Članek
POMLADANSKI SPREJEM NOVIH ČLANOV V CZPNN
Objavljeno Mar 04, 2015

Civilno združenje za pravičnost, napredek in nadzor iz Lesc poziva državljanke in državljane Republike Slovnije, ki se počutijo, da so v Sloveniji žrtve pravosodnega nasilja, da se nam preko spletnega obrazca s sledečo povezavo: http://www.czpnn.si/index.php/pristopna-izjava pridružijo. Edini naš interes je, da se skupaj borimo proti pravosodnem nasilju v smeri graditve pravične družbe za vse ljudi in varovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin tako kot nam to nalaga Evropska konvencija za človekove pravice iz leta 1948 s svojimi aneksi.

S spoštovanjem !

CZPNN