Poslanec SLS Jakob Presečnik: Pozivanje na neizvrševanje odločbe ustavnega sodišča glede ustanovitve Občine Ankaran je nedopustno in vodi v ponovno neustavnost
SLS Slovenska ljudska stranka

Nedelja, 22. Junij 2014 ob 15:34

Ljubljana, 19. junij 2014 – Stališče k 12. točki dnevnega reda, to je na obravnavo Predloga deklaracije o ustavnih vidikih izvršitve odločbe ustavnega sodišča u1 114/11 z dne 9. junij 2011, objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije številka 47 2011, je prvi dan zasedanja na 70. izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije predstavil poslanec SLS Jakob Presečnik:

 

»Naj že kar na začetku povem, da smo v Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke zgroženi, da je takšen dokument, kot je predlagana deklaracija, dobil zeleno luč na seji matičnega delovnega telesa in tako dobil mesto na seji državnega zbora. Po naši oceni tako grobe kršitve ustave, predvsem ustavnega načela pravne države, do katere bo prišlo v primeru dokončnega sprejetja navedene deklaracije, si državni zbor ne more in ne sme privoščiti. Kot je obširno navedeno v mnenju Zakonodajno-pravne službe, državni zbor z nobenim aktom ne more ne ocenjevati ne presojati ustreznosti odločitev ustavnega sodišča, kaj šele pozivati na eklatantno nespoštovanje odločb ustavnega sodišča. Sploh pa se ne more takšnih vprašanj, ki se nanašajo na konkretno zadevo, v tem primeru Občino Ankaran, reševati s sprejemanjem splošnih pravnih aktov, kot je deklaracija. Poslanci Slovenske ljudske stranke zato predlagano deklaracijo ocenjujemo kot nedopustno. Pozivanje na neizvrševanje odločbe ustavnega sodišča glede ustanovitve Občine Ankaran je nedopustno in vodi v ponovno neustavnost. Poleg tega državni zbor v konkretnem primeru tudi ni legitimiran za izvršitev navedene ustavne odločbe, saj je v trenutni fazi za izvršitev odločbe potreben le še razpis lokalnih volitev, kar je v izključni pristojnosti in odgovornosti predsednika državnega zbora, in ta je to dolžan storiti, sicer tvega še eno protiustavnost. Naj se vrnem nekoliko nazaj. 9. junij 2011 se bo nedvomno zapisal v zgodovino slovenske pravosodne prakse, vsaj kar se razmerja med zakonodajno in sodno vejo oblasti tiče. Na ta dan je namreč Ustavno sodišče Republike Slovenije odločilo o pobudi ustavnosti Zakona o razpisu rednih lokalnih volitev v Mestni občini Koper, ki smo ga v državnem zboru sprejeli konec maja 2010, in hkrati samo ustanovilo Občino Ankaran ter tako presekalo gordijski vozel, v katerega se je zapletla takratna večina poslancev Državnega zbora. Kmalu po sprejetju navedene ustavne odločbe je bila s strani prvopodpisanega poslanca dr. Luke Jurija v državni zbor vložena resolucija o uresničevanju navedene odločbe, ki se je od danes obravnavane deklaracije razlikovala zgolj po nazivu. Vsebina obeh aktov je praktično enaka in torej v obeh primerih enako protiustavna. V Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke smo že ob sprejetju navedene odločbe ustavnega sodišča 2011 dejali, da se nam zdi takšna poteza ustavnega sodišča razumljiva. Ignoranca takratne večine poslancev v postopku ustanavljanja Občine Ankaran do izražene volje prebivalcev Ankarana na referendumu in do ustavnega sodišča, ki je konec 2010 državnemu zboru prvič naložilo, da mora z zakonom ustanoviti Občino Ankaran, je namreč presegla vse razumne meje, zato je ustavno sodišče s sprejetjem navedene odločbe moralo ustrezno ukrepati. Poslanci Slovenske ljudske stranke menimo, da je namen danes obravnavane deklaracije, ki je bila prisiliti ustavno sodišče priznati, da je naredilo veliko napako in da je državni zbor nad odločbami ustavnega sodišča. A to, kot že omenjeno, vodi v ponovno neustavnost. Ne glede na različna mnenja o pravilnosti posameznih odločitev ustavnega sodišča, smo v Slovenski ljudski stranki tisti, ki vedno govorimo, da je odločbe ustavnih sodišč treba spoštovati. Kam v nasprotnem primeru pa pridemo? Poslanci Slovenske ljudske stranke ugotavljamo, da se bo ustanavljanje Občine Ankaran zapisalo v prakso postopkov ustanavljanja slovenskih občin kot postopek, v katerem se je na koncu zgodil velik spopad različnih interesov oziroma se je pri glasovanju o tem oblikovala zanimiva interesna koalicija, ki je s prepričljivo večino glasovala proti ustanovitvi Občine Ankaran, kar se je pokazalo tudi na seji matičnega delovnega telesa, kjer je bila udeležba porazna. Po našem mnenju gre v celotnem postopku za zelo žalostno zgodbo državnega zbora, ki nedvomno ni pripomogla k zviševanju njegovega ugleda, ki je že tako ali tako na porazno nizkem nivoju. Potem ko so propadli vsi zakonski poskusi ustanavljanja Občine Ankaran, smo v Slovenski ljudski stranki pričakovali neko diskusijo o razumevanju razmerja med zakonodajno in sodno vejo oblasti med državnim zborom in ustavnim sodiščem, ki bi jasno opredelila posledice medsebojnega neupoštevanja z ustavo določenih zavez. A s predlagano deklaracijo se legitimira aroganca državnega zbora, ki si očitno lahko dovoli vse, ne da bi upoštevala sistem zavor in ravnotežij, ki pomeni bistvo vsake parlamentarne demokracije. Če bo deklaracija sprejeta, bo prišlo do izrazite neustavnosti, ki si je državni zbor ne sme privoščiti. Ustavno sodišče ni namenjeno samo sebi, pač pa je to institucija, ki varuje ustavnost in zakonitost. Izvrševanje njegovih odločb pa je obveznost tudi in predvsem za poslance državnega zbora, zato v Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke predlagane deklaracije v ustavnih vidikih izvršitve odločbe ustavnega sodišča o Občini Ankaran nikakor ne bomo podprli.«

Zadnje objave

Sat, 27. Oct 2018 at 18:12

1397 ogledov

V Škofji Loki z dobro voljo in delovno energijo vstopajo na lokalne volitve
Obiskal jih je tudi Robert Strah, županski kandidat SDS, in se zahvalil za podporo SLS pri kandidaturi za župana Škofje Loke. Zbrani člani in svetniški kandidati liste SLS v Škofji Loki pa so obljubili, da se bodo pri svojem delu maksimalno potrudili.

Sat, 27. Oct 2018 at 18:10

2349 ogledov

Pogovorni večer: Zakaj je krščanstvo tako pomembno za dobrobit družbe?
Slovenska ljudska stranka vljudno vabi na pogovorni večer ZAKAJ JE KRŠČANSTVO TAKO POMEMBNO ZA DOBROBIT DRUŽBE? Dogodek bo potekal v dvorani Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana, in sicer v soboto, 3. novembra 2018, ob 19. uri. Skozi zgodovinski oris in kritično refleksijo sedanjosti se bomo vprašali, kako je krščanska misel, tako katoliška, kot protestantska, vplivala na pridobitve naprednih in uspešnih družb, ki jih cenimo še danes, in sicer tako verujoči, kot neverujoči. Osredotočili se bomo tudi na dobo razsvetljenstva in vzroke, ki vodijo Zahod k oddaljevanju od svoje lastne tradicije. Vprašali se bomo, kako se soočati z modernim tokom mišljenja in vsemi ostalimi izzivi, ki bodo neizogibni. Z nami bodo naslednji odlični gostje: dr. Stane Grandadr. Janez Šumradaddr. Jonatan Vinkler Pogovor bo povezoval: Matjaž Lulik Veselimo se srečanja z vami!

Thu, 25. Oct 2018 at 22:19

1784 ogledov

Predstavili kandidate skupne liste SLS in stranke Glas za otroke in družine za ljubljanski mestni svet
Na današnji novinarski konferenci v Ljubljani so se predstavili kandidati skupne liste  SLS in stranke Glas za otroke in družine za mestni svet MO Ljubljana. Nosilec skupne liste Janez Žagar, dr. Jože Osterc, Janez Podobnik, dr. Andrej Umek in Aleks Leo Vest so predstavili ključne poudarke, s katerimi SLS vstopa v kandidaturo za ljubljanske mestne svetnike. Izpostavili so prizadevanje za to, da za vožnjo po ljubljanski obvoznici ne bi več potrebovali vinjete in da se v Ljubljani za potrebe Ljubljančanov  in drugih prebivalcev vzpostavi tržnico in veletržnico z izključno slovensko lokalno pridelano hrano po sprejemljivih cenah. Prizadevali si bodo tudi za to, da bi ljubljanski mestni svet postal prostor spoštljive in odprte komunikacije. Aleš Primc in Polona Naglič pa sta v imenu stranke Glas za otroke in družine izpostavila prizadevanje, da bi Ljubljana postala družinam čim bolj prijazno mesto, da bi v prihodnje posebno pozornost namenili številnim upokojencem in drugim osamljenim ljudem in se zavzela za več rekreacijskih površin v Ljubljani tudi za domače ljubljenčke. Predsednik SLS Marjan Podobnik  pa je ob podpori kandidatom in kakovostni celotni listi izpostavil, da si bo skupaj s sodelavci prizadeval, da se SLS odpre mestu in da enako kot s podeželskim SLS zadiha tudi z mestnim pljučnim krilom. Čeprav je bilo v Ljubljani pod dosedanjim vodstvom župana Zorana Jankovića in njegove ekipe narejenega tudi veliko pozitivnega, SLS – tako kot SDS in NSi – podpira župansko kandidaturo Anžeta Logarja v prepričanju, da lahko dosedanje dobre projekte nadgradi, neoptimalne pa spremeni.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:15

