Osebnostne motnje diktira otroštvo – 3. del

Objavil/a Roman Vodeb, dne 2014-09-11 ob 09:16:18

V prejšnjem zapisu (Statistika in/oz. metodologija v psihopatologiji – 2. del) sem poudaril, da je diagnosticiranje psihopatije/psihopatologije stvar dogovora/konsenza strokovnjakov (psihiatrov, psihoterapevtov, psihologov, psiho-raziskovalcev), da pa so v ozadju zagotovo statistika oz. multivaria(n)tne analize/metode, ki so jih uporabili na določenem vzorcu psihičnih bolnikov/»posebnežev«/»motencev«. Predvidevam, vendar se v to nisem poglablja, ker se ne da priti niti do tovrstnih podatkov, so različni raziskovalci (v različnih državah) prišli do različnih rezultatov. Metodološka oz. statistična pravila so povsod enaka. Gre samo za to, na kakšnem vzorcu so se delale raziskave (faktorske analize), in kako so potem dobljene faktorje interpretirali/poimenovali. Če so vzorec merjencev tvorili posamezniki, ki niso imeli psihoze pač pa zgolj neke psihične motnje/specifike/simptomi (značilnosti) je vektorizacija (testov) oz. faktorizacija izpadla popolnoma drugače. Če so v vzorec vstopali le merjenci z resnično eklatantnimi psihičnimi motnjami/specifikami/simptom, je bila vektorizacija oz. faktorizacija zopet čisto drugačne. Ob tem se seveda pojavlja vprašanja t. i. normalnosti porazdelitve in test imenovan Kolmogorov-Smirnov. Načelno se faktorska analiza izvaja na normalni populaciji, ki seveda vsebuje tudi patologijo. Če je bila faktorska analiza opravljena na (dokaj) normalni/splošni populacije je faktorska (ali katerakoli druga multivarina(n)tna) analiza zopet pokazala čisto druge rezultate, in tudi poimenovanja faktorjev so bila druga/drugačna.

Če se osredotočimo na t. i. osebnostne motnje, ki (seveda) niso iz registra psihoz, v določenem delu stroke (trenutno) prevladuje tale nomenklatura (poimenovanje) – mogoče jo je prebrati tudi v Wikipediji: »Osebnostne motnje so skrajno poudarjene nekatere nespremenljive osebnostne poteze neprilagodljivih ljudi, zaradi katerih mišljenje, čustvovanje in vedenje povzroča težave v odnosih s soljudmi. Gre za trajni vzorec dojemanja, sporazumevanja in razmišljanja o sebi, drugih in svetu, ki se kaže v najrazličnejših socialnih in medosebnih situacijah.« Wikipedija pa se opira na ameriške vire.

http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/personality-disorders/basics/symptoms/con-20030111

http://www.circleoflifecc.com/Personality-Disorders.html

http://www.imaginethriving.org/mental-illnesses/

http://www.siloamhospitals.com/diseases-and-conditions/personality-disorders

http://hopeallianz.com/personality.html

Medicinci (psihiatri) osebnostne motnje (trenutno večinoma) delijo na skupine tri (pod)skupine – in zopet je treba poudariti, ga so v ozadju take delitve faktorske analize (verjetno v povezavi s taksonomskimi/klaster analizami), ki so bile opravljene na takšnem ali drugačnem vzorcu v tej ali oni državi (verjetno so glavno besedo pri raziskavah, tudi pri poimenovanju diagnostičnih kategorij, imeli ameriški psihiatri, četudi so bile raziskave mednarodne, in morda je bil tudi vzorec merjencev/testirancev mednaroden).

  • Prva skupina (takson/klaster/faktor A; lahko bi jo/ga tudi poimenovali – npr. z »mejna osebnostna motnja 1« v širšem smislu, ker gre za mejno psihotične primere): za te »motence« je značilna osebnostna (obnašalska/vedenjska in čustvena/čustvovalna) drugačnost, nekakšne izstopajočost/ekscentričnost/nenavadnost, celo »čudnost«/čudaškost. Nadaljnja faktorizacija (skozi analizo oz. pojasnjevanje variance) izpostavlja tri faktorje, ki nosijo imena, ki so podobna psihotičnim motnjam (shizofeniji). Gre za shizoidno (osebnostno) motnjo, shizotipsko (osebnostno) motnjo in paranoidno (osebnostno) motnjo.
  • Druga skupina (takson/klaster/faktor B; tudi to skupino/faktor bi lahko poimenovali s svojim imenom: »mejna osebnostna motnja 2«) ima svoje značilnosti. »Motenci« imajo hipertrofirana občutja, saj dramatično, torej s pretirano čustveno vnemo »blodijo«/»bluzijo« po svojem življenju, po družbi, v vsakdanu. Poimenovalci so uporabili tri imena oz. tri »diagnoze«: »mejna (osebnostna) motnja« (MOM, angl. border-line) (v ožjem pomenu besede). Najbolj zloglasne je narcis(is)tična/narcisoidna (osebnostna) motnja – v laičnem jeziku je ta motnja imenovana patološki/grandiozni narcizem. Pri histrionični (osebnostna) motnji gre v bistvu za nekakšen derivat narcizma. Aritmetično-sredinski vektor oz. faktor histrionične osebnosti ima (zagotovo) velike projekcije/korelacije ravno na faktor narcizma. V kakšni drugi raziskavi, ali pa z drugimi rotacijami (pravokotne projekcije je mogoče zamenjati z vzporednimi), verjetno ne bi dobili dveh faktorjev, ker so si snopi vektorjev zelo blizu, torej so v veliki korelaciji. Verjetno pa res obstaja določene razlika med histrioniki – včasih bi jim rekli histeriki – in narcisi. Tu je potem še antisocialna (osebnostna) motnja, ki je zelo podobna oz. prežeta z raznimi (socialnimi) fobijami (agorafobija)..
  • Tretja skupina (takson/klaster/faktor C; zopet bi ji lahko rekli kar preprosta »mejna osebnostna motnja 3«) je prežeta s tesnobnostjo/anksioznostjo, s strahom oz. kronično zaskrbljenostjo, celo z generalizirano fobičnostjo. Morda imajo celo simptome paničnih napadov in nekakšen »strah pred strahom«, ki jih karnaprej hromi. Očitno je bila posebej izolirana še »izogibajoča (osebnostna) motnja«; to pomeni, da se je pod svoj faktor izolirala skupina simptomov in/oz. skupina/grupa (taksonom/klaster) ljudi, ki se izogiba socialnim stikom. Ta faktor oz. aritmetično-sredinski vektor ima zagotovo velike projekcije/korelacije na nekatere druge faktorje (npr. shizoidnost in MOM ter celo paranojo). Problem socializacije in socialnih fobij je po psihoanalitični percepciji/gledanju, problem vračanja otrokovih interakcij s »pomembnimi drugimi« in tudi z vsemi ostalimi (nepomembnimi) »drugimi«, tistimi, ki so takemu prestrašenemu otroku vlivali neprestan strah in sejali nelagodje. Poseben (aritmetično)sredinski vektor/faktor, ki je pojasnil nekaj variance psihopatije, se je očitno še dalo izolirati – faktor so poimenovali »odvisna (osebnostna) motnja«, kakor so se projicirali testi/simptomi zasvojenosti, in to z odnosi. Če pa govorimo o merjencih in taksonomski/klaster analizi, pa so v to skupino/faktor gravitirali pacienti/»motenci«, ki so bili zasvojeni oz. odvisni od nečesa. Ta faktor je imel verjetno vsaj v določenih tipih raziskav visoke projekcije na naslednji faktor, ki pa ga je mogoče trdno povezati z evidentno psihopatologijo, še posebej, če vemo, da gre verjetno v mnogih primerih za genske/dedne (pred)dispozicije. Govorimo seveda o znameniti »obsesivno-kompulzivni (osebnostna) motnji« (OKM – lahko bi ji rekli tudi »prisilna nevroza« oz. »prisila ponavljanja«), ko se »motenece« ne more osvoboditi določenih obsesivnih/vsiljivih misli, ki se mu samodejno pojavljajo v glavi/možganih oz. sistemu razmišljanja/míslenja/mišljenja. Te vsiljive/kompulzivne misli so navadno povezane še z dejanji in določeno vraževernostjo.

Če bi pravokotne projekcije/rotacije (varimax) posameznih vektorjev (testov/značilnosti/simptomov psihopatije) na aritmetično-sredinski vektor/faktor zamenjali z vzporednimi (oblimin), bi (morda) dobili druge vektorje/faktorje – oz. interpretacija in poimenovanje bi bilo drugačno. In nekateri raziskovalci/teoretiki so dobili druge faktorje, kot smo jih tukaj predstavili mi. Na populaciji najstnic oz. mladih žensk bi bilo mogoče hitro izolirati faktor »motenj prehranjevanja« in faktor »samopoškodovanja«. Sicer ti testi/simptomi/značilnosti navadno gravitirajo (se projecirajo) h kakšni drugi osebnostni motnji – npr. shizoidni. Tudi faktor »fantinje«/»moškinje« oz. »po moških/fantih zgledujoče se ženske/dekleta« bi lahko dobili. Rekli bi mu lahko tudi »faktor zavidanja penisa« oz. »feministični faktor«, ali pa »faktor kastracijskega hednikepa/kompleksa«. Takšne raziskave in diagnosticiranja/poimenovanja bi bile seveda hitro deležne kritik feministk oz. njihove ideologije enakosti spolov.

Psihoanalitično gledanje pa ima drugo konceptualno izhodišče. Psihoanalitiki se ne opiramo na omenjene statistične/multivaria(n)tne metode in ne diagnosticiramo na ta način, niti ne predpisujemo tablet, pač pa se poglabljamo v otroštvo osebnostnih »(z)motencev« oz. »pacientov«/oseb/ljudi, ki imajo psihične/mentalne težave/anomalije/specifike/motnje. Vsaka od omenjenih psihičnih/mentalnih motenj/težav/specifik/anomali ima v ozadju (načeloma) nek infantilni vzrok, ki je zaznamoval otrokov/infantilni miselni odtis. Psihoanalitiki vrtamo po otroštvu – diagnoza (v obliki poimenovanja) nas v bistvu sploh ne zanima. Psihiater (po)da neki osebi/pacientu diagnozo – npr. shizoidna (osebnostna) motnja. Psihoanalitik pa shizoidnežu reče: »Vas so pa starši (ali pa stašrevski nadomestki, rejniki) popolnoma ignorirali – kot da zanje niste obstajali; morda so vas celo neprestano grajali … Vaš Ego/Jaz je okrnjen, oz. sploh ni zgrajen.« Diagnozo postavljajo psihiatri, psihoanalitiki pa zgolj ugotavljamo oz. iščemo miselni odtis, ki ga je dobil/naselil v nezavedno posameznik v otroštvu, v odraslosti pa ga zgolj simbolno (trensferno) oživlja.

Diagnozo torej (v bistvu) diktira otroštvo. Kakšno motnjo bo iz otroštva v odraslost »privlekel« posameznik je najbolj odvisno od staršev. Ker pa je variacij otroštva v povezavi z vplivi staršev in okolice na milijarde, je diagnosticiranj v psihopatologiji izjemno nehvaležno, s psihoanalitičnega vidika bi rekli, da brezpredmetno.

PS: »Ordiniram« oz. svetujem, da ne rečem terapiram (in podajam »drugo mnenje«) v Trbovljah, v občasno pa tudi v Ljubljani (na Masarykovi 23).

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
4
Alexio Dickson
0
Sep 14, 2014
No ja sej to sem mislil.
#4
Roman Vodeb
1
Sep 14, 2014
Ne gre za to, da obstaja možnost napak. Gre za to, da ima lahko nekdo in "angino" in "pljučnico" in "epilepsijo", pa še "hemofilijo" ima. Različni tipi travmatičnih otroštev lahko producirajo veliko simptomov, ki gravitirajo v mnoge (konvencionalne) diagnoze.
#3
Alexio Dickson
1
Sep 11, 2014
"je diagnosticiranj v psihopatologiji izjemno nehvaležno, s psihoanalitičnega vidika bi rekli, da brezpredmetno."
torej obstaja moznost napak.Diagnoze so lahko napacne, posledice pa so za pacienta lahko hude, tragicne.

Tu bi rad dodal se deviantne spolne prakse npr. danes imamo transvestite/ke, ki imajo spolne odnose s heteroseksualci. V videu je bolj jasno kaj hocem povedat. To so novodobne deviacije spolne prakse. :)
#2
Zlobni
0
Sep 11, 2014
Kaj bi se v narodu zgodilo, če se z vsem tem ne bi nihče ukvarjal ?
#1
Roman Vodeb
Roman Vodeb
Objavil/a 2014-09-11 09:16:18 (Sep 11, 2014)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
Nekaj čivkov (o COVID19) in boju za oblast
Psihoanalitični vidiki psihičnega funkcioniranja športnikov - 3. del
Zdrs psihiatrinje dr. Biserke Ilin
Psihoanalitični vidiki psihičnega funkcioniranja športnikov - 2. del
Psihoanalitični vidiki psihičnega funkcioniranja športnikov - 1. del
»Strokovnjaki« in strokovnjaki – ali: KJE STE PSIHIATRI?!
Maske?! Nujne, a nevarne!
Razumevanje teorije zarote skozi psihoanalizo (COVID19)
Teorija zarote, COVID19, cepljenje ...
Kritika psihiatrije (skozi psihoanalizo)
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
ŠPORT
(19)
LGBT
(17)
ZZZDR
(13)
CSD
(6)
RAAM
(5)
eu
(4)
1968
(4)
geji
(4)
MOM
(3)
Film
(3)
FDV
(2)
WC
(2)
mati
(1)
NOB
(1)
SURS
(1)
RKC
(1)
tek
(1)
FSD
(1)
gurs
(1)
OKS
(1)
SKZP
(1)
ONA
(1)
FF
(1)
RTH
(1)
LMŠ
(1)
seks
(1)
self
(1)
DUTB
(1)
sd
(1)
sex
(1)
oče
(1)
IŠČI PO ARHIVU
Oktober 2020
PTSČPSN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Oglasi

3017.) iskanje

Kategorija: Leposlovje

Cena: 8.99 €

hager werken embalming powder +27640518120 (pink and white) compound/fluids for sale in south africa hager werken embalming compounds, pink and white powder are general items from germany. embalming is the art and science of preserving human remains by treating them in its modern form with chemicals to forestall decomposition. the intention is to keep them suitable for public display at a funeral,for religious reasons, or for medical and scientific purposes such as their use as anatomical specimens. embalming compound in powder form both pink and white radio active and (hot and not hot) its all available. at preferably adorable prices starting from one kilogram upwards ,we are looking for a good buyer. typically embalming compound (fluid) contains a mixture of formaldehyde, methanol, and other solvents. the formaldehyde content generally ranges from 50 to 97 percent and the methanol content may range from 9 to 89 percent.the types of embalming powder depends on the purity and colour. purity:98% ,100% hot compound origin:germany brand. hager werken purity on colour. pink 98% white 100% distributor dentist / dental technician.  hager & werken products are sold through the dental trade worldwide.  we are leading suppliers of germany made embalming compound to clients in south africa and other african states. . contact: +27640518120 or watsup.

