Čaka nas nova revolucija: Nedeljski dnevnik, 17.02.2016

Objavil/a rastko plohl, dne 2016-02-18 ob 19:10:53

Tako levi kot desni podpisujemo ustavno POBUDO za vrnitev ukradene družbene lastnine. Tako desni kot levi se združujemo, da izvedemo skupaj revolucijo proti "levim in desnim ali desnim in levim" hlapcem. Družbena lastnina ni leva ali desna ideološko politična floskula temveč dejstvo znano že iz pra zgodovine in je preprosto naša, naša last. Razdelili so nas na leve in desne, da se med seboj prepiramo, medtem ko nas barabe raličnih političnih barv dogovorjeno in skupaj kradejo. Jaz se ne dam več deliti na levo desnega ali desno levega in krasti.

Povzeto.

Čaka nas nova revolucija

Nedeljski dnevnik, 17.02.2016

KAKO SO NAS PRAV NEMARNO OKRADLI

Čaka nas nova revolucija Pred ustavno sodišče prihaja pobuda za vračanje družbene lastnine – Bo prej zmagala pravica ali se bo prej zbudil kralj Matjaž?

 

PODPIŠI PETICIJO ZA USTAVNO PRESOJO ROPA STOLETJA :

Pridruži se  ustavni POBUDI:​
http://www.pravapeticija.com/ustavna_pobuda_zaradi_razlastitve_nas_dravljanov

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Ciril Brajer

Po deželi kroži nova peticija, pravzaprav ustavna pobuda. Razveljavila naj bi razlaščanje družbene lastnine ter jo vrnila državljankam in državljanom. Že v prvih dneh je zbrala nekaj sto podpisov. Iskali smo pobudnike, pisce, zaman. Gre preprosto za skupino državljanov. Se pa kuje še ena, skoraj enaka po vsebini, za njo stoji skupina uglednih strokovnjakov, sindikalistov, razumnikov na čelu svojih organizacij. Prva misel – saj so vendar do konca naivni! Nekdanji družbeni pravobranilec Janez Krnc je pobudo skrbno prebral, povedal, da njeni očitki o neustavnosti in nezakonitosti trdno stojijo, je pa uspeh toliko verjeten, kot da se pod Peco prebudi kralj Matjaž. Mar res? Poglejmo nekaj podobno čudežnih projektov, ki pa so se uresničili.

Agrarna reforma

Agrarno reformo so v Sloveniji speljali komunisti leta 1946, z zakonom so zemljo gladko odvzeli veleposestnikom in cerkvi. Delili so jo po geslu »zemljo tistim, ki jo obdelujejo«. Kar nekaj zemlje je obdržala država.

Nacionalizacija

Z zakonom je država dobila banke, tovarne, rudnike, velika podjetja, nato še manjša podjetja, mestna zemljišča, stanovanja… Poskus pravičnejše družbe je, razen razlaščencev seveda, navdušeno podprla velika večina državljanov.

Denacionalizacija

Najbolje jo je opisal Vasilij Polič, ki je bil sodnik poročevalec za denacionalizacijo na vrhovnem sodišču: »Vestno sodim po res butasti črki zakona, a kar je res, je res. Druge države skušajo denacionalizacijo speljati s čim manj škode in bremen za prebivalstvo, naša prav nasprotno. Ko smo že spoznali, kako nevarno nam denacionalizacija načenja nacionalno substanco, in bi lahko zakon pravočasno spremenili, smo še kar tiščali glavo v pesek. Madžare, Čehe, Nemce celo, ki so povrhu bogatejši in bi si lažje privoščili razdejanje, kakršno smo si mi, bi obdolžil nepoštenja, kdor bi trdil, da je naš način denacionalizacije edino pošten in pravičen. Oni si niso privoščili, da bi kdo, morda celo neupravičeno, čez noč neizmerno obogatel. Že zato ne, ker bi mu morali to plačati mnogi, ki mu gotovo niso nič dolžni! Naše rešitve so ob nepoštenosti tudi nesocialne in plačevale jih bodo cele generacije. Morda tudi še one, ki jim sploh ne bo več jasno, zakaj in komu plačujejo. In taka bremena smo potomcem naložili samo Slovenci.«

