Mnenje PS SLS glede dopolnjenega predloga proračuna za leto 2010 in dopolnjenega predloga proračuna za leto 2011
SLS Slovenska ljudska stranka

Nedelja, 22. November 2009 ob 23:00

Ljubljana, 23. november 2009 - Danes je na nadaljevanju 11. redne seje DZ RS namestnik vodje PS SLS mag. Radovan Žerjav predstavil mnenje Poslanske skupine SLS glede dopolnjenega predloga proračuna za leto 2010 in dopolnjenega predloga proračuna za leto 2011, ki si ga lahko v celoti preberete v nadaljevanju.Leto 2009 je že skoraj za nami. Če poskušamo na kratko povzeti iztekajoče se leto, vidimo, da ga je oblikovalo eno dejstvo_ svetovna gospodarska kriza. Ta kriza je seveda povzročila velike posledice tudi v slovenskem gospodarstvu in slovenskih javnih financah.

Če pogledamo rezultat te krize, vidimo, da bomo letos imeli 7,3 % realni padec bruto domačega proizvoda. Upad BDP je predvsem posledica močnega upada izvoza blaga, ki se bo letos skrčil za 18 %, ter upada investicij v osnovna sredstva in opremo v višini 21 %. Kar se kreditne aktivnosti bank tiče, lahko na žalost ugotovimo le, da kreditni potencial iz državne jamstvene sheme ostaja neizkoriščen. Ob vsej energiji, ki se je vlagala v slovenski bančni sistem konec leta, na žalost ugotavljamo, da je kreditna aktivnost podjetij pri domačih bankah na višini 1/10 iz primerljivega obdobja lanskega leta. Nasprotno pa je zadolževanje podjetij pri tujih bankah za slabo šestino večje kot v primerljivem obdobju lanskega leta!!!

Jamstvene sheme za fizične osebe, ki je bila sprejeta s takim pompom, nihče sploh omenja ne več. Tudi razmere na trgu dela se poslabšujejo in se bodo še poslabševale z zamikom. Septembra smo dosegli 9,4 % stopnjo registrirane brezposelnosti, to je 88.366 brezposelnih oseb.

Proračunski primanjkljaj bo dosegel 5,1 %.Tudi napovedi, na katerih temeljita predloga proračunov za leti 2010 in 2011, niso ravno najbolj rožnate. V prihodnjem letu pričakujemo gospodarsko rast, ki ne bo presegla 1 %. Ob predpostavkah počasnega oživljanja tujega povpraševanja in ohranitve naših tržnih deležev pričakujemo povečanje izvoza za 4 %. Tudi padanje investicij naj bi se upočasnilo, vendar se še ne pričakuje njihovega povečanega obsega. Tudi razmere na trgu dela naj se ne bi izboljšale. Pričakuje se celo povečanje brezposelnosti na število 102.000.

S tem, da so tveganja za uresničitev teh napovedi v smeri nižje gospodarske rasti od napovedane izjemno visoka.V takšnih razmerah sta pred nami predloga proračunov za leti 2010 in 2011.Ključni problem, s katerim se bo morala soočiti politika v naslednjem obdobju, bo, kako zmanjšati obseg javne porabe in kako razporediti razpoložljiva javnofinančna sredstva, da bi dosegli čim večjo konkurenčnost in gospodarsko rast.Pa poglejmo, kako se je vlada polotila prve naloge, zmanjšanja obsega javne porabe. Slabo. Javna uprava mora deliti usodo slovenskega gospodarstva, pa naj nam bo to všeč ali ne. Grozljiva je ugotovitev, da se pravzaprav izdatki za blago in storitve, torej javna poraba, iz proračuna v proračun povečujejo. Če odštejemo sredstva, ki so bila odvzeta ministrstvu za obrambo za namen oboroževanja, hitro ugotovimo, da se neto poraba javne uprave povečuje. Po eni strani bomo slovensko vojsko spravili na kolena, javni sektor pa se obnaša, kot da živi v drugem času na drugem svetu. O številkah, s katerimi bom podkrepil to moje izvajanje, pa v nadaljevanju, ko se bom oglasil v svojem imenu. To je po našem prepričanju nedopustno in neodgovorno.Zelo nazoren je tudi Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize. Nedopustno je, da se ob povečanem trošenju državne uprave poskuša varčevati na račun socialno najšibkejših slojev. Reševanje javnih financ z neusklajevanjem oz. polovičnim usklajevanjem socialnih transferjev, kot so otroški dodatek, dodatek za nego otroka, dodatek za veliko družino, pomoč ob rojstvu otroka, starševski dodatek, socialna pomoč, nadomestilo brezposelnim, nadomestilo za invalidnost, dodatek za pomoč in postrežbo, štipendije, itd ... v tej situaciji enostavno ni primerno. Nadalje je za Slovensko ljudsko stranko nedopustno, da se javne finance rešuje na račun mladih družin in otrok, ko bi se z malo dobre volje veliko večja sredstva dalo prihraniti na drugih področjih porabe, predvsem državne uprave in njenega aparata. V mislih imam prestavitev začetka izvajanja sprememb in dopolnitev zakona o vrtcih, ki določajo, da se iz državnega proračuna vrtcem zagotavljajo sredstva za sofinanciranje plačil staršev za otroka, ki je dopolnil starost treh let, v višini 50 % plačila.Pa naj še povem, kako v Slovenski ljudski stranki ocenjujemo vladne poskuse razporejanja razpoložljivih javnofinančnih sredstev z namenom doseganja čim večje konkurenčnosti in gospodarske rasti. Bojimo se namreč, da bo ob takšnih uspehih slovenske vlade, ko imamo letošnji proračunski primanjkljaj v višini 5,1 % in tudi za leto 2010 naj ne bi bil dosti drugačen, bolj težko sploh kar koli še kam usmerjati.Ugotovili smo, da sta ključni razlog za takšen padec BDP-ja upad izvoza ter upad investicijske aktivnosti. Vsi dobro vemo, da na prvi razlog težko kakor koli neposredno vplivamo. Naš izvoz je pač odvisen od gospodarske klime in potrošnje v državah, kamor največ izvažamo. Torej se bo povečeval, ko se bo gospodarska klima v evropskem merilu stabilizirala, razen če posamezna podjetja z iskanjem novih trgov ne bodo sama kaj storila na tem področju.

Po drugi strani pa na investicijsko aktivnost lahko vplivamo, in sicer preko investicij javnega sektorja in investicij zasebnega sektorja. Glede na stanje javnih financ se vsi strinjamo, da so investicije javnega sektorja dosegle nevarno visoko mejo glede na dane okoliščine. Maksimum, če hočete. Preostaja nam torej le še razmišljanje o tem, kako spodbuditi investicije zasebnega sektorja. Investicije, ki bodo zagnale slovensko gospodarstvo in na daljši rok zagotovile večjo gospodarsko produktivnost. To pa je področje, kjer je bilo premalo storjenega. Kaj torej lahko naredimo? NUJNO je slovenskemu gospodarstvu treba dati spodbudo, da se bo pričelo z investicijami oz. se bo investicijsko aktivnost spodbudilo. Samo te namreč po našem mnenju v tem trenutku lahko preobrnejo tok dogodkov, kakršen je. V SLS smo poskušali s konstruktivnimi predlogi zakonov, ki bi dali začasno spodbudo vsem vrstam investicij, zato da se to kolo ponovno začne vrteti, a seveda nismo bili slišani.Naj se v tem kontekstu dotaknem še evropskih sredstev. Na žalost, kljub vaši neizprosni kritiki o neuspešnosti črpanja evropskih sredstev pod ministrom dr. Žagarjem, lahko ugotovimo le eno_ na tem področju se pod vašo taktirko nič ne dogaja, razpisov ni! Zanima me, kako bomo izkoristili predvidena sredstva, ki ležijo na pladnju pred nami? Junija 2009 je bilo npr. napovedano, da bo peti javni razpis v zvezi s koriščenjem sredstev za razvoj regij. Danes je konec leta, ostalo je približno 290 milijonov evrov od približno 600, ker niso razdeljena oziroma za njih ni bil pripravljen razpis ali poziv. Prejšnja vlada z ministrom dr. Žagarjem je v svojih štirih letih naredila šest razpisov, dva iz prejšnjega obdobja in štiri razpise za obdobje 2007/2013 ter na ta način se je razdelilo cca. 300 milijonov evrov. Torej leto dni je okrog in tega razpisa ni. Še huje, projekti se pravzaprav ustavljajo in seveda problem, ki nastaja, je, da ne bodo realizirani tako, kot so razvojni projekti bili zastavljeni. S tem razpisom, spoštovani gospodje in gospe, odpremo ponovno kar nekaj delovnih mest prav na področju, kjer je brezposelnost največja, ker je največ sredstev namenjenih prav v najmanj razvita področja in najmanj razvite regije.V vaših govorih in predstavitvah pa ves čas poslušamo o protikriznih in strukturnih ukrepih ter nujnih institucionalnih prilagoditvah ... Medtem ko imate sredstva in ukrepe na dosegu, pa jih nočete, ne zmorete oz. ne znate izkoristiti. Ukvarjate se z nadvse pomembnimi strukturnimi spremembami, npr. z novimi pristopi k oblikovanju proračuna. Na tak način spodbujate natančnejše določanje ciljev in bolj uravnotežen razvoj Slovenije, rezultat bi pa moral biti večja učinkovitost ... !!Večja učinkovitost še nikoli ni bila rezultat lepih besed, še manj bolj uravnotežen razvoj Slovenije. Edino, kar ste dosegli z novim pristopom oblikovanja proračuna, je njegova nepreglednost in posledično neprimerljivost s preteklimi proračuni. S tem, ko ste proračunske postavke zaključili na nivo podprogramov, se izgublja vsakršna preglednost porabe proračunskih sredstev.V SLS smo nezadovoljni s takšnim proračunom, kot je pred nami. Iz vseh zgoraj naštetih razlogov. Zato ga tudi ne bomo podprli. V svojih individualnih razpravah vam bomo to našo odločitev še dodatno pojasnili.

Zadnje objave

Sat, 27. Oct 2018 at 18:12

1260 ogledov

V Škofji Loki z dobro voljo in delovno energijo vstopajo na lokalne volitve
Obiskal jih je tudi Robert Strah, županski kandidat SDS, in se zahvalil za podporo SLS pri kandidaturi za župana Škofje Loke. Zbrani člani in svetniški kandidati liste SLS v Škofji Loki pa so obljubili, da se bodo pri svojem delu maksimalno potrudili.

Sat, 27. Oct 2018 at 18:10

2201 ogledov

Pogovorni večer: Zakaj je krščanstvo tako pomembno za dobrobit družbe?
Slovenska ljudska stranka vljudno vabi na pogovorni večer ZAKAJ JE KRŠČANSTVO TAKO POMEMBNO ZA DOBROBIT DRUŽBE? Dogodek bo potekal v dvorani Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana, in sicer v soboto, 3. novembra 2018, ob 19. uri. Skozi zgodovinski oris in kritično refleksijo sedanjosti se bomo vprašali, kako je krščanska misel, tako katoliška, kot protestantska, vplivala na pridobitve naprednih in uspešnih družb, ki jih cenimo še danes, in sicer tako verujoči, kot neverujoči. Osredotočili se bomo tudi na dobo razsvetljenstva in vzroke, ki vodijo Zahod k oddaljevanju od svoje lastne tradicije. Vprašali se bomo, kako se soočati z modernim tokom mišljenja in vsemi ostalimi izzivi, ki bodo neizogibni. Z nami bodo naslednji odlični gostje: dr. Stane Grandadr. Janez Šumradaddr. Jonatan Vinkler Pogovor bo povezoval: Matjaž Lulik Veselimo se srečanja z vami!

Thu, 25. Oct 2018 at 22:19

1644 ogledov

Predstavili kandidate skupne liste SLS in stranke Glas za otroke in družine za ljubljanski mestni svet
Na današnji novinarski konferenci v Ljubljani so se predstavili kandidati skupne liste  SLS in stranke Glas za otroke in družine za mestni svet MO Ljubljana. Nosilec skupne liste Janez Žagar, dr. Jože Osterc, Janez Podobnik, dr. Andrej Umek in Aleks Leo Vest so predstavili ključne poudarke, s katerimi SLS vstopa v kandidaturo za ljubljanske mestne svetnike. Izpostavili so prizadevanje za to, da za vožnjo po ljubljanski obvoznici ne bi več potrebovali vinjete in da se v Ljubljani za potrebe Ljubljančanov  in drugih prebivalcev vzpostavi tržnico in veletržnico z izključno slovensko lokalno pridelano hrano po sprejemljivih cenah. Prizadevali si bodo tudi za to, da bi ljubljanski mestni svet postal prostor spoštljive in odprte komunikacije. Aleš Primc in Polona Naglič pa sta v imenu stranke Glas za otroke in družine izpostavila prizadevanje, da bi Ljubljana postala družinam čim bolj prijazno mesto, da bi v prihodnje posebno pozornost namenili številnim upokojencem in drugim osamljenim ljudem in se zavzela za več rekreacijskih površin v Ljubljani tudi za domače ljubljenčke. Predsednik SLS Marjan Podobnik  pa je ob podpori kandidatom in kakovostni celotni listi izpostavil, da si bo skupaj s sodelavci prizadeval, da se SLS odpre mestu in da enako kot s podeželskim SLS zadiha tudi z mestnim pljučnim krilom. Čeprav je bilo v Ljubljani pod dosedanjim vodstvom župana Zorana Jankovića in njegove ekipe narejenega tudi veliko pozitivnega, SLS – tako kot SDS in NSi – podpira župansko kandidaturo Anžeta Logarja v prepričanju, da lahko dosedanje dobre projekte nadgradi, neoptimalne pa spremeni.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:15

1535 ogledov

SLS v Zagorju ob Savi z doslej najmočnejšo listo
SLS Zagorje ob Savi je danes na novinarski konferenci v Gostišču Ribnik predstavila županskega kandidata SLS, kandidatno listo za občinske svetnike ter Razvojni program SLS za občino Zagorje ob Savi. Primož Jelševar, direktor Inštituta dr. Antona Korošca je povedal, da gre za doslej najmočnejšo listo, na kateri je sedem direktorjev oz. lastnikov uspešnih zagorskih podjetij, trije sedanji in več nekdanjih predsednikov KS, guverner Rotary Slovenija, predsednica Zveze kmetic Slovenije, predsedniki športnih društev in ugledni gospodarji kmetijskih gospodarstev ter drugi uspešni Zagorjani. Ker nas poznate, pa je njihov slogan. Županski kandidat Alojz Slavko Jelševar je oče štirih otrok, glasbenik in dolgoletni direktor visokotehnološkega podjetja JE&GR. Kot je dejal, je čas, da Občina Zagorje dobi drzen razvojni program in ambiciozno ekipo, ki ga bo uresničila. Zagorje mora imeti po njegovih besedah posluh za ustvarjanje delovnih mest prihodnosti – to pa so okoljsko ozaveščena podjetja, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost. Iztok Živko, direktor družbe Tevel iz Kisovca je predstavil projekt energetsko samozadostne Občine Zagorje ob Savi, ki bi bila lahko največja takšna občina in tako zgled v Evropi. Ker je v občini ponovno povišana raven PM10 delcev, je nujno potrebna sprememba miselnosti. Tako kot je bil eden od znanilcev drugačnega načina razmišljanja projekt Manj svečk za manj grobov, ki so ga začeli člani zagorske SLS in so ga povzeli tudi drugi kraji po Sloveniji, bi bili lahko v Zagorju zgled drugim občinam, kjer bi s serijo manjših vetrnih in plinskih elektrarn ter hidroelektrarn na zasebnih površinah ustvarili dovolj električne energije za potrebe vseh zagorskih gospodinjstev. Janez Lipec, guverner Rotary district 1912, ki pokriva Slovenijo in Makedonijo, si želi, da se Zagorje odpre navzven in izkoristi tržno nišo razvoja turizma. Aktivno je treba podpreti lokalne šole, da bodo zagotavljale potrebe trga dela prihodnosti. Izkoristiti  je treba naravne potenciale in ljudi, ki imajo znanje, voljo in delovne navade, takšnih pa je v Zagorju dovolj. Delo mora znova postati vrednota. Neda Starman Ržišnik, predsednica Konjeniškega kluba Vajkard Valvasor je predstavila projekt razvoja termalnega in eko turizma v Zagorski dolini s postavitvijo informacijskih tabel in zemljevidov ter odprtjem turistično informativne pisarne in info točke v Zagorje. Predstavila je idejni projekt obnove Medijskih toplic kot ekskluzivnih term v stilu časa Vajkarda Valvasorja, ki bi bile povezane z obnovljenim Medijskim Gradom, kjer bi se izvajale grajske poroke. Boštjan Ocepek, predsednik krajevne skupnosti Šentlambert, je povedal, da mu je program SLS zelo blizu, saj temelji na enakomernem razvoju vseh krajev v občini. Tudi za Občino Zagorje bi bilo dobro, da bi namenila več sredstev za obnovo cest in družbenega življenja na okoliških vaseh. Te so sicer lepo urejene tudi zaradi veliko prostovoljnega dela, ki ga naredijo krajani.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:14

2507 ogledov

SLS samozavestno na lokalnih volitvah: »Ker nas poznate«
Na predstavitvi v Kobilju je županske kandidate podprl predsednik SLS Marjan Podobnik in predstavil glavne vsebinske poudarke delovanja SLS. Povedal je, da je SLS stranka, ki spoštuje sočloveka, družino, delo, lastnino in domovino in je odprta za vse, razen za podpornike skrajnih stališč. Izpostavil je uspešnost dela županov in občinskih svetnikov SLS, kar je tudi razlog za optimizem pred prihajajočimi volitvami. SLS je imela doslej 32 županov izvoljenih na svoji listi, skupaj z neodvisnimi in skupnimi kandidati s podporo SLS pa je v Klubu županov SLS sodelovalo 42 županj in županov. Podobnik je izrazil pričakovanje, da bo Klub županov SLS tudi v prihodnje ostal številčno najmočnejši. Sledila je predstavitev Roberta Ščapa, župana Občine Kobilje, Cvetke Ficko, županje Občine Grad, Ludvika Novaka, župana Občine Puconci, Franca Horvata, župana Občine Tišina in Antona Törnarja,  župana Občine Črenšovci. Župani so bili enotni, da je treba povečati sredstva za takoimenovano povprečnino, s čimer bi zagotovili intenzivnejši razvoj tudi manjših podeželskih in obmejnih občin. Zavzeli so se tudi za čimprejšnjo ustanovitev pokrajin ter prenos dela državnih pristojnosti in sredstev z državne ravni na prihodnje pokrajine. Marjan Podobnik je predstavljena prizadevanja županje in županov v celoti podprl. Kasneje se je predsednik SLS v občini Kidričevo srečal s kandidatom SLS za župana Damjanom Medvedom in kandidati SLS za občinski svet ter podprl njihovo kandidaturo.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:12

1986 ogledov

Dr. Darinka Fakin že petič za županjo Občine Majšperk
Dr. Darinka Fakin živi z možem Brankom in sinom Tomažem v Majšperku. Funkcijo županje opravlja nepoklicno, saj je kot redna profesorica zaposlena na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za strojništvo, na Oddelku za Oblikovanje in tekstilne materiale. Osnovno šolo je obiskovala v Majšperku in nadaljevala šolanje na Gimnaziji Dušana Kvedra Ptuj. Dodiplomski študij je končala na takratni Tehniški fakulteti Maribor in se leta 1985 zaposlila v Tovarni volnenih izdelkov v Majšperku. Med delom je kot mlada raziskovalka končala tudi magistrski študij. Po več kot 15-letnem delu v industriji se je leta 2000 zaposlila na Fakulteti za strojništvo, kjer je leta 2004 tudi doktorirala. Med delom je vseskozi aktivna tudi na raziskovalnem področju, je avtorica ali soavtorica številnih izvirnih znanstvenih člankov, patentov, raziskovalnih nalog, elaboratov, študij, strokovnih člankov, avtorica in soavtorica učbenikov in navodil za vaje. V lokalno politiko se je vključila že leta 1994, ko je nastala naša Občina Majšperk. V prvem mandatu je bila predsednica Občinskega sveta, v drugem podžupanja in sedaj opravlja že četrti mandat funkcijo županje. Ta funkcija ji predstavlja velik izziv, saj vemo, da je uvedba lokalne samouprave prinesla tudi lokalnemu okolju velike priložnosti. To se opazi skoraj na vsakem koraku. V teh letih so izvedli številne pomembne investicije na področju infrastrukture, izobraževanja, športa, kulture, turizma, gospodarstva, varovanja in urejanja okolja ter na področju delovanja društev. Vse to jim je uspelo, ker so bili sposobni delati skupaj.
Teme
arhiv

Prijatelji

SLS Sv. Trojica v Slovenskih GoricahSLS Sv. Jurij v Slovenskih goricahSLS Sveta AnaSLS ŠentiljSLS PesnicaSLS LenartSLS KungotaSLS CerkvenjakSLS BenediktSLS PivkaSLS PostojnaSLS SežanaAnton  ŠkofSLS KoperSLS KomenSLS IzolaSLS DivačaSLS Hrpelje-KozinaSLS Ilirska BistricaSLS Gornji GradSLS LjubnoSLS LučeSLS MozirjeSLS NazarjeSLS Rečica ob SavinjiSLS Šmartno ob PakiSLS ŠoštanjSLS VelenjeSLS Središče ob DraviSLS CirkulaneSLS DestrnikSLS Dornava

NAJBOLJ OBISKANO

Mnenje PS SLS glede dopolnjenega predloga proračuna za leto 2010 in dopolnjenega predloga proračuna za leto 2011