Članek
Zbor članov Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje
Objavljeno Feb 05, 2024

Zbor članov Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje
V petek, 2. februarja 2024, je v Godbeni dvorani Glasbene šole Frana Koruna Koželjskega potekal zbor članov Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje.


Zbrane je uvodoma pozdravil predsednik društva dr. Gregor Jeromel:
»Zahvaljujem se vam za vaš trud in prispevek k društvu in njegovemu delovanju, za pomoč pri organizaciji dogodkov in tudi za to, da formalnosti tečejo (poročila, zapisniki, medijske vsebine, obvestila itd.), predvsem pa za vsa igranja na vajah, pogrebih, koncertih ter drugih nastopih. V letu 2023 smo imeli skupno 189 terminov, od tega 83 vaj, 88 pogrebov, 18 nastopov. Zavedam se, da je to ogromna obremenitev, po drugi strani pa upam, da nam je vsem skupaj v veselje in da se radi udejstvujemo po svojih najboljših močeh.«
Predsednik se je posebej zahvalil dirigentu Antonu Vrzelaku, ki je člane pripravil za 41. tekmovanje slovenskih godb koncertne težavnostne stopnje, na katerem so prejeli zlato plaketo s posebno pohvalo.
V nadaljevanju so svoja poročila poleg predsednika, ki je podal tudi finančno poročilo, predstavili še dirigent Anton Vrzelak, gospodar Marko Kričej, poročilo nadzornega odbora je podala Neva Berke, poročilo disciplinske komisije Darko Hrovat in poročilo arhivarja Lovro Vrzelak. Člani so obravnavali in tudi soglasno sprejeli načrt dela in finančni načrt za leto 2024.

#AntonVrzelak #DarkoHrovat #FranKorunKoželjski #GregorJeromel #LovroVrzelak #MarkoKričej #NevaBerke #PihalniOrkester #PremogovnikVelenje #SlovenskeGodb #Velenje #kultura #Zabava #zsg #zvezaslovenskihgodb