14. člen Ustave

Objavil/a Roman Vodeb, dne 2014-11-11 ob 12:30:35

14. člen slovenske Ustave se glasil:

»V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino.«

Dopolnilo bi moralo opredeljevati, da se državljani enega od spolov – bodisi ženske ali moški – ne morejo pritoževati, da so diskriminirani glede na spol, če so določeni zakoni spisani natančno zato, ker sta pri rasi homo sapiens (na planetu Zemlja) dva različna/nasprotna razploditveno kompatibilna spola: moški in ženske. Torej, če je nek zakon – npr. Zakon o zakonskih zvezah in družinskih razmerjih (ZZZDR) – pisan zato, da se ureja (vzajemno, skupno) življenje »penisnih« in »vaginalnih« bitij (in njunih potomcev/otrok), potem se ne more in ne sem (to bi bil pravni absurd/»error«) nekdo, ki ima nek spol in je zato domnevno »diskriminiran« pritoževati, da je diskriminiran zaradi spola ali spolne usmeritve kot znamenite »osebne okoliščine«.

Geji in lezbijke (homoseksualci, »legebitrovci«) ne morejo in (pravno gledano) ne smejo pritoževati, da se za njih ne uporablja nek zakon, ki v osnovi ureja heteroseksualce, torej sobivanje »penisnih« in »vaginalnih« bitij, moš(kih) in žen(sk).

Po identični logiki si npr. normalni, neinvalidni/nehendikepirani ljudje ne morejo in ne smejo pritoževati, da je njihova »osebna okoliščina« (ker pač niso invalidi/hendikepirani) kriva, da so pri nečem (npr. pri dodeljevanju neke pomoči/dodatka) diskriminirani. Res je, da so diskriminirani (ker niso invalidi/hendikepirani), vendar le v odseku življenja in zakonskega urejanja, ki tangira invalide/hendikepirane, ne tangira/zadeva pa normalne, neinvalidne/nehendikepirane ljudi. Če je nek zakon pisan za invalide/hendikepirane, se neivalidi/nehendikepirani ne morejo pritoževavti, da so diskriminitani zaradi »osebne okoliščine«. Taka pritožba (glede diskriminacije in sklicevanje na 14. člen) bi bilo neupravičena, absurdna/»errorska« in pravno nevzdržna. 

V pravno podobnem oz. identičnem kontekstu se geji in lezbijke (homoseksualci, »legebitrovci«), ko hočejo zase uporabljati zakone, ki v osnovi niso bili pisani in ne urejajo njih (bitij, ki skupaj živijo in so istega spola), pač pa za dve bitji različnega spola, ki živijo v življenjski skupnosti imenovani »družina« oz. v »zakonski zvezi/skupnosti« ali »izvenzakonski zvezi/skupnosti«.

Torej: ko se geji in lezbijke (homoseksualci, »legebitrovci«) pritožujejo, da je pri določenih domnevnih diskriminacijah kriva njihova »osebnostna okoliščina«, mislijo na svojo spolno usmerjenost, v resnici sploh ni kriva spolna usmerjenost, pač pa napačen spol. Oz.: geji in lezbijke (homoseksualci, »legebitrovci«) ne smejo in ne morejo – to bi bilo pravno nevzdržno – zase uporabljati/aplicirati zakone, ki tangirajo oz. so bili napisani za urejanje življenje dveh bitij, ki sta nasprotnega spola, torej »penisnih« in »vaginalnih« bitij, torej moških in žensk. Pri tem življenjskem/libidinalnem druženju/sobivanju, je (pravno) ključno – zaradi tega so se sploh spisali tovrstni zakoni in nekateri členi v nacionalnih ustavah –, da imajo nasprotispolna bitja poleg bioloških tudi libidinalne zakonitosti, ki jim omogočajo reproduktivno sposobnost: potomce/otroke. Prav reproduktivna sposobnost je ključni moment, da so se doslej v zgodovini in v vseh državah/kulturah (s)pisali nekateri zakoni, ki so urejali življenje/sobivanje/druženje dveh reproduktivno kompatibilnih bitij. In potem se najdejo »marsovci« – beri: geji in lezbijke – ki bi te zakone kar slepo uporabljali zase.

Zato je (zame) sporno, da je Ustavno sodišče – verjetno levo politično kontaminirano (če bi bilo Ustavno sodišče desno pristransko, bi bila odločba drugačna) – izdalo odločbo v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo Mitje Blažiča in njegovega partnerja Vikija Kerna (2. julija 2009). Ustavna obrazložitev:

»1. Člen 22. Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti (Uradni list RS, št. 65/05) je v neskladju z Ustavo.

2. Državni zbor mora ugotovljeno neskladje odpraviti v roku šestih mesecev po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. Do odprave ugotovljenega neskladja za dedovanje med partnerjema registrirane istospolne partnerske skupnosti veljajo enaka pravila, kot veljajo za dedovanje med zakoncema po Zakonu o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76 in 23/78 ter Uradni list RS, št. 67/01).«

Druga logika je namreč tale: zakon o dedovanju se je v raso v človeško družbo (na planetu Zemlja, pri rasi homo sapiens) naselil zato, ker so modreci/filozofi/politiki želeli urediti imovinsko/premoženjsko nasledstvo. Imetje oz. premoženje so iz (reproduktivno sposobnih) staršev prenašali na otroke z zakoni/ustavo; v paketu urejanja, torej sekundarno, pa so se zakoni/ustava lotili tudi prenašanja imovine/imetja/premoženja na življenjske/libidinalne »sopotnike« (može in žene oz. življenjske/libidinalne/čustvene/bivanjske heteroseksualne partnerje in/oz. partnerice), torej na tiste, s katerimi so imeli umrli (reproduktivno aktivni) ljudje potomce/otroke. Homoseksualci pa nimajo in ne morejo imeti s svojimi istospolnimi partnerji potomcev/otrok. Dedovanje ima pri njih drugo logiko oz. druga konceptualna izhodišča. V nekem »polisu«/državi se lahko glede tega zmenimo – in to zapišemo v zakon/ustavo – tako ali drugače; torej tako, da je dedovanje pri istospolnih libidinalnih/življenjskih/bivanjskih/čustvenih/partnerskih skupnostih takšno kot pri heteroseksualnih/različnospolnih življenjskih/libidinalnih/čustvenih/bivanjskih/partenrskih skupnostih, ali pa drugače (in to zapišemo v posebni zakon). »Legebitrovski« ZRIPS (od leta 2006 naprej) »nekaj« zapoveduje/opredeljuje/določa, tudi 22. člen »nekaj« zapoveduje/opredeljuje/določa (ZRIPS večinoma opredeljuje prav dedovanje), in ni v nasprotju s 14. (in 15., niti s 33.) členom Ustave. »Legebitrovci« oz. geji in lezbijke se ne morejo in ne smejo – ker je to pravno nevzdržno/absurdno/»errorsko« – šlepati za/na zakone, ki niso pisani za njih (reproduktivno »gluhe« ljudi), pač pa za življenjske/libidinalne/čustvene/bivanjske/partnerske skupnosti »penisnih« in »vaginalnih« bitij, ki veljajo za reproduktivno sposobne/aktivne. Dve »penisni« ali dve »vaginalni« bitji (ki nimata reproduktivne sposobnosti) se življenjsko/libidinalno/čustveno/bivanjsko/partnersko tudi lahko družita v skupnosti, vendar je njuna logika druženja mestoma drugačna kot pri medsebojnem druženju »penisnih« in »vaginalnih« bitij (logika je pri njih drugačna okrog pogledov na potomce/otroke). Tudi logika dedovanja je lahko druga – takšna kot jo opredeljuje zakon, ki ureja dedovanje pri »legebitrovcih«, in to je v tem trenutku prav ZRIPS, in noben nov Zakon o (istospolnih) partnerstvih ni potreben oz. upravičen.

Na podoben način kot Blažič in njegov partner sta se (v začetku leta 2014) pritožili dve lezbični Kamničanki. V resnici gre v takih primerih za simptomatično nerganje oz. iskanje dlake v jajcu, razlogi za tovrsten pritožbe pa tičijo v nezavednem, v frustraciji - in dokler bo prisotna frustracija, in ta bo prisotna vedno, bodo geji/lezbijke nergali še naprej (pod pretvezo nekaterih za lase privlečenih vzrokov). Tožnici s tožbo proti državi izpodbijata odločbo kamniške Upravne enote. Z njo je Upravna enota zavrnila njuno zahtevo za registracijo istospolne partnerske skupnosti izven uradnih prostorov (ker pač to ne določa ne ZRIPS, ne »Pravilnik«, ki je navezan na ZRIPS), češ da je to v nasprotju z Ustavo. Tožnici sta zahtevali oceno ustavnosti 6. člena ZRIPS-a in ga najprej posredovala državnemu zboru. Zakon v omenjenem členu ureja zgolj postopek registracije skupnosti, ki je resnično drugačen kot je opredeljeno v ZZZDR. Vendar: če ima nek »polis«/država urejeno libidinalno druženje in funkcioniranje »tandemov« »penisnih« in »vaginalnih« bitij v enem/posebnem zakonu, lahko to isto naredi za libidinalne tandeme/skupnosti, dveh »penisnih« in/oz. dveh »vaginalnih« bitij – in to naša država dela, je doslej naredila/opredelila (imamo ZRIPS!). Država lahko vse to uredi tudi v enem zakonu, vendar mora biti eksplicitno opredeljeno kaj drži za ene, kaj za druge. S seksualnostjo in spolno umerjenostjo ljudi se ne sem šaliti. Posebno se ne sme šaliti z otroci in jim kot starše zakonsko vsilit oz. dopustiti, da jim staršujeta dve »vaginalni« ali dve »penisni« bitji – torej dve mami ali dva očeta. Večno vprašanje pa je, ali je smiselno in dopustno uporabljati zakone, ki so se v človeški civilizaciji/družbi vzpostavili zato, da so modreci/filozofi/politiki uredili libidinalni/partnerski/življenjski odnos med »penisnim« in »vaginalnim« bitjem (ker imata ekskluzivno onadva reproduktivno/rodno sposobnost), tudi za dve »penisni« in dve »vaginalni«, torej istospolni bitji (ki reproduktivne/rodne sposobnosti nimata).

Menim, da ima ZPS popolnoma napačna konceptualna izhodišča, ker meša oz. združuje (heteroseksualne) zveze/skupnosti/partnerstva, ki imajo reproduktivno sposobnost (!), z (homoseksualnimi) zvezami, ki reprodukivnih sposobnosti/kompatibilnosti nimajo. Zato bi ga bilo treba umakniti že iz javne obravnave, kaj šele sprejeti v Državnem zboru. (In ne pozabite: na volitvah volim leve stranke, torej sem levičar - no, pišem pa z desno in sem, zaradi psihoanalize, konzervativen).

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
0
Ni komentarjev
Roman Vodeb
Roman Vodeb
Objavil/a 2014-11-11 12:30:35 (Nov 11, 2014)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
Iščem novo moderatorko!
Simič Vs. Vodeb - 2. del
Prvi spol - knjižnica Jožeta Mazovca
Greta, njeni »gretofili« in »greteni«
Šport in seksualnost - 4. del
Seks pred tekmo – da ali ne? - 3. del
Psihoanalitični transfer v razumevanju odnosa trener/ka-športni/k/ca – 2. del
Tabu tema: seksualnost in šport (mladih) - 1. del
Pokvarjeni odvetniki
Sebastien Abramov (Colarič), Sara, Julija in odžagana roka
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
ŠPORT
(17)
LGBT
(17)
ZZZDR
(13)
CSD
(5)
RAAM
(5)
geji
(4)
eu
(4)
1968
(4)
Film
(3)
MOM
(3)
FDV
(2)
WC
(2)
self
(1)
DUTB
(1)
sd
(1)
sex
(1)
oče
(1)
mati
(1)
SURS
(1)
RKC
(1)
NOB
(1)
tek
(1)
FSD
(1)
gurs
(1)
OKS
(1)
SKZP
(1)
ONA
(1)
FF
(1)
RTH
(1)
LMŠ
(1)
seks
(1)
IŠČI PO ARHIVU
December 2019
PTSČPSN
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Oglasi

3017.) iskanje

Kategorija: Leposlovje

Cena: 8.99 €

hager werken embalming powder +27640518120 (pink and white) compound/fluids for sale in south africa hager werken embalming compounds, pink and white powder are general items from germany. embalming is the art and science of preserving human remains by treating them in its modern form with chemicals to forestall decomposition. the intention is to keep them suitable for public display at a funeral,for religious reasons, or for medical and scientific purposes such as their use as anatomical specimens. embalming compound in powder form both pink and white radio active and (hot and not hot) its all available. at preferably adorable prices starting from one kilogram upwards ,we are looking for a good buyer. typically embalming compound (fluid) contains a mixture of formaldehyde, methanol, and other solvents. the formaldehyde content generally ranges from 50 to 97 percent and the methanol content may range from 9 to 89 percent.the types of embalming powder depends on the purity and colour. purity:98% ,100% hot compound origin:germany brand. hager werken purity on colour. pink 98% white 100% distributor dentist / dental technician.  hager & werken products are sold through the dental trade worldwide.  we are leading suppliers of germany made embalming compound to clients in south africa and other african states. . contact: +27640518120 or watsup.

Kategorija: Antikvariat in Antikvitete

Cena: 100 €

@europe universal ssd chemical solution+27660432483 in uk,norway,egypt, turkey, libya, thailand, belgium, spain, netherlands, brazil, switzerland we have ssd automatic chemical solution for cleaning black money and any color of defaced currency available in our laboratories worldwide. our ssd automatic solution is also used in the cleaning of bank notes with anti-breeze quality, bills like usd, euros, pounds and other local currencies. we are direct manufacturer and the main supplier of chemicals that includes ssd solution, super automatic solution. we have different types of chemicals that can perfectly clean out your notes, black notes, red notes, green notes, stained notes, stamped notes and also coded notes. we also melt frozen chemicals in our laboratory and our services are professional. we therefore provide legal document for all our products. contact us for more information: 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@universal suppliers of ssd chemical solution +27660432483 in south africa, protea glen , chiawelo , protea north , mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

$$100% universal chemical ssd solution & activation powder +27660432483 in south africa,uk,johannesburg,witbank,soweto,cape town,burgersfort,eastern cape,vanderbijlpark,polokwane, thohoyandou, phalaborwa,mokopane, bochum, lebowakgomo, mankweng, seshego, dendron, giyani, lephalale, musina,alexandra johannesburg lenasia midrand randburg,roodepoort, sandton, alberton, germiston, benoni,boksburg,rakpan,daveyton,duduza,edenvale ,germiston impumelelo, isando katlehong kempton park, kwathema, nigel reiger park springs, tembisa, thokoza,tsakane, vosloorus wattville atteridgaeville centurion hammanskraal ,we only deals on high quality s. s. d. chemicals solution for cleaning black money we are manufacturer and seller of all sort of chemicals like super automatic ssd solution z. w. v. 8 model activation powder and reactivation powder, anti air powder, mercury powder, automated money developer machines congeal chemical melting equipments,

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

free state ssd chemical solution suppliers for cleaning black money +27660432483 in lenasia , lawley , protea glen , chiawelo , protea north , zakariyya park , eldorado park a/h , orlando , ennerdale , mid-ennerdale , zondi , zola , soweto , pimville , orlando west , nancefield , naledi , mohlakeng , dobsonville , bram fischerville , diepkloof , kagiso , rangeview , homes haven , boltonia , lewisham , mindalore , west village , luipaardsvlei , silverfields , breaunanda , greenhills , randgate , finsbury , eikepark , carletonville , oberholzer , protea south , wolfelea ah , magaliesburg , eldorado estate , tladi , klipspruit west , meadowlands , thulani , devland , mofolo north , jabulani , dhlamini , molapo , phiri , doornkloof bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east london empangeni george germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park khayelitsha kimberley klerksdorp mamelodi mitchells plain mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa thohoyandou umlazi upington vanderbijlpark vereeniging welkom witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka, zimbabwe, harare, namibia, windhoek, botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies.

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@switz land & denmark ssd chemical/activation powder +27660432483 in uk,usa,sweden,germany,kuwait, nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@cape town ssd chemical solution +27660432483 in uk,kuwait,     bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.   anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. victrola paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@ssd chemical solution/activation powder in south africa +27660432483 in bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.       we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.       anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. vectrol paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical. darkened currency, black coated notes, cleaning black money

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@limpopo suppliers of ssd chemical/activation powder+27660432483 in south africa   malaysia, johannesburg,lebanon, zambia,usa,kenya, california,    dallas,england,german,spain, jamaica,st,lucia, brasil,austria,vancouver, denmark,hong kong,    china,,pretoria, durban, australia, wales, france,cairo,china, norway,, botswana,    namibia,tanzania,northern cape,new york,limpopo sweden, kenya, denmark, rwanda,    oman,qatar,dubai,poland,lesotho,canada, united kingdom,we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.contact us on +27660432483

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

  @mpumalanga best ssd chemical solution suppliers +27660432483 in south africa, protea glen, mpumalanga, secund, witbank, soweto bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east londongeorge germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park nhayelitsch polet neve kempton park randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa vanderbijlpark vereeniging welcome witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka , zimbabwe, harare, namibia, windhoek,botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 25 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze quality.others for damaged notes, bills like usd,euro, pounds, transferring

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

59.) aspirin za tomaža

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 8.99 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj