Dogodek
17. MEDNARODNA KONFERENCA LOGISTIKA V KMETIJSTVU
Datum dogodka
9.11.2023 10:00
Lokacija dogodka
Sevno 13

Vabljeni na 17. mednarodno konferenco Logistika v kmetijstvu, ki jo organiziramo: Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru, Občina Sevnica, Zadružna zveza Slovenije in Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu. Osrednja tema letošnje konference bo
'Podnebne spremembe v logistiki v kmetijstvu'.

Konferenca bo potekala v četrtek,
9. novembra 2023, ob 10. uri,

na Visoki šoli za upravljanje podeželja Grm Novo mesto.

Rok za oddajo prispevkov je 20. oktober 2023. Navodila za avtorje prispevkov so na spletni povezavi https://fl.um.si/dogodek/17-mednarodna-konferenca-logistika-v-kmetijstvu/
Prispevek oddate preko spletnega obrazca: https://forms.gle/WMsWwrQD3jC1w1GA8

#17MednarodnoKonferenco #CenterBiotehnikeInTurizma #FakultetaZaLogistiko #FakultetaZaOrganizacijskeŠtudije #GrmNovoMesto #LogistikaVKmetijstvu #ObčinaSevnica #UniverzeVMariboru #VisokaŠolaZaUpravljanjePodeželja #ZadružnaZvezaSlovenije