Članek
Objavljeno Jan 30, 2013
http://www.rogaska-slatina.si/txt/1/141/prostorsko-nacrtovanje-obcine-rogaska-slatina