RTV Prispevek o gradnji šolskih objektov v občini Ivančna Gorica (marec 2024)