Vsi rezultati
 « 1 2 3 4 5 »  Zadnja
70. LET LOVSKE DRUŽINE IVANČNA GORICA
V kulturnem domu Ivančna Gorica je v soboto, 18. junija, Lovska družina Ivančna Gorica, s prireditvijo, počastila sedem desetletij svojega delovanja. Ob visokem jubileju je Lovska družina Ivančna Gorica razvila nov prapor in izdala obširen društven zbornik. Lovska družina Ivančna Gorica je obeležje
Poglej
SPREMEMBA POSLOVANJA KRAJEVNEGA URADA IVANČNA GORICA V POLETNEM ČASU
Upravna enota Grosuplje obvešča občane občine Ivančna Gorica, da bo krajevni urad Ivančna Gorica v poletnem času zaprt za naslednje obdobje, in sicer od 01. 08. 2016 – 12.08. 2016.  V navedenem obdobju lahko občani vse zadeve, ki jih sicer urejajo na krajevnih uradih, uredijo v času uradnih ur na se
Poglej
JAVNO NAROČILO ZA ASFALTIRANJE CEST V OBČINI IVANČNA GORICA
Občina Ivančna Gorica je dne 25. avgusta na Portalu javnih naročil objavila Javno naročilo za Asfaltiranje cest v Občini Ivančna Gorica (2016). Na Portalu javnih naročil je javno naročilo vodeno pod št. JN004920/2016-B01. Razpisna dokumentacija je podana v dveh oblikah in sicer, ena oblika je v Word
Poglej
OBČINA IVANČNA GORICA NA POTI DO CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE
Občina Ivančna Gorica je bila v letošnjem letu uspešna na razpisu Ministrstva za infrastrukturo in je v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 pridobila sredstva za sofinanciranje priprave t.i. Celostne prometne strategije. Cilj Celostne prometne s
Poglej
VIZIJA RAZVOJA PROMETA V OBČINI IVANČNA GORICA
Občina Ivančna Gorica vas v sodelovanju s podjetjem Lineal d.o.o. Maribor vabi na 1. javno razpravo v sklopu izdelave Celostne prometne strategije v torek, 30. avgusta 2016, od 17.00 do 18.30 ure, v sejni sobi Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 5, Ivančna Gorica. Namen javne razprave je, da občan
Poglej
JAVNO NAROČILO ZA ASFALTIRANJE CEST V OBČINI IVANČNA GORICA
Občina Ivančna Gorica je dne 25. avgusta na Portalu javnih naročil objavila Javno naročilo za Asfaltiranje cest v Občini Ivančna Gorica (2016). Na Portalu javnih naročil je javno naročilo vodeno pod št. JN004920/2016-B01. Razpisna dokumentacija je podana v dveh oblikah in sicer, ena oblika je v Word
Poglej
OBČINA IVANČNA GORICA NA POTI DO CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE
Občina Ivančna Gorica je bila v letošnjem letu uspešna na razpisu Ministrstva za infrastrukturo in je v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 pridobila sredstva za sofinanciranje priprave t.i. Celostne prometne strategije. Cilj Celostne prometne s
Poglej
NOVO ŠOLSKO LETO TUDI V VRTCU IVANČNA GORICA
Novo šolsko leto se je začelo tudi v Vrtcu Ivančna Gorica. Nanj se pripravljajo tako rekoč že od meseca aprila, ko so zaključili razpis za vpis otrok v vrtec. Na prvi šolski dan se je z ravnateljico vrtca Ivančna Gorica Branko Kovaček sestal župan Dušan Strnad, ki se je seznanil s potekom novega šol
Poglej
RAZPIS IGRALNIH URIC V VRTCU IVANČNA GORICA
Javni vzgojno varstveni zavod Vrtec Ivančna Gorica razpisuje dodatni program »IGRALNE URICE V VRTCU«. V program lahko prijavite otroke, ki niso vključeni v dnevni program vrtca in so v starosti od 1. do 3. leta in od 3. do 6 leta. Skupini bodo vodile vzgojiteljice vrtca in sicer 1x tedensko v popold
Poglej
DANES BO POTEKALA 16. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE IVANČNA GORICA
Danes, 05. oktobra 2016, se bo ob 17. uri v sejni sobi Občine Ivančna Gorica, začela že 16. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica v tem mandatu. Na dnevnem redu bodo naslednje točke: 1. Potrditev zapisnika 15. redne seje, ki je bila dne 30. 6. 2016 in realizacije sklepov 15. redne seje (
Poglej
POSODOBITEV NOGOMETNEGA STADIONA IVANČNA GORICA Z UREDITVIJO RAZSVETLJAVE
Občina Ivančna Gorica objavlja javno naročilo male vrednosti za Posodobitev nogometnega stadiona Ivančna Gorica z ureditvijo razsvetljave, skladno s priloženo razpisno in tehnično dokumentacijo. Rok za oddajo ponudbe je 27. 10. 2016 do 09. ure. Odpiranje ponudb 27. 10. 2016 ob 10. uri. Vsebina: Razp
Poglej
JESENSKE POČITNICE V KNJIŽNICI IVANČNA GORICA
Knjižnica Ivančna Gorica in Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna izpostava Ivančna Gorica v času od 02. – 04. novembra 2016, pripravljata POČITNICE V KNJIŽNICI 2016. Za osnovnošolske otroke organizirata počitniški kino Animateka po animateki 2016 s socialnimi delavnicami. P
Poglej
VABILO NA RAZŠIRJENI PODJETNIŠKI KOLEGIJ ŽUPANA OBČINE IVANČNA GORICA
Občina Ivančna Gorica vabi na razširjeni podjetniški kolegij Župana Občine Ivančna Gorica, ki bo potekal v četrtek, 17. novembra, s pričetkom ob 10. uri v sejni sobi Občine Ivančna Gorica (glede na število prijav se lahko lokacija spremeni). Vabilo in dnevni red (.pdf 509KB) Zaradi povečanega zanima
Poglej
RAZPIS ZA ŠPORTNIKA LETA OBČINE IVANČNA GORICA V LETU 2016
Zveza športnih organizacij Ivančna Gorica tudi letos podeljuje priznanja za najboljše športnike in športnice v občini ter priznanja zaslužnim športnim delavcem. Predlogi morajo prispeti na naslov ZŠO Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica najkasneje do petka, 25. novembra 2016 na priloženem
Poglej
CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE IVANČNA GORICA
Občina Ivančna Gorica je bila uspešna na razpisu Ministrstva za infrastrukturo in v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 dobila odobreno sofinanciranje za izdelavo celostne prometne strategije. Gre za strateški dokument, s katerim bo Občina Iva
Poglej
VARNEJŠA ŠOLSKA POT V OBČINI IVANČNA GORICA
Občina Ivančna Gorica je v okviru prizadevanj za večjo prometno varnost občanov, med katerimi so najbolj ranljivi prav otroci, v naselju Ivančna Gorica na Ljubljanski cesti skupaj s podjetjem Sipronika in Zavarovalnico Triglav postavila prikazovalnik hitrosti »Vi vozite« MHP50 z všečkom. Odslej bo t
Poglej
ZAHODNA OBVOZNICA JE BISTVENEGA POMENA ZA NADALJNI RAZVOJ OBČINE IVANČNA GORICA
V petek, 09. decembra je župan Dušan Strnad v prostorih Občine Ivančna Gorica gostil ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča. Na delovnem srečanju so bili predstavljeni infrastrukturni projekti v občini Ivančna Gorica, s poudarkom na izgradnji zahodne obvoznice z nadvozom v Ivančni Gorici in
Poglej
ASFALTERSKA DELA PO OBČINI IVANČNA GORICA SE NADALJUJEJO
V sklopu letošnjega investicijskega vzdrževanja lokalnih cest Občine Ivančna Gorica se je v teh dneh na novo asfaltiral del odseka v vasi Malo Črnelo. Omenjeni odsek je bil pred obnovo v zelo slabem stanju saj cesta ni bila prevozna, kljub temu da je bil odsek kategoriziran. Ob tej priložnosti so kr
Poglej
VABLJENI NA DELAVNICO CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE OBČINE IVANČNA GORICA
Občina Ivančna Gorica se je pridružila nacionalni mreži občin, ki bodo z izdelavo celostne prometne strategije spodbujale trajnostno mobilnost, s ciljem izboljšanja kakovosti življenja svojih občanov. Predstavniki lokalnih nevladnih organizacij, javnih institucij in podjetij iz celotne Občine Ivančn
Poglej
OBVESTILO VSEM DRUŠTVOM IN ZVEZAM V OBČINI IVANČNA GORICA
Društva in zveze, ki so v letu 2016 imela z Občino Ivančna Gorica sklenjeno pogodbo o sofinanciranju programov, prijavljenih na javnem razpisu, pozivajo, da poročila o realizaciji programov in aktivnosti za leto 2016 posredujejo na Občino Ivančna Gorica do 28. februarja. V kolikor društvo ne bo odda
Poglej
VABLJENI NA JAVNO RAZPRAVO CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE OBČINE IVANČNA GORICA
Občina Ivančna Gorica vas v sodelovanju s podjetjem Lineal d.o.o. vabi na Javno razpravo v sklopu izdelave Celostne prometne strategije v torek, 31. januarja 2017, od 17.00 do 18.30 ure, v sejni sobi Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, Ivančna Gorica. Predstavljeni bodo definirani operativni in
Poglej
PREŠERNO S PREŠERNOM V OBČINI IVANČNA GORICA
Občina Ivančna Gorica in Zveza kulturnih društev občine Ivančna Gorica vabita v sodelovanju s Kulturnim društvom Stična na osrednjo svečanost ob slovenskem kulturnem prazniku z naslovom »Prešerno s Prešernom«, s podelitvijo Jurčičevih priznanj in plaket v torek, 07. februarja 2017, ob 20. uri, v Kul
Poglej
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD OBČINE IVANČNA GORICA ZA LETO 2017
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja občine Ivančna Gorica v skladu s 16. členom Statuta Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB2) (Uradni list RS, št. 91/2015) in 19. členom Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 20/201
Poglej
DANES BO POTEKALA 20. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE IVANČNA GORICA
Danes, 5. aprila 2017, se bo ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Ivančna Gorica, začela že 20. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica v tem mandatu. Na dnevnem redu dvajsete redne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica so naslednje točke: 1. Potrditev zapisnika 19. redne seje, ki je bil
Poglej
HVALEŽNA IN OKOLJU PRIJAZNA OBČINA IVANČNA GORICA
Občina Ivančna Gorica se zaveda, da je naš planet živo bitje, katerega del smo tudi mi. Zato so Zemlji izkazali hvaležnost za njeno gostoljubje in v teh dneh pričeli z zasaditvijo lip in grmovnic. Drevored, ki je bil predviden že v sklopu občinskega podrobnega prostorskega načrta za obrtno cono I6/c
Poglej
OBČINA IVANČNA GORICA USPEŠNA NA JAVNEM POZIVU EKO SKLADA
Občina Ivančna Gorica je v marcu 2017 na Eko Sklad, Slovenski okoljski sklad oddala vlogo za dodelitev nepovratne finančne spodbude za ukrep toplotne izolacije fasade in stropa proti neogrevanem prostoru večstanovanjske stavbe v Ivančni Gorici, Gorenja vas 2. Z javnim razpisom Nepovratne finančne sp
Poglej
CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE IVANČNA GORICA
Občina Ivančna Gorica je z izdelavo celostne prometne strategije zavestno ubrala nov pristop k načrtovanju prometa v prihodnosti. Celosten pristop k reševanju prometne problematike presega obstoječe metode načrtovanja in jih dopolnjuje z ustreznimi načeli vključevanja javnosti, sodelovanja, vrednote
Poglej
Jutri bo potekala 21. redna seja občinskega sveta občine Ivančna Gorica
Jutri bo potekala 21. redna seja občinskega sveta občine Ivančna Gorica. Na dnevnem redu bodo imeli 12. točk. Med katerimi bodo obravnavali poročilo Osnovne šole Stična za leto 2017. predlog Celostne prometne strategije Občine Ivančna Gorica. Na dnevnem redu je tudi dopolnitev letnega načrta pridobi
Poglej
 « 1 2 3 4 5 »  Zadnja
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj