Poslanec SLS Janez Ribič: Dokler se težave bank rešujejo z davkoplačevalskimi sredstvi, je javni interes nad bančno tajnostjo
SLS Slovenska ljudska stranka

Četrtek, 22. Maj 2014 ob 13:14

Ljubljana, 22. maj 2014 – Stališče Poslanske skupine SLS k 8. točki dnevnega reda, to je na prvo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Banki Slovenije, je četrti dan zasedanja Državnega zbora Republike Slovenije na 25. redni seji predstavil poslanec SLS Janez Ribič:

 

»Banka Slovenije je z vstopom v evro območje postala del evrosistema kot ena izmed nacionalnih centralnih bank in na katerega je hkrati prenesla pristojnosti za vodenje denarne politike. Od takrat se tudi za Slovenijo odločitve sprejemajo centralizirano v Evropski centralni banki, izvajajo pa prek nacionalnih centralnih bank. Delo Banke Slovenije tako v veliki meri opredeljuje statut evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke. Predlagatelj zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Banki Slovenije je tako predlagal kar nekaj sprememb, in sicer v zvezi s poročanjem naše nacionalne banke državnemu zboru, v zvezi z imenovanjem zunanjega revizorja glede ugotavljanja opravljanja nezdružljivosti funkcije, v zvezi z možnostjo sodelovanja opozicijskega poslanca na sejah sveta Banke Slovenije, v zvezi z imenovanjem guvernerja in članov sveta Banke Slovenije ter glede ravnanja z zaupnimi podatki v povezavi z Državnim zborom Republike Slovenije. Če začnem na začetku, interakcija izmenjave podatkov med našo centralno banko, torej Banko Slovenije, je tudi po mnenju Slovenske ljudske stranke skromna. Medtem ko prek delovnih teles sodelujemo z različnimi državnimi institucijami in dobivamo relevantne makroekonomske podatke, se predstavniki Banke Slovenije le redko vključujejo v tovrstne razprave. Glede na dikcijo v zakonu, večjih ovir za to, da bi lahko Banka Slovenije poročala državnemu zboru tudi izven rednih okvirjev in še nekoliko bolj podrobno, ne vidimo. Tudi dejstvo, da si člani sveta Banke Slovenije sami sebi določajo pravice iz delovnega razmerja, je nekoliko nenavadno in povzroča določeno moralno tveganje. V vsakem primeru bi moralo biti določanje teh pravic jasno zakonsko urejeno, predvsem pa bi morale biti vse pravice javno in transparentno na voljo javnosti. Konec koncev je centralna Banka Slovenije navkljub svoji samostojnosti v lasti državljank in državljanov. Na sejah Sveta Banke Slovenije danes lahko sodelujeta finančni minister in predstavnik Odbora Državnega zbora RS za finance in monetarno politiko. Predlog v zakonu predvideva tudi možnost prisotnosti poslanca državnega zbora iz vrst opozicije, seveda brez pravice glasovanja. Tudi v tem ne vidimo težav, saj to štejemo v okvir povečanja demokratičnosti in enake obravnave političnih pozicij.  Je pa treba doreči, na kakšen način bo izbran predstavnik opozicije. Ena izmed možnosti je, da ga določi Komisija za nadzor javnih financ, v kateri ima vedno večino opozicija. Potem je tukaj še imenovanje guvernerja in viceguvernerjev. Da je dva zaporedna mandata po šest let dovolj, ocenjujemo tudi v Slovenski ljudski stranki. V tem času lahko posamezni funkcionar Banke Slovenije izvede svoje načrte in vse načrtovane projekte. Daljše obdobje že lahko privede do določenih tveganj s področja učinkovitosti in  transparentnosti delovanja institucije, zato tudi s tem predlogom glede omejitve mandatov nimamo večjih težav. Veliko bolj pa je problematičen predlog možnosti odpoklica, da vodstvo Banke Slovenije ne sme biti vezano na vsakokratno politično situacijo predvsem zaradi pomembnosti dela na področju ohranjanja finančne stabilnosti države. Da bi zato sredi mandata lahko predsednik republike odpoklical guvernerja ali katerega od drugih članov sveta banke, pa je povezano s precejšnjim tveganjem, da bi to lahko pomenilo določen pritisk na neodvisnost tega organa. Res pa je, da bi izrazito slabo delo posameznega člana sveta banke moralo biti tako ali drugače sankcionirano, vendar je to treba urediti na ravni Evropske centralne banke in možnosti njene intervencije. Zelo podobno je z imenovanji in razrešitvami direktorjev in namestnikov direktorjev posameznih oddelkov v Banki Slovenije. Da bi se z menjavo guvernerja začela tudi nova kadrovska postavitev, je nekoliko nenavadno. Vendar tudi popolna odsotnost vpliva na izbiro sodelavcev ni ravno najboljša, zato je treba najti drugačno pot. Morda tako, da bi tudi vodstvo posameznih oddelkov bilo vezano na neko mandatno obdobje, po preteku tega obdobja pa bi se objavil nov javni razpis, na katerega bi se seveda lahko prijavili tudi obstoječi direktorji. Seveda ta mandat ne sme sovpadati z mandatom guvernerja in viceguvernerjev.
In za konec še glede varovanja zaupnih bančnih podatkov. Glede tega smo imeli tudi tukaj v parlamentu že resne polemike. in čeprav v celoti razumemo pomen bančne tajnosti za delovanje samega finančnega sistema, pa se je v zadnjem bančnem zlomu, ki ga je doživela Slovenija, znotraj bank zgodilo marsikaj. Tudi določene  nečednosti in kriminalna dejanja. V Slovenski ljudski stranki smo zato prepričani, da  dokler se težave bank rešujejo z davkoplačevalskimi sredstvi, potem je javni interes nad bančno tajnostjo. Gre seveda za izjemno situacijo, vendar glede na trenutno stanje so določena razkritja za nazaj nujna. Nikakor pa ne smemo sprejeti kakšnih sprememb, kjer bi se državni zbor in javnost vtikala v tajnost podatkov zasebnih in normalno delujočih bank v Sloveniji. To je pač evropski standard, ki ga ne moremo kar kršiti. V Slovenski ljudski stranki na tem področju delamo zelo jasno ločnico. Pri podatkih, kaj se je dogajalo v preteklosti in je tudi privedlo do nujnosti državne intervencije, je bančna tajnost trenutno ovira za razčiščenje situacije, medtem ko vnaprej moramo bančno tajnost upoštevati in seveda spoštovati. Če zaključim; z nekaterimi predlogi sprememb v Slovenski ljudski stranki seveda nimamo težav, je pa tudi kar nekaj stvari, o katerih bi morala steči širša razprava, še posebej zato, ker jim nasprotuje tudi Evropska centralna banka kot osrednji nadzorni organ Evropske unije na tem področju. Poslanci Slovenske ljudske stranke bomo v prvi obravnavi zakon podprli, bo pa treba v nadaljevanju še doreči, katere rešitve so sprejemljive in katere pač ne.«

 

 

 

Zadnje objave

Sat, 27. Oct 2018 at 18:12

1370 ogledov

V Škofji Loki z dobro voljo in delovno energijo vstopajo na lokalne volitve
Obiskal jih je tudi Robert Strah, županski kandidat SDS, in se zahvalil za podporo SLS pri kandidaturi za župana Škofje Loke. Zbrani člani in svetniški kandidati liste SLS v Škofji Loki pa so obljubili, da se bodo pri svojem delu maksimalno potrudili.

Sat, 27. Oct 2018 at 18:10

2322 ogledov

Pogovorni večer: Zakaj je krščanstvo tako pomembno za dobrobit družbe?
Slovenska ljudska stranka vljudno vabi na pogovorni večer ZAKAJ JE KRŠČANSTVO TAKO POMEMBNO ZA DOBROBIT DRUŽBE? Dogodek bo potekal v dvorani Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana, in sicer v soboto, 3. novembra 2018, ob 19. uri. Skozi zgodovinski oris in kritično refleksijo sedanjosti se bomo vprašali, kako je krščanska misel, tako katoliška, kot protestantska, vplivala na pridobitve naprednih in uspešnih družb, ki jih cenimo še danes, in sicer tako verujoči, kot neverujoči. Osredotočili se bomo tudi na dobo razsvetljenstva in vzroke, ki vodijo Zahod k oddaljevanju od svoje lastne tradicije. Vprašali se bomo, kako se soočati z modernim tokom mišljenja in vsemi ostalimi izzivi, ki bodo neizogibni. Z nami bodo naslednji odlični gostje: dr. Stane Grandadr. Janez Šumradaddr. Jonatan Vinkler Pogovor bo povezoval: Matjaž Lulik Veselimo se srečanja z vami!

Thu, 25. Oct 2018 at 22:19

1752 ogledov

Predstavili kandidate skupne liste SLS in stranke Glas za otroke in družine za ljubljanski mestni svet
Na današnji novinarski konferenci v Ljubljani so se predstavili kandidati skupne liste  SLS in stranke Glas za otroke in družine za mestni svet MO Ljubljana. Nosilec skupne liste Janez Žagar, dr. Jože Osterc, Janez Podobnik, dr. Andrej Umek in Aleks Leo Vest so predstavili ključne poudarke, s katerimi SLS vstopa v kandidaturo za ljubljanske mestne svetnike. Izpostavili so prizadevanje za to, da za vožnjo po ljubljanski obvoznici ne bi več potrebovali vinjete in da se v Ljubljani za potrebe Ljubljančanov  in drugih prebivalcev vzpostavi tržnico in veletržnico z izključno slovensko lokalno pridelano hrano po sprejemljivih cenah. Prizadevali si bodo tudi za to, da bi ljubljanski mestni svet postal prostor spoštljive in odprte komunikacije. Aleš Primc in Polona Naglič pa sta v imenu stranke Glas za otroke in družine izpostavila prizadevanje, da bi Ljubljana postala družinam čim bolj prijazno mesto, da bi v prihodnje posebno pozornost namenili številnim upokojencem in drugim osamljenim ljudem in se zavzela za več rekreacijskih površin v Ljubljani tudi za domače ljubljenčke. Predsednik SLS Marjan Podobnik  pa je ob podpori kandidatom in kakovostni celotni listi izpostavil, da si bo skupaj s sodelavci prizadeval, da se SLS odpre mestu in da enako kot s podeželskim SLS zadiha tudi z mestnim pljučnim krilom. Čeprav je bilo v Ljubljani pod dosedanjim vodstvom župana Zorana Jankovića in njegove ekipe narejenega tudi veliko pozitivnega, SLS – tako kot SDS in NSi – podpira župansko kandidaturo Anžeta Logarja v prepričanju, da lahko dosedanje dobre projekte nadgradi, neoptimalne pa spremeni.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:15

1652 ogledov

SLS v Zagorju ob Savi z doslej najmočnejšo listo
SLS Zagorje ob Savi je danes na novinarski konferenci v Gostišču Ribnik predstavila županskega kandidata SLS, kandidatno listo za občinske svetnike ter Razvojni program SLS za občino Zagorje ob Savi. Primož Jelševar, direktor Inštituta dr. Antona Korošca je povedal, da gre za doslej najmočnejšo listo, na kateri je sedem direktorjev oz. lastnikov uspešnih zagorskih podjetij, trije sedanji in več nekdanjih predsednikov KS, guverner Rotary Slovenija, predsednica Zveze kmetic Slovenije, predsedniki športnih društev in ugledni gospodarji kmetijskih gospodarstev ter drugi uspešni Zagorjani. Ker nas poznate, pa je njihov slogan. Županski kandidat Alojz Slavko Jelševar je oče štirih otrok, glasbenik in dolgoletni direktor visokotehnološkega podjetja JE&GR. Kot je dejal, je čas, da Občina Zagorje dobi drzen razvojni program in ambiciozno ekipo, ki ga bo uresničila. Zagorje mora imeti po njegovih besedah posluh za ustvarjanje delovnih mest prihodnosti – to pa so okoljsko ozaveščena podjetja, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost. Iztok Živko, direktor družbe Tevel iz Kisovca je predstavil projekt energetsko samozadostne Občine Zagorje ob Savi, ki bi bila lahko največja takšna občina in tako zgled v Evropi. Ker je v občini ponovno povišana raven PM10 delcev, je nujno potrebna sprememba miselnosti. Tako kot je bil eden od znanilcev drugačnega načina razmišljanja projekt Manj svečk za manj grobov, ki so ga začeli člani zagorske SLS in so ga povzeli tudi drugi kraji po Sloveniji, bi bili lahko v Zagorju zgled drugim občinam, kjer bi s serijo manjših vetrnih in plinskih elektrarn ter hidroelektrarn na zasebnih površinah ustvarili dovolj električne energije za potrebe vseh zagorskih gospodinjstev. Janez Lipec, guverner Rotary district 1912, ki pokriva Slovenijo in Makedonijo, si želi, da se Zagorje odpre navzven in izkoristi tržno nišo razvoja turizma. Aktivno je treba podpreti lokalne šole, da bodo zagotavljale potrebe trga dela prihodnosti. Izkoristiti  je treba naravne potenciale in ljudi, ki imajo znanje, voljo in delovne navade, takšnih pa je v Zagorju dovolj. Delo mora znova postati vrednota. Neda Starman Ržišnik, predsednica Konjeniškega kluba Vajkard Valvasor je predstavila projekt razvoja termalnega in eko turizma v Zagorski dolini s postavitvijo informacijskih tabel in zemljevidov ter odprtjem turistično informativne pisarne in info točke v Zagorje. Predstavila je idejni projekt obnove Medijskih toplic kot ekskluzivnih term v stilu časa Vajkarda Valvasorja, ki bi bile povezane z obnovljenim Medijskim Gradom, kjer bi se izvajale grajske poroke. Boštjan Ocepek, predsednik krajevne skupnosti Šentlambert, je povedal, da mu je program SLS zelo blizu, saj temelji na enakomernem razvoju vseh krajev v občini. Tudi za Občino Zagorje bi bilo dobro, da bi namenila več sredstev za obnovo cest in družbenega življenja na okoliških vaseh. Te so sicer lepo urejene tudi zaradi veliko prostovoljnega dela, ki ga naredijo krajani.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:14

2610 ogledov

SLS samozavestno na lokalnih volitvah: »Ker nas poznate«
Na predstavitvi v Kobilju je županske kandidate podprl predsednik SLS Marjan Podobnik in predstavil glavne vsebinske poudarke delovanja SLS. Povedal je, da je SLS stranka, ki spoštuje sočloveka, družino, delo, lastnino in domovino in je odprta za vse, razen za podpornike skrajnih stališč. Izpostavil je uspešnost dela županov in občinskih svetnikov SLS, kar je tudi razlog za optimizem pred prihajajočimi volitvami. SLS je imela doslej 32 županov izvoljenih na svoji listi, skupaj z neodvisnimi in skupnimi kandidati s podporo SLS pa je v Klubu županov SLS sodelovalo 42 županj in županov. Podobnik je izrazil pričakovanje, da bo Klub županov SLS tudi v prihodnje ostal številčno najmočnejši. Sledila je predstavitev Roberta Ščapa, župana Občine Kobilje, Cvetke Ficko, županje Občine Grad, Ludvika Novaka, župana Občine Puconci, Franca Horvata, župana Občine Tišina in Antona Törnarja,  župana Občine Črenšovci. Župani so bili enotni, da je treba povečati sredstva za takoimenovano povprečnino, s čimer bi zagotovili intenzivnejši razvoj tudi manjših podeželskih in obmejnih občin. Zavzeli so se tudi za čimprejšnjo ustanovitev pokrajin ter prenos dela državnih pristojnosti in sredstev z državne ravni na prihodnje pokrajine. Marjan Podobnik je predstavljena prizadevanja županje in županov v celoti podprl. Kasneje se je predsednik SLS v občini Kidričevo srečal s kandidatom SLS za župana Damjanom Medvedom in kandidati SLS za občinski svet ter podprl njihovo kandidaturo.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:12

2106 ogledov

Dr. Darinka Fakin že petič za županjo Občine Majšperk
Dr. Darinka Fakin živi z možem Brankom in sinom Tomažem v Majšperku. Funkcijo županje opravlja nepoklicno, saj je kot redna profesorica zaposlena na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za strojništvo, na Oddelku za Oblikovanje in tekstilne materiale. Osnovno šolo je obiskovala v Majšperku in nadaljevala šolanje na Gimnaziji Dušana Kvedra Ptuj. Dodiplomski študij je končala na takratni Tehniški fakulteti Maribor in se leta 1985 zaposlila v Tovarni volnenih izdelkov v Majšperku. Med delom je kot mlada raziskovalka končala tudi magistrski študij. Po več kot 15-letnem delu v industriji se je leta 2000 zaposlila na Fakulteti za strojništvo, kjer je leta 2004 tudi doktorirala. Med delom je vseskozi aktivna tudi na raziskovalnem področju, je avtorica ali soavtorica številnih izvirnih znanstvenih člankov, patentov, raziskovalnih nalog, elaboratov, študij, strokovnih člankov, avtorica in soavtorica učbenikov in navodil za vaje. V lokalno politiko se je vključila že leta 1994, ko je nastala naša Občina Majšperk. V prvem mandatu je bila predsednica Občinskega sveta, v drugem podžupanja in sedaj opravlja že četrti mandat funkcijo županje. Ta funkcija ji predstavlja velik izziv, saj vemo, da je uvedba lokalne samouprave prinesla tudi lokalnemu okolju velike priložnosti. To se opazi skoraj na vsakem koraku. V teh letih so izvedli številne pomembne investicije na področju infrastrukture, izobraževanja, športa, kulture, turizma, gospodarstva, varovanja in urejanja okolja ter na področju delovanja društev. Vse to jim je uspelo, ker so bili sposobni delati skupaj.
Teme
25. redna seja Obvestila poslanec SLS Poslanska skupina SLS Ribič stališče Zakon o Banki Slovenije

Prijatelji

SLS Sv. Trojica v Slovenskih GoricahSLS Sv. Jurij v Slovenskih goricahSLS Sveta AnaSLS ŠentiljSLS PesnicaSLS LenartSLS KungotaSLS CerkvenjakSLS BenediktSLS PivkaSLS PostojnaSLS SežanaAnton  ŠkofSLS KoperSLS KomenSLS IzolaSLS DivačaSLS Hrpelje-KozinaSLS Ilirska BistricaSLS Gornji GradSLS LjubnoSLS LučeSLS MozirjeSLS NazarjeSLS Rečica ob SavinjiSLS Šmartno ob PakiSLS ŠoštanjSLS VelenjeSLS Središče ob DraviSLS CirkulaneSLS DestrnikSLS Dornava

NAJBOLJ OBISKANO

Poslanec SLS Janez Ribič: Dokler se težave bank rešujejo z davkoplačevalskimi sredstvi, je javni interes nad bančno tajnostjo