Slovenska kmečka zveza opozorila na nesprejemljive obdavčitve ukrepov skupne kmetijske politike in državnih pomoči
SLS Slovenska ljudska stranka

Sreda, 30. Avgust 2006 ob 22:00

Kaj kmetijstvu prinaša davčna reforma?

V poletnem obdobju, ki je predstavljalo nekakšno zatišje so strokovne službe ministrstev pripravljale pakete reformske zakonodaje. Včeraj smo imeli priložnost slišati kakšna zakonodaja se nam obeta na področju davkov. V SKZ pri SLS zahtevamo, da se sprejema davčna zakonodaja v paketu (dohodnina, zakon o nepremičninah, DDV, kakor tudi popravek in prilagoditev zakona o katastrskem dohodku). Zahtevamo, da se v zakonu o dohodnini črtajo vsi tisti členi, ki govorijo o obdavčitvi plačil skupne kmetijske politike (neposredna plačila in plačila razvoja podeželja) in državnih pomoči (plačila za odpravo posledic zaradi naravnih nesreč). V zakonu je potrebno ustrezno rešiti problem vinogradnikov, oljkarjev in pridelovalcev zelenjave. SKZ pri SLS ne bo podprla predloga zakona o dohodnini, če ne bo ustrezno rešil teh problemov. Prepričani smo, da z obdavčitvijo plačil skupne kmetijske politike država neupravičeno jemlje od slovenskih kmetov del sredstev, ki jim pripadajo po EU zakonodaji in posameznih predpisih. Na ta način je slovensko kmetijstvo v konkurenci z kmetijstvom EU še bolj nekonkurenčno. Obdavčitev plačil skupne kmetijske politike pomeni tudi intenzivnejše propadanje slovenskih kmetij in kot take vabljive za poceni nakup tujcev oz. ostalih državljanov EU. Naloga države pa je tudi, da zaščiti odliv domače slovenske zemlje v tuje roke. Zato tudi pričakujemo, da bomo sodelovali pri usklajevanjih na to temo.

Nacionalni strateški načrt 2007-2013

Nekonkurenčnost slovenskega kmetijstva, propadanje kmetij in prenos slovenske zemlje v tuje roke povečuje tudi (ne)ustrezna politika razvoja podeželja, predvsem na področju priznavanja območij kot območja s težjimi pridelovalnimi razmerami. Nacionalni strateški načrt 2007-2013, ki je že bil v javni obravnavi tem območjem ne daje zadosti poudarka. Še več; ugotavljamo, da je ukrepe OMD in SKOP v primerjavi z obdobjem 2004-2006 zagotovljeno manj sredstev na letni ravni. Tako vidimo, da je bilo za ukrepe OMD in SKOP v obdobju 2004-2006 (za tri leta) zagotovljeno 450.2 mio EUR, za obdobje 2007-2013 (sedem let) pa je zagotovljeno za ukrepe OMD in SKOP 467,2 mio EUR. To pomeni, da se bodo po letu 2007 sredstva za te ukrepe zmanjševala. SKZ pri SLS se zavzema za eko socialni razvoj kmetijstva, to pa pomeni, da je potrebno podpirati tudi kmetovanje v hribovskih in ostalih območjih, ki so manj primerna za kmetijsko pridelavo. Navsezadnje je to poudaril tudi bivši komisar za kmetijstvo pri evropski komisiji dr. Franz Fišler. Zato ne podpiramo takšnih rešitev. Zato tudi ne drži trditev ga. Lukačičeve iz njenega govora ob otvoritvi sejma v Gornji Radgoni, da se je Slovenija v preteklosti na področju kmetijstva (tudi v predpristopnem obdobju, ko so bila sredstva določena na podlagi znanih kriterijev, ki jih je postavila EU) slabo pogajala in ni zasledovala interesov slovenskih kmetov. Ravno na področju 2. stebra se za prihodnje finančno obdobje dela korak nazaj.
Na področju investicij (1. steber) je bilo preko enotnega programskega dokumenta 2004-2006 (EPD) za obdobje treh let zagotovljeno 49.5 mio EUR (v ta znesek niso všteta sredstva ekonomske diverzifikacije), v Nacionalnem strateškem načrtu 2007-2013 pa so letno zagotovljena sredstva v višini 49 mio EUR, kar predstavlja skoraj 4-kratno povečanje.
Predvsem zaradi znanih dogajanj in zapletov pri realizaciji porabe sredstev, v SKZ pri SLS predlagamo, da se del sredstev iz 1. stebra nameni za ukrepe 2. stebra, tako, da se ne zmanjšuje plačilo za ukrepe OMD in SKOP in da se v območja s težjimi pridelovalnimi razmerami vključijo tudi tista območja, ki so izpadla iz Programa razvoja podeželja 2004-2006 in jim država priznava status OMD kot državno pomoč po načelu de minimis. Ravno tako zahtevamo, da se višina državne pomoči za ta namen izenači z višino določeno v PRP 2004-2006 in to za celotno obdobje 2004-2006.

Pravičen katastrski dohodek za vso Slovenijo

Vlada RS je konec junija 2006 na predlog ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in v soflasju z ministrstvom za finance, sprejela Uredbo o valorizaciji katastrskega dohodka in določitvi količnikov za valorizacijo katastrskega dohodka za leto 2006 (Ur. List RS št. 66/06). Omenjena uredba valorizira KD izključno samo plantažnim sadovnjakom s količnikom 0,6495 in to samo v določenih katastrskih okrajih (Gorica, Koper, Sežana, Vipava in Volosko). Problem določitve KD plantažnim sadovnjakov se je pojavil v letu 2005, s povečanjem za 100%. Z zadnjim odlokom pa Vlada to 100% zvišanje zmanjšuje na 35% glede na izhodišče in to samo za določeno območje Slovenije. Naravne nesreče so od leta 2003 pa vključno z letošnjo sušo, plantažne sadovnjake zelo prizadela, škoda po pozebah, točah in sušah se je videla tudi v naslednjih letih. Zato se ne strinjamo, da se posledice zaradi naravnih nesreč (ali pa zaradi političnih simpatij) upoštevajo samo na enem območju Slovenije in zahtevamo, da ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravi tak predlog uredbe, ki bo zajel in veljal za celotno območje Slovenije. Naravne nesreče niso zajele samo Primorske, ampak so posledice vidne tako na Goričkem, Štajerskem in Posavju in to naj upošteva tudi nov predlog Uredbe. Vlada naj takoj odpravi to nesorazmerje.

O članstvu v KGZS

V zadnjem času so se začele pojavljati tudi razprave o članstvu v KGZS. Razlog temu je tudi ta, da so člani KGZS prejeli sklepe o izvršbi zaradi neplačila članarine. V SKZ pri SLS se zavzemamo za spoštovanje zakonodaje, vendar smatramo, da je bila »akcija« KGZS in DURS izpeljana v nepravem času, kar bo pred bližnjimi lokalnimi volitvami predvsem slabo vplivalo na samo stranko SLS.
Problem, ki ga vidimo pri SKZ je v tem, da zakon o KGZS ne ločuje med lastniki kmetijskih zemljišč in tistimi, ki s ukvarjajo s kmetijstvom na tak ali drugačen način. Zato je zakon do nekaterih lastnikov kmetijskih zemljišč nepravičen. Saj so samo lastniki kmetijskega zemljišča, s kmetijstvom pa se ne ukvarjajo (npr. kmetijska zemljišča dana v zakup ipd.) in zbornice zato ne potrebujejo. Iz več kot pet letnega delovanja zbornice pa je razvidno, da se zbornica ne ukvarja z lastništvom kmetijskih zemljišč (razen v posameznih primerih), ampak z uresničevanjem interesov kmetov (socialni položaj, ekonomski položaj, ukrepi kmetijske politike). V SKZ priznavamo vlogo zbornici kot instituciji, ki se zavzema za interese kmetov, ki opozarja na neustrezno zakonodajo, sodeluje pri usklajevanju le-te in je kot taka nevladna organizacija, ki temelji na javno zasebnem partnerstvu.
Zato v SKZ pri SLS predlagamo da se pristopi k spremembi zakona o KGZS na način:
1. da člane v KGZS ne predstavljajo lastniki kmetijskih zemljišč ampak so to nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so registrirana in vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri ministrstvu pristojnem za kmetijstvo in imajo t.i. KMG-MID številko,
2. da se ohrani obvezno članstvo v KGZS.
S to rešitvijo zbornica ostane stanovska organizacija kmetov, ki se bo lahko kvalitetno zavzemala za interese kmetijstva, njeni člani pa se ne bodo spraševali zakaj so člani zbornice, kaj imajo od tega in kako se izključiti iz članstva zbornice. Omenjena rešitev je pravična do članov, saj KMG MID pomeni tudi, da je posamezno kmetijsko gospodarstvo vsaj enkrat izkoristilo uslugo zbornice. Seveda pa mora biti zbornica tudi bolj prijazna do svojih članov (visoka plačila za njene usluge pri pridobivanju sredstev skupne kmetijske politike).
Reševanje problematike KGZS je tudi predmet koalicijske pogodbe. V skoraj dveh letih se na tem področju ni nič zgodilo, zato želimo tudi s tem predlogom premakniti stvari z mrtve točke.

Aktualne razmere v kmetijstvu

Odstop DS mag. Franca BUTA_ odstop mag. Buta razumemo kot korak, ki ga je mag. But naredil zaradi nezmožnosti sodelovanja z ga. Lukačičevo. Prepričani smo, da je to slabo za slovensko kmetijstvo oz. izvajanje skupne kmetijske politike v Sloveniji. Mag. But je najboljši poznavalec razmer, je visoko strokovno usposobljen in ne razumemo »hladnokrvnost« države, da se na tako lahek način odpove takšnemu strokovnjaku. Navsezadnje je g. But pridobival izkušnje skoraj 10 let. In tudi to ni bilo za državo zastonj. Zato vidimo odstop g. Buta kot še en manever na MKGP da se izloči strokovne ljudi iz SLS in odstop DS mag. Buta to tudi potrjuje. G. But je bil dober pogajalec za kmetijstvo, vsekakor se je izpogajal neprimerno boljše kot pa se je izpogajala ga. Lukačič.

Zadnje objave

Sat, 27. Oct 2018 at 18:12

1259 ogledov

V Škofji Loki z dobro voljo in delovno energijo vstopajo na lokalne volitve
Obiskal jih je tudi Robert Strah, županski kandidat SDS, in se zahvalil za podporo SLS pri kandidaturi za župana Škofje Loke. Zbrani člani in svetniški kandidati liste SLS v Škofji Loki pa so obljubili, da se bodo pri svojem delu maksimalno potrudili.

Sat, 27. Oct 2018 at 18:10

2201 ogledov

Pogovorni večer: Zakaj je krščanstvo tako pomembno za dobrobit družbe?
Slovenska ljudska stranka vljudno vabi na pogovorni večer ZAKAJ JE KRŠČANSTVO TAKO POMEMBNO ZA DOBROBIT DRUŽBE? Dogodek bo potekal v dvorani Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana, in sicer v soboto, 3. novembra 2018, ob 19. uri. Skozi zgodovinski oris in kritično refleksijo sedanjosti se bomo vprašali, kako je krščanska misel, tako katoliška, kot protestantska, vplivala na pridobitve naprednih in uspešnih družb, ki jih cenimo še danes, in sicer tako verujoči, kot neverujoči. Osredotočili se bomo tudi na dobo razsvetljenstva in vzroke, ki vodijo Zahod k oddaljevanju od svoje lastne tradicije. Vprašali se bomo, kako se soočati z modernim tokom mišljenja in vsemi ostalimi izzivi, ki bodo neizogibni. Z nami bodo naslednji odlični gostje: dr. Stane Grandadr. Janez Šumradaddr. Jonatan Vinkler Pogovor bo povezoval: Matjaž Lulik Veselimo se srečanja z vami!

Thu, 25. Oct 2018 at 22:19

1643 ogledov

Predstavili kandidate skupne liste SLS in stranke Glas za otroke in družine za ljubljanski mestni svet
Na današnji novinarski konferenci v Ljubljani so se predstavili kandidati skupne liste  SLS in stranke Glas za otroke in družine za mestni svet MO Ljubljana. Nosilec skupne liste Janez Žagar, dr. Jože Osterc, Janez Podobnik, dr. Andrej Umek in Aleks Leo Vest so predstavili ključne poudarke, s katerimi SLS vstopa v kandidaturo za ljubljanske mestne svetnike. Izpostavili so prizadevanje za to, da za vožnjo po ljubljanski obvoznici ne bi več potrebovali vinjete in da se v Ljubljani za potrebe Ljubljančanov  in drugih prebivalcev vzpostavi tržnico in veletržnico z izključno slovensko lokalno pridelano hrano po sprejemljivih cenah. Prizadevali si bodo tudi za to, da bi ljubljanski mestni svet postal prostor spoštljive in odprte komunikacije. Aleš Primc in Polona Naglič pa sta v imenu stranke Glas za otroke in družine izpostavila prizadevanje, da bi Ljubljana postala družinam čim bolj prijazno mesto, da bi v prihodnje posebno pozornost namenili številnim upokojencem in drugim osamljenim ljudem in se zavzela za več rekreacijskih površin v Ljubljani tudi za domače ljubljenčke. Predsednik SLS Marjan Podobnik  pa je ob podpori kandidatom in kakovostni celotni listi izpostavil, da si bo skupaj s sodelavci prizadeval, da se SLS odpre mestu in da enako kot s podeželskim SLS zadiha tudi z mestnim pljučnim krilom. Čeprav je bilo v Ljubljani pod dosedanjim vodstvom župana Zorana Jankovića in njegove ekipe narejenega tudi veliko pozitivnega, SLS – tako kot SDS in NSi – podpira župansko kandidaturo Anžeta Logarja v prepričanju, da lahko dosedanje dobre projekte nadgradi, neoptimalne pa spremeni.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:15

1534 ogledov

SLS v Zagorju ob Savi z doslej najmočnejšo listo
SLS Zagorje ob Savi je danes na novinarski konferenci v Gostišču Ribnik predstavila županskega kandidata SLS, kandidatno listo za občinske svetnike ter Razvojni program SLS za občino Zagorje ob Savi. Primož Jelševar, direktor Inštituta dr. Antona Korošca je povedal, da gre za doslej najmočnejšo listo, na kateri je sedem direktorjev oz. lastnikov uspešnih zagorskih podjetij, trije sedanji in več nekdanjih predsednikov KS, guverner Rotary Slovenija, predsednica Zveze kmetic Slovenije, predsedniki športnih društev in ugledni gospodarji kmetijskih gospodarstev ter drugi uspešni Zagorjani. Ker nas poznate, pa je njihov slogan. Županski kandidat Alojz Slavko Jelševar je oče štirih otrok, glasbenik in dolgoletni direktor visokotehnološkega podjetja JE&GR. Kot je dejal, je čas, da Občina Zagorje dobi drzen razvojni program in ambiciozno ekipo, ki ga bo uresničila. Zagorje mora imeti po njegovih besedah posluh za ustvarjanje delovnih mest prihodnosti – to pa so okoljsko ozaveščena podjetja, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost. Iztok Živko, direktor družbe Tevel iz Kisovca je predstavil projekt energetsko samozadostne Občine Zagorje ob Savi, ki bi bila lahko največja takšna občina in tako zgled v Evropi. Ker je v občini ponovno povišana raven PM10 delcev, je nujno potrebna sprememba miselnosti. Tako kot je bil eden od znanilcev drugačnega načina razmišljanja projekt Manj svečk za manj grobov, ki so ga začeli člani zagorske SLS in so ga povzeli tudi drugi kraji po Sloveniji, bi bili lahko v Zagorju zgled drugim občinam, kjer bi s serijo manjših vetrnih in plinskih elektrarn ter hidroelektrarn na zasebnih površinah ustvarili dovolj električne energije za potrebe vseh zagorskih gospodinjstev. Janez Lipec, guverner Rotary district 1912, ki pokriva Slovenijo in Makedonijo, si želi, da se Zagorje odpre navzven in izkoristi tržno nišo razvoja turizma. Aktivno je treba podpreti lokalne šole, da bodo zagotavljale potrebe trga dela prihodnosti. Izkoristiti  je treba naravne potenciale in ljudi, ki imajo znanje, voljo in delovne navade, takšnih pa je v Zagorju dovolj. Delo mora znova postati vrednota. Neda Starman Ržišnik, predsednica Konjeniškega kluba Vajkard Valvasor je predstavila projekt razvoja termalnega in eko turizma v Zagorski dolini s postavitvijo informacijskih tabel in zemljevidov ter odprtjem turistično informativne pisarne in info točke v Zagorje. Predstavila je idejni projekt obnove Medijskih toplic kot ekskluzivnih term v stilu časa Vajkarda Valvasorja, ki bi bile povezane z obnovljenim Medijskim Gradom, kjer bi se izvajale grajske poroke. Boštjan Ocepek, predsednik krajevne skupnosti Šentlambert, je povedal, da mu je program SLS zelo blizu, saj temelji na enakomernem razvoju vseh krajev v občini. Tudi za Občino Zagorje bi bilo dobro, da bi namenila več sredstev za obnovo cest in družbenega življenja na okoliških vaseh. Te so sicer lepo urejene tudi zaradi veliko prostovoljnega dela, ki ga naredijo krajani.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:14

2505 ogledov

SLS samozavestno na lokalnih volitvah: »Ker nas poznate«
Na predstavitvi v Kobilju je županske kandidate podprl predsednik SLS Marjan Podobnik in predstavil glavne vsebinske poudarke delovanja SLS. Povedal je, da je SLS stranka, ki spoštuje sočloveka, družino, delo, lastnino in domovino in je odprta za vse, razen za podpornike skrajnih stališč. Izpostavil je uspešnost dela županov in občinskih svetnikov SLS, kar je tudi razlog za optimizem pred prihajajočimi volitvami. SLS je imela doslej 32 županov izvoljenih na svoji listi, skupaj z neodvisnimi in skupnimi kandidati s podporo SLS pa je v Klubu županov SLS sodelovalo 42 županj in županov. Podobnik je izrazil pričakovanje, da bo Klub županov SLS tudi v prihodnje ostal številčno najmočnejši. Sledila je predstavitev Roberta Ščapa, župana Občine Kobilje, Cvetke Ficko, županje Občine Grad, Ludvika Novaka, župana Občine Puconci, Franca Horvata, župana Občine Tišina in Antona Törnarja,  župana Občine Črenšovci. Župani so bili enotni, da je treba povečati sredstva za takoimenovano povprečnino, s čimer bi zagotovili intenzivnejši razvoj tudi manjših podeželskih in obmejnih občin. Zavzeli so se tudi za čimprejšnjo ustanovitev pokrajin ter prenos dela državnih pristojnosti in sredstev z državne ravni na prihodnje pokrajine. Marjan Podobnik je predstavljena prizadevanja županje in županov v celoti podprl. Kasneje se je predsednik SLS v občini Kidričevo srečal s kandidatom SLS za župana Damjanom Medvedom in kandidati SLS za občinski svet ter podprl njihovo kandidaturo.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:12

1985 ogledov

Dr. Darinka Fakin že petič za županjo Občine Majšperk
Dr. Darinka Fakin živi z možem Brankom in sinom Tomažem v Majšperku. Funkcijo županje opravlja nepoklicno, saj je kot redna profesorica zaposlena na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za strojništvo, na Oddelku za Oblikovanje in tekstilne materiale. Osnovno šolo je obiskovala v Majšperku in nadaljevala šolanje na Gimnaziji Dušana Kvedra Ptuj. Dodiplomski študij je končala na takratni Tehniški fakulteti Maribor in se leta 1985 zaposlila v Tovarni volnenih izdelkov v Majšperku. Med delom je kot mlada raziskovalka končala tudi magistrski študij. Po več kot 15-letnem delu v industriji se je leta 2000 zaposlila na Fakulteti za strojništvo, kjer je leta 2004 tudi doktorirala. Med delom je vseskozi aktivna tudi na raziskovalnem področju, je avtorica ali soavtorica številnih izvirnih znanstvenih člankov, patentov, raziskovalnih nalog, elaboratov, študij, strokovnih člankov, avtorica in soavtorica učbenikov in navodil za vaje. V lokalno politiko se je vključila že leta 1994, ko je nastala naša Občina Majšperk. V prvem mandatu je bila predsednica Občinskega sveta, v drugem podžupanja in sedaj opravlja že četrti mandat funkcijo županje. Ta funkcija ji predstavlja velik izziv, saj vemo, da je uvedba lokalne samouprave prinesla tudi lokalnemu okolju velike priložnosti. To se opazi skoraj na vsakem koraku. V teh letih so izvedli številne pomembne investicije na področju infrastrukture, izobraževanja, športa, kulture, turizma, gospodarstva, varovanja in urejanja okolja ter na področju delovanja društev. Vse to jim je uspelo, ker so bili sposobni delati skupaj.
Teme
arhiv

Prijatelji

SLS Sv. Trojica v Slovenskih GoricahSLS Sv. Jurij v Slovenskih goricahSLS Sveta AnaSLS ŠentiljSLS PesnicaSLS LenartSLS KungotaSLS CerkvenjakSLS BenediktSLS PivkaSLS PostojnaSLS SežanaAnton  ŠkofSLS KoperSLS KomenSLS IzolaSLS DivačaSLS Hrpelje-KozinaSLS Ilirska BistricaSLS Gornji GradSLS LjubnoSLS LučeSLS MozirjeSLS NazarjeSLS Rečica ob SavinjiSLS Šmartno ob PakiSLS ŠoštanjSLS VelenjeSLS Središče ob DraviSLS CirkulaneSLS DestrnikSLS Dornava

NAJBOLJ OBISKANO

Slovenska kmečka zveza opozorila na nesprejemljive obdavčitve ukrepov skupne kmetijske politike in državnih pomoči