Članek
PONOVNI POZIV ŽRTVAM PRAVOSODNEGA NASILJA IN SODNEGA IZVRŠITELJA MARJANA HOJSA IZ KAMNIKA
Objavljeno Jan 26, 2015

Slovenske državljanke in državljane, kot žrtve slovenskega pravosodnega nasilja /slovenskih okrajnih sodišč /izršilnih oddelkov/ in sodnega izvršitelja Marjana Hojsa iz Kamnika ter njegovih izsiljevalcev/ še enkrat pozivamo, da nam preko naše elektronske pošte z naslovom:

czpnn1@gmail.com

sporočijo in na kratko opišejo svoje slabe izkušnje z temi sodišči in z imenovanim izvršiteljem.

Obenem vse prosimo tudi, da se v namen čim bolješega in lažjega sodelovanja pri organizaciji množičnih protestvo proti okrajnim sodišččem v Repuibliki Slovneiji in proti sodnemu izvršitelju Marjanu Hojsu iz Kamnika, ki bodo,

v ponedeljek dne 16.02.2015 ob 15:00 uri 
na lokaciji Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, Zupančičeva št. 3, 1000 Ljubljana,

ter za potrebe pisanja skupinske kazenske ovadbe proti imenovanem sodnem izvršitelju in njegovim pomočnikom ter okraknim sodnikom, ki so jim dali delo, ter z namenom vložitve take kazenske ovadbe v pristojno Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije in pri Evropski komiusiji - resor za pravosodje registrirajo preko spletnega obrazca:

"PRISTOPNA IZJAVA",

ki ga lahko dobijo na spletni strani našega društva.

Vse to pa zato, ker naši za to zadolženi člani, ki bodo pisali skupinsko kazensko ovadbo, tega ne bodo mogli narediti brez potrebnih podatkov slovenskih državljank in državljanov kot žrtev pravosodnega nasilja, ki ga nad njimi izvajajo slovenska okrajna sodišla in sodni izvršitelji, zlasti pa sodni izvršitelj Marjan Hojs iz Kamnika in njegovi izsiljevalvci.

Osebni podatki vseh registriranih žrtev bo CZPNN 100% -no varovalo in imelo izključno za potrebe svoje interne obdelave z naemnom vložitve skupinske kazeske ovadbe proti pravosodnim zločincem. V druge namene CZPNN ne bo osebnih podatkov uporabljalo. Ob tem je potrebno omeniti, da v kolikor se žrtve pravosodnega nasilja ne bodo preko navedenega obrazca registrirale, bo CZPNN bilo prisiljeno opustiti svoj namen vložitve skupnske kazenskje ovadbe.

To pomeni, da bodo žrtrve pravosodnega nasila same sebi otežile položaj in omogočile nadaljnje delovanje sodnega izvršitelja Marjana Hojsa iz Kamnika in njegovih izsiljevalcev obenem pa bodo bistevno otežile naše delo, tudi vložitev skupinske kazenske ovadbe priti zločincem, ki so se očitno spravili na svoj lastni narod.

Izrecna posledica pasivnosti žrtev pravososodnega nasilja v tej akciji, pa bo pomenila nadaljevanje še hujše tiranije zoper slovenske državljanke in državljane kot je ta, ki jo sedaj doživljamo. Obenem vas pelo pozdravljamo.

CZPNN:

Priloga: spletni obrazec za registracijo.