Pasti nudizma - I. del

Objavil/a Roman Vodeb, dne 2018-07-21 ob 13:03:06

Pred kratkim smo v medijih lahko zasledili novičko, da so »nagci (na Hrvaškem), izumirajoča vrsta« s pripisom, da »nudizem na Hrvaškem diha na škrge«. Nisem se mogel zadržati in sem (psihoanalitično) twittnil: »Ljudje so se streznili in končno spoznali, da je nudizem zelo škodljiv za otroke in da gre za psihopatsko paradigmo, ki je vzcvetela na krilih latentnega moškega ekshibicionizma.« Nudizem je v resnici simptom premalo sublimirane pohote – pobudniki (totalnega) nudizma so načeloma vselej moški (s šibkim Nadjazom).  Ženskam včasih paše in razgalijo svoje oprsje – kar tudi ni ravno OK (ženski Nadjaz je tako ali tako v povprečju šibkejši kot moški) … Že pred leti sem za portal »bibaleze.si« dal odmeven intervju na temo (psihične) škodljivosti nudizma za otroke. Samih nudistov nisem napadal – tudi zdaj jih ne mislim.

Naj pa se v tem poletnem času vendarle malo povzamem in razložim, zakaj je golota staršev (pred otrokovimi očmi) – npr. na nudistični plaži – škodljiva. Tudi preprosto uzrtje odraslih genitalij je že samo po sebi za otroka lahko travmatično. Dojenčki so seveda izvzeti, ker pač njihova misel ni dovolj kompleksna oz. »pametna« … Viden erektiran moški spolni organ je lahko še bolj travmatične – za deklico bistveno bolj, kot za dečka. Viden seks – katerokoli iz registra odraslih spolnih praks – otrok lahko še bolj zaznamuje in celo učinkuje kot spolna zloraba. Če dojenček vidi seks med staršema, se ga to prav tako ne dotakne na fatalen način (kot spolna zloraba), ker videno (še) ne razume, ne »sprocesira« ….

Stereotipno govoriti, da je videna golota nekakšen tabu, ima seveda konsistentno (psihološko oz. psihoanalitično) teoretsko ozadje. Še kak je prav je, da je starševska oz. odrasla golota (pred otroci) tabu. Mora biti tabu! V ozadju se namreč skriva t. i. tabu incest (kot nasledek »pravilnega Ojdipa«, kot bi rekel Freud). Tabu incesta je normalen in naraven, torej priporočljiv, celo nujen. Otrok (še) ne sme skozi koncept eventualne manifestne spolne želje – ki ga kar nekako vsiljuje oz. namiguje videna golota – zapopasti spolnosti. Otrok še nima razvitega genitalnega seksualnega nagona – ta nastopi po obdobju t. i. latence, torej v puberteti. Otrok (še) ne razume vloge in koncepta genitalij ter spolne sle (želje) oz. imperativa spolne združitve dveh tipov genitalij. Niti deček, niti deklica še nimata vednosti oz. znanja o obstoju, še manj pa vlogi ženske vagine pri koitusu, niti ne vesta za obstoj spolne naslade, niti orgazma. Miselno premlevanje obeh tipov genitalij zato ne sme biti intenzivno (beri: libidinalno investirano), ker lahko na otroka učinkuje kot spolna zloraba, ta katero vemo, kako fatalno in ponesrečeno zaznamuje otroka. Otroku – deklici na svoj način, dečku pa na svoj – misel ne sme preveč »(po)divjati«, ko je vizualno soočen z maminimi in/ali očetovimi genitalijami (npr. z nudistično goloto) oz. z odraslimi genitalijami. Otrok vselej (spontano) svoje genitalije primerja z genitalijami staršev; jih v določenem obdobju tudi spontano medsebojno koitusno »kompatibilizira« oz. »združuje«. In bolje je, da to otrok dela nezavedno in ne preveč intenzivno, kot da mu tovrstna misel energetsko, torej libidinalno investirano pobezlja, kar se na nudistični plaži lahko zgodi. Preveč intenzivno zavestno (Jazovo) premlevanje je torej škodljiv – ker lahko na otroka deluje kot spolna zloraba.

Za dečka je Freud trdil, da si v zgodnjem obdobju celo domišlja oz. predpostavlja, da ima tudi mamica penis, kakršnega ima on in oče. »Protokol«, po katerem deček spozna, da mamica nima lulčka (tako kot on in oče) je vselej in za vsakega dečka zelo delikaten – lahko celo (psihično) »zabrazgotini« dečka, kar bo kot moški (negativno) občutil šele v odraslosti v odnosu z ženskami oz. v svojem seksualnem (in partnerskem) življenju.

Mnogi ljudje spontano, brez posebnega psihoanalitičnega znanja, intuitivno čutijo, da golote ni treba po nepotrebnem kazati otrokom – nudistične plaže so jim »odvratne«; in čutijo, da otrokom nudizem lahko škodi. Otrokova psihična realnost sicer premore svoje scenarije in svojo intenziteto. A kljub vsemu je na nek način bolje, da je golota staršev za otroke nekakšne tabu – ni dobro, da otrok starševski, četudi »kopalniški« oz. »domač« (hišni) nudizem, vsakodnevno gleda. Osebno se mi zdi – in to bi lahko na dolgo in na široko argumentiral – da so nudistične plaže na nek način škodljive za otroke – predvsem tiste, ki vstopajo v falično fazo, v obdobju razreševanja t. i. Ojdipovega kompleksa, seveda pa tudi za tiste, ki vstopajo v obdobje latence (v puberteto). Dojenčki so imuni za starševski nudizem toliko časa, dokler njihovo míslenje/mišljenje ne postane dovolj pametno oz. kompleksno, da si lahko v svoji psihični realnosti »zgradijo« (infantilne) dispozicije, na katerih bazira travma/frustracija, ki se bo aktivirala šele v odraslosti.
Otroci pač še niso psihično pripravljeni/dispozicionirani, da bi dojeli koncept golote, torej genitalij in posledično spolnosti. In ni dobro, da jim misel uide in se predolgo mudi okrog maminih oz./in/ali očetovih genitalij. To se namreč zgodi, če otrok prepogosto videva gola starša. Lahko jih zgolj bežno in slučajno vidi. Nezavedno sicer vsak otrok tako ali tako mamine in očetove genitalije »združuje« v koitusu – prav na to nas je opozarjal že »mladi« Freud, v svoji kultni knjigi iz leta 1905 Tri razprave o teoriji seksualnosti. Naravno in normalno je, da otrok sumi v obstoj koitusa med mamo in očetom. Le zavestno pretirano razmišljanje na temo očetovih in materinih genitalij ni priporočljivo. Ves psihoanalitični diskurz – freudovski in kleinovski (po Melanie Klein) – gre v to smer. Otrok v t. i. analni in t. i. falični fazi psihoseksualnega razvoja ne pozna ne spolne perverznosti, ne naslade, načeloma (večinoma) tudi orgazma ne pozna (izjema so nekatere deklice) – pozna pa določeno avtoerotično ugodje ob draženju genitalij (klitorisa ali penisa). Otrok razmišlja o svojem avtoerotizmu in o obeh tipih genitalij po eni strani zelo logično, po drugi strani pa zelo 'noro' otročje. Za deklico je zelo problematičen in po svoje fatalno pomemben (za razvoj normalne ženske seksualnosti) »imago« oz. predstava o očetovem penisu, ki ga (načeloma) sicer ne sme videti oz. pogosto videvati, »mora« pa ga logično predvideti in mu na fantazijski/fantazmatski ravni celo pripisati določeno »(vse)mogočnost«. Uzrtje očetovega erektiranega penisa ali soočenje s koitusom ter vsem spolnim (koitusnim) sadizmom, ki zbega otroka, lahko otroka psihično »meče iz tira« celo življenje. Tudi določen spolne in vedenjske (osebnostne) motnje se lahko razvijejo iz tega, torej iz prezgodnjega soočenja (in miselnega premlevanja) videnja starševskih (oz. odraslih) genitalij in spolnosti. Kakšno otrokovo soočenje s kunilingusom in felacijo (med staršema) otroka še bolj fatalno zmede. Otrok tudi ne sme misliti oz. miselno (intenzivno) premlevati užitka, ki ga oče in mati doživljata, ko seksata. Golota pa otroka pogosto napelje, da zavestno in nezavedno razmišlja o »seksu« (koitusu, po teorijah Melanie Klein pa tudi materini felaciji očetovega penisa) med staršema, manjka pa mu logika smiselnosti njunega medsebojnega početja – ker mu je pač neznan pojem seksualne naslade oz. spolnega uživanja.
Vsa ta vsakdanja/dnevna golota bi morala biti za otroka bežno in nepomembno doživeta, čeprav bo vsak otrok v falični fazi (3-5 let) vsakič pokazal nenavadno veliko zanimanja, ko bo lahko uzrl materine in očetove genitalije, torej goloto. Otroci, še posebno dečki se okrog falične faze radi ekshibicijsko ponašajo s svojo goloto, z lulčkom, ki ga deklica nima – takrat tudi preizkušajo svoje uretralne sposobnosti. Dekličino kazanje golote ima konceptualno drugo obeležje – on ne kaže mednožja, pač pa lepoto svojega »(pre)ostalega« telesa. Starša pa morata vendarle svojo goloto in eventualno otrokovo zanimanje zanjo nekako ignorirati – seveda, če se da. Če pa je otrok vendarle preveč zvedavo nergav, pa se mu starš(a) lahko s par stavki razloži(ta), da so dečki in deklice ter moški in ženske, torej tudi mamica in očka med nogami različna, da drugače lulata, in da mamica lahko v sebi nosi in rodi tudi otroka, ki ji ga očka »vstavi« (z lulčkom). Otrokovo nezavedno (»noro«) fantazirajnje namreč samo predvidi, da je mamica polna penisov, ki jih je v njenem telesu pustil oče, in iz katerih se lahko razvijejo otroci. Melanie Klein je trdila, da že predojdipski otrok – torej otrok, ki še ni začel razreševati Ojdipovega kompleksa – otrok, ki ga še obvladuje materina »dobra« dojka iz oralne faze dojenja, predvideva, da mamica sprejema očetov penis predvsem oralno. Freud se je bolj nagibal k tezi, da otrok anticipira koitus, bodisi analni ali vaginalni oz. genitalni. V to smer gredo tudi klenovski psihoanalitični diskurz. Melanie Klein je namreč še bolj podrobno kot Freud in njegova hčerka Anna proučevala otrokove infantilne teorije o spolnosti in psihičnem oz. nezavednem zapopadenju obeh tipov (konceptov) genitalij. Zelo pomembno za razvoj poznejše ženske seksualnosti je dekličino miselno premlevanje moškega, še posebej očetovega penisa. Deklica je polna nezavednih scenarijev in misli, ki imajo povsem drugo obeležje kot dečkovo nezavedno míslenje. Fenomen kastracije je ključno povezan z videnimi in miselno premlevanimi genitalijami (goloto) očeta in mamice (oz. odraslih) – bodisi golote, ki jo otroci vidijo doma ali pa tiste, ki jo vidi na nudistični plaži. Nedolžna ni niti golota, ki jo otroci vidijo po TV ali internetu.

Fenomen Ojdipovega kompleksa (pri deklici in dečku) s seboj nosi tudi t. i. kastracijski kompleks, ki je pomemben za razvoj t. i. Nadjaza, torej vesti (ki v odraslosti peče, če človek počne kaj prepovedanega, neetičnega). Ojdipalni tabu incesta – torej ponotranjena prepoved, da bi si otrok libidinalno oz. spolno želel nasprotispolnega starša – po (pravilni) razrešitvi Ojdipovega kompleksa povzroči, da otrok začne čutiti, da mora zakri(va)ti lastne genitalije. Ob tem čuti, da jih starši – ne istospolni, ne nasprotispolni – ne smejo videti, ker si jih (nasprotispolni) ne smejo spolno želeti, istospolni pa so tako ali tako njihovi ojdipalni libidinalni konkurenti za nasprotispolnega starša. Tudi oni sami potlačijo željo po nasprotispolnem staršu. V njih se vzpostavi – torej mora se vzpostavit – incestuozna prepoved (spolne) želje po istospolnem staršu. Vse te miselne procese opravi nezavedno, in golota je v teh míslenjih zelo pomembna. Zavestni Jaz pa ukrepa – tako, da se otrok pač izogiba vitualnem izpostavljanju lastne golote, pa tudi videna starševska golota ga zelo bega, celo moti, čeprav svoj prvotni eksihibicionizem lahko obrne v svoje nasprotje torej v voaerizem, in po tihem čaka, da bi kakšnega starša zalotil golega, a da ga pri tem ne bi nihče zalotil. Ravno to, da t. i. postojdipalni otrok (po 5. do 6. letu starosti) sebe ne vidi in ne prepoznava kot manifestni spolni objekt nasprotispolnega starša, je smisel tabuja incesta oz. tvorbe jedra Nadjaza. Zato bi morali starši spoštovati voljo oz. (ob)čutenje svojega otroka, da skriva svoje genitalije, ne pa, da ga silijo, da se pred vsemi gol kopa, tušira, sonči ali da je celo gol mašira na nudistični plaži. Če se to zgodi, ima to lahko – ni pa to povsem neizbežno – posledice v specifiki oz. konceptu spolne želje v odraslosti.

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
1
Radmila Čučak
0
Jul 25, 2018
Se strinjam s to analizo posledic golote.....to vidim kot pomanjkanje čuta za spodobnost....

Nekaj podobnega so zapisali že v Stari Zavezi:

Gospod je spregovoril Mojzesu in rekel:

Nihče naj se ne približa nobenemu sorodniku svojega mesa,
da bi odkril njegovo nagoto;

Ne odkrivaj ne nagote svojega očeta ne svoje matere; tvoja mati je; ne smeš odkriti njene nagote

(Levitik 18:6-7)

#1
Roman Vodeb
Roman Vodeb
Objavil/a 2018-07-21 13:03:06 (Jul 21, 2018)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
Dijaški protesti, globe ...
Tožarjenje
Samo JA je JA in NE je NE?!
Moje portretiranje
Intervju – o marsičem (»Roman Vodeb Live«)
Roman Vodeb 'Live' - o marsičem
Mila Alečković in v teorije zarote ukleščena Srbija
Cepljenje in teorija zarote
Trojni umor
Kako cenzurira DELO
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
ŠPORT
(19)
LGBT
(17)
ZZZDR
(13)
Freud
(10)
CSD
(6)
RAAM
(5)
geji
(4)
eu
(4)
1968
(4)
Film
(3)
MOM
(3)
FDV
(2)
WC
(2)
RTH
(1)
Jung
(1)
LMŠ
(1)
seks
(1)
self
(1)
DUTB
(1)
sd
(1)
sex
(1)
oče
(1)
mati
(1)
RKC
(1)
NOB
(1)
SURS
(1)
tek
(1)
FSD
(1)
gurs
(1)
OKS
(1)
SKZP
(1)
ONA
(1)
FF
(1)
IŠČI PO ARHIVU
April 2021
PTSČPSN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Oglasi

3017.) iskanje

Kategorija: Leposlovje

Cena: 8.99 €

hager werken embalming powder +27640518120 (pink and white) compound/fluids for sale in south africa hager werken embalming compounds, pink and white powder are general items from germany. embalming is the art and science of preserving human remains by treating them in its modern form with chemicals to forestall decomposition. the intention is to keep them suitable for public display at a funeral,for religious reasons, or for medical and scientific purposes such as their use as anatomical specimens. embalming compound in powder form both pink and white radio active and (hot and not hot) its all available. at preferably adorable prices starting from one kilogram upwards ,we are looking for a good buyer. typically embalming compound (fluid) contains a mixture of formaldehyde, methanol, and other solvents. the formaldehyde content generally ranges from 50 to 97 percent and the methanol content may range from 9 to 89 percent.the types of embalming powder depends on the purity and colour. purity:98% ,100% hot compound origin:germany brand. hager werken purity on colour. pink 98% white 100% distributor dentist / dental technician.  hager & werken products are sold through the dental trade worldwide.  we are leading suppliers of germany made embalming compound to clients in south africa and other african states. . contact: +27640518120 or watsup.

Kategorija: Antikvariat in Antikvitete

Cena: 100 €

@europe universal ssd chemical solution+27660432483 in uk,norway,egypt, turkey, libya, thailand, belgium, spain, netherlands, brazil, switzerland we have ssd automatic chemical solution for cleaning black money and any color of defaced currency available in our laboratories worldwide. our ssd automatic solution is also used in the cleaning of bank notes with anti-breeze quality, bills like usd, euros, pounds and other local currencies. we are direct manufacturer and the main supplier of chemicals that includes ssd solution, super automatic solution. we have different types of chemicals that can perfectly clean out your notes, black notes, red notes, green notes, stained notes, stamped notes and also coded notes. we also melt frozen chemicals in our laboratory and our services are professional. we therefore provide legal document for all our products. contact us for more information: 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@universal suppliers of ssd chemical solution +27660432483 in south africa, protea glen , chiawelo , protea north , mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

$$100% universal chemical ssd solution & activation powder +27660432483 in south africa,uk,johannesburg,witbank,soweto,cape town,burgersfort,eastern cape,vanderbijlpark,polokwane, thohoyandou, phalaborwa,mokopane, bochum, lebowakgomo, mankweng, seshego, dendron, giyani, lephalale, musina,alexandra johannesburg lenasia midrand randburg,roodepoort, sandton, alberton, germiston, benoni,boksburg,rakpan,daveyton,duduza,edenvale ,germiston impumelelo, isando katlehong kempton park, kwathema, nigel reiger park springs, tembisa, thokoza,tsakane, vosloorus wattville atteridgaeville centurion hammanskraal ,we only deals on high quality s. s. d. chemicals solution for cleaning black money we are manufacturer and seller of all sort of chemicals like super automatic ssd solution z. w. v. 8 model activation powder and reactivation powder, anti air powder, mercury powder, automated money developer machines congeal chemical melting equipments,

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

free state ssd chemical solution suppliers for cleaning black money +27660432483 in lenasia , lawley , protea glen , chiawelo , protea north , zakariyya park , eldorado park a/h , orlando , ennerdale , mid-ennerdale , zondi , zola , soweto , pimville , orlando west , nancefield , naledi , mohlakeng , dobsonville , bram fischerville , diepkloof , kagiso , rangeview , homes haven , boltonia , lewisham , mindalore , west village , luipaardsvlei , silverfields , breaunanda , greenhills , randgate , finsbury , eikepark , carletonville , oberholzer , protea south , wolfelea ah , magaliesburg , eldorado estate , tladi , klipspruit west , meadowlands , thulani , devland , mofolo north , jabulani , dhlamini , molapo , phiri , doornkloof bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east london empangeni george germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park khayelitsha kimberley klerksdorp mamelodi mitchells plain mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa thohoyandou umlazi upington vanderbijlpark vereeniging welkom witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka, zimbabwe, harare, namibia, windhoek, botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies.

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@switz land & denmark ssd chemical/activation powder +27660432483 in uk,usa,sweden,germany,kuwait, nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@cape town ssd chemical solution +27660432483 in uk,kuwait,     bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.   anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. victrola paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@ssd chemical solution/activation powder in south africa +27660432483 in bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.       we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.       anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. vectrol paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical. darkened currency, black coated notes, cleaning black money

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@limpopo suppliers of ssd chemical/activation powder+27660432483 in south africa   malaysia, johannesburg,lebanon, zambia,usa,kenya, california,    dallas,england,german,spain, jamaica,st,lucia, brasil,austria,vancouver, denmark,hong kong,    china,,pretoria, durban, australia, wales, france,cairo,china, norway,, botswana,    namibia,tanzania,northern cape,new york,limpopo sweden, kenya, denmark, rwanda,    oman,qatar,dubai,poland,lesotho,canada, united kingdom,we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.contact us on +27660432483

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

  @mpumalanga best ssd chemical solution suppliers +27660432483 in south africa, protea glen, mpumalanga, secund, witbank, soweto bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east londongeorge germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park nhayelitsch polet neve kempton park randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa vanderbijlpark vereeniging welcome witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka , zimbabwe, harare, namibia, windhoek,botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 25 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze quality.others for damaged notes, bills like usd,euro, pounds, transferring

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

59.) aspirin za tomaža

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 8.99 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj