Podpredsednik SLS Janez Tomšič na spletnem klepetu z volivci: Pogled SLS je usmerjen k vsebini in v prihodnost
SLS Slovenska ljudska stranka

Četrtek, 3. Julij 2014 ob 12:02

Odpri galerijo

Podpredsednik SLS Janez Tomšič na spletnem klepetu z volivci: Pogled SLS je usmerjen k vsebini in v prihodnost

Ljubljana, 3. julij 2014 – Podpredsednik SLS Janez Tomšič, ki na listi SLS – Slovenska ljudska stranka kandidira v petem okraju tretje volilne enote, je danes sodeloval v predvolilnem klepetu na spletnem portalu MMC RTV SLO. V nadaljevanju objavljamo vprašanja in odgovore.

Vprašanje: Slovenija na področju državne podpore kmetijstvu zelo zaostaja za naprednimi evropskimi državami. V zadnjem času je veliko govora o prehranski samooskrbi, kar je pohvalno, a zelo malo se govori o tem kakšna je ta hrana, kakšno je breme njene pridelave na okolje. Zanima nas kako boste zagotovili, da bo kmetijska politika (predvsem subvencije) podpirala interes potrošnikov po zdravi, ekološko pridelani hrani in bo v prid varovanju kakovosti podtalnice, ohranjanju biotske raznovrstnosti in varovanju ljudi pred škodljivimi vplivi kmetijstva? (torej: kako boste zaščitili javni interes pred močnimi agro-skupinami, ki so vplivne tudi v vaši volilni bazi?)

Janez Tomšič: Za SLS je prehrana ena od ključnih elementov suverenosti države. SLS podpira dvig samooskrbe in predvsem, da se poveča število malih pridelovalcev, ki so za okolje manj obremenjujoči. Pridelava zdrave hrane je v Slovenije glede na naravne danosti realna možnost, ki jo moramo izkoristiti. Nasprotujemo GSO in si prizadevamo za neoporečno hrano. GSO je treba odločno urediti na ravni EU, kjer bomo naše stališče odločno zagovarjali. Priložnosti za delovna mesta so predvsem v prehranski industriji. Slovenski potrošnik namreč vedno bolj zahteva zdravo, doma pridelano hrano.

Vprašanje: Kako boste zagotovili, da bodo subvencije v kmetijstvu podpirale interes potrošnikov po zdravi, ekološko pridelani hrani ter bodo v prid varovanju kakovosti podtalnice, ohranjanju biotske raznovrstnosti in varovanju ljudi pred škodljivimi vplivi kmetijstva?

Vprašanje: Bo vaša stranka podpisala pet zavez za trajnostni razvoj 2014-2018, ki vam jih je prejšnji teden predlagala mreža 27 nevladnih organizacij združenih v Planu B za Slovenijo http_//www.planbzaslovenijo.si/upload/zaveze_trajnostni_podvig.pdf (in se pridružila šestim strankam, ki so zaveze že podpisale)?

Janez Tomšič: Kot sem že omenil, EU mora tu določiti jasna pravila glede kakovosti pridelane hrane, ki je podprta s subvencijami. hkrati mora EU omejiti oziroma vsaj nadzorovati uvoz oporečne hrane in s tem zagotoviti enakopravno obravnavo vseh pridelovalcev. Veliko je prostora na področju označb. Slovenski potrošnik mora vedeti, kaj kupuje, kaj dobi na mizo.

Janez Tomšič: Stranka je natančno preučila pet zavez za trajnostni razvoj 2014-2018. Nismo pa še pristopili k podpisu.

Vprašanje: Pozdrav! Prebrala sem vašo obljubo o 10 lesno-predelovalnih centrih. Povejte, prosim, malo več o tem_ od kod denar, kaj bo njihova glavna naloga (kakšni izdelki), kakšni bodo postopki za odkup lesa ... Skratka, podrobnosti me zanimajo. Hvala!

Janez Tomšič: Les je naše naravno bogastvo, ki ga ne izkoriščamo. Država mora postaviti svoje jasne prioritete, verjamemo, da je les ena od njih. Želimo, da se les poseka in predela v Sloveniji in da na račun našega lesa ne služijo drugi. Naša naloga je, da postavimo dobre pogoje, da bodo lahko zasebniki razvili lesno predelovalno industrijo. Tu so v prvi vrsti ukrepi iz davčnega področja. Polega tega mora država bolje gospodariti s svojimi gozdovi. Preko več pobranih koncesij lahko del sredstev namenja tudi spodbudam za razvoj lesnih centrov in lesne industrije nasploh.

Vprašanje: pozdravljeni? zakaj niste podpisali izjave o pravicah LGTBR sodržavljanov? kakšen je vaš odnos do popolne legalizacije konoplje, številke iz tujine kažejo odlične proračunske rezultate? se lahko zavežete, da ne boste odpirali tem iz polpretekle zgodovine?

Janez Tomšič: Glede legalizacije podpiramo legalizacijo konoplje v industrijske in medicinske namene ob sodelovanju stroke in civilne družbe. Spoštujemo istospolno usmerjene in imamo odprt odnos do teh vprašanj. Prizadevamo si, da imajo urejene pravice, ki so vezane na skupno življenje, premoženje in osebnostne pravice, ki izhajajo iz tega (dedovanje). Problem vidimo, ko se pojavi pravica tretjega, otroka, ki ima po našem mnenju pravico do očeta in matere. Glede polpretekle zgodovine SLS dokazuje že več let, da je njen pogled usmerjen k vsebini in v prihodnost ter obsojamo zlorabo ideoloških tem v političnem prostoru.

Vprašanje: Lepo pozdravljeni. Ker program vaše stranke temelji na nižanju davkov in hkratnem uravnoteženju javnih financ, me zanima, komu in koliko boste vzeli, da boste to luknjo pokrpali. Prosim za čim bolj konkreten odgovor in ne za floskule tipa, bolje bomo upravljali z državnim premoženjem in racionalneje bomo delali z davkoplačevalskim denarjem, ki ne povedo nič.

Janez Tomšič: V treh letih bomo zmanjšali 500 milijonov letno primanjkljaj v javni porabi. Tega ni mogoče učinkovito doseči samo s krčenjem javnih sredstev, ampak zgolj kombinacijo ukrepov, tudi z davčnega vidika. Gospodarstvu moramo omogočiti pogoje, da bo zaposlovalo in bo proračun prejemal več davkov. Vpliv tega bo prispeval tretjino. Druga tretjina bo privarčevana z zmanjšanjem oziroma racionalizacijo porabe. Prepričani smo, da so še rezerve. S prodajo premoženja in delno razdolžitvijo ter reprogramom posojil bomo zmanjšali stroške za obresti za financiranje dolga.

Vprašanje: Predsednik vaše stranke Franc Bogovič odhaja na dobro plačano delovno mesto v evropski parlament. Ali menite, da bo zmogel še naprej uspešno voditi stranko? Kdo bo neformalno vodil stranko v Sloveniji?

Janez Tomšič: Stranka SLS je stranka ljudi. Vodil jo bo predsednik, četudi bo del svojega časa preživel v Bruslju, kjer bo deloval za dobro Slovenije. Pri vodenju stranke bomo tako kot doslej še bolj aktivno sodelovali tudi podpredsedniki in ostali.

Vprašanje: Vaš prejšnji predsednik Radovan Žerjav je bil v javnosti precej priljubljen? Ali ga v stranki kaj pogrešate, tudi v smislu nabiranja volilnih glasov?

Janez Tomšič: Vsak človek se sam odloča za vstop v politiko in izhod iz nje. Radovan je pomembno vplival na posamezne poglede stranke, njegovo zapuščino neguje tudi sedanji predsednik in stranka nasploh.

Vprašanje: SDS  vas in NSi znova napada, ker boste za okroglo mizo sedli z Mirom Cerarjem. Kako to, da se še ker povezujete z njimi?

Janez Tomšič: SLS se bo vedno usedla na pogovor z vsakim, ki išče rešitve za dobro Slovenije. Kdor ne verjame v sodelovanje, ne more rešiti naše države, ki je v popolni krizi. Z nadaljevanjem delitev ne bo šlo. Hkrati pa ne bomo sodelovali s strankami, ki se v ključnih problemih ne želijo pogovarjati in so raje populistične. Seveda je drugi pogoj naš podoben pogled na prihodnost. K sodelovanju smo povabili vse stranke z Deklaracijo 5 – k skupnemu iskanju odgovorov za Slovenijo.

Vprašanje: Zakaj stranka SLS ne komentira krivične sodbe proti vodji največje opozicijske stranke?

Janez Tomšič: Stranka SLS jo komentira tako kot vse ostale sodne primere_ Spoštujemo odločitve sodišč. Pričakujemo, da sodišča sodijo pošteno in hitro.

Vprašanje: Katera od preostalih strank vas je s svojim programom najbolj prepričala?

Janez Tomšič: Žal ne SMC, ki programa sploh ni predstavila oziroma je ta zelo odprt, skromen, ni konkreten. Programsko nam je z vidika gospodarskih tem blizu zlasti Nova Slovenija.

Vprašanje: Pozdravljeni, zasledila sem, da ste začeli z akcijo zelenjavnih zabojčkov. Saj razumem, da ste ljudska stranka, ampak, ali mi lahko to akcijo malo podrobneje razložite? Hvala.

Janez Tomšič: Verjamemo, da je zdrava domača hrana v našem nacionalnem interesu. Gre za simbolno gesto s katero želimo pokazati na naše priložnosti, ki jim imamo, pa jih še nismo izkoristili. Pridelava domače hrane je tudi odlična priložnost za delovna mesta. Poglejmo našo naravo, les, vodo in zemljo - tu je ogromno priložnosti. Ali bomo raje uvažali oporečno, tretjerazredno hrano iz tujine? Prepričan sem, da tega ne želimo.

Vprašanje: Naj se Slovenija po mnenju vaše stranke pridruži državam, ki bodo opustile jedrsko energijo?

Janez Tomšič: Ne. Jedrska elektrarna Krško je po vseh mednarodnih testih ena najvarnejših na svetu. In zagotavlja pomemben vir energetske samooskrbe, ki ga je nemogoče zagotoviti zgolj z obnovljivimi viri energije.

Vprašanje: Glede na to, da se vojaške aktivnosti na področju notranjske (Poček) stopnjujejo iz leta v leto in je njihovo številčnost prisotne tuje in domače vojske in intenzivnost vaj vedno večja, me zanima kakšno je stališče SLS do širjenja vojaškega območja, možnostjo usposabljanja tujih vojsk in sodelovanja v NATO nasploh?

Janez Tomšič: Prav je, da je Slovenija aktivna članica NATA in se obnaša skladno s sprejetimi standardi. Vpliv tega delovanja na lokalno območje pa je treba ovrednotiti in upoštevati interese ljudi, ki tu živijo. S tem se absolutno strinjam in to pričakujem tudi od pristojnega ministrstva.

Vprašanje: Kaj bi konkretno storili za mlade? Od vas zaenkrat še nismo slišali, da bi npr. omogočili zaposlovanje novih mladih zdravnikov, ipd.

Janez Tomšič: Mladi so temelj našega programa. V Sloveniji bodo ostali, če jim bomo omogočili pogoje za zaposlitev. Predlagamo cel kup ukrepov, ki bodo to omogočili: reformo šolstva, visokega šolstva z več prakse, povezanostjo z gospodarstvom, tujino. Razbremenitev prispevkov za mlade, tudi za tiste najbolj izobražene, ki odhajajo v tujino. Slovenija se ne zaveda, kaj s tem izgublja. Mladi zdravniki so prav tako izšolani z našim denarjem. Ker jih primanjkuje, je prav, da se jim zagotovi delo. Ne zaradi njih samih ampak zlasti zaradi ljudi, ki potrebujejo dobro zdravstveno oskrbo. Celotnega javnega sektorja tudi ne gre obravnavati enako.

Vprašanje: Ali se vam ne zdi, da je program strank brezvezen, ker po volitvah se oblikuje koalicija, ki postavi nov program, ki pa se ga sploh ne upošteva. Čemu potem ti programi strank? Ali ne bi bilo bolje, da bi bilo manj strank in več razlik med njimi, kot pa sedaj ko imamo ogromno strank in skoraj nobene razlike med njimi? Kaj je rešitev? Dvigniti volilni prag za vstop v parlament? V čem se vi razlikujete od NSI in SDS?

Janez Tomšič: Naša programska načela in ukrepi so podlaga za koalicijsko pogodbo. če jih v njen ni, potem SLS ni v koaliciji. Bodoče koalicijske pogodbe bodo morale biti še bolj določne in konkretne. V čem se razlikujemo od drugih? Znamo sodelovati, zasledujemo vsebino, imamo izkušene kadre, ki naredili odločne občine in dosegali uspehe v zasebnem sektorju, imamo tradicijo, ne želimo zlorabljati ideoloških tem, usmerjeni smo v prihodnost, zavedamo se da je temelj razvoja dobro delujoče gospodarstvo - to pa lahko edino zagotovi socialo, šolstvo, zdravstvo...

Vprašanje: Kateri evropski/svetovni politik vam je v vzor? :) Srečno na volitvah!

Vprašanje: Vaš ekonomski del programa je dokaj soroden z DL/NSi/Pirati, bi vseeno izpostavili kakšne pomembnejše razlike?

Janez Tomšič: Naš zgled doma je Ivan Oman, v tujini pa politiki, ki so uspeli izpeljati tudi nepriljubljene reforme in tvegati svoj uspeh za ceno uspeha svoje države. Mi dokazujemo - nepremičninski davek, pavšalna obdavčitev, sodelovanje s civilno družbo, da delamo za gospodarstvo in delovna mesta.

Vprašanje: Kaj menite o obrazih, ki so se v politiki pojavili šele tik pred zdajci, pred volitvami?

Janez Tomšič: Kolegi iz tujine, ki že nekaj let živijo tu, razumejo marsikaj. Tega pojava pa enostavno ne morejo razumeti. To v normalni demokratični družbi oz. državi pač ni normalno, da se nekdo pojavi nekaj tednov pred volitvami brez jasnega programa in kar naenkrat vodi na anketah. Drugje se zavedajo, da lahko državo vodijo izkušeni ljudje, ki so izkušeni tudi v politiki. Dober gospodarstvenik ni enako dober strokovnjak in ni enako dober politik. Najbolj smešno je, da nekateri v ozadju le menjajo stranke, spreminja pa se eden in edini obraz, na katerem se gradi kampanja.

Vprašanje: Lahko morda še enkrat - bolj konkretno o jedrski energiji_ ali vaša stranka podpira gradnjo NEK2, bi podprla referendum na to temo?

Janez Tomšič: Najprej bi podaljšali obratovanje obstoječega JEK, ki se je izkazal za varnega, potem izraba hidroenergije. JEK 2 se lahko zgradi le z soglasjem ljudi, javnosti in lokalnega okolja.

Vprašanje: Kakšno je vaše stališče do slovenskega sodelovanja z Rusijo, ki je naš najpomembnejši strateški partner?

Janez Tomšič: Slovenija je majhna država. S pametno politiko lahko sodeluje z vsemi državami, ki so pomembne za naš izvoz.

Vprašanje: Kateri volilni sistem vam je najbolj po godu? Ali bi se SLS sploh uvrstila v parlament pri večinskem volilnem sistemu?

Janez Tomšič: Za slovenski prostor, ki se šele razvija v pravo demokracijo, bi večinski sistem pomenil izmenjavo v vladanju zgolj dveh političnih strank. Podpiramo spremembo volilnega sistema v smeri nemškega kombiniranega modela.

Vprašanje: