Predsednik SLS Franc Bogovič: Pričakujemo, da bo Vlada RS upoštevala sklepe parlamentarnega odbora za finance in tako zagotovila preglednejše delovanje Družbe za upravljanje terjatev bank
SLS Slovenska ljudska stranka

Sreda, 12. Februar 2014 ob 13:59

Odbor za finance sprejel tudi sklep, ki poziva vlado k ustanovitvi neodvisne javne preiskave negospodarnih ravnanj v bančnem sistemu

Ljubljana, 12. februar 2014 – Predsednik SLS Franc Bogovič je kot predlagatelj včerajšnje nujne seje Odbora DZ RS za finance in monetarno politiko o problematiki v imenu Poslanske skupine SLS izrazil zadovoljstvo nad opravljeno razpravo v zvezi z nejasnostmi pri delovanju Družbe za upravljanje terjatev bank, ki upravlja s slabimi terjatvami prenesenimi iz slovenskih poslovnih bank. »Šele včerajšnja seja je ponudila nekaj odgovorov, ki smo jih zastavljali zadnja dva meseca, a tudi izpostavila zelo ostra opozorila s strani Komisije za preprečevanje korupcije in s strani Informacijskega pooblaščenca RS, da mora biti dosedanja praksa nepreglednega poslovanja in neprimernega odnosa pri komuniciranju z javnostmi nemudoma prekinjena,« je pojasnil sklicatelj seje Franc Bogovič, ki je ob tem tudi izrazil zadovoljstvo nad sprejetjem konkretnih sklepov ob koncu seje.

»V SLS smo zadovoljni, da je tudi vladna koalicija zaznala obsežnost in resnost problematike in da je prevladalo spoznanje, da si ob tako visokem finančnem bremenu ob sanaciji bančnega sistema, ne moremo privoščiti še enega paradržavnega podjetja v obliki DUTB, ki bo slabe terjatve bank upravljalo na podlagi dosedanjih slabih praks,« je še poudaril Bogovič.

Včeraj je bila izražena izredno enotna poslanska podpora noveli Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki napoveduje razkrivanje vseh podrobnosti v zvezi z bančnimi terjatvami in za katero bi si v SLS sicer želeli, da bi bila sprejeta čim prej in ne šele naslednji mesec v okviru redne seje. Prav tako je odbor pozval Vlado RS, naj javno predstavi kriterije, merila in metodologijo, po katerih se posamezne terjatve prenašajo, kako se odloča o načinu upravljanja in prodaje. Odbor tudi v kratkem pričakuje spremembe zakonodaje, ki bo DUTB zavezala k četrtletnemu poročanju Državnemu zboru RS o svojem poslovanju.

Tisto kar še posebej zbuja optimizem pa je soglasno sprejetje sklepa, ki  poziva Vlado RS k pripravi zakonodajne podlage za ustanovitev javne preiskave s strani neodvisnih strokovnjakov z odgovornostjo poročanja Državnemu zboru RS in javnosti v zvezi z negospodarnim ravnanjem v bankah, kar je tudi predlog Komisije za preprečevanje korupcije. »Razprava je pokazala, da je iskanje krivcev za negospodarna in koruptivna ravnanja v bančnem sistemu porazdeljeno med številne organe in kot tako neučinkovito. Zato v SLS resnično upamo, da bo poziv poslancev DZ RS poziv k oblikovanju enotne in neodvisne preiskave o odgovornosti za nedavni finančni zlom slovenskih bank, dovolj velika zaveza Vladi RS, da zadevo tudi izpelje,« je svoja pričakovanja strnil predsednik SLS Franc Bogovič.

 

Odbor DZ RS za finance in monetarno politiko je na včerajšnji 82. nujni seji, ki jo je zahtevala Poslanska skupina SLS, ob obravnavi problematike netransparentnosti delovanja državne Družbe za upravljanje terjatev bank in pregledne sanacije bančnega sistema, sprejel naslednje sklepe_

  1. Odbor RS za finance in monetarno politiko poziva Vlado RS naj javno predstavi kriterije, merila in metodologijo, po katerih se prenašajo posamezne terjatve na DUTB; odloča o načinu upravljanja s temi terjatvami; odloča oz. se bo odločalo o prodaji teh terjatev.

  2. Odbor DZ RS za finance in monetarno politiko poziva Vlado RS k pripravi zakonodajne podlage za ustanovitev javne preiskave s strani neodvisnih strokovnjakov z odgovornostjo poročanja Državnemu zboru RS in javnosti v zvezi z negospodarnim ravnanjem v bankah, vključenih v sistem ukrepov Republike Slovenije za zagotovitev stabilnosti bank.

  3. Odbor DZ RS za finance in monetarno politiko poziva Vlado RS k spremembi Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), ki bo obvezala Družbo za upravljanje terjatev bank k četrtletnemu poročanju Državnemu zboru RS o lastnem poslovanju, tako kot je to uveljavljena praksa v primeru mesečnih poročil Slovenske odškodninske družbe (SOD).

  4. Odbor DZ RS za finance in monetarno politiko se je seznanil z nekaterimi pomanjkljivostmi Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank, na katere opozarja Komisija za preprečevanje korupcije, Informacijski pooblaščenec RS in Banka Slovenije.

  5. Odbor DZ RS za finance in monetarno politiko predlaga Vladi RS, da v okviru načrtovanih sprememb Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank prouči in upošteva predloge, ki se nanašajo na krepitev transparentnosti poslovanja in učinkovitega upravljanja terjatev s strani DUTB ter so podani s strani Banke Slovenije, Informacijskega pooblaščenca RS, Komisije za preprečevanje korupcije in Računskega sodišča RS.

Zadnje objave

Sat, 27. Oct 2018 at 18:12

1400 ogledov

V Škofji Loki z dobro voljo in delovno energijo vstopajo na lokalne volitve
Obiskal jih je tudi Robert Strah, županski kandidat SDS, in se zahvalil za podporo SLS pri kandidaturi za župana Škofje Loke. Zbrani člani in svetniški kandidati liste SLS v Škofji Loki pa so obljubili, da se bodo pri svojem delu maksimalno potrudili.

Sat, 27. Oct 2018 at 18:10

2352 ogledov

Pogovorni večer: Zakaj je krščanstvo tako pomembno za dobrobit družbe?
Slovenska ljudska stranka vljudno vabi na pogovorni večer ZAKAJ JE KRŠČANSTVO TAKO POMEMBNO ZA DOBROBIT DRUŽBE? Dogodek bo potekal v dvorani Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana, in sicer v soboto, 3. novembra 2018, ob 19. uri. Skozi zgodovinski oris in kritično refleksijo sedanjosti se bomo vprašali, kako je krščanska misel, tako katoliška, kot protestantska, vplivala na pridobitve naprednih in uspešnih družb, ki jih cenimo še danes, in sicer tako verujoči, kot neverujoči. Osredotočili se bomo tudi na dobo razsvetljenstva in vzroke, ki vodijo Zahod k oddaljevanju od svoje lastne tradicije. Vprašali se bomo, kako se soočati z modernim tokom mišljenja in vsemi ostalimi izzivi, ki bodo neizogibni. Z nami bodo naslednji odlični gostje: dr. Stane Grandadr. Janez Šumradaddr. Jonatan Vinkler Pogovor bo povezoval: Matjaž Lulik Veselimo se srečanja z vami!

Thu, 25. Oct 2018 at 22:19

1787 ogledov

Predstavili kandidate skupne liste SLS in stranke Glas za otroke in družine za ljubljanski mestni svet
Na današnji novinarski konferenci v Ljubljani so se predstavili kandidati skupne liste  SLS in stranke Glas za otroke in družine za mestni svet MO Ljubljana. Nosilec skupne liste Janez Žagar, dr. Jože Osterc, Janez Podobnik, dr. Andrej Umek in Aleks Leo Vest so predstavili ključne poudarke, s katerimi SLS vstopa v kandidaturo za ljubljanske mestne svetnike. Izpostavili so prizadevanje za to, da za vožnjo po ljubljanski obvoznici ne bi več potrebovali vinjete in da se v Ljubljani za potrebe Ljubljančanov  in drugih prebivalcev vzpostavi tržnico in veletržnico z izključno slovensko lokalno pridelano hrano po sprejemljivih cenah. Prizadevali si bodo tudi za to, da bi ljubljanski mestni svet postal prostor spoštljive in odprte komunikacije. Aleš Primc in Polona Naglič pa sta v imenu stranke Glas za otroke in družine izpostavila prizadevanje, da bi Ljubljana postala družinam čim bolj prijazno mesto, da bi v prihodnje posebno pozornost namenili številnim upokojencem in drugim osamljenim ljudem in se zavzela za več rekreacijskih površin v Ljubljani tudi za domače ljubljenčke. Predsednik SLS Marjan Podobnik  pa je ob podpori kandidatom in kakovostni celotni listi izpostavil, da si bo skupaj s sodelavci prizadeval, da se SLS odpre mestu in da enako kot s podeželskim SLS zadiha tudi z mestnim pljučnim krilom. Čeprav je bilo v Ljubljani pod dosedanjim vodstvom župana Zorana Jankovića in njegove ekipe narejenega tudi veliko pozitivnega, SLS – tako kot SDS in NSi – podpira župansko kandidaturo Anžeta Logarja v prepričanju, da lahko dosedanje dobre projekte nadgradi, neoptimalne pa spremeni.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:15

1680 ogledov

SLS v Zagorju ob Savi z doslej najmočnejšo listo
SLS Zagorje ob Savi je danes na novinarski konferenci v Gostišču Ribnik predstavila županskega kandidata SLS, kandidatno listo za občinske svetnike ter Razvojni program SLS za občino Zagorje ob Savi. Primož Jelševar, direktor Inštituta dr. Antona Korošca je povedal, da gre za doslej najmočnejšo listo, na kateri je sedem direktorjev oz. lastnikov uspešnih zagorskih podjetij, trije sedanji in več nekdanjih predsednikov KS, guverner Rotary Slovenija, predsednica Zveze kmetic Slovenije, predsedniki športnih društev in ugledni gospodarji kmetijskih gospodarstev ter drugi uspešni Zagorjani. Ker nas poznate, pa je njihov slogan. Županski kandidat Alojz Slavko Jelševar je oče štirih otrok, glasbenik in dolgoletni direktor visokotehnološkega podjetja JE&GR. Kot je dejal, je čas, da Občina Zagorje dobi drzen razvojni program in ambiciozno ekipo, ki ga bo uresničila. Zagorje mora imeti po njegovih besedah posluh za ustvarjanje delovnih mest prihodnosti – to pa so okoljsko ozaveščena podjetja, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost. Iztok Živko, direktor družbe Tevel iz Kisovca je predstavil projekt energetsko samozadostne Občine Zagorje ob Savi, ki bi bila lahko največja takšna občina in tako zgled v Evropi. Ker je v občini ponovno povišana raven PM10 delcev, je nujno potrebna sprememba miselnosti. Tako kot je bil eden od znanilcev drugačnega načina razmišljanja projekt Manj svečk za manj grobov, ki so ga začeli člani zagorske SLS in so ga povzeli tudi drugi kraji po Sloveniji, bi bili lahko v Zagorju zgled drugim občinam, kjer bi s serijo manjših vetrnih in plinskih elektrarn ter hidroelektrarn na zasebnih površinah ustvarili dovolj električne energije za potrebe vseh zagorskih gospodinjstev. Janez Lipec, guverner Rotary district 1912, ki pokriva Slovenijo in Makedonijo, si želi, da se Zagorje odpre navzven in izkoristi tržno nišo razvoja turizma. Aktivno je treba podpreti lokalne šole, da bodo zagotavljale potrebe trga dela prihodnosti. Izkoristiti  je treba naravne potenciale in ljudi, ki imajo znanje, voljo in delovne navade, takšnih pa je v Zagorju dovolj. Delo mora znova postati vrednota. Neda Starman Ržišnik, predsednica Konjeniškega kluba Vajkard Valvasor je predstavila projekt razvoja termalnega in eko turizma v Zagorski dolini s postavitvijo informacijskih tabel in zemljevidov ter odprtjem turistično informativne pisarne in info točke v Zagorje. Predstavila je idejni projekt obnove Medijskih toplic kot ekskluzivnih term v stilu časa Vajkarda Valvasorja, ki bi bile povezane z obnovljenim Medijskim Gradom, kjer bi se izvajale grajske poroke. Boštjan Ocepek, predsednik krajevne skupnosti Šentlambert, je povedal, da mu je program SLS zelo blizu, saj temelji na enakomernem razvoju vseh krajev v občini. Tudi za Občino Zagorje bi bilo dobro, da bi namenila več sredstev za obnovo cest in družbenega življenja na okoliških vaseh. Te so sicer lepo urejene tudi zaradi veliko prostovoljnega dela, ki ga naredijo krajani.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:14

2641 ogledov

SLS samozavestno na lokalnih volitvah: »Ker nas poznate«
Na predstavitvi v Kobilju je županske kandidate podprl predsednik SLS Marjan Podobnik in predstavil glavne vsebinske poudarke delovanja SLS. Povedal je, da je SLS stranka, ki spoštuje sočloveka, družino, delo, lastnino in domovino in je odprta za vse, razen za podpornike skrajnih stališč. Izpostavil je uspešnost dela županov in občinskih svetnikov SLS, kar je tudi razlog za optimizem pred prihajajočimi volitvami. SLS je imela doslej 32 županov izvoljenih na svoji listi, skupaj z neodvisnimi in skupnimi kandidati s podporo SLS pa je v Klubu županov SLS sodelovalo 42 županj in županov. Podobnik je izrazil pričakovanje, da bo Klub županov SLS tudi v prihodnje ostal številčno najmočnejši. Sledila je predstavitev Roberta Ščapa, župana Občine Kobilje, Cvetke Ficko, županje Občine Grad, Ludvika Novaka, župana Občine Puconci, Franca Horvata, župana Občine Tišina in Antona Törnarja,  župana Občine Črenšovci. Župani so bili enotni, da je treba povečati sredstva za takoimenovano povprečnino, s čimer bi zagotovili intenzivnejši razvoj tudi manjših podeželskih in obmejnih občin. Zavzeli so se tudi za čimprejšnjo ustanovitev pokrajin ter prenos dela državnih pristojnosti in sredstev z državne ravni na prihodnje pokrajine. Marjan Podobnik je predstavljena prizadevanja županje in županov v celoti podprl. Kasneje se je predsednik SLS v občini Kidričevo srečal s kandidatom SLS za župana Damjanom Medvedom in kandidati SLS za občinski svet ter podprl njihovo kandidaturo.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:12

2141 ogledov

Dr. Darinka Fakin že petič za županjo Občine Majšperk
Dr. Darinka Fakin živi z možem Brankom in sinom Tomažem v Majšperku. Funkcijo županje opravlja nepoklicno, saj je kot redna profesorica zaposlena na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za strojništvo, na Oddelku za Oblikovanje in tekstilne materiale. Osnovno šolo je obiskovala v Majšperku in nadaljevala šolanje na Gimnaziji Dušana Kvedra Ptuj. Dodiplomski študij je končala na takratni Tehniški fakulteti Maribor in se leta 1985 zaposlila v Tovarni volnenih izdelkov v Majšperku. Med delom je kot mlada raziskovalka končala tudi magistrski študij. Po več kot 15-letnem delu v industriji se je leta 2000 zaposlila na Fakulteti za strojništvo, kjer je leta 2004 tudi doktorirala. Med delom je vseskozi aktivna tudi na raziskovalnem področju, je avtorica ali soavtorica številnih izvirnih znanstvenih člankov, patentov, raziskovalnih nalog, elaboratov, študij, strokovnih člankov, avtorica in soavtorica učbenikov in navodil za vaje. V lokalno politiko se je vključila že leta 1994, ko je nastala naša Občina Majšperk. V prvem mandatu je bila predsednica Občinskega sveta, v drugem podžupanja in sedaj opravlja že četrti mandat funkcijo županje. Ta funkcija ji predstavlja velik izziv, saj vemo, da je uvedba lokalne samouprave prinesla tudi lokalnemu okolju velike priložnosti. To se opazi skoraj na vsakem koraku. V teh letih so izvedli številne pomembne investicije na področju infrastrukture, izobraževanja, športa, kulture, turizma, gospodarstva, varovanja in urejanja okolja ter na področju delovanja društev. Vse to jim je uspelo, ker so bili sposobni delati skupaj.
Teme
82. nujna seja bančna luknja Bogovič DUTB Informacijski pooblaščenec RS kpk Obvestila Odbor DZ RS za finance in monetarno politiko predsednik SLS sklepi slaba banka

Prijatelji

SLS Sv. Trojica v Slovenskih GoricahSLS Sv. Jurij v Slovenskih goricahSLS Sveta AnaSLS ŠentiljSLS PesnicaSLS LenartSLS KungotaSLS CerkvenjakSLS BenediktSLS PivkaSLS PostojnaSLS SežanaAnton  ŠkofSLS KoperSLS KomenSLS IzolaSLS DivačaSLS Hrpelje-KozinaSLS Ilirska BistricaSLS Gornji GradSLS LjubnoSLS LučeSLS MozirjeSLS NazarjeSLS Rečica ob SavinjiSLS Šmartno ob PakiSLS ŠoštanjSLS VelenjeSLS Središče ob DraviSLS CirkulaneSLS DestrnikSLS Dornava

NAJBOLJ OBISKANO

Predsednik SLS Franc Bogovič: Pričakujemo, da bo Vlada RS upoštevala sklepe parlamentarnega odbora za finance in tako zagotovila preglednejše delovanje Družbe za upravljanje terjatev bank