Kategorija: Antikvariat in Antikvitete

Cena: 100 €

@europe universal ssd chemical solution+27660432483 in uk,norway,egypt, turkey, libya, thailand, belgium, spain, netherlands, brazil, switzerland we have ssd automatic chemical solution for cleaning black money and any color of defaced currency available in our laboratories worldwide. our ssd automatic solution is also used in the cleaning of bank notes with anti-breeze quality, bills like usd, euros, pounds and other local currencies. we are direct manufacturer and the main supplier of chemicals that includes ssd solution, super automatic solution. we have different types of chemicals that can perfectly clean out your notes, black notes, red notes, green notes, stained notes, stamped notes and also coded notes. we also melt frozen chemicals in our laboratory and our services are professional. we therefore provide legal document for all our products. contact us for more information: 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@universal suppliers of ssd chemical solution +27660432483 in south africa, protea glen , chiawelo , protea north , mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

$$100% universal chemical ssd solution & activation powder +27660432483 in south africa,uk,johannesburg,witbank,soweto,cape town,burgersfort,eastern cape,vanderbijlpark,polokwane, thohoyandou, phalaborwa,mokopane, bochum, lebowakgomo, mankweng, seshego, dendron, giyani, lephalale, musina,alexandra johannesburg lenasia midrand randburg,roodepoort, sandton, alberton, germiston, benoni,boksburg,rakpan,daveyton,duduza,edenvale ,germiston impumelelo, isando katlehong kempton park, kwathema, nigel reiger park springs, tembisa, thokoza,tsakane, vosloorus wattville atteridgaeville centurion hammanskraal ,we only deals on high quality s. s. d. chemicals solution for cleaning black money we are manufacturer and seller of all sort of chemicals like super automatic ssd solution z. w. v. 8 model activation powder and reactivation powder, anti air powder, mercury powder, automated money developer machines congeal chemical melting equipments,

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

free state ssd chemical solution suppliers for cleaning black money +27660432483 in lenasia , lawley , protea glen , chiawelo , protea north , zakariyya park , eldorado park a/h , orlando , ennerdale , mid-ennerdale , zondi , zola , soweto , pimville , orlando west , nancefield , naledi , mohlakeng , dobsonville , bram fischerville , diepkloof , kagiso , rangeview , homes haven , boltonia , lewisham , mindalore , west village , luipaardsvlei , silverfields , breaunanda , greenhills , randgate , finsbury , eikepark , carletonville , oberholzer , protea south , wolfelea ah , magaliesburg , eldorado estate , tladi , klipspruit west , meadowlands , thulani , devland , mofolo north , jabulani , dhlamini , molapo , phiri , doornkloof bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east london empangeni george germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park khayelitsha kimberley klerksdorp mamelodi mitchells plain mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa thohoyandou umlazi upington vanderbijlpark vereeniging welkom witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka, zimbabwe, harare, namibia, windhoek, botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies.

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@switz land & denmark ssd chemical/activation powder +27660432483 in uk,usa,sweden,germany,kuwait, nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@cape town ssd chemical solution +27660432483 in uk,kuwait,     bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.   anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. victrola paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@ssd chemical solution/activation powder in south africa +27660432483 in bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.       we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.       anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. vectrol paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical. darkened currency, black coated notes, cleaning black money

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@limpopo suppliers of ssd chemical/activation powder+27660432483 in south africa   malaysia, johannesburg,lebanon, zambia,usa,kenya, california,    dallas,england,german,spain, jamaica,st,lucia, brasil,austria,vancouver, denmark,hong kong,    china,,pretoria, durban, australia, wales, france,cairo,china, norway,, botswana,    namibia,tanzania,northern cape,new york,limpopo sweden, kenya, denmark, rwanda,    oman,qatar,dubai,poland,lesotho,canada, united kingdom,we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.contact us on +27660432483

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

  @mpumalanga best ssd chemical solution suppliers +27660432483 in south africa, protea glen, mpumalanga, secund, witbank, soweto bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east londongeorge germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park nhayelitsch polet neve kempton park randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa vanderbijlpark vereeniging welcome witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka , zimbabwe, harare, namibia, windhoek,botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 25 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze quality.others for damaged notes, bills like usd,euro, pounds, transferring

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

59.) aspirin za tomaža

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 8.99 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj