Predsednik SLS in poslanec Franc Bogovič: Ljudem ukinjamo urade, servisne službe, pošte, bančne poslovalnice, s terena se umikajo inšpekcijske službe, in bizarno je, da sploh ne vemo, ali s tem res ka
SLS Slovenska ljudska stranka

Ponedeljek, 3. Februar 2014 ob 10:15

Odpri galerijo

franc_bogovic
Ljubljana, 31. januar 2014 – Stališče Poslanske skupine SLS k 13. točki dnevnega reda peti dan zasedanja Državnega zbora na 21. redni seji k prvi obravnavi Predloga zakona o finančni upravi je predstavil predsednik SLS in poslanec Franc Bogovič:

franc_bogovic»Govorimo o Predlogu zakona o finančni upravi. Danes je prva obravnava tega zakona. Navkljub temu, da ima predlog več kot 100 členov, je bolj ali manj osredotočen na eno bistveno točko vsebine_ združevanje davčne in carinske uprave. Vse ostalo je bolj ali manj prenos zakonodaje in uredb iz trenutno veljavnih zakonov o carinski in davčni službi. Kot nas večina že dobro ve, so tekli pogovori o združevanju  davčne in carinske uprave že v prejšnjem mandatu in smo imeli že pripravljen zakon na to temo. Že pred časom se je vedelo, da se bo sredi leta zgodil vstop Hrvaške v Evropsko unijo in da temu sledi tudi potreba po reorganizaciji predvsem carinskih služb. Nedvomno je smiselno združiti dva organa, ki imata precej podobne naloge, v tem primeru pobiranje obveznih dajatev, in ju združiti pod isto streho, da se pod eno streho tudi nadzira in evidentira zbiranje vseh dajatev. Tako iz tega zornega kota združevanje oziroma priključitev carinske uprave ni nič posebnega, če to pomeni, da bomo znali učinkovito uporabiti kadre, ki se zdaj pojavljajo kot odvečni, glede na to, da ni več meja po vstopu Hrvaške v EU, in če bomo dosegli konkretne finančne učinke ter prihranke, ki jih v teh časih še kako potrebujemo. Ravno tu je že takoj na začetku evidentirana že večkrat videna praksa te koalicije. V poglavju zakona, ki se glasi Ocena finančnih posledic predloga zakona za državni proračun in druga javnofinančna sredstva, je navedeno, da bo združitev prinesla približno milijon evrov stroškov, v nadaljevanju pa zgolj, da se v zvezi z združitvijo pričakujejo tudi prihranki. Pričakujejo se prihranki - kakšni prihranki? Ne vemo, ali je to 1.000 evrov, pol milijona, 10 milijonov. Ali pomeni to manjše število zaposlenih ali bo enako število zaposlenih, bi lahko naredili več, imeli boljše rezultate, izvajali boljši nadzor? Človek bi mislil, da morajo biti v okviru takšne združitve organov zelo jasno opredeljeni cilji o racionalizaciji stroškov kot tudi o izboljšanju rezultatov in na kakšen način bodo doseženi. Samo neke reorganizacije na papirju ne prinesejo napredka, še manj večje učinkovitosti, ampak največkrat še več stroškov in težav. V tem primeru bi morala biti združitev priložnost za iskanje sinergij na novo skupno sistematizacijo, da se prepreči podvajanje določenih del, določenih nalog. Če bi bil to primer podjetja, bi verjetno govorili o 10 do 20 % nižjih stroških ali pa seveda o 15 do 20 % večji učinkovitosti. Samo pri nas v Sloveniji je možno, da ministrstvo pripravi neko združitev organov in vse, kar se iz tega vidi, je napoved enega milijona dodatnih stroškov. Ravno zaradi tega, ker nekih oprijemljivih ciljev v tej združitvi ni zaznati, imamo v Slovenski ljudski stranki občutek, da je pravi namen tokratnega zakona tisto, kar smo zaznali že pri nekih drugih hitrih potezah s  področja centralizacije države. Načrtuje se ukinjanje sedmih davčnih izpostav, saj, kot se da razbrati iz nekaterih informacij, gre za priključitev sedmih lokalnih davčnih uprav_ Ptuj, Dravograd, Brežice, Kočevje, Velenje, Hrastnik in Postojna, kot tudi carinskih uradov večjim upravam velikih mest. In ker finančnih učinkov, kot smo že spoznali, sploh ni navedenih v zakonu, me vse to spominja na vse tiste slabe izkušnje, ki jih imamo iz prejšnjih centraliziranih odločitev. Spomnimo se policijskih uprav, ki jih je ukinjala Pahorjeva vlada. Na koncu se je izkazalo, da prihranka praktično ni, povečajo pa se potni stroški, saj se zaposleni vozijo sem in tja, kakšnega bistvenega izboljšanja varnosti ni, boljše preiskanosti kaznivih dejanj tudi ne, posledica je samo ta, da so prebivalci tistega kraja, kjer je bila zadeva ukinjena, ostali brez predstavništva tega organa in tudi z veliko praznimi prostori v lasti države. Če pogledamo na problematiko malo širše; ko smo že pri varčevanju z ukinjanjem in centraliziranjem, se na koncu izkaže, da sploh ne gre za varčevanje, ampak za zgoščevanje birokracije v večjih mestih. Ljudem ukinjamo urade, servisne službe, torej pomembne dele javnega servisa, ukinjamo jih pošte, zapirajo se bančne poslovalnice,  s terena se umikajo inšpekcijske službe, skratka - vračamo se vsaj 50 let nazaj, kjer so morali ljudje vse relevantne in uradne zadeve urejati v večjih urbanih središčih. In kar je najbolj bizarno, sploh ne vemo, ali s tem res kaj prihranimo ali pa se bodo delavci, ki so do tedaj delali v enem kraju in so nanj tudi družbeno vezani, zgolj prisiljeni voziti drugam na svoje delovno mesto in s tem povzročati dodatne stroške s prevozom. Po ukinitvi tega delovnega mesta se zgodijo nova delovna mesta, ki se na tak način omogočajo zgolj v večjih urbanih središčih, s čimer se v Slovenski ljudski stranki ne strinjamo. Če že selimo ljudi sem in tja, potem mora biti zelo jasno dokazan učinek tako v optimiziranju procesa dela kot finančni učinek, ki je moral odtehtati takšne spremembe, ali pa boljšo in kakovostnejšo storitev, ki jo ta služba nudi. Če se to ne zagotovi, potem lahko brez težav trdim, da za celotnim zakonom stojijo zgolj zelo evidentne težnje vladajoče politike po centralizaciji države, kar se zdaj kaže pri številnih drugih predlogih. Spomnimo se samo rokohitrskih predlogov o množičnemu ukinjanju podeželskih občin, spomnimo se nepravičnega davka na nepremičnine, formiranja upravnih okrajev in podobno. Koalicija naj se vpraša, ali si resnično želi dve Sloveniji, mestno in podeželsko, bogato in revno. In tudi ta zakon je eden tistih, ki lahko to ločnico bodisi zmanjšuje ali pa jo še bolj izpostavlja. V Slovenski ljudski stranki pričakujemo, da se v tem zakonu, če je njegov namen resnično samo združiti davčno in carinsko upravo, zelo jasno opredeli tudi, kakšno je stanje danes. In če bo ministrstvo kasneje želelo izvajati organizacijske spremembe v smislu ukinjanja uradov in izpostav, bi moralo priti v Državni zbor po ta mandat. Dejstvo je, da smo v Državnem zboru izvoljeni predstavniki ljudstva in samo Državni zbor lahko odloča o tako korenitih organizacijskih spremembah na področju pobiranja davkov. In če boste znova želeli ukiniti določen servis ljudem, ki slučajno ne živijo v enem od večjih mest v državi, potem boste za to morali prevzeti tudi politično odgovornost. V Slovenski ljudski stranki bomo zelo pozorno spremljali sprejem tega zakona. Osnovni ideji, se pravi, da se pod isto streho združita carinska in davčna uprava,  temu cilju zagotovo sledimo in ga tudi podpiramo. Vsekakor pa moramo biti pozorni, da takšen zakon ne dela novih krivic po državi in da na nek način v mestih pušča prazne prostore v lasti države, v večjih urbanih središčih pa nekdo na lizing pogodbe in na podoben način drago prodaja objekte državi. To je bila praksa v preteklosti. Če bo treba, bomo v nadaljevanju postregli tudi s konkretnimi primeri. Mislim pa, da je  prav, da se enkrat zavedamo te svoje odgovornosti in tudi pri tem, kakšno državo želimo imeti, imeti v mislih to, da je Slovenija lepa, dokler je decentralizirana, dokler ljudje lahko opravljajo svoje delo tudi v upravnih organih v bližini svojega doma in na ta način vplivajo na kakovost življenja v tem kraju.
V Slovenski ljudski stranki verjamemo, da bo prevladala modrost, da so tudi v koaliciji poslanci, ki prihajajo iz območij, kjer zelo dobro poznajo, kaj pomeni korak za korakom ukinjanje servisnih služb na podeželju in da bomo na koncu sprejeli takšen zakon, ki bo sledil ciljem, ki jim je ta zakon v osnovi tudi namenjen.«

Galerija slik

Zadnje objave

Sat, 27. Oct 2018 at 18:12

1153 ogledov

V Škofji Loki z dobro voljo in delovno energijo vstopajo na lokalne volitve
Obiskal jih je tudi Robert Strah, županski kandidat SDS, in se zahvalil za podporo SLS pri kandidaturi za župana Škofje Loke. Zbrani člani in svetniški kandidati liste SLS v Škofji Loki pa so obljubili, da se bodo pri svojem delu maksimalno potrudili.

Sat, 27. Oct 2018 at 18:10

2125 ogledov

Pogovorni večer: Zakaj je krščanstvo tako pomembno za dobrobit družbe?
Slovenska ljudska stranka vljudno vabi na pogovorni večer ZAKAJ JE KRŠČANSTVO TAKO POMEMBNO ZA DOBROBIT DRUŽBE? Dogodek bo potekal v dvorani Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana, in sicer v soboto, 3. novembra 2018, ob 19. uri. Skozi zgodovinski oris in kritično refleksijo sedanjosti se bomo vprašali, kako je krščanska misel, tako katoliška, kot protestantska, vplivala na pridobitve naprednih in uspešnih družb, ki jih cenimo še danes, in sicer tako verujoči, kot neverujoči. Osredotočili se bomo tudi na dobo razsvetljenstva in vzroke, ki vodijo Zahod k oddaljevanju od svoje lastne tradicije. Vprašali se bomo, kako se soočati z modernim tokom mišljenja in vsemi ostalimi izzivi, ki bodo neizogibni. Z nami bodo naslednji odlični gostje: dr. Stane Grandadr. Janez Šumradaddr. Jonatan Vinkler Pogovor bo povezoval: Matjaž Lulik Veselimo se srečanja z vami!

Thu, 25. Oct 2018 at 22:19

1577 ogledov

Predstavili kandidate skupne liste SLS in stranke Glas za otroke in družine za ljubljanski mestni svet
Na današnji novinarski konferenci v Ljubljani so se predstavili kandidati skupne liste  SLS in stranke Glas za otroke in družine za mestni svet MO Ljubljana. Nosilec skupne liste Janez Žagar, dr. Jože Osterc, Janez Podobnik, dr. Andrej Umek in Aleks Leo Vest so predstavili ključne poudarke, s katerimi SLS vstopa v kandidaturo za ljubljanske mestne svetnike. Izpostavili so prizadevanje za to, da za vožnjo po ljubljanski obvoznici ne bi več potrebovali vinjete in da se v Ljubljani za potrebe Ljubljančanov  in drugih prebivalcev vzpostavi tržnico in veletržnico z izključno slovensko lokalno pridelano hrano po sprejemljivih cenah. Prizadevali si bodo tudi za to, da bi ljubljanski mestni svet postal prostor spoštljive in odprte komunikacije. Aleš Primc in Polona Naglič pa sta v imenu stranke Glas za otroke in družine izpostavila prizadevanje, da bi Ljubljana postala družinam čim bolj prijazno mesto, da bi v prihodnje posebno pozornost namenili številnim upokojencem in drugim osamljenim ljudem in se zavzela za več rekreacijskih površin v Ljubljani tudi za domače ljubljenčke. Predsednik SLS Marjan Podobnik  pa je ob podpori kandidatom in kakovostni celotni listi izpostavil, da si bo skupaj s sodelavci prizadeval, da se SLS odpre mestu in da enako kot s podeželskim SLS zadiha tudi z mestnim pljučnim krilom. Čeprav je bilo v Ljubljani pod dosedanjim vodstvom župana Zorana Jankovića in njegove ekipe narejenega tudi veliko pozitivnega, SLS – tako kot SDS in NSi – podpira župansko kandidaturo Anžeta Logarja v prepričanju, da lahko dosedanje dobre projekte nadgradi, neoptimalne pa spremeni.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:15

1463 ogledov

SLS v Zagorju ob Savi z doslej najmočnejšo listo
SLS Zagorje ob Savi je danes na novinarski konferenci v Gostišču Ribnik predstavila županskega kandidata SLS, kandidatno listo za občinske svetnike ter Razvojni program SLS za občino Zagorje ob Savi. Primož Jelševar, direktor Inštituta dr. Antona Korošca je povedal, da gre za doslej najmočnejšo listo, na kateri je sedem direktorjev oz. lastnikov uspešnih zagorskih podjetij, trije sedanji in več nekdanjih predsednikov KS, guverner Rotary Slovenija, predsednica Zveze kmetic Slovenije, predsedniki športnih društev in ugledni gospodarji kmetijskih gospodarstev ter drugi uspešni Zagorjani. Ker nas poznate, pa je njihov slogan. Županski kandidat Alojz Slavko Jelševar je oče štirih otrok, glasbenik in dolgoletni direktor visokotehnološkega podjetja JE&GR. Kot je dejal, je čas, da Občina Zagorje dobi drzen razvojni program in ambiciozno ekipo, ki ga bo uresničila. Zagorje mora imeti po njegovih besedah posluh za ustvarjanje delovnih mest prihodnosti – to pa so okoljsko ozaveščena podjetja, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost. Iztok Živko, direktor družbe Tevel iz Kisovca je predstavil projekt energetsko samozadostne Občine Zagorje ob Savi, ki bi bila lahko največja takšna občina in tako zgled v Evropi. Ker je v občini ponovno povišana raven PM10 delcev, je nujno potrebna sprememba miselnosti. Tako kot je bil eden od znanilcev drugačnega načina razmišljanja projekt Manj svečk za manj grobov, ki so ga začeli člani zagorske SLS in so ga povzeli tudi drugi kraji po Sloveniji, bi bili lahko v Zagorju zgled drugim občinam, kjer bi s serijo manjših vetrnih in plinskih elektrarn ter hidroelektrarn na zasebnih površinah ustvarili dovolj električne energije za potrebe vseh zagorskih gospodinjstev. Janez Lipec, guverner Rotary district 1912, ki pokriva Slovenijo in Makedonijo, si želi, da se Zagorje odpre navzven in izkoristi tržno nišo razvoja turizma. Aktivno je treba podpreti lokalne šole, da bodo zagotavljale potrebe trga dela prihodnosti. Izkoristiti  je treba naravne potenciale in ljudi, ki imajo znanje, voljo in delovne navade, takšnih pa je v Zagorju dovolj. Delo mora znova postati vrednota. Neda Starman Ržišnik, predsednica Konjeniškega kluba Vajkard Valvasor je predstavila projekt razvoja termalnega in eko turizma v Zagorski dolini s postavitvijo informacijskih tabel in zemljevidov ter odprtjem turistično informativne pisarne in info točke v Zagorje. Predstavila je idejni projekt obnove Medijskih toplic kot ekskluzivnih term v stilu časa Vajkarda Valvasorja, ki bi bile povezane z obnovljenim Medijskim Gradom, kjer bi se izvajale grajske poroke. Boštjan Ocepek, predsednik krajevne skupnosti Šentlambert, je povedal, da mu je program SLS zelo blizu, saj temelji na enakomernem razvoju vseh krajev v občini. Tudi za Občino Zagorje bi bilo dobro, da bi namenila več sredstev za obnovo cest in družbenega življenja na okoliških vaseh. Te so sicer lepo urejene tudi zaradi veliko prostovoljnega dela, ki ga naredijo krajani.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:14

2435 ogledov

SLS samozavestno na lokalnih volitvah: »Ker nas poznate«
Na predstavitvi v Kobilju je županske kandidate podprl predsednik SLS Marjan Podobnik in predstavil glavne vsebinske poudarke delovanja SLS. Povedal je, da je SLS stranka, ki spoštuje sočloveka, družino, delo, lastnino in domovino in je odprta za vse, razen za podpornike skrajnih stališč. Izpostavil je uspešnost dela županov in občinskih svetnikov SLS, kar je tudi razlog za optimizem pred prihajajočimi volitvami. SLS je imela doslej 32 županov izvoljenih na svoji listi, skupaj z neodvisnimi in skupnimi kandidati s podporo SLS pa je v Klubu županov SLS sodelovalo 42 županj in županov. Podobnik je izrazil pričakovanje, da bo Klub županov SLS tudi v prihodnje ostal številčno najmočnejši. Sledila je predstavitev Roberta Ščapa, župana Občine Kobilje, Cvetke Ficko, županje Občine Grad, Ludvika Novaka, župana Občine Puconci, Franca Horvata, župana Občine Tišina in Antona Törnarja,  župana Občine Črenšovci. Župani so bili enotni, da je treba povečati sredstva za takoimenovano povprečnino, s čimer bi zagotovili intenzivnejši razvoj tudi manjših podeželskih in obmejnih občin. Zavzeli so se tudi za čimprejšnjo ustanovitev pokrajin ter prenos dela državnih pristojnosti in sredstev z državne ravni na prihodnje pokrajine. Marjan Podobnik je predstavljena prizadevanja županje in županov v celoti podprl. Kasneje se je predsednik SLS v občini Kidričevo srečal s kandidatom SLS za župana Damjanom Medvedom in kandidati SLS za občinski svet ter podprl njihovo kandidaturo.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:12

1917 ogledov

Dr. Darinka Fakin že petič za županjo Občine Majšperk
Dr. Darinka Fakin živi z možem Brankom in sinom Tomažem v Majšperku. Funkcijo županje opravlja nepoklicno, saj je kot redna profesorica zaposlena na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za strojništvo, na Oddelku za Oblikovanje in tekstilne materiale. Osnovno šolo je obiskovala v Majšperku in nadaljevala šolanje na Gimnaziji Dušana Kvedra Ptuj. Dodiplomski študij je končala na takratni Tehniški fakulteti Maribor in se leta 1985 zaposlila v Tovarni volnenih izdelkov v Majšperku. Med delom je kot mlada raziskovalka končala tudi magistrski študij. Po več kot 15-letnem delu v industriji se je leta 2000 zaposlila na Fakulteti za strojništvo, kjer je leta 2004 tudi doktorirala. Med delom je vseskozi aktivna tudi na raziskovalnem področju, je avtorica ali soavtorica številnih izvirnih znanstvenih člankov, patentov, raziskovalnih nalog, elaboratov, študij, strokovnih člankov, avtorica in soavtorica učbenikov in navodil za vaje. V lokalno politiko se je vključila že leta 1994, ko je nastala naša Občina Majšperk. V prvem mandatu je bila predsednica Občinskega sveta, v drugem podžupanja in sedaj opravlja že četrti mandat funkcijo županje. Ta funkcija ji predstavlja velik izziv, saj vemo, da je uvedba lokalne samouprave prinesla tudi lokalnemu okolju velike priložnosti. To se opazi skoraj na vsakem koraku. V teh letih so izvedli številne pomembne investicije na področju infrastrukture, izobraževanja, športa, kulture, turizma, gospodarstva, varovanja in urejanja okolja ter na področju delovanja društev. Vse to jim je uspelo, ker so bili sposobni delati skupaj.
Teme
davčna uprava davki finančna uprava Obvestila slika

Prijatelji

SLS Sv. Trojica v Slovenskih GoricahSLS Sv. Jurij v Slovenskih goricahSLS Sveta AnaSLS ŠentiljSLS PesnicaSLS LenartSLS KungotaSLS CerkvenjakSLS BenediktSLS PivkaSLS PostojnaSLS SežanaAnton  ŠkofSLS KoperSLS KomenSLS IzolaSLS DivačaSLS Hrpelje-KozinaSLS Ilirska BistricaSLS Gornji GradSLS LjubnoSLS LučeSLS MozirjeSLS NazarjeSLS Rečica ob SavinjiSLS Šmartno ob PakiSLS ŠoštanjSLS VelenjeSLS Središče ob DraviSLS CirkulaneSLS DestrnikSLS Dornava

NAJBOLJ OBISKANO

Predsednik SLS in poslanec Franc Bogovič: Ljudem ukinjamo urade, servisne službe, pošte, bančne poslovalnice, s terena se umikajo inšpekcijske službe, in bizarno je, da sploh ne vemo, ali s tem res ka