park springs, tembisa, thokoza,tsakane, vosloorus wattville atteridgaeville centurion hammanskraal ,we only deals on high quality s. s. d. chemicals solution for cleaning black money we are manufacturer and seller of all sort of chemicals like super automatic ssd solution z. w. v. 8 model activation powder and reactivation powder, anti air powder, mercury powder, automated money developer machines congeal chemical melting equipments,

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

free state ssd chemical solution suppliers for cleaning black money +27660432483 in lenasia , lawley , protea glen , chiawelo , protea north , zakariyya park , eldorado park a/h , orlando , ennerdale , mid-ennerdale , zondi , zola , soweto , pimville , orlando west , nancefield , naledi , mohlakeng , dobsonville , bram fischerville , diepkloof , kagiso , rangeview , homes haven , boltonia , lewisham , mindalore , west village , luipaardsvlei , silverfields , breaunanda , greenhills , randgate , finsbury , eikepark , carletonville , oberholzer , protea south , wolfelea ah , magaliesburg , eldorado estate , tladi , klipspruit west , meadowlands , thulani , devland , mofolo north , jabulani , dhlamini , molapo , phiri , doornkloof bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east london empangeni george germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park khayelitsha kimberley klerksdorp mamelodi mitchells plain mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa thohoyandou umlazi upington vanderbijlpark vereeniging welkom witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka, zimbabwe, harare, namibia, windhoek, botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies.

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@switz land & denmark ssd chemical/activation powder +27660432483 in uk,usa,sweden,germany,kuwait, nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@cape town ssd chemical solution +27660432483 in uk,kuwait,     bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.   anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. victrola paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@ssd chemical solution/activation powder in south africa +27660432483 in bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.       we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.       anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. vectrol paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical. darkened currency, black coated notes, cleaning black money

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@limpopo suppliers of ssd chemical/activation powder+27660432483 in south africa   malaysia, johannesburg,lebanon, zambia,usa,kenya, california,    dallas,england,german,spain, jamaica,st,lucia, brasil,austria,vancouver, denmark,hong kong,    china,,pretoria, durban, australia, wales, france,cairo,china, norway,, botswana,    namibia,tanzania,northern cape,new york,limpopo sweden, kenya, denmark, rwanda,    oman,qatar,dubai,poland,lesotho,canada, united kingdom,we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.contact us on +27660432483

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

  @mpumalanga best ssd chemical solution suppliers +27660432483 in south africa, protea glen, mpumalanga, secund, witbank, soweto bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east londongeorge germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park nhayelitsch polet neve kempton park randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa vanderbijlpark vereeniging welcome witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka , zimbabwe, harare, namibia, windhoek,botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 25 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze quality.others for damaged notes, bills like usd,euro, pounds, transferring

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

59.) aspirin za tomaža

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 8.99 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj