Članek
International Association for Court Administration IACA
Objavljeno Mar 28, 2021

Sodniki so pravzaprav zunanji posredniki vezani za pravne procese. Da bi oni lahko pristopiti regijonalnemu pravnemu področju v RS, jim je potreben dogovor/sporazum/pogodba o ustupanju. Brez ugovora o ustupanju oni ne smejo delati komercijonalnih (raz)sodb. Sodbe so tajni vrednostni papirji (obveznice). Navedena institucija IACA zavaruje domnevne sodnike odnosno privatne posrednike.

Zaradi tega vsakemu posredniku (sodniku) je potrebna prokura (polnomočje), a njo dobi od predsednika tako imenovanega sodišča. Torej, IACA je zavarovatelj vseh posrednikov, ker oni se nahajajo v fikciji na zunanjem pravnem področju. 99% tako imenovanih sodnikov nimajo pojma o tem. Sodniki opazijo, da jim nekaj ni jasno, ali ne vedo zakaj gre. Vatikan je nekdanji zavarovatelj posrednikov odnosno sodnic/sodnikov.

Torej, ko nekdo naiven gre na sodno razpravo, tedaj je treba domnevnega sodnika konfrontirati z naslednjim vprašanjem:

»Pokažite mi prosim, zavarovanje preko katerega vam je dovoljeno da pristopite k regijonalnemu pravnemu področju RS. Zaradi tega mi pokažite prokuro preko katere ste avtorizirani, da lahko sprejmete komercijalno sodbo/presojo. Pokažite mi mednarodni davčni formular IRS 1040, katerega ste morali predati IRS - Internal Revenue Service.«

Ako vam domnevni sodnik ne pokaže kopije od IRS davčnega formularja 1040, tedaj gre za neizpodbitno utajo davka.

Zaradi tega imate pravico prekiniti pravni proces/ postopek, kateri temelji na prisili, izsiljevanju, kleveti, onečaščenju, nelegalnim obremenitvam računa (breach of trust) prirodne/naravne osobe (kolateralni račun) in kraji poslovne identitete. Ko nekdo uporabi vaš kolateralni račun brez vašega podpisa in soglasnosti, tedaj se govori o kraji poslovne identitete - vaša poslovna identiteta je prirodna/naravna oseba, katera je zavarovana z vasimi kolateralnimi vrednostmi.

Komentarji:

Slavica RogačVelja to tudi za Srbijo. Hvala.

Željko Živi Čovjek KuffnerSlavica Rogač ja vsekakor. ...... Department of the Treasury in IRS so center sveta. ..... tam se nahajajo vsi naši rojstni listi in naše kolateralne vrednosti. ...... potrebno jih je samo prevzeti 

Slavica RogačŽeljko Živi Čovjek Kuffner na kakšen način. Naslovi

Željko Živi Čovjek KuffnerSlavica Rogač samo v inbox :)

vir: NEBADON, https://www.facebook.com/groups/410474509444094/