Slovenska kmečka zveza pri SLS o aktualni problematiki v slovenskem kmetijstvu
SLS Slovenska ljudska stranka

Torek, 15. April 2008 ob 22:00

Nova Gorica – Na današnji novinarski konferenci Slovenske kmečke zveze pri Slovenski ljudski stranki (SKZ pri SLS) so predsednik Glavnega odbora SKZ pri SLS Ciril Smrkolj, predsednik Programskega sveta SKZ pri SLS Branko Tomažič ter člana SKZ pri SLS Franc Vodopivec in Valter Mlečnik spregovorili o aktualni problematiki v kmetijstvu_ pomenu samooskrbe z domačo hrano v Sloveniji, problematiki namakanja iz sistema Vogršček, vzrokih za neodkup domače živine in obdavčitvi subvencij.Pomen samooskrbe z domačo hrano v Sloveniji

Pridelava hrane za samooskrbo postaja vedno bolj pomembna za vsako državo. Ob spremljanju napovedi, da cene hrane grozijo svetovni stabilnosti se Slovenska kmečka zveza pri SLS sprašuje, ali slovenska država, politika in vlada zavedajo pomena samooskrbe s hrano. Zaradi dviga cen se po svetu vrstijo demonstracije, ljudje pa si ne morejo več privoščiti niti najosnovnejših dobrin hrane. Nekatere države prepovedujejo izvoz hrane. Na drugi strani pa spremljamo pridelavo hrane, ki v določenih panogah predstavlja le še preživetje, v drugih pa negativni dohodek, ali celo postopno ukinjanje le-te.Ali je kmetijska evropska politika naredila dovolj in pravilno načrtuje pridelavo ter samooskrbo hrane?

Ob tem SKZ pri SLS  opozarja na primer lanskoletne suše in pomanjkanje žit in se sprašuje, kaj bo letos, če se pojavi še ena taka letina? SKZ pri SLS nasprotuje brezbrižnosti v Sloveniji do samooskrbe pridelave najosnovnejše dobrine hrane. Po njenem mnenju se vse več hrane uvaža, tudi prek novih trgovskih verig in tej uvoženi hrani so domači kmetje nekonkurenčni. Zato se nekatere panoge, predvsem s področja zelenjave in sadja, že umikajo iz pridelave. V to smer se gre je tudi prireja prašičjega in svinjskega mesa. Vinarstvo in vinogradništvo prav tako doživlja zelo težko obdobje prodaje vina, kar bo vplivalo na  opuščanje njegove pridelave. Trenutno je samo prireja mleka nekje na robu rentabilnosti. SLKS pri SLS se ob teh dejstvih sprašuje, kam nas vodi slovenska kmetijska politika, ki pridelovalce hrane obremenjuje z raznimi davki, povečanjem katastrskega dohodka ...  Kmetu se pojavlja upravičen dvom o želji slovenske države, da želi imeti doma pridelano hrano in samooskrbo.Po mnenju SKZ pri SLS je nedopustno in neodgovorno misliti, da se morajo kmetje obnašati tržno, evropsko, se prilagajati drugim deželam in podobno. Ob tem SKZ pri SLS pravi, da slovenski kmet ne bo nikoli uspel konkurirati nemškemu, nizozemskemu, belgijskemu ali francoskemu kmetu, saj njihova strukturna posest in naravne danosti niso v ničemer podobne slovenskim. Pogoji za kmetovanje so v Sloveniji ob vstopu v EU strožji, zahtevnejši, težje je priti do subvencij, finančnih pomoči, prav tako pa je nadzor raznih inšpekcijskih služb jmnogo zahtevnejši. SKZ pri SLS  poudarja, da slovenski kmet ni kriv za podražitve hrane, kot se mu to večkrat poskuša naprtiti. Surovine in repromaterial se za kmetijstvo tako draži, da podražitve hrane ne sledijo temu. Edina možna rešitev, ki jo SKZ pri SLS vidi, je pravična delitev dohodka v verigi od njive do mize.

SKZ pri SLS poudarjam, da si slovenski kmetje želijo enake možnosti za kmetovanje in pridobivanje sredstev, kot drugi kmetje iz EU.Problematika namakanja iz sistema Vogršček

Zaradi puščanja glavne cevi iz namakalnega sistema Vogršček se letos načrtuje popravilo. SKZ pri SLS ugotavlja, da je investitor zelo slabo načrtoval popravilo, in sicer v časovno obdobje, ko kmetijstvo vodo zelo potrebuje. Sama investicija bi se morala opraviti jeseni, ko kmetje vode ne potrebujejo več in bi spomladansko deževje napolnilo akumulacijo. SKZ pri SLS opozarja in zahteva, da se čim prej začne z deli in se jih hitro in prednostno tudi dokonča, da bi se izognili morebitnemu izpadu proizvodnje zaradi pomanjkanje vode.Vzroki za neodkup domače živine

Problematika odkupa domače živine traja že nekaj časa. Kljub večkratnim podražitvam mesa v trgovinah in večanju stroškov pridelave, se odkupne cene niso spremenile. Kmetje ali njihovi odkupovalci so prekinili dobavo klavni industriji, ki je bila in je še zelo slab plačnik. SKZ pri SLS ob tem pravi, da se sedaj plačilni roki ne spoštujejo in kmetje živino dobijo plačano šele čez pol leta. Posledica tega stanja pa je, da klavnice uvažajo meso, z neodkupom povzročajo na slovenskem trgu anarhijo in držijo cene navzdol. Mali kmetje opuščajo rejo in s tem slabimo samooskrbo, ki je nujna in potrebna.Obdavčitev subvencij

Obdavčitev subvencij je po mnenju SKZ pri SLS nepošteno dejanje Vlade RS. SKZ pri SLS trdi, da države EU ne obdavčujejo subvencij ali neposrednih plačil. SKZ pri SLS je povedala, da je v okviru več obiskov Kmečke zveze v Gorici izvedela, da Italija ne obdavčuje prejetih subvencij. SKZ pri SLS se ob tem sprašuje, zakaj je toliko mržnje politikov v Sloveniji, da hočejo kmetu vzeti tisto, kar ne smejo? Zakaj še zmeraj v Sloveniji kmeta obravnavati kot nepotrebnega družbenega razrednega sovražnika, ki ima v vsaki moderni demokraciji svoj status in pomen zaradi pridelave hrane in ohranjanja kulturne krajine. SKZ pri SLS se tudi sprašuje, ali imajo slovenski kmetje svojega ministra, ki bi ščitil kmečki stan in mu pomagal v teh težkih časih. SKZ pri SLS meni, da kmetijskega ministra v Sloveniji ni čutiti in da veliko premalo naredi za kmečki stan. SKZ pri SLS se je z različnimi pobudami in predlogi velikokrat obrnila na ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, vendar so le-ti niso skoraj nikoli uresničili.

Zadnje objave

Sat, 27. Oct 2018 at 18:12

1373 ogledov

V Škofji Loki z dobro voljo in delovno energijo vstopajo na lokalne volitve
Obiskal jih je tudi Robert Strah, županski kandidat SDS, in se zahvalil za podporo SLS pri kandidaturi za župana Škofje Loke. Zbrani člani in svetniški kandidati liste SLS v Škofji Loki pa so obljubili, da se bodo pri svojem delu maksimalno potrudili.

Sat, 27. Oct 2018 at 18:10

2325 ogledov

Pogovorni večer: Zakaj je krščanstvo tako pomembno za dobrobit družbe?
Slovenska ljudska stranka vljudno vabi na pogovorni večer ZAKAJ JE KRŠČANSTVO TAKO POMEMBNO ZA DOBROBIT DRUŽBE? Dogodek bo potekal v dvorani Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana, in sicer v soboto, 3. novembra 2018, ob 19. uri. Skozi zgodovinski oris in kritično refleksijo sedanjosti se bomo vprašali, kako je krščanska misel, tako katoliška, kot protestantska, vplivala na pridobitve naprednih in uspešnih družb, ki jih cenimo še danes, in sicer tako verujoči, kot neverujoči. Osredotočili se bomo tudi na dobo razsvetljenstva in vzroke, ki vodijo Zahod k oddaljevanju od svoje lastne tradicije. Vprašali se bomo, kako se soočati z modernim tokom mišljenja in vsemi ostalimi izzivi, ki bodo neizogibni. Z nami bodo naslednji odlični gostje: dr. Stane Grandadr. Janez Šumradaddr. Jonatan Vinkler Pogovor bo povezoval: Matjaž Lulik Veselimo se srečanja z vami!

Thu, 25. Oct 2018 at 22:19

1755 ogledov

Predstavili kandidate skupne liste SLS in stranke Glas za otroke in družine za ljubljanski mestni svet
Na današnji novinarski konferenci v Ljubljani so se predstavili kandidati skupne liste  SLS in stranke Glas za otroke in družine za mestni svet MO Ljubljana. Nosilec skupne liste Janez Žagar, dr. Jože Osterc, Janez Podobnik, dr. Andrej Umek in Aleks Leo Vest so predstavili ključne poudarke, s katerimi SLS vstopa v kandidaturo za ljubljanske mestne svetnike. Izpostavili so prizadevanje za to, da za vožnjo po ljubljanski obvoznici ne bi več potrebovali vinjete in da se v Ljubljani za potrebe Ljubljančanov  in drugih prebivalcev vzpostavi tržnico in veletržnico z izključno slovensko lokalno pridelano hrano po sprejemljivih cenah. Prizadevali si bodo tudi za to, da bi ljubljanski mestni svet postal prostor spoštljive in odprte komunikacije. Aleš Primc in Polona Naglič pa sta v imenu stranke Glas za otroke in družine izpostavila prizadevanje, da bi Ljubljana postala družinam čim bolj prijazno mesto, da bi v prihodnje posebno pozornost namenili številnim upokojencem in drugim osamljenim ljudem in se zavzela za več rekreacijskih površin v Ljubljani tudi za domače ljubljenčke. Predsednik SLS Marjan Podobnik  pa je ob podpori kandidatom in kakovostni celotni listi izpostavil, da si bo skupaj s sodelavci prizadeval, da se SLS odpre mestu in da enako kot s podeželskim SLS zadiha tudi z mestnim pljučnim krilom. Čeprav je bilo v Ljubljani pod dosedanjim vodstvom župana Zorana Jankovića in njegove ekipe narejenega tudi veliko pozitivnega, SLS – tako kot SDS in NSi – podpira župansko kandidaturo Anžeta Logarja v prepričanju, da lahko dosedanje dobre projekte nadgradi, neoptimalne pa spremeni.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:15

1657 ogledov

SLS v Zagorju ob Savi z doslej najmočnejšo listo
SLS Zagorje ob Savi je danes na novinarski konferenci v Gostišču Ribnik predstavila županskega kandidata SLS, kandidatno listo za občinske svetnike ter Razvojni program SLS za občino Zagorje ob Savi. Primož Jelševar, direktor Inštituta dr. Antona Korošca je povedal, da gre za doslej najmočnejšo listo, na kateri je sedem direktorjev oz. lastnikov uspešnih zagorskih podjetij, trije sedanji in več nekdanjih predsednikov KS, guverner Rotary Slovenija, predsednica Zveze kmetic Slovenije, predsedniki športnih društev in ugledni gospodarji kmetijskih gospodarstev ter drugi uspešni Zagorjani. Ker nas poznate, pa je njihov slogan. Županski kandidat Alojz Slavko Jelševar je oče štirih otrok, glasbenik in dolgoletni direktor visokotehnološkega podjetja JE&GR. Kot je dejal, je čas, da Občina Zagorje dobi drzen razvojni program in ambiciozno ekipo, ki ga bo uresničila. Zagorje mora imeti po njegovih besedah posluh za ustvarjanje delovnih mest prihodnosti – to pa so okoljsko ozaveščena podjetja, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost. Iztok Živko, direktor družbe Tevel iz Kisovca je predstavil projekt energetsko samozadostne Občine Zagorje ob Savi, ki bi bila lahko največja takšna občina in tako zgled v Evropi. Ker je v občini ponovno povišana raven PM10 delcev, je nujno potrebna sprememba miselnosti. Tako kot je bil eden od znanilcev drugačnega načina razmišljanja projekt Manj svečk za manj grobov, ki so ga začeli člani zagorske SLS in so ga povzeli tudi drugi kraji po Sloveniji, bi bili lahko v Zagorju zgled drugim občinam, kjer bi s serijo manjših vetrnih in plinskih elektrarn ter hidroelektrarn na zasebnih površinah ustvarili dovolj električne energije za potrebe vseh zagorskih gospodinjstev. Janez Lipec, guverner Rotary district 1912, ki pokriva Slovenijo in Makedonijo, si želi, da se Zagorje odpre navzven in izkoristi tržno nišo razvoja turizma. Aktivno je treba podpreti lokalne šole, da bodo zagotavljale potrebe trga dela prihodnosti. Izkoristiti  je treba naravne potenciale in ljudi, ki imajo znanje, voljo in delovne navade, takšnih pa je v Zagorju dovolj. Delo mora znova postati vrednota. Neda Starman Ržišnik, predsednica Konjeniškega kluba Vajkard Valvasor je predstavila projekt razvoja termalnega in eko turizma v Zagorski dolini s postavitvijo informacijskih tabel in zemljevidov ter odprtjem turistično informativne pisarne in info točke v Zagorje. Predstavila je idejni projekt obnove Medijskih toplic kot ekskluzivnih term v stilu časa Vajkarda Valvasorja, ki bi bile povezane z obnovljenim Medijskim Gradom, kjer bi se izvajale grajske poroke. Boštjan Ocepek, predsednik krajevne skupnosti Šentlambert, je povedal, da mu je program SLS zelo blizu, saj temelji na enakomernem razvoju vseh krajev v občini. Tudi za Občino Zagorje bi bilo dobro, da bi namenila več sredstev za obnovo cest in družbenega življenja na okoliških vaseh. Te so sicer lepo urejene tudi zaradi veliko prostovoljnega dela, ki ga naredijo krajani.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:14

2614 ogledov

SLS samozavestno na lokalnih volitvah: »Ker nas poznate«
Na predstavitvi v Kobilju je županske kandidate podprl predsednik SLS Marjan Podobnik in predstavil glavne vsebinske poudarke delovanja SLS. Povedal je, da je SLS stranka, ki spoštuje sočloveka, družino, delo, lastnino in domovino in je odprta za vse, razen za podpornike skrajnih stališč. Izpostavil je uspešnost dela županov in občinskih svetnikov SLS, kar je tudi razlog za optimizem pred prihajajočimi volitvami. SLS je imela doslej 32 županov izvoljenih na svoji listi, skupaj z neodvisnimi in skupnimi kandidati s podporo SLS pa je v Klubu županov SLS sodelovalo 42 županj in županov. Podobnik je izrazil pričakovanje, da bo Klub županov SLS tudi v prihodnje ostal številčno najmočnejši. Sledila je predstavitev Roberta Ščapa, župana Občine Kobilje, Cvetke Ficko, županje Občine Grad, Ludvika Novaka, župana Občine Puconci, Franca Horvata, župana Občine Tišina in Antona Törnarja,  župana Občine Črenšovci. Župani so bili enotni, da je treba povečati sredstva za takoimenovano povprečnino, s čimer bi zagotovili intenzivnejši razvoj tudi manjših podeželskih in obmejnih občin. Zavzeli so se tudi za čimprejšnjo ustanovitev pokrajin ter prenos dela državnih pristojnosti in sredstev z državne ravni na prihodnje pokrajine. Marjan Podobnik je predstavljena prizadevanja županje in županov v celoti podprl. Kasneje se je predsednik SLS v občini Kidričevo srečal s kandidatom SLS za župana Damjanom Medvedom in kandidati SLS za občinski svet ter podprl njihovo kandidaturo.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:12

2109 ogledov

Dr. Darinka Fakin že petič za županjo Občine Majšperk
Dr. Darinka Fakin živi z možem Brankom in sinom Tomažem v Majšperku. Funkcijo županje opravlja nepoklicno, saj je kot redna profesorica zaposlena na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za strojništvo, na Oddelku za Oblikovanje in tekstilne materiale. Osnovno šolo je obiskovala v Majšperku in nadaljevala šolanje na Gimnaziji Dušana Kvedra Ptuj. Dodiplomski študij je končala na takratni Tehniški fakulteti Maribor in se leta 1985 zaposlila v Tovarni volnenih izdelkov v Majšperku. Med delom je kot mlada raziskovalka končala tudi magistrski študij. Po več kot 15-letnem delu v industriji se je leta 2000 zaposlila na Fakulteti za strojništvo, kjer je leta 2004 tudi doktorirala. Med delom je vseskozi aktivna tudi na raziskovalnem področju, je avtorica ali soavtorica številnih izvirnih znanstvenih člankov, patentov, raziskovalnih nalog, elaboratov, študij, strokovnih člankov, avtorica in soavtorica učbenikov in navodil za vaje. V lokalno politiko se je vključila že leta 1994, ko je nastala naša Občina Majšperk. V prvem mandatu je bila predsednica Občinskega sveta, v drugem podžupanja in sedaj opravlja že četrti mandat funkcijo županje. Ta funkcija ji predstavlja velik izziv, saj vemo, da je uvedba lokalne samouprave prinesla tudi lokalnemu okolju velike priložnosti. To se opazi skoraj na vsakem koraku. V teh letih so izvedli številne pomembne investicije na področju infrastrukture, izobraževanja, športa, kulture, turizma, gospodarstva, varovanja in urejanja okolja ter na področju delovanja društev. Vse to jim je uspelo, ker so bili sposobni delati skupaj.
Teme
arhiv

Prijatelji

SLS Sv. Trojica v Slovenskih GoricahSLS Sv. Jurij v Slovenskih goricahSLS Sveta AnaSLS ŠentiljSLS PesnicaSLS LenartSLS KungotaSLS CerkvenjakSLS BenediktSLS PivkaSLS PostojnaSLS SežanaAnton  ŠkofSLS KoperSLS KomenSLS IzolaSLS DivačaSLS Hrpelje-KozinaSLS Ilirska BistricaSLS Gornji GradSLS LjubnoSLS LučeSLS MozirjeSLS NazarjeSLS Rečica ob SavinjiSLS Šmartno ob PakiSLS ŠoštanjSLS VelenjeSLS Središče ob DraviSLS CirkulaneSLS DestrnikSLS Dornava

NAJBOLJ OBISKANO

Slovenska kmečka zveza pri SLS o aktualni problematiki v slovenskem kmetijstvu