Članek
CZPNN BO JUTRI KAZENSKO OVADILA DOLOČENE AKTERJE VISOKEGA KRIMINALA
Objavljeno Sep 11, 2014

LESCE - 11.09.2014: Civilno združenje za pravičnost, napredek in nadzor iz Lesc, že od januarja tega leta budno zasleduje določene umazane oziroma inkriminirane posle določenih "Avstrijskih bank", ki jih te opravljajo na ozemlju Republike Slovenije v škodo slovenskih državljank in državljanov ter v škodo njihovega premičnega in nepremičnega ter drugega premoženja, kar ga je državljankam in državljanom še sploh ostalo.

Za to je včeraj dopoldan bilo z namestnikom komandirja Policijske postaje v Škofja Loki dogovorjeno, da bodo člani CZPNN jutri dne 12.09.2014 ob 14:00 uri na Policijski postaji v Škofja Loki zoper več znanih oseb, ki sestavljajo svojevrstno hudodelsko združbo podali svojo kazensko ovadbo za to ker obstaja utemeljen sum, da to te znane osebe v škodo članov družine iz Škofja Loke zagrešile celo serijo kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, med katerimi so očitna kazniva dejanja poslovne goljufije, goljufije, ponarejanja podpisov, lažnega predstavljanja, overovitve lažnih notarskih vsebin storilcev več kaznivih dejanj na škodo svojih članov, v kateri ima vodilno vlogo, 

Avstrijska banka z imenom VOLKSBANK KARTNEN Sud e.Gen, ki je vpisana pri DEŽELNEM SODIŠČU V CELOVCU pod številko FN 119559y, s sedežem HAUPTPLATZ 6, 9170 BOROVLJE, RREPUBLIKA AVSTRIJA, z enolično identifikacijsko številko 1900625000, kot posojilodajalka in upnica, ki jo po pooblastilu zastopa predsednik uprave HHUBERT FREDERICH, oba pa ju zastopa slovenski  odvetnik Bojan MAKOVEC, s sedežem v Ulici Ivana PENKOVA št. 22, v Domžalah.

POZIV JAVNIM MEDIJEM:

Za to CZPNN vse zainteresirane slovenske in tuje medije poziva, da se jutri dne 12.09.2014 ob 16 uri oglasijo pred Policijsko postajo v Škofja Loki, Kidričeva cesta št. 100 v Škofja Loki  in se z namenom javne objave seznanijo z katastrofalnim, predvsem z inkriminiranim delom znanih predstavnikov navedene avstrijske banke in z njo poslovno povezanih dveh slovenskih notarjev Jožeta SIKOŠKA, s sedežem Bravničarjeva ulica št. 13, in slovenske notarke Marine Ružič Tratnik, s sežem Šmartinska cesta št. 111, oba iz Ljubljane ter cele vrste drugih vpletenih oseb med katere med drugim sodijo tudi nekateri slovenski odvetniki.

Oškodovanci v tej zadevi so slovenski državljanke in državljani iz Škofja Loke, zlasti mati Z.R., katere so akterji tega kriminalnega posla ukradli njen osebni dokument /potni list/, našli znano žensko osebo ki se je pri notarju v njenem imenu lažno predstavljala in tudi v njenem imenu podpisovala posojilne pogodbe z hipotekarnimi jamstvi ter na ta način mater Z.R. brez njene vednosti skupaj z ostalimi skoraj spravila ob njeno obsežno nepremično premoženje in ob drugo njeno premoženje kot je del njene pokojnine in njeno premično premoženje, ki ga sedaj napada in ropa Okrajno sodišče v Ljubljani skozi izvršilni postopek.   

Zelo sporno in zaskrbljujoče je to, da je CZPNN prišlo do podatkov, da je na Gorenjskem prišlo do sklepanja več takih »notarskih pravnih poslov« v katerih so mnogi slovenski državljanke in državljani predvsem pred totalno izgubo svojega premoženja in se kot edini rešitvi zatekajo napovedim samomora.

Kontakt:

CIVILNO ZDRUŽENJE ZA PRAVIČNOST, NAPREDEK IN NADZOR /CZPNN/

Začasni sedež: Kamna Gorica št. 65

4246 KAMNA GORICA

Telefon: 031 597 488 /kontaktna oseba Rade Stanić/

E-NASLOV: czpnn1@gmail.com

URL: www.czpnn.si

URL:  http://www.publishwall.si/czpnn