Članek
NADALJEVANJE NADZORSTVENE DEJAVNOSTI CZPNN NAD HOJSOM IN NJEGOVIMI...
Objavljeno Feb 24, 2015

Ker se je Hojsova nasilna dejavnost zoper slovenske državljanke in državljane nadaljevala, je CZPNN tako kot je bilo predvideno danes ob 9:00 uri nadaljevala z novimi nadzorstvenimi akcijami nad Hojsom in njegovo ekipo izsiljevalcev ali kot jih on imenuje pomočnikov. Nadzorstvene dejavnosti CZPNN se bodo občutno povečale jutri, dne 25.06.2015 okoli 9:00 ure, za to ker bomo ob 8:00 uri na sedežu CZPNN prevzeli obilno dokumentacijo osebe, ki z njo razpolaga in ki se nanaša na nekaj let za nazaj. To pomeni, da se bodo po vsej verjetnosti razkrile tudi podrobnosti in Hojsove dokaj čudne preteklosti.

Posebj se trenutno dela na tem, da se odgovori na eno zelo delikatno vprašanje zakaj je bil proti Hojsu zaradi grobih kršitev Zakona o izvršbi in zavarovanju /ZIZ/ in Pravilnika o službi izvršitelja v začetku leta 2011 uveden disciplninski postopopek, ki ga je ustavil takratni vrli minister ta pravosodje Aleš Zalar in po vsej verjetnosti na ta način Hojsu dopustil, da nadaljuje s kršitvami teh dveh sicer slabih in nedorelenih zakonskih aktov. Vse to naj bi Hojsu v odnosu na druge izvršitelje omogočilo neverjetno bogarenje, ki se šteje kar na milijone EUR prometa.

Poleg navedenega, se sumi tudi na to, da naj bi z Hojsom njegove zaslužke delili tisti, ki so mu omogolili opravljanje dejavnosti, pa tudi tisti, ki ustavljajo zoper njega uvedene disciplinske postopke zaradi grobiš kršitev ZIZ-a in Pravilnika o delu izvršitelja.

To pomeni, da CZPNN nadaljuje svojo dejacnost, ki mu jo nalagajo njegovi ustanovni alti in pravilniki, ostro in brez popuščanja, do zmage.

CZPNN