Članek
Objavljeno Jan 30, 2013
http://www.rogaska-slatina.si/newsitem/3/78/javni-razpis.-za-zaposlovanje-za-leto-2013-obcina-rogaska-slatinaa