Članek
Razglas živenja človeka v javno
Objavljeno Nov 26, 2020

Ja-sem živ-moški :karlo.drago-iz-rodovnovak.repinc, indigen suveren-na zemli-slovenskih dežel, predstavnik pra-prava in pra-pravice prvobitnih-indigenov slovenskih dežel, nosilec naravnega prava, etičnega prava, rodnega prava, občega prava, občnega prava, običajnega prava in čas-prostornega prava, nekorporacija-istočasno [Varovana-stranka-svojepravden-avtor-neoseba-nedržavljan-pooblaščen-avtoriziran-reprezentant = A.R.-oseb idem-sonans Karlo Drago Novak], exteritorialno c/o Prem, Prem [73], pri Ilirski Bistrici in c/o Logatec, Tovarniška cesta [12c] tako izven RS-[Republika Slovenija in REPUBLIKA SLOVENIJA], izven BS-[Banka Slovenije in BANKA SLOVENIJE], izven EU-[Evropska unija in EVROPSKA UNIJA], izven UNITED STATES (U.S.) in izven SS-[Sveti sedež in SVETI SEDEŽ] na-temelju-pravilnosti-regularnosti-zakonitosti-ki izhajajo-iz-Ženevske-konvecije-IV-in-iz-U.N.D.R.I.P.-in-v-povezavi-s-Haaško-konvencijo-1907 in v povezavi z mednarodnim-pravnim-redom-nosilec-zasebnega-in-javnega-prava-na-Zemli. Jaz sem mojarh – klasifikacija poklica: 1113 Traditional cheif, head of vilage (e-iskalnik SKP-08)

R A Z G L A S - O K L I C

Jasno povem in se-javim, da sem živ, da obstajam v zasebnem in v občem in ne bivam v javnem in se v javno ne vmešavam, če nisem prisiljen! Sem izven jurisdikcije države, ker tudi državljan ne morem biti, saj je državljan lahko le oseba. Ja-sem deželan na zemlji po vseobčem pravu in po naravnem zakonu.

Ja, sem dokazano živ človek in neizpodbitno vem, da je oseba ustanovljena šele po rojstvu in noben zapis mojih lastnosti nisem jaz!

Podal sem zapriseženo izjavo-da-sem-živ/live-life-claim in s tem dokazal, da nisem nebogljen, ki bi potreboval skrbništvo kogarkoli, saj sem sposobno zapisal, izjavil pri polni zavesti, razsodnosti, sposobnosti (opravilni in poslovni) in podpisal, ter pravilno žigosal pred tremi pričami, da sem živ. Na ta način sem samostojno ustvaril mednarodno veljaven in pravnomočen dokument, ki me odvezuje podrejenosti skrbništvu države ali kogar koli tretjega in ta zaprisežena izjava-da-sem-živ/live-life-claim mi podeljuje samostojnost/suverenost svojega živlena.

Država in agenti-v-državi so pristojni zgolj in samo za osebe! Torej niso pristojni za mene, zato NIMAJO jurisdikcije nad mano. Zakoni pa veljajo le za osebe!

Če nekdo trdi da sem oseba me proglaša za nekaj neživega - česar mi na osnovi zgoraj navedenega ni težko ovreči. Zato je trditev, da bi bil jaz oseba en hujših zločinov proti človečnosti saj mi s tem odreka živlene/živost (seznam namreč ni živ), prav tako je en hujših zločinov da me kdo sili, da bi se predstavljal kot sužen-roba-rob (simbol sužnja je prisila nošenja maske). Za takšne zločine in hudodelstva proti človeku in človečnosti pa so predvidene stroge kazni.

S spoštovanjem, brez onečaščenja, brez prejudica, brez pogajanj (ang. non-negotiable), brez predpostavljanja (ang. non-assumpsit), vse pravice so pridržane. UCC# 1-103, UCC# 1-308, Sui Juris, Grantor, Trustor, nunc pro tunc, praeterea preterea.

Po volji stvarstva avtorizira indigen, suveren, čas-prostora slovenskih dežel na zemli, vodah in zraku.

Logatec, na dan: drugi Gruden sedem-tisoč-petsto-tridesetega (23.11.2020 A.D.)

:karlo.drago iz rodov :novak.repinc A.R.

Na vladi trdijo, da smo slamnati možje, da se bodo na vaš račun ponovno zadolžili za še dodatnih nekaj milijard. Od tu potem razdelijo 780 mio vojski, ki je mi, živa samostojna bitja ne potrebujemo in na tiho brez kakršne koli informacije ljudem, 54 mio policiji, tej ubijalski mafiji, ki v življenju ni premaknila rok za eno samcato zrno poštenega človeškega dela. Država je sovražnik človeškega bitja in življenja številka ena. S sovražnikom se ne pogovarjaš moraš ga ubiti, nič zločinskega ni v tem ampak je to osnovni in čisti zakon narave - moraš se braniti, če ti strežejo po življenju! In ne sprenevedajte se! Strežejo nam po našem lastnem življenju! SMRT FAŠIZMU in SVOBODA NARODU TER ŽIVLJENJU!