1677 ogledov

SLS v Zagorju ob Savi z doslej najmočnejšo listo
SLS Zagorje ob Savi je danes na novinarski konferenci v Gostišču Ribnik predstavila županskega kandidata SLS, kandidatno listo za občinske svetnike ter Razvojni program SLS za občino Zagorje ob Savi. Primož Jelševar, direktor Inštituta dr. Antona Korošca je povedal, da gre za doslej najmočnejšo listo, na kateri je sedem direktorjev oz. lastnikov uspešnih zagorskih podjetij, trije sedanji in več nekdanjih predsednikov KS, guverner Rotary Slovenija, predsednica Zveze kmetic Slovenije, predsedniki športnih društev in ugledni gospodarji kmetijskih gospodarstev ter drugi uspešni Zagorjani. Ker nas poznate, pa je njihov slogan. Županski kandidat Alojz Slavko Jelševar je oče štirih otrok, glasbenik in dolgoletni direktor visokotehnološkega podjetja JE&GR. Kot je dejal, je čas, da Občina Zagorje dobi drzen razvojni program in ambiciozno ekipo, ki ga bo uresničila. Zagorje mora imeti po njegovih besedah posluh za ustvarjanje delovnih mest prihodnosti – to pa so okoljsko ozaveščena podjetja, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost. Iztok Živko, direktor družbe Tevel iz Kisovca je predstavil projekt energetsko samozadostne Občine Zagorje ob Savi, ki bi bila lahko največja takšna občina in tako zgled v Evropi. Ker je v občini ponovno povišana raven PM10 delcev, je nujno potrebna sprememba miselnosti. Tako kot je bil eden od znanilcev drugačnega načina razmišljanja projekt Manj svečk za manj grobov, ki so ga začeli člani zagorske SLS in so ga povzeli tudi drugi kraji po Sloveniji, bi bili lahko v Zagorju zgled drugim občinam, kjer bi s serijo manjših vetrnih in plinskih elektrarn ter hidroelektrarn na zasebnih površinah ustvarili dovolj električne energije za potrebe vseh zagorskih gospodinjstev. Janez Lipec, guverner Rotary district 1912, ki pokriva Slovenijo in Makedonijo, si želi, da se Zagorje odpre navzven in izkoristi tržno nišo razvoja turizma. Aktivno je treba podpreti lokalne šole, da bodo zagotavljale potrebe trga dela prihodnosti. Izkoristiti  je treba naravne potenciale in ljudi, ki imajo znanje, voljo in delovne navade, takšnih pa je v Zagorju dovolj. Delo mora znova postati vrednota. Neda Starman Ržišnik, predsednica Konjeniškega kluba Vajkard Valvasor je predstavila projekt razvoja termalnega in eko turizma v Zagorski dolini s postavitvijo informacijskih tabel in zemljevidov ter odprtjem turistično informativne pisarne in info točke v Zagorje. Predstavila je idejni projekt obnove Medijskih toplic kot ekskluzivnih term v stilu časa Vajkarda Valvasorja, ki bi bile povezane z obnovljenim Medijskim Gradom, kjer bi se izvajale grajske poroke. Boštjan Ocepek, predsednik krajevne skupnosti Šentlambert, je povedal, da mu je program SLS zelo blizu, saj temelji na enakomernem razvoju vseh krajev v občini. Tudi za Občino Zagorje bi bilo dobro, da bi namenila več sredstev za obnovo cest in družbenega življenja na okoliških vaseh. Te so sicer lepo urejene tudi zaradi veliko prostovoljnega dela, ki ga naredijo krajani.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:14

2636 ogledov

SLS samozavestno na lokalnih volitvah: »Ker nas poznate«
Na predstavitvi v Kobilju je županske kandidate podprl predsednik SLS Marjan Podobnik in predstavil glavne vsebinske poudarke delovanja SLS. Povedal je, da je SLS stranka, ki spoštuje sočloveka, družino, delo, lastnino in domovino in je odprta za vse, razen za podpornike skrajnih stališč. Izpostavil je uspešnost dela županov in občinskih svetnikov SLS, kar je tudi razlog za optimizem pred prihajajočimi volitvami. SLS je imela doslej 32 županov izvoljenih na svoji listi, skupaj z neodvisnimi in skupnimi kandidati s podporo SLS pa je v Klubu županov SLS sodelovalo 42 županj in županov. Podobnik je izrazil pričakovanje, da bo Klub županov SLS tudi v prihodnje ostal številčno najmočnejši. Sledila je predstavitev Roberta Ščapa, župana Občine Kobilje, Cvetke Ficko, županje Občine Grad, Ludvika Novaka, župana Občine Puconci, Franca Horvata, župana Občine Tišina in Antona Törnarja,  župana Občine Črenšovci. Župani so bili enotni, da je treba povečati sredstva za takoimenovano povprečnino, s čimer bi zagotovili intenzivnejši razvoj tudi manjših podeželskih in obmejnih občin. Zavzeli so se tudi za čimprejšnjo ustanovitev pokrajin ter prenos dela državnih pristojnosti in sredstev z državne ravni na prihodnje pokrajine. Marjan Podobnik je predstavljena prizadevanja županje in županov v celoti podprl. Kasneje se je predsednik SLS v občini Kidričevo srečal s kandidatom SLS za župana Damjanom Medvedom in kandidati SLS za občinski svet ter podprl njihovo kandidaturo.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:12

2136 ogledov

Dr. Darinka Fakin že petič za županjo Občine Majšperk
Dr. Darinka Fakin živi z možem Brankom in sinom Tomažem v Majšperku. Funkcijo županje opravlja nepoklicno, saj je kot redna profesorica zaposlena na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za strojništvo, na Oddelku za Oblikovanje in tekstilne materiale. Osnovno šolo je obiskovala v Majšperku in nadaljevala šolanje na Gimnaziji Dušana Kvedra Ptuj. Dodiplomski študij je končala na takratni Tehniški fakulteti Maribor in se leta 1985 zaposlila v Tovarni volnenih izdelkov v Majšperku. Med delom je kot mlada raziskovalka končala tudi magistrski študij. Po več kot 15-letnem delu v industriji se je leta 2000 zaposlila na Fakulteti za strojništvo, kjer je leta 2004 tudi doktorirala. Med delom je vseskozi aktivna tudi na raziskovalnem področju, je avtorica ali soavtorica številnih izvirnih znanstvenih člankov, patentov, raziskovalnih nalog, elaboratov, študij, strokovnih člankov, avtorica in soavtorica učbenikov in navodil za vaje. V lokalno politiko se je vključila že leta 1994, ko je nastala naša Občina Majšperk. V prvem mandatu je bila predsednica Občinskega sveta, v drugem podžupanja in sedaj opravlja že četrti mandat funkcijo županje. Ta funkcija ji predstavlja velik izziv, saj vemo, da je uvedba lokalne samouprave prinesla tudi lokalnemu okolju velike priložnosti. To se opazi skoraj na vsakem koraku. V teh letih so izvedli številne pomembne investicije na področju infrastrukture, izobraževanja, športa, kulture, turizma, gospodarstva, varovanja in urejanja okolja ter na področju delovanja društev. Vse to jim je uspelo, ker so bili sposobni delati skupaj.
Teme
70. izredna seja DZ RS Ankaran občina ankaran Obvestila poslanec SLS Poslanska skupina SLS Predlog deklaracije o ustavnih vidikih izvršitve odločbe US RS Presečnik stališče

Prijatelji

SLS Sv. Trojica v Slovenskih GoricahSLS Sv. Jurij v Slovenskih goricahSLS Sveta AnaSLS ŠentiljSLS PesnicaSLS LenartSLS KungotaSLS CerkvenjakSLS BenediktSLS PivkaSLS PostojnaSLS SežanaAnton  ŠkofSLS KoperSLS KomenSLS IzolaSLS DivačaSLS Hrpelje-KozinaSLS Ilirska BistricaSLS Gornji GradSLS LjubnoSLS LučeSLS MozirjeSLS NazarjeSLS Rečica ob SavinjiSLS Šmartno ob PakiSLS ŠoštanjSLS VelenjeSLS Središče ob DraviSLS CirkulaneSLS DestrnikSLS Dornava

NAJBOLJ OBISKANO

Poslanec SLS Jakob Presečnik: Pozivanje na neizvrševanje odločbe ustavnega sodišča glede ustanovitve Občine Ankaran je nedopustno in vodi v ponovno neustavnost