S sprejetim amandmajem SLS in NSi bodo obrtniki in mali podjetniki administrativno razbremenjeni
SLS Slovenska ljudska stranka

Torek, 20. Maj 2014 ob 16:55

Ljubljana, 20. maja 2014 – Na današnjem zasedanju 25. redne seje Državnega zbora RS so poslanci DZ RS sprejeli amandma poslanskih skupin SLS in NSi, ki v Zakon o varstvu potrošnikov vrača dikcijo, ki manj administrativno obremenjuje obrtnike in male podjetnike pri prodaji na daljavo.
Po tem, ko je Odbor za gospodarstvo DZ RS pri obravnavi novele Zakona o varstvu potrošnikov zelo zaostril opredelitev pojma "pogodba sklenjena na daljavo" in s tem bistveno razširil obveznosti za gospodarske subjekte, še bistveno bolj, kot od nas zahtevajo evropske direktive, sta Poslanski skupini SLS in NSI vložili amandma, ki opredelitev pojma vrača v prvotno stanje. Na dodatno birokratsko obremenjevanje podjetništva in obrtništva nas je sicer opozorila tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Številne dodatne zahteve v predlogu zakonu so namreč primarno namenjene tistim subjektom, ki se organizirano ukvarjajo s prodajo na daljavo, ne pa tudi tistim, ki izdelke ali blago le redko ali izjemoma prodajo na daljavo. Če bi sprejeli obstoječe besedilo zakona, bi praktično preprečili, da bi se manjši gospodarski subjekti sploh še lotevali občasne prodaje izdelkov in storitev na daljavo, saj bi jim to prineslo ogromno dodatnega dela in stroškov. Namesto, da bi potrošnikom olajšali nakup, bi s takšno ureditvijo obrtnik po novem moral za kakršenkoli dogovor za prodajo na daljavo izpolniti celo vrsto zahtev in kupcu posredovati vrsto informacij, obvestil in opozoril. Gre za popolnoma nepotrebno obremenitev malega gospodarstva, ki ji v SLS in NSi že ves čas aktivno nasprotujemo in težimo k poenostavitvam poslovanja. Zato pozdravljamo odločitev poslancev Državnega zbora RS, da so naš amandma podprli, s čimer se zakonska dikcija vrača v prvotno stanje, ki bo podjetnikom in obrtnikom še vedno omogočala sklepanja občasnih poslov na daljavo, ne da bi jim to povzročalo dodatne komplikacije in stroške.
Vsebino celotnega amandmaja si lahko ogledate v nadaljevanju_

 

NSi - Poslanska skupina Nove Slovenije

SLS - Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke

 

Številka: 311-06 / 14 - 0002 /

Datum_   13.05.2014

AMANDMA

k dopolnjenemu Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu potrošnikov  (ZVPot-F),
skrajšani postopek - druga obravnava, EPA 1859 - VI, za Državni zbor


K 6. členu

Besedilo 1. odstavka 43. člena, se spremeni tako, da se glasi_

»Pogodba, sklenjena na daljavo, po tem zakonu je pogodba, sklenjena med podjetjem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje, ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena.«

Obrazložitev:

Gre za prvotni predlog prvega odstavka 43. člena, katerega besedilo je pravilno določila Vlada RS. Ta predlog je vseboval opredelitev pojma »pogodba sklenjena na daljavo«, ki se od sedaj veljavne opredelitve razlikuje samo po tem, da ne zajema več pogodb o finančnih storitvah.

Na seji odbora za gospodarstvo, pa je bila sprejeta nova dikcija, ki bistveno širi obveznosti za gospodarske subjekte celo izven zahtev Direktive 2011/83/EU o pravicah potrošnikov in predloga predlagatelja zakona, kakor tudi izven sedaj veljavne ureditve. Zahteve navedene direktive so namreč namenjene izključno subjektom, ki se organizirano ukvarjajo s prodajo na daljavo in ne tudi tistim, ki izdelke ali blago le redko ali izjemoma prodajo na daljavo.

Tako bi člen, kakršen je bil sprejet na seji matičnega odbora, uvedel obveznosti tudi za tista podjetja oziroma podjetnike, ki se ne ukvarjajo z organizirano prodajo na daljavo, ki torej občasno ali celo enkratno sprejmejo naročilo potrošnika po telefonu in se dogovorijo, da mu bodo poslali ali dostavili naročen izdelek. Če bi tak člen dejansko stopil v veljavo, bi za tak enkraten ali občasen posel podjetnik moral izpolniti celo vrsto zahtev, določenih v 43.c, 43.č, 43.d in 43. e členu zakona. Kot rečeno, ta določba daleč presega zahteve navedene evropske direktive in bi v praksi slehernemu obrtniku ali podjetniku tudi v primeru, ko le izjemoma proda blago na daljavo, naložil številna nepotrebna opravila in tudi več rizikov. Tako bi moral prodajalec kupcu poleg informacij iz 25. člena v primeru prodaje na daljavo v vsakem primeru zagotavljati še naslednje informacije_

1. o stroških, povezanih z uporabo komunikacijskega sredstva, če se razlikujejo od osnovne tarife;

2. o pogojih, rokih in postopku za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe v skladu z zakonom, skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe;

3. o naslovu, na katerem podjetje dejansko opravlja dejavnost, telefonsko številko, številko telefaksa in naslov elektronske pošte podjetja, kadar so na voljo, po potrebi pa tudi firmo in sedež podjetja, v imenu katerega deluje in na katerega lahko potrošnik naslovi svojo pritožbo;

4. o naslovu sedeža podjetja, če se razlikuje od naslova iz prejšnje točke, po potrebi o naslovu podjetja, v imenu katerega deluje in na katero lahko potrošnik naslovi pritožbo;

5. o navedbi, da potrošnik krije stroške vračila blaga, v primeru odstopa od pogodbe;

6. o stroških vračila blaga, če ga pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti;

7. o stroških, ki jih mora potrošnik plačati podjetju v skladu s prvim odstavkom 43. e člena tega zakona, če odstopi od pogodbe po tem, ko je vložil zahtevo v skladu s sedmim odstavkom 43.c ali tretjim odstavkom 43. č člena tega zakona;

8. o neobstoju pravice do odstopa od pogodbe, če potrošnik v skladu s petim odstavkom 43.č člena tega zakona nima pravice do odstopa, ali po potrebi o okoliščinah, v katerih potrošnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe;

9. o obstoju kodeksov ravnanja in dostopnosti do morebitnih kodeksov ravnanja;

10.o minimalnem trajanju obveznosti potrošnika na podlagi pogodbe, če je potrebno;

11.o možnosti izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, ki se uporabljajo za podjetja, ter njihovi dostopnosti, če je potrebno, itd…

Poleg navedenega je potrebno opozoriti tudi na to, da zakon glede izpolnjevanja teh določil nalaga dokazno breme prodajalcu, zato bi moral slednji zagotavljati npr. snemanje telefonskih  pogovorov in arhiviranje teh posnetkov, elektronske pošte ipd, saj bi v primeru inšpekcijskega pregleda ali v primeru spora le tako lahko dokazal, da je izpolnil vse zakonske zahteve.

Navedeno bi povzročilo povsem nesorazmerno obremenitev zlasti obrtnikov in malih podjetnikov in bi zato v praksi prišlo do velike pravne negotovosti, nesorazmerne obremenitve podjetij, pri izvajanju zakona, kar bo še dodatno vplivalo na poslovanje, kot tudi možnosti za potrošnike. Dejstvo je, da na trgu prihaja enkratnih oziroma občasnih prodaj z uporabo sredstev za komuniciranje na daljavo, npr. preko telefona, običajno na željo potrošnika, ko na primer na podlagi predhodne dobre izkušnje z izdelkom obrtnika, potrošnik naroči npr. po telefonu še en takšen izdelek in obrtnik mu bo ugodil. V tem primeru ne gre za organizirano prodajo na daljavo. A vendar bi obrtnik po novem moral za takšno prodajo izpolniti celo vrsto zahtev in kupcu posredovati vrsto informacij, obvestil in opozoril. S takšno ureditvijo bi po nepotrebnem administrativno obremenili malo gospodarstvo in posledično blokirali trg, namesto da bi potrošnikom olajšali nakup.

Prvotni namen Direktive je predvsem poenotenje in ureditev področja organizirane prodaje na daljavo na evropskem trgu. Zato direktiva v 7. točki 2. člena definira pogodbe na daljavo kot tiste pogodbe, ki so sklenjene v okviru organizirane prodaje na daljavo in ne tudi v okviru enkratnih prodaj oziroma občasnih.

Poslanska skupina Nove Slovenije

Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke

Zadnje objave

Sat, 27. Oct 2018 at 18:12

1400 ogledov

V Škofji Loki z dobro voljo in delovno energijo vstopajo na lokalne volitve
Obiskal jih je tudi Robert Strah, županski kandidat SDS, in se zahvalil za podporo SLS pri kandidaturi za župana Škofje Loke. Zbrani člani in svetniški kandidati liste SLS v Škofji Loki pa so obljubili, da se bodo pri svojem delu maksimalno potrudili.

Sat, 27. Oct 2018 at 18:10

2352 ogledov

Pogovorni večer: Zakaj je krščanstvo tako pomembno za dobrobit družbe?
Slovenska ljudska stranka vljudno vabi na pogovorni večer ZAKAJ JE KRŠČANSTVO TAKO POMEMBNO ZA DOBROBIT DRUŽBE? Dogodek bo potekal v dvorani Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana, in sicer v soboto, 3. novembra 2018, ob 19. uri. Skozi zgodovinski oris in kritično refleksijo sedanjosti se bomo vprašali, kako je krščanska misel, tako katoliška, kot protestantska, vplivala na pridobitve naprednih in uspešnih družb, ki jih cenimo še danes, in sicer tako verujoči, kot neverujoči. Osredotočili se bomo tudi na dobo razsvetljenstva in vzroke, ki vodijo Zahod k oddaljevanju od svoje lastne tradicije. Vprašali se bomo, kako se soočati z modernim tokom mišljenja in vsemi ostalimi izzivi, ki bodo neizogibni. Z nami bodo naslednji odlični gostje: dr. Stane Grandadr. Janez Šumradaddr. Jonatan Vinkler Pogovor bo povezoval: Matjaž Lulik Veselimo se srečanja z vami!

Thu, 25. Oct 2018 at 22:19

1787 ogledov

Predstavili kandidate skupne liste SLS in stranke Glas za otroke in družine za ljubljanski mestni svet
Na današnji novinarski konferenci v Ljubljani so se predstavili kandidati skupne liste  SLS in stranke Glas za otroke in družine za mestni svet MO Ljubljana. Nosilec skupne liste Janez Žagar, dr. Jože Osterc, Janez Podobnik, dr. Andrej Umek in Aleks Leo Vest so predstavili ključne poudarke, s katerimi SLS vstopa v kandidaturo za ljubljanske mestne svetnike. Izpostavili so prizadevanje za to, da za vožnjo po ljubljanski obvoznici ne bi več potrebovali vinjete in da se v Ljubljani za potrebe Ljubljančanov  in drugih prebivalcev vzpostavi tržnico in veletržnico z izključno slovensko lokalno pridelano hrano po sprejemljivih cenah. Prizadevali si bodo tudi za to, da bi ljubljanski mestni svet postal prostor spoštljive in odprte komunikacije. Aleš Primc in Polona Naglič pa sta v imenu stranke Glas za otroke in družine izpostavila prizadevanje, da bi Ljubljana postala družinam čim bolj prijazno mesto, da bi v prihodnje posebno pozornost namenili številnim upokojencem in drugim osamljenim ljudem in se zavzela za več rekreacijskih površin v Ljubljani tudi za domače ljubljenčke. Predsednik SLS Marjan Podobnik  pa je ob podpori kandidatom in kakovostni celotni listi izpostavil, da si bo skupaj s sodelavci prizadeval, da se SLS odpre mestu in da enako kot s podeželskim SLS zadiha tudi z mestnim pljučnim krilom. Čeprav je bilo v Ljubljani pod dosedanjim vodstvom župana Zorana Jankovića in njegove ekipe narejenega tudi veliko pozitivnega, SLS – tako kot SDS in NSi – podpira župansko kandidaturo Anžeta Logarja v prepričanju, da lahko dosedanje dobre projekte nadgradi, neoptimalne pa spremeni.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:15

1680 ogledov

SLS v Zagorju ob Savi z doslej najmočnejšo listo
SLS Zagorje ob Savi je danes na novinarski konferenci v Gostišču Ribnik predstavila županskega kandidata SLS, kandidatno listo za občinske svetnike ter Razvojni program SLS za občino Zagorje ob Savi. Primož Jelševar, direktor Inštituta dr. Antona Korošca je povedal, da gre za doslej najmočnejšo listo, na kateri je sedem direktorjev oz. lastnikov uspešnih zagorskih podjetij, trije sedanji in več nekdanjih predsednikov KS, guverner Rotary Slovenija, predsednica Zveze kmetic Slovenije, predsedniki športnih društev in ugledni gospodarji kmetijskih gospodarstev ter drugi uspešni Zagorjani. Ker nas poznate, pa je njihov slogan. Županski kandidat Alojz Slavko Jelševar je oče štirih otrok, glasbenik in dolgoletni direktor visokotehnološkega podjetja JE&GR. Kot je dejal, je čas, da Občina Zagorje dobi drzen razvojni program in ambiciozno ekipo, ki ga bo uresničila. Zagorje mora imeti po njegovih besedah posluh za ustvarjanje delovnih mest prihodnosti – to pa so okoljsko ozaveščena podjetja, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost. Iztok Živko, direktor družbe Tevel iz Kisovca je predstavil projekt energetsko samozadostne Občine Zagorje ob Savi, ki bi bila lahko največja takšna občina in tako zgled v Evropi. Ker je v občini ponovno povišana raven PM10 delcev, je nujno potrebna sprememba miselnosti. Tako kot je bil eden od znanilcev drugačnega načina razmišljanja projekt Manj svečk za manj grobov, ki so ga začeli člani zagorske SLS in so ga povzeli tudi drugi kraji po Sloveniji, bi bili lahko v Zagorju zgled drugim občinam, kjer bi s serijo manjših vetrnih in plinskih elektrarn ter hidroelektrarn na zasebnih površinah ustvarili dovolj električne energije za potrebe vseh zagorskih gospodinjstev. Janez Lipec, guverner Rotary district 1912, ki pokriva Slovenijo in Makedonijo, si želi, da se Zagorje odpre navzven in izkoristi tržno nišo razvoja turizma. Aktivno je treba podpreti lokalne šole, da bodo zagotavljale potrebe trga dela prihodnosti. Izkoristiti  je treba naravne potenciale in ljudi, ki imajo znanje, voljo in delovne navade, takšnih pa je v Zagorju dovolj. Delo mora znova postati vrednota. Neda Starman Ržišnik, predsednica Konjeniškega kluba Vajkard Valvasor je predstavila projekt razvoja termalnega in eko turizma v Zagorski dolini s postavitvijo informacijskih tabel in zemljevidov ter odprtjem turistično informativne pisarne in info točke v Zagorje. Predstavila je idejni projekt obnove Medijskih toplic kot ekskluzivnih term v stilu časa Vajkarda Valvasorja, ki bi bile povezane z obnovljenim Medijskim Gradom, kjer bi se izvajale grajske poroke. Boštjan Ocepek, predsednik krajevne skupnosti Šentlambert, je povedal, da mu je program SLS zelo blizu, saj temelji na enakomernem razvoju vseh krajev v občini. Tudi za Občino Zagorje bi bilo dobro, da bi namenila več sredstev za obnovo cest in družbenega življenja na okoliških vaseh. Te so sicer lepo urejene tudi zaradi veliko prostovoljnega dela, ki ga naredijo krajani.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:14

2641 ogledov

SLS samozavestno na lokalnih volitvah: »Ker nas poznate«
Na predstavitvi v Kobilju je županske kandidate podprl predsednik SLS Marjan Podobnik in predstavil glavne vsebinske poudarke delovanja SLS. Povedal je, da je SLS stranka, ki spoštuje sočloveka, družino, delo, lastnino in domovino in je odprta za vse, razen za podpornike skrajnih stališč. Izpostavil je uspešnost dela županov in občinskih svetnikov SLS, kar je tudi razlog za optimizem pred prihajajočimi volitvami. SLS je imela doslej 32 županov izvoljenih na svoji listi, skupaj z neodvisnimi in skupnimi kandidati s podporo SLS pa je v Klubu županov SLS sodelovalo 42 županj in županov. Podobnik je izrazil pričakovanje, da bo Klub županov SLS tudi v prihodnje ostal številčno najmočnejši. Sledila je predstavitev Roberta Ščapa, župana Občine Kobilje, Cvetke Ficko, županje Občine Grad, Ludvika Novaka, župana Občine Puconci, Franca Horvata, župana Občine Tišina in Antona Törnarja,  župana Občine Črenšovci. Župani so bili enotni, da je treba povečati sredstva za takoimenovano povprečnino, s čimer bi zagotovili intenzivnejši razvoj tudi manjših podeželskih in obmejnih občin. Zavzeli so se tudi za čimprejšnjo ustanovitev pokrajin ter prenos dela državnih pristojnosti in sredstev z državne ravni na prihodnje pokrajine. Marjan Podobnik je predstavljena prizadevanja županje in županov v celoti podprl. Kasneje se je predsednik SLS v občini Kidričevo srečal s kandidatom SLS za župana Damjanom Medvedom in kandidati SLS za občinski svet ter podprl njihovo kandidaturo.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:12

2141 ogledov

Dr. Darinka Fakin že petič za županjo Občine Majšperk
Dr. Darinka Fakin živi z možem Brankom in sinom Tomažem v Majšperku. Funkcijo županje opravlja nepoklicno, saj je kot redna profesorica zaposlena na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za strojništvo, na Oddelku za Oblikovanje in tekstilne materiale. Osnovno šolo je obiskovala v Majšperku in nadaljevala šolanje na Gimnaziji Dušana Kvedra Ptuj. Dodiplomski študij je končala na takratni Tehniški fakulteti Maribor in se leta 1985 zaposlila v Tovarni volnenih izdelkov v Majšperku. Med delom je kot mlada raziskovalka končala tudi magistrski študij. Po več kot 15-letnem delu v industriji se je leta 2000 zaposlila na Fakulteti za strojništvo, kjer je leta 2004 tudi doktorirala. Med delom je vseskozi aktivna tudi na raziskovalnem področju, je avtorica ali soavtorica številnih izvirnih znanstvenih člankov, patentov, raziskovalnih nalog, elaboratov, študij, strokovnih člankov, avtorica in soavtorica učbenikov in navodil za vaje. V lokalno politiko se je vključila že leta 1994, ko je nastala naša Občina Majšperk. V prvem mandatu je bila predsednica Občinskega sveta, v drugem podžupanja in sedaj opravlja že četrti mandat funkcijo županje. Ta funkcija ji predstavlja velik izziv, saj vemo, da je uvedba lokalne samouprave prinesla tudi lokalnemu okolju velike priložnosti. To se opazi skoraj na vsakem koraku. V teh letih so izvedli številne pomembne investicije na področju infrastrukture, izobraževanja, športa, kulture, turizma, gospodarstva, varovanja in urejanja okolja ter na področju delovanja društev. Vse to jim je uspelo, ker so bili sposobni delati skupaj.
Teme
25. redna seja DZ RS administrativna razbremenitev gospodarstvo mali podjetniki nsi obrtniki Obvestila Poslanska skupina SLS sprejet amandma

Prijatelji

SLS Sv. Trojica v Slovenskih GoricahSLS Sv. Jurij v Slovenskih goricahSLS Sveta AnaSLS ŠentiljSLS PesnicaSLS LenartSLS KungotaSLS CerkvenjakSLS BenediktSLS PivkaSLS PostojnaSLS SežanaAnton  ŠkofSLS KoperSLS KomenSLS IzolaSLS DivačaSLS Hrpelje-KozinaSLS Ilirska BistricaSLS Gornji GradSLS LjubnoSLS LučeSLS MozirjeSLS NazarjeSLS Rečica ob SavinjiSLS Šmartno ob PakiSLS ŠoštanjSLS VelenjeSLS Središče ob DraviSLS CirkulaneSLS DestrnikSLS Dornava

NAJBOLJ OBISKANO

S sprejetim amandmajem SLS in NSi bodo obrtniki in mali podjetniki administrativno razbremenjeni