Članek
Objavljeno Jan 30, 2013
http://www.rogaska-slatina.si/newsitem/3/80/javno-naznanilo-o-javni-razgrnitvi-OPPN-za-obmocje-P3