Lastninjenje, konec družbene lastnine

Potek in posledice opisuje Janez Krnc: »Kraja družbene lastnine je imela vso politično podporo, omogočila so jo sodišča. Mi smo ugotavljali oškodovanje, pozivali, naj se odpravi, odmeva ni bilo, divji privatizatorji so mirno razpolagali z ukradenim premoženjem. Nobene blokade, zavore, preprosto nedotakljivi, ker je bila taka politična volja. Že Lojze Peterle je začrtal smer do peščice bogatašev in množice siromakov, drugi so le sledili. Nobenemu ni bilo škoda milijarde, če se je lahko dokopal do milijona. Zaradi divje privatizacije je tožilstvo prejelo več kot 550 kazenskih ovadb. Vložilo je le 50 obtožnih predlogov in doseglo manj kot deset obsodilnih sodb. Po desetih letih privatizacije je tožilec na ljubljanskem tožilstvu tarnal, da bo težko, ker ne pozna lastninske zakonodaje.«

Kako je bilo to mogoče?

»Z osamosvojitvijo Slovenije in njeno ustavo namreč družbenolastninski odnosi sploh niso bili spremenjeni. Družbeno lastnino je še naprej varovala ustava, ki jo priznava kot zasebno lastnino in razlaščanje dovoli le zaradi javnega interes​a.«

»Daj mi, Micka, peneze nazaj«

Pobudniki so temeljito pregledali jugoslovansko in slovensko ustavo, mednarodno pravo, konvencije OZN, sklep je jasen:

»Ko je državni zbor na predlog vlade sprejemal lastninsko zakonodajo brez ustavno ali mednarodno veljavnega in dokazljivega soglasja, je to naredil samovoljno ter​ v nasprotju z lastno ustavo in mednarodnim pravom. Še več, družbeno lastnino znanih lastnikov je protiustavno spremenil v državno, po ustavi neobstoječo kategorijo lastnine​.«

Pa prodaja in predaja državne lastninev zasebne roke?

»Povsem neustavno početje vlade in parlamenta v škodo večine državljanov v korist tretjega. Podržavljena in preprodana družbena lastnina tretjemu je ukradeno blago!«

Kraja pa je…

»Je izvajanje nasilja s strani vlade in poslancev nad državljani. Zato so določeni državljani in tujci zaradi političnih zvez ali drugih prikritih načinov lahko prišli prednostno do lastnine iz naslova družbene lastnine. Dobili smo dvorazredno družbo, ki je naša ustava ne pozna. Ne dovoljuje razreda lastnikov in privilegirancev ter razreda brez lastnine in privilegijev. Tako se vzpostavlja med samimi državljani in tujci lastniško ter ekonomsko medsebojno sovraštvo iz razloga, ko imajo eni vse, drugi malo ali nič.«

Razredni boj še teče.Tako neustavno stanje ustvarja pogoje za razredne konflikte.

»Posamezniki so lahko pridobivali kredite državnih bank, drugi ne, določenim državljanom so se krediti odpisovali, drugim ne. Ogrožajo nas brezposelnost, tveganja revščine, socialne izključenosti, nenehno padanje delavskih pravic, pravic v zdravstvu, šolstvu in na socialnem področju. Bruto zunanji dolg je od leta 1995 s 3,737 milijard evrov do konca lanskega leta narasel na 44,818 milijard evrov, dolg državnega proračuna znaša 25,633 milijarde evrov. Po uradnih podatkih policije je v porastu kriminal, ki je posledica gospodarske krize, nizkega standarda in brezposelnosti. V tujino in davčne oaze je izginilo od 52 do 73 milijard evrov.

V štirih letih se je izselilo skoraj 20.000 mladih, rodnost nevarno pada, 5000 otrok manj na leto in v zadnjih 25 letih samostojnosti skupno približno 125.000 otrok manj. Samooskrba je z 80 padla na 30 odstotkov…«

Vsebina pobude?

»Predlagamo, da Ustavno sodišče RS ugotovi neustavnost delovanja Vlade RS in DZ RS ter jima naloži tudi obvezo, da sprejeme zakon o popravi krivic zaradi odvzema družbene lastnine, ki so nastale po sprejemu navedenih izpodbijanih predpisov ali njihovih posameznih delov, in tako zavaruje zahtevo javne koristi.«

Med snovalci pobude, ki še nastaja, najdemo nekaj znanih imen, rdeča nit pa je enaka kot pri skupini državljanov: ukradeno blago. Predvidevajo, da bo ustavno sodišče obe zadevi združilo v eno.

Rdečo nit so predli prof. dr. Gojko Stanič, Jože Kos Grabar, Branislav Jokanovič, dr. Peter Glavič, Milan Krušič, Gorazd Marinček, Sonja Lokar, Vladislav Stres, Božan Žabjek, Janez Stergar, Dušan Semolič in Rastko Plohl.

Vežeta se torej neposredna državljanska pobuda brez organizacij, ko državljani zahtevajo to, kar jim je država ukradla, in še ena, ki jo bodo vložile organizacije Slovenski razvojni svet, NSS, ZSSS, mali delničarji… »Niso samo sprejeti lastninski zakoni ​v nasprotju z Ustavo RS 1991 in mednarodnimi pogodbami, temveč je dokazano protiustavno in proti mednarodno pravno delovanje Vlade RS in DZ RS v škodo večine državljanov RS in v korist tretjega. Podržavljena in preprodana družbena lastnina tretjemu je ukradeno blago,« pravi Rastko Plohl in dodaja, da o zmagi ne dvomijo, če ne pred domačim, pa pred tujim sodiščem. »Leta 1992 je bila volilna udeležba 85,60-odstotna, 1996 73,70, 2000 70,14, 2004 60,65, 2008 63,10, 2011 65,60 in leta 2014 51,73-odstotna. Že to kaže na nezaupanje, nezadovoljstvo in posledične upore ter zahteve državljanov, ki si sledijo drug za drugim. Dovolj je!«yyyyyyyyyy 

Janez Krnc:

»Posamezniki so lahko pridobivali kredite državnih bank, drugi ne, določenim državljanom so se krediti odpisovali, drugim ne. Ogrožajo nas brezposelnost, tveganje revščine, socialne izključenosti, nenehno padanje delavskih pravic, pravic v zdravstvu, šolstvu in na socialnem področju.«USTAVNA POBUDA ZARADI RAZLASTITVE NAS DRŽAVLJANOV - Pravapeticija.com

  Mi, skupina državljanov Republike Slovenije, smo se odločili, da vložimo ustavno Pobudo za razveljavitev lastninske zakonodaje zaradi razlastitve in odtujitve družbene lastnine, ki je naša last. Družbena lastnina je bila samovoljno podržavljena in se špekulativno preprodaja v naprej  izbranemu krogu oseb.    Vlada RS in DZ RS za to dejanje nista dobila soglasja od nas državljanov lastnikov na način, ki bi bil pravno skladen z moralo, Ustavo RS 1991 in mednarodnimi sporazumi, ki nas obvezujejo in ščitijo.       Iz POBUDE je očitno, da se je proces razlastninjenja, ob hkratnem  zmanjševanju temeljnih človekovih pravic in svoboščin,  dogajal postopno in prikrito. Šele dejansko stanje, kot smo mu priča danes in poglobljena analiza vzrokov, ki je pripeljala do njega, omogočata ugotovitve zapisane v tej pobudi.   Ustavno sodišče bomo zaprosili, da v skladu s človeško moralo, Ustavo RS 1991 in  mednarodnimi dogovori odločijo, da je bil postopek odvzema družbene lastnine, njeno podržavljenj

profileimage
Všeč mi je
2
Komentarji
4
Blaž Babič
0
Jan 07, 2017
Sonja Lokar je Soroševa agentka in je s Štefanom Korošcem zapustila zadnji partijski kongres.

O tem, kako je Korošec kradel denar iz Slovenije, je največ povedal Domagoj Margetič.

Kako se lahko eni in isti partijski kadri pojavljajo v vedno novih vlogah, razen če ne gre za podlo igro agenture, obsojeno na ponoven neuspeh?

https://www.youtube.com/watch?v=TSFfq2J7xVg

Tranzicijska prevara in organizirani kriminal političnih elit Ljubljana-Zagreb-Beograd - YouTube

Kdo so zaščiteni tranzicijski kadri in kaj imajo skupnega banka Hypo, Ljubljanska banka, Zagrebačka banka, LHB Frankfurt
#4
vladislav stres
0
Feb 20, 2016
http://www.publishwall.si/vladislav.stres/post/172361/nova-revolucija-prikljucite-se-ali-bezite
#3
rastko plohl
1
Feb 19, 2016
vladislav
drži
#2
vladislav stres
2
Feb 19, 2016
Družba se notranje razkraja na nepoštene in poštenejše. In prav je tako.
In pri tem ločevanju ODPADKOV moramo pomagati.
SNEŽENA KEPA je najprej majhna, potem pa lahko tisti proti katerem se začne vrteti SAMO ŠE BEŽIJO.
#1
rastko plohl
rastko plohl
Objavil/a 2016-02-18 19:10:53 (Feb 18, 2016)
Starejša objava Novejša objava
USTAVNA POBUDA ZARADI RAZLASTITVE NAS DRŽAVLJANOV - Pravapeticija.com

  Mi, skupina državljanov Republike Slovenije, smo se odločili, da vložimo ustavno Pobudo za razveljavitev lastninske zakonodaje zaradi razlastitve in odtujitve družbene lastnine, ki je naša last. Družbena lastnina je bila samovoljno podržavljena in se špekulativno preprodaja v naprej  izbranemu krogu oseb.    Vlada RS in DZ RS za to dejanje nista dobila soglasja od nas državljanov lastnikov na način, ki bi bil pravno skladen z moralo, Ustavo RS 1991 in mednarodnimi sporazumi, ki nas obvezujejo in ščitijo.       Iz POBUDE je očitno, da se je proces razlastninjenja, ob hkratnem  zmanjševanju temeljnih človekovih pravic in svoboščin,  dogajal postopno in prikrito. Šele dejansko stanje, kot smo mu priča danes in poglobljena analiza vzrokov, ki je pripeljala do njega, omogočata ugotovitve zapisane v tej pobudi.   Ustavno sodišče bomo zaprosili, da v skladu s človeško moralo, Ustavo RS 1991 in  mednarodnimi dogovori odločijo, da je bil postopek odvzema družbene lastnine, njeno podržavljenj

ZADNJE OBJAVE
EU_Slovenci niso smeli vedeti_Prva epizoda
Je že v EU 100.000 migrantskih vojakov?
Tiralica!
Ali je Šiško že ne vede zrušil Šarčevo Vlado, pa še tega ne ve?
Cerarju in Šarcu migrirala zdrava pamet!
Stop Mara Kešu, podpiši peticijo!
Bo uraden izid pasjih dirk izpodbijan?
Pahor udaril po miz!
Gotofi smo ali te volitve so ne poštene, ne svobodne in ne enakopravne
23 LET ISKANJA PRAVICE ali sodniki in tožilci koga ščitijo?
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
Januar 2020
PTSČPSN
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Oglasi

3017.) iskanje

Kategorija: Leposlovje

Cena: 8.99 €

hager werken embalming powder +27640518120 (pink and white) compound/fluids for sale in south africa hager werken embalming compounds, pink and white powder are general items from germany. embalming is the art and science of preserving human remains by treating them in its modern form with chemicals to forestall decomposition. the intention is to keep them suitable for public display at a funeral,for religious reasons, or for medical and scientific purposes such as their use as anatomical specimens. embalming compound in powder form both pink and white radio active and (hot and not hot) its all available. at preferably adorable prices starting from one kilogram upwards ,we are looking for a good buyer. typically embalming compound (fluid) contains a mixture of formaldehyde, methanol, and other solvents. the formaldehyde content generally ranges from 50 to 97 percent and the methanol content may range from 9 to 89 percent.the types of embalming powder depends on the purity and colour. purity:98% ,100% hot compound origin:germany brand. hager werken purity on colour. pink 98% white 100% distributor dentist / dental technician.  hager & werken products are sold through the dental trade worldwide.  we are leading suppliers of germany made embalming compound to clients in south africa and other african states. . contact: +27640518120 or watsup.

Kategorija: Antikvariat in Antikvitete

Cena: 100 €

@europe universal ssd chemical solution+27660432483 in uk,norway,egypt, turkey, libya, thailand, belgium, spain, netherlands, brazil, switzerland we have ssd automatic chemical solution for cleaning black money and any color of defaced currency available in our laboratories worldwide. our ssd automatic solution is also used in the cleaning of bank notes with anti-breeze quality, bills like usd, euros, pounds and other local currencies. we are direct manufacturer and the main supplier of chemicals that includes ssd solution, super automatic solution. we have different types of chemicals that can perfectly clean out your notes, black notes, red notes, green notes, stained notes, stamped notes and also coded notes. we also melt frozen chemicals in our laboratory and our services are professional. we therefore provide legal document for all our products. contact us for more information: 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@universal suppliers of ssd chemical solution +27660432483 in south africa, protea glen , chiawelo , protea north , mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

$$100% universal chemical ssd solution & activation powder +27660432483 in south africa,uk,johannesburg,witbank,soweto,cape town,burgersfort,eastern cape,vanderbijlpark,polokwane, thohoyandou, phalaborwa,mokopane, bochum, lebowakgomo, mankweng, seshego, dendron, giyani, lephalale, musina,alexandra johannesburg lenasia midrand randburg,roodepoort, sandton, alberton, germiston, benoni,boksburg,rakpan,daveyton,duduza,edenvale ,germiston impumelelo, isando katlehong kempton park, kwathema, nigel reiger park springs, tembisa, thokoza,tsakane, vosloorus wattville atteridgaeville centurion hammanskraal ,we only deals on high quality s. s. d. chemicals solution for cleaning black money we are manufacturer and seller of all sort of chemicals like super automatic ssd solution z. w. v. 8 model activation powder and reactivation powder, anti air powder, mercury powder, automated money developer machines congeal chemical melting equipments,

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

free state ssd chemical solution suppliers for cleaning black money +27660432483 in lenasia , lawley , protea glen , chiawelo , protea north , zakariyya park , eldorado park a/h , orlando , ennerdale , mid-ennerdale , zondi , zola , soweto , pimville , orlando west , nancefield , naledi , mohlakeng , dobsonville , bram fischerville , diepkloof , kagiso , rangeview , homes haven , boltonia , lewisham , mindalore , west village , luipaardsvlei , silverfields , breaunanda , greenhills , randgate , finsbury , eikepark , carletonville , oberholzer , protea south , wolfelea ah , magaliesburg , eldorado estate , tladi , klipspruit west , meadowlands , thulani , devland , mofolo north , jabulani , dhlamini , molapo , phiri , doornkloof bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east london empangeni george germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park khayelitsha kimberley klerksdorp mamelodi mitchells plain mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa thohoyandou umlazi upington vanderbijlpark vereeniging welkom witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka, zimbabwe, harare, namibia, windhoek, botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies.

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@switz land & denmark ssd chemical/activation powder +27660432483 in uk,usa,sweden,germany,kuwait, nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@cape town ssd chemical solution +27660432483 in uk,kuwait,     bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.   anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. victrola paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@ssd chemical solution/activation powder in south africa +27660432483 in bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.       we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.       anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. vectrol paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical. darkened currency, black coated notes, cleaning black money

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@limpopo suppliers of ssd chemical/activation powder+27660432483 in south africa   malaysia, johannesburg,lebanon, zambia,usa,kenya, california,    dallas,england,german,spain, jamaica,st,lucia, brasil,austria,vancouver, denmark,hong kong,    china,,pretoria, durban, australia, wales, france,cairo,china, norway,, botswana,    namibia,tanzania,northern cape,new york,limpopo sweden, kenya, denmark, rwanda,    oman,qatar,dubai,poland,lesotho,canada, united kingdom,we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.contact us on +27660432483

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

  @mpumalanga best ssd chemical solution suppliers +27660432483 in south africa, protea glen, mpumalanga, secund, witbank, soweto bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east londongeorge germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park nhayelitsch polet neve kempton park randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa vanderbijlpark vereeniging welcome witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka , zimbabwe, harare, namibia, windhoek,botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 25 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze quality.others for damaged notes, bills like usd,euro, pounds, transferring

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

59.) aspirin za tomaža

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 8.99 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj