Moška homofobija je logična, pričakovana, samoumevna, neizbežna – celo koristna

Objavil/a Roman Vodeb, dne 2015-05-17 ob 21:21:33

Mednarodna zdravstvena organizacija (WHO) je 17. maja 1990 homoseksualnost (kot spolno usmerjenost) izbrisala s seznama psihičnih bolezni. (OPOMBA: WHO nikakor ni samo strokovna organizacija, pač pa vselej tudi ideološka.) Homoseksualnost res ni (klasična) bolezen, kakor npr. psihoza, opsesivno-kompulzivna motnja ali mejna osebnostna motnja. Normalno in naravno pa ravno ni, da je človek – v mislih imamo tokrat predvsem moškega – istospolno/homoseksualno spolno usmerjen. Zato, da nekdo postane homoseksualec obstajajo (vsaj) štirje vzroki. In tudi, da nekdo postane heteroseksualec morajo biti zadoščeni nekateri pogoje – predvsem imamo v mislih ojdipalno-lastracijske zakonitosti.

In LeGeBiTrovci so si ravno 17. maj izbrali oz. izborili kot mednarodni dan boja proti homofobiji. Samo po sebi to ni nič spornega, kljub temu, da gre za evidenten vpliv LeGeBiTrovske ideologije (ki je derivat feminizma). Res je (manifestne) homofobije je še precej, in zdi se – glede na to kakšne psihopatske trike/goljufije/pristope uporabljajo (levi) LeGeBiTrovci –, da jo bo (vsaj v Sloveniji) čedalje več. Novela ZZZDR, ki so jo LeGeBiTrovci, inkorporirani v levico, dobesedno izsilili oz. podtaknili, v mnogih ljudeh pušča določene/neizbrisljive sledi, in to v smer ponovnega razcveta (manifestne) homofobije. Drugače rečeno: LeGeBiTrovci so s svojimi goljufijami/triki/zdrsi, ki so jih predlagali svoji (Združeni) levici, sami poskrbeli, da se je koncept homofobije (spet) rehabilitiral. Ravno ti militantni (levo-politični) pritiski v smeri manipulativnega oz. goljufivega sprejetja novele ZZZDR, ko se zakonsko ukinjata oba spola – moške in ženske, in s tem tudi koncept očeta in matera – je razcvet homofobije, logičen, v določenem smislu/kontekstu pa celo dobrodošel/koristen. Zahteva po t. i. ničelni homofobiji oz. ničelna toleranca do homofobnih izpadov – in zato so si izmislili/ustanovili še inštanco/inštitucijo "prepovedi sovraženga govora", ki ji predseduje Nataša Pirc Musar – je domala nemogoča, ker gre pri homofobiji v resnici za logično, normalno, naravno psihično občutje moških do homoseksualnih moških. Normalnemu, torej heteroseksualnemu moškemu se zdi absurdno in hkrati ogabno/nagnusno, torej grozljivo, da bi bil spolna želja oz. objekt želje drugemu (homoseksualnemu) moškemu. Torej: če je moški kot deček pravilno razreši Ojdipov kompleks, se mu seks z istim spolom gnusi. Zdi se mu absurden, nagnusen, ogaben. In na tem gnusu/absurdu t. r. pričakovano zgradi homofobijo, ki se lahko izraža na latentni ravni, torej se manifestno ne izraža, ali pa preide v transparentno oz. manifestno (ozaveščeno) obliko, ki je resnično lahko družbeno moteča. In skozi zgodovino so bili ravno geji deležni te (moške, manifestne) homofobije. In temu je bilo res treba narediti konec – ampak ne tako, da se gre sedaj v drug ekstrem, ko se apriorno in obrambno (manifestno) dobrika vsej tej LeGeBiTrovski/»mavričarski« ideologiji in zahtevam. Homofobija je namreč sedaj postal izjemno raztegljiv pojem, ki ga LeGeBiTrovci oz. kar vsi (levi) anarholiberali – ne samo geji in lezbijke – izrabljajo.

Teoretsko legitimno je reči, da je bila sedaj kampanja proti noveli ZZZDR (in tudi prejšnja, usmerjena proti »novemu« Družinskemu zakoniku), in tudi (obakratno) zbiranje podpisov za referendum podprta z latentno homofobijo – kljub temu, da manifestni »višji cilji« izpostavljajo in branijo otrokove in starševske pravice (očetovske in materinske). Zgolj etična in moralno pravična borba za pravice otrok in njihovih staršev bi bila verjetno premalo – in lahko bi rekli, da je tako rekoč (in na nek način) ravno homofobija postala (posredno) koristna; koristna v smislu, da je borba za otrokove in starševske pravice bolj učinkovita, zagnana oz. motivirana, torej libidinalno/energetsko (hiper)investirana. Drugače rečeno: (manifestna) homofobija v teh LeGeBiTrovsko-»mavričarskih« časih (spet in na nek način) opravlja »dobro/častno delo«. Že prvi Družinski zakonik (2012) verjetno ne referendumu ne bi padel, če ne bi bilo latentne homofobije.

Ampak tudi »ponosno paradiranje« heteroseksualnih levičarjev bi bilo okrnjeno, če slednji v resnici ne bi bili latentno homofobni. Tudi najbolj militantni moški htereoseksualni zagovorniki novele ZZZDR – še prej pa »novega« Družinskega zakonika –  so v resnici latentno homofobni, saj ravno svojo homofobijo sublimirano in skozi nekatere obrambne mehanizem (glavna sta obračanje v nasprotje in reaktivna formacija) pretvarjajo v dobrikanje LeGeBiTrovski ideologiji.

 

Konsenz, da homoseksualnost ni bolezen je predvsem ideološki konsenz, ki se lahko čez nekaj desetletij spremeni. Namreč: če imam moški »normalne« gene – torej takšne, kot jih ima večina moških, če je imela mama normalno/nestresno nosečnost in če je deček pravilno (z obema nasprotispolnima staršema) razrešil Ojdipov kompleks – in če kot otrok ni bil spolno zlorabljen –, se mu bo seks z istim spolom v odraslosti gnusil. In natančno od tu se napaja homofobija. Pri deklicah je stvar bolj zapletena in drugačna. Prakticiranje seksa z istim spolom – čeprav zgolj v fantaziji – je pri ženskah kar pogosto, celo pričakovano.

Medtem, ko ženske z dokajšnjo lahkoto (afiniteto) lahko prakticirajo seks z istim spolom – ker so imele kot prvi objekt želje mamo, ki je istega spola kot deklica – je prakticiranje seksa z istim spolom za moškega zelo neobičajno (deviantno glede na večino). Nekatere oblike homoseksualnosti (oz. biseksualnosti) je mogoče predrugačiti – izraz »pozdraviti« ni pravi – skozi psihoterapijo, a geji oz. biseksualci si načeloma tega sploh ne želijo, ker jih to osebno nič ne moti – moti jih kvečjemu zgražanje okolice, sorodnikov.
Iz psihoanalize vemo, da je (tudi) vsaka normalnost in vsaka odklonskost (nenormalnost) razložljiva – vse ima (tudi) svoj vzrok. Torej: zato, da je nekdo normalen, da osebnostno ni psihopatski, obstajajo določeni pogoji, predvsem »normalno« otroštvo (in normalni geni). Temelj normalnosti – psihične/duševne/mentalne/osebnostne in socialne – je pravilno razrešen Ojdipov kompleks. Temelj odklonskosti (na področju spolne opredelitve, psihičnega in socialnega obnašanja/funkcioniranja) je seveda (zopet) Ojdipov (in/oz. kastracijski) kompleks – in to nepravilno razrešen, torej nerazrešen Ojdipov kompleks. In če je imel moški kot deček pravilno razrešen Ojdipov kompleks, in če ni »gensko zmoten«, in če ni bil spolno zlorabljen, ne bo imel afiniteto do prakticiranja seksa z istim spolom. Seks z moškim(i) se mu bo gnusil, gnusil pa se mu bo tudi seks z najbližjimi sorodniki nasprotnega spola (mamo, sestro, hčerko) – in to zaradi ponotranjenega tabuja incesta, ki je (temeljni) atribut pravilno razrešenega Ojdipovega kompleksa, ki predstavlja biser na kroni moralnega razsojanja, torej močnega Nadjaza.
Geji pa so (ravno) v tem kontekstu na nek način spotaknjeni/(z)moteni; in ne morejo si pomagati, da imajo afiniteto do prakticiranja seksa z istim spolom (ne morejo pa si niti pomagati, da so pogosto/včasih moralno nerazsodni/pokvarjeni). (Pri lezbijkah gre za drugačne zakonitosti.) Spolna usmeritev je vselej domena nezavednih procesov (geni imajo /verjetno/ vendarle neko suportivno funkcijo). Tako opevana »svobodna volja« nima nič (zraven) pri človekovi spolni usmeritvi. To, da je nekdo gej/lezbijka, ni stvar svobodne odločitve/volje! Zato je občutenje homofobije s strani LeGeBiTrovcev toliko bolj boleče, ker se gejem (in lezbijkam) zdi krivično, da so v nekaterih družbenih kontekstih diskriminirani.
Homofobije – tiste izražene, torej manifestne – je precej v konzervativnih logih, v latentni obliki pa tudi med levičarji. Še najmanj problema z latentno homofobijo imajo srčni liberalci, da ne rečemo (levi) anarhisti. Najbolj manifestno homofobični so seveda desni radikali. Homofobija je zelo podobna ksenofobiji. Dečki, ki so v ojdipalni fazi imeli ob sebi (poleg mame) tudi »dobrega očeta« in pravilno razrešili Ojdipov kompleks, ne bodo kar tako ksenofobični. Slab in agresiven oče, pogosto očim – fatalni pa so materini ljubimci (primer Breivik) – botruje(jo) pojavu ksenofobije. Lahko bi rekli, da je homofobija v določenem smislu derivat ksenofobije. Geji so nekakšni tujki (v seksualnih mislih), »nedomačni« (Freudov izraz je »unheimliche«), če ne že kar »grozljivi vsiljivci«, ki motijo mir v duši oz. spolni anticipaciji desnih (moških) radikalov. Nezavedne misli homofobov mislijo (zanje) grozljive scenarije, prepojene z gnusom.
Mnogim nesamozavestnim agresivnim (manifestnim) homofobom se samodejno aktivirajo nekateri obrambni mehanizmi, ki povzročijo, da se agresivno odzovejo na geje (v obliki manifestnih homofobnih izpadov) ravno zato, ker se bojijo, da bi njih same obvladali kakšni lastni, dotlej zavesti še neznani homoseksualni impulzi. Med (manifestnimi) homofobi se torej najdejo tudi taki – niso pa vsi takšni –, ki se z agresivnimi homofobnimi izpadi – vodeni z instance (šibkega) Jaza – v resnici nezavedno borijo proti lastnim homoseksualnim vzgibom (v Onem), ki jih Nadjaz nikakor ne dopušča in jih tudi s skrajnimi močmi odvrača od realizacije.
Kljub »dnevu boja proti homofobiji« (17. maj) je iluzorno pričakovati, da se moškim seks z istim spolom ne bi gnusil – in to je nekakšen temelj homofobije, ki jo po tihem čutijo mnogi moški, tudi tisti na levi. Količina neugodja, ki ga moški doživi, ko anticipira seks z istim spolom, oz.. če je tega vizualno deležen (čeprav zgolj v predpostavki/anticipaciji, ko je npr. soočen s Parado ponosa), je enormna. V ozadju/nezavednem so seveda določene (nezavedne) »fobije« oz. neugodja iz otroštva, ki jih je deček vgraviral v svoj (infantilni) miselni odtis. Deček načeloma nikoli v svojih infantilnih mislih/anticipacijah, še manj željah – bodisi zavestnih, ali pa (zgolj) nezavednih – ni anticipiral, da bi očka s svojim lulčkom njemu »nekaj« (koitusnega) počel; tisto, kar počne mamici, ki nima lulčka, pač pa prostor (vulvo/vagino), kamor očetov penis (koitusno) »spada«. (Deklica tega konteksta nikoli ne misli na tak način – zato kot ženska ne more biti na tak način homofobna kot moški.) Absurd, da bi očka sinu/dečku počel nekaj kotusnega (z lulčkom), mnogim, ali pa vsaj nekaterim, (verjetno) predstavlja jedro (manifestne in agresivne) homofobije. Oz. – po drugi strani: zdrava in pričakovana/logična homofobija – morda zgolj latentna – se pri moških razvije zato, ker deček nikoli v mislih ne anticipira scenarija, da bi očka s svojim lulčkom/penisom njemu nekaj koitusnega – kar počne mamici – počel. Ravno zaradi teh ničelnih/nikakršnih miselnih dispozicij se moškim seks z istim spolom gnusi, in tudi homofobija je pri takšnem moškem povsem pričakovana in logična, torej neizbežna. Zato je tudi sedanja »patološka«/»modna« gonja proti homofobiji na nek način absurdna – ker: predvsem LeGeBiTrovci zahtevajo nekaj – oz. se borijo proti nečemu –, kar je posledica naravnih psihičnih procesov (vsaj pri moškem); čeprav je res, da je homofobijo potrebno največkrat (ne pa vedno) – v dobro družbe in predvsem gejev&lezbijk – sublimirano pretvoriti v strpnost.
Naj še dodamo, da je med ženskami precej manj (agresivne) homofobije. Geji se ženskam ne gnusijo (saj se tudi lezbijke moškim ne gnusijo), moškim pa na nek način vselej, saj sami sebe nezavedno (kot grozljiva »fobija«/strah) anticipirajo kot potencialni objekt želje tem gejem – in ravno tak scenarij je za mnoge moške (tudi leve) grozljiv/strašljiv/neznosen (»unheimliche«). Mnogi svojo (latentno) homofobijo preko obrambnih mehanizmov pretvarjajo/obračajo v svoje nasprotje (reaktivna formacija), in se posledično in refleksno dobrikajo noveli ZZZDR. Torej, namesto agresivnih izpadov lahko postanejo taki latentni (heterosekuslani) homofobi celo aktivni aktivisti na Paradi ponosa in v/na ostalih LeGeBiTrovskih akcijah/projektih – ala vpeljava inštitucije prepovedi t. i. sovražnega govor. Latentni homofobi se pod vplivom sublimacije »glasno« gomilijo v (levih) političnih strankah odgovorni za propagiranje gejevskih in lezbičnih (LeGeBiTrovskih) zahtev/idej – odobravajo istospolne poroke, posvojitve otroke v istospolne skupnosti, in se (najbolj militantno) borijo proti homofobiji ipd, kar »prizadeti« povezujejo s človekovimi pravicami; vse to zaradi lastne latentne homofobije.
LeGeBiTrovce oz. »mavričarje«, torej geje in feministke (lezbijke) najbolj moti definiranje zakonske zveze in družinskih razmerij. Radi bi, da bi zakonsko skupnost definirali kot skupnost dveh oseb, ki sta lahko istega spola. Ker jim to v (na referendumu /2012/ propadlem Družinskem zakoniku) ni uspelo, sedaj s trikom (revanšistično) vpeljujejo novelo ZZZDR. Manifesten vzrok za »družbeni neuspeh« »dežurno« in tudi (malce) zgrešeno oz. pavšalno iščejo v homofobiji, kljub temu, da imajo po svoje celo (malce) prav. Namreč: morda imamo res prav manifestni homofobiji za zahvalit, da je na referendumu padel tako Družinski zakonik, kot tendenca, da se (spet) na referendumu zavrne tudi novela ZZZDR. Ker, po drugi strani se mnogi levičarji opredeljujejo ZA novelo ZZZDR prav zaradi zatiranja lastne (latentne, nezavedne, a dobro sublimirane) homofobije. Vendar: otrokove pravice in pravice ljudi, ki jih je družba ponotranjila in opredelila v zakonih – tudi starem ZZZDR – in Ustavi in so posledica razlik med spoloma, pa geji in lezbijke ne morejo in ne smejo dojemati kot refleks/posledico homofobije. Geji in lezbijke naj imajo svoje pravice – razen pravice do posvajanja otrok in pravic, ki so se v človeški družbi vzpostavile zaradi različnosti in (koitusne, prokreacijske) kompatibilnosti obeh, torej dveh (različnih), spolov in/oz. konceptov genitalij. Tudi njihove libidinalne/seksualne/čustvene oz. življenjske/bivanjske (partnerske) skupnosti/zveze/združbe naj obstajajo, le izrazi (besede) kot so: poroka, (o)ženitev, (o)možitev, zakonska zveza, družina so že zavzeti za heteroseksualne libidinalne/seksualne oz. življenjske/bivanjske partnerske skupnosti/zveze/združbe. In če se ves ta heteroseksualni odpor do LeGeBiTrovske ideologije oz. zahtev navezuje na latentno homofobiji, se lahko homofobiji samo zahvalimo. V isti sapi pa obsodimo (njihovo) heterofobijo, ki jo čutijo mnogi (seksualno frustriran) LeGeBiTrovci do ostalih/normalnih/heteroseksualnih ljudi.

PS: Ker o vsej tej "vodebovski" teoriji ne smem govoriti, se podajam na gledališke odre - ta in naslednji petek gostujem v grosupeljskem Kongu – najprej solo s "Seks, Freud in jaz", potem pa v duetu/tandemu z lepotico "Monico Bekinsky" (z modrcem številka XXXL).

profileimage
Všeč mi je
1
Komentarji
15
Sponko
0
Jul 08, 2015
Seveda si bil jasen, ampak mi želimo potešiti, drugih pričakovanja, skriti sebe in se prikazati popolni, (kot je avtor R.V.na primer).
#15
Roman Vodeb
0
Jul 08, 2015
Ne vem ... ali nisem bil dovolj jasen tudi v tem segmentu: ""Mnogim nesamozavestnim agresivnim (manifestnim) homofobom se samodejno aktivirajo nekateri obrambni mehanizmi, ki povzročijo, da se agresivno odzovejo na geje (v obliki manifestnih homofobnih izpadov) ravno zato, ker se bojijo, da bi njih same obvladali kakšni lastni, dotlej zavesti še neznani homoseksualni impulzi. Med (manifestnimi) homofobi se torej najdejo tudi taki – niso pa vsi takšni –, ki se z agresivnimi homofobnimi izpadi – vodeni z instance (šibkega) Jaza – v resnici nezavedno borijo proti lastnim homoseksualnim vzgibom (v Onem), ki jih Nadjaz nikakor ne dopušča in jih tudi s skrajnimi močmi odvrača od realizacije.""
#14
andrea
0
Jul 07, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=xP4zr0agHSM

Homophobes Are Gay - Study - YouTube

Via Science Daily: " Homophobia is more pronounced in individuals with an unacknowledged attraction to the same sex and
#13
andrea
0
Jul 07, 2015
https://www.psychologytoday.com/blog/the-big-questions/201106/homophobic-men-most-aroused-gay-male-porn

Homophobic Men Most Aroused by Gay Male Porn | Psychology Today

Homophobia is associated with sexual excitement by male-on-male sex.
#12
GORAZD Gogo VELNER - DJoʞko
1
May 26, 2015
ISTOSPOLNA USMEJENOST JE RESNA MENTALNA MOTNJA

in TO ABSOLUTNO NE "NEDOLŽNA" ampak IZREDNO NEVARNA za OBSTOJ ČLOVEŠTVA KOT TAKEGA....

POJMA LJUDI NEMAJU ŠTA SAMI SEBI ČINE KAD "ODLUČE"...DA BODO PEDRI.....koji su to kreeeteni....to nemreš belivat...


LJudi Čist ZARES se te Zadeve Preveč Tolerirajo...to JE BOLEZEN....Ki Ima svoj izvor v RIMOKATOLIŠKI DOKTRINI...s katero so LOČILI Moškega in Žensko ter Ustvarili BREZSPOLNE MONSTRUME, ki so PONEUMILI TA SVET do SKRAJNOSTI...

Ta Stvor od bradate žene še za Polsko Strašilo neb bil uporaben...a idioti okol njih s kamerami skačejo....WTF....kok morš bit prbit da v tem vidiš "drgačnost" ali celo whatfucking ever že "pozitivnega"....

GNUSOVI OD GNUSOVA...i NIŠTA DRUGO....

AJMO NAGNAT VIŠE TO GNUSNO GOLAZEN NAZAJ V HOULIVUD

Pizda jim materina ...TRUJU NAM DJECU....GOVNARI GOVNARSKI

https://www.youtube.com/watch?v=fa7WFlRKDAw

Slavic mentality & Western mentality = Mentality different . - YouTube

The West want to impose its ideology. all the world must thought like the west ! on our own land ,they we say what is ri
#11
Alexio Dickson
0
May 24, 2015
Roman, prolegebitrovskih in profeministicnih drzav je ze 57 oz. takih, ki ze imajo gej poroke. http://en.wikipedia.org/wiki/Same-sex_marriage
#10
rastko plohl
0
May 23, 2015
dekadenta družba je heterofobna
#9
Alexio Dickson
0
May 20, 2015
Tem zapornikom se očitno sex z istim spolom ne gnusi, tako kot ostalim.
Njihova homofobija se ne napaja iz zgoraj omenjenega konteksta, njihov nadjaz jih obvladuje in to počnejo iz užitka (to da natepavajo moški anus)
#8
Alexio Dickson
0
May 20, 2015
Ok super, izvor homofobije je jasen, zdaj pa me zanima še sex v troje 2 moška in 1 ženska? In pa prisel sem do sklepa, da med zaporniki, ki se natepavajo v rit (pa niso geji), to počnejo zaradi nerazvite moralne razsodnosti oz. zlorab v otroštvu (ali je bil fotr preslab ali pa zapit in jih je fizićno ali spolno zlorabljal), že dejstvo, da so zaglavili v zaporu, nam da vedet, da nimajo moralne razsodnosti so tako zvani predojdipalci.
#7
Alexio Dickson
0
May 20, 2015
Mal je pozna ura pa zmatran sem in nisem uspel prebrat do konca bloga, sem pa opazil, da zadnja 2 komentirajo/mo kar precej, pa predprejsnji je bil o Tini Maze (vele slovenska herojka sporta) haha zadnja dva pa si nalimal provokativne slike in tema je o gejih in lezbah. Jih je morda to spodbudilo k pisanju? :) Jutri napišem še moj komentar na temo legebitre. :).
#6
omega
1
May 19, 2015
Groza koliko sovraštva pa vsi smo iz istega zveznega prahu. Ljudje ste ustvarjenji za sovraštvo, deljenje in pobivanje.
#5
rastko plohl
0
May 18, 2015
7pic
poznam ene, ki niso bili pa so postali in menijo obratno kot ti
#4
7pic
1
May 18, 2015
Bil homofob pa nisem več. Torej je homofobija ozdravljiva bolezen. Zanimivo, da določeni ljudje niso homofobi drugi pa so. Torej lahko smatramo homofobijo kot psihično motnjo.
#3
rastko plohl
1
May 18, 2015
Pomen zakonske zveze, oziroma naravne (genske) oblike družine je čisto nekaj drugega, kot se hoče "moderno" govoriti o družini danes.
Je zraven nagona o razmnoževanju in vzgoji otrok v dogovoru s staršema tudi pravno razmerje, ki dedičem omogoča dediščino za lažje preživetje in pokojnino po umrlem strašu drugemu staršu, da izpolni naravno poslanstvo vgoje in preživetje otrok - potomcev.
Ker se homoseksualci in lejzbike ne morejo razmnoževati v svojih razmerjih poizkušajo pridobiti naravne pravice, ki jim zaradi nerazmoževanja ne sledijo. Če bi to bilo možno bi narava za to poskrbela, pa ni. Torej LGTBjevci poizkušajo kopirati vedenje (ki jim ni lastno oziroma se jim je odtujilo po njihovi želji) heteroseksulanih družin brez izpolnitve temeljne funcije samo razmnoževanja, da bi prišli do navedenih pravic.
Samo hoteti biti z nekom brez možnosti izvršitve poslanstva razmnoževanja, še ne daje pravne podlage, ki bi temeljila na genski osnovi izenačitve z družino- zakonsko zvezo ali obvezo moški ženska. Lahko pa jim pripada pravica dogovornega razmerja, ki ni zakonska zveza, ker je osnovna funcija pokojnine preminulega, da pomaga živemu staršu odrast potomstvo ne pa .....
Torej kaj stoji po sredi.....
Pravni sistem mora izhajati iz genske to je dejanske osnove smisla bivanja in obstoja družine, kateri je temeljni cilj razmnoževati se.
Naravni zakon je naravni zakon....
#2
Jony Space MC2
1
May 18, 2015
Sem bral nekje vaš blog kjer pišete o ojpidu in narcisopatstvu pri otrocih iz istospolnih otrocih. Namreč po tej logiki se je treba boriti tudi proti staršem iz enostarševskih družinah torej proti materam samohranilkam. Ti otroci odraščajo brez očeta kar pomeni neprebolelega ojpida. Slednjih družin je definitivno dvajset tisočkrat več. Za ojpida sta potrebna dva in ne spol staršev. Problem niso geji ampak instant zveze heteroseksualnih parov ki štampajo narcisopate. L.P
#1
Roman Vodeb
Roman Vodeb
Objavil/a 2015-05-17 21:21:33 (May 17, 2015)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
CSD(jevke)
Umetnost kot vic - 5. del
Umetnost kot statusni simbol – 4. del
Izumetničena umetnost kot nateg - 3. del
Mutacija umetnosti – 2. del
O umetnosti – 1. del
Kaj je in kaj ni umetnost
Rdeča zvezda je simbol vagine! Pa se lahko na glavo postavljate!
Demonstracije?! »Kolesarjenje«?! Zakaj?! – 3. del
Protesti?! Zakaj že?! – 2. del
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
ŠPORT
(17)
LGBT
(17)
ZZZDR
(13)
CSD
(6)
RAAM
(5)
geji
(4)
eu
(4)
1968
(4)
Film
(3)
MOM
(3)
FDV
(2)
WC
(2)
self
(1)
DUTB
(1)
sd
(1)
sex
(1)
oče
(1)
mati
(1)
NOB
(1)
SURS
(1)
RKC
(1)
tek
(1)
FSD
(1)
gurs
(1)
OKS
(1)
SKZP
(1)
ONA
(1)
FF
(1)
RTH
(1)
LMŠ
(1)
seks
(1)
IŠČI PO ARHIVU
Avgust 2020
PTSČPSN
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Oglasi

3017.) iskanje

Kategorija: Leposlovje

Cena: 8.99 €

hager werken embalming powder +27640518120 (pink and white) compound/fluids for sale in south africa hager werken embalming compounds, pink and white powder are general items from germany. embalming is the art and science of preserving human remains by treating them in its modern form with chemicals to forestall decomposition. the intention is to keep them suitable for public display at a funeral,for religious reasons, or for medical and scientific purposes such as their use as anatomical specimens. embalming compound in powder form both pink and white radio active and (hot and not hot) its all available. at preferably adorable prices starting from one kilogram upwards ,we are looking for a good buyer. typically embalming compound (fluid) contains a mixture of formaldehyde, methanol, and other solvents. the formaldehyde content generally ranges from 50 to 97 percent and the methanol content may range from 9 to 89 percent.the types of embalming powder depends on the purity and colour. purity:98% ,100% hot compound origin:germany brand. hager werken purity on colour. pink 98% white 100% distributor dentist / dental technician.  hager & werken products are sold through the dental trade worldwide.  we are leading suppliers of germany made embalming compound to clients in south africa and other african states. . contact: +27640518120 or watsup.

Kategorija: Antikvariat in Antikvitete

Cena: 100 €

@europe universal ssd chemical solution+27660432483 in uk,norway,egypt, turkey, libya, thailand, belgium, spain, netherlands, brazil, switzerland we have ssd automatic chemical solution for cleaning black money and any color of defaced currency available in our laboratories worldwide. our ssd automatic solution is also used in the cleaning of bank notes with anti-breeze quality, bills like usd, euros, pounds and other local currencies. we are direct manufacturer and the main supplier of chemicals that includes ssd solution, super automatic solution. we have different types of chemicals that can perfectly clean out your notes, black notes, red notes, green notes, stained notes, stamped notes and also coded notes. we also melt frozen chemicals in our laboratory and our services are professional. we therefore provide legal document for all our products. contact us for more information: 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@universal suppliers of ssd chemical solution +27660432483 in south africa, protea glen , chiawelo , protea north , mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

$$100% universal chemical ssd solution & activation powder +27660432483 in south africa,uk,johannesburg,witbank,soweto,cape town,burgersfort,eastern cape,vanderbijlpark,polokwane, thohoyandou, phalaborwa,mokopane, bochum, lebowakgomo, mankweng, seshego, dendron, giyani, lephalale, musina,alexandra johannesburg lenasia midrand randburg,roodepoort, sandton, alberton, germiston, benoni,boksburg,rakpan,daveyton,duduza,edenvale ,germiston impumelelo, isando katlehong kempton park, kwathema, nigel reiger park springs, tembisa, thokoza,tsakane, vosloorus wattville atteridgaeville centurion hammanskraal ,we only deals on high quality s. s. d. chemicals solution for cleaning black money we are manufacturer and seller of all sort of chemicals like super automatic ssd solution z. w. v. 8 model activation powder and reactivation powder, anti air powder, mercury powder, automated money developer machines congeal chemical melting equipments,

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

free state ssd chemical solution suppliers for cleaning black money +27660432483 in lenasia , lawley , protea glen , chiawelo , protea north , zakariyya park , eldorado park a/h , orlando , ennerdale , mid-ennerdale , zondi , zola , soweto , pimville , orlando west , nancefield , naledi , mohlakeng , dobsonville , bram fischerville , diepkloof , kagiso , rangeview , homes haven , boltonia , lewisham , mindalore , west village , luipaardsvlei , silverfields , breaunanda , greenhills , randgate , finsbury , eikepark , carletonville , oberholzer , protea south , wolfelea ah , magaliesburg , eldorado estate , tladi , klipspruit west , meadowlands , thulani , devland , mofolo north , jabulani , dhlamini , molapo , phiri , doornkloof bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east london empangeni george germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park khayelitsha kimberley klerksdorp mamelodi mitchells plain mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa thohoyandou umlazi upington vanderbijlpark vereeniging welkom witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka, zimbabwe, harare, namibia, windhoek, botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies.

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@switz land & denmark ssd chemical/activation powder +27660432483 in uk,usa,sweden,germany,kuwait, nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@cape town ssd chemical solution +27660432483 in uk,kuwait,     bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.   anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. victrola paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@ssd chemical solution/activation powder in south africa +27660432483 in bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.       we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.       anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. vectrol paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical. darkened currency, black coated notes, cleaning black money

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@limpopo suppliers of ssd chemical/activation powder+27660432483 in south africa   malaysia, johannesburg,lebanon, zambia,usa,kenya, california,    dallas,england,german,spain, jamaica,st,lucia, brasil,austria,vancouver, denmark,hong kong,    china,,pretoria, durban, australia, wales, france,cairo,china, norway,, botswana,    namibia,tanzania,northern cape,new york,limpopo sweden, kenya, denmark, rwanda,    oman,qatar,dubai,poland,lesotho,canada, united kingdom,we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.contact us on +27660432483

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

  @mpumalanga best ssd chemical solution suppliers +27660432483 in south africa, protea glen, mpumalanga, secund, witbank, soweto bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east londongeorge germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park nhayelitsch polet neve kempton park randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa vanderbijlpark vereeniging welcome witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka , zimbabwe, harare, namibia, windhoek,botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 25 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze quality.others for damaged notes, bills like usd,euro, pounds, transferring

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

59.) aspirin za tomaža

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 8.99 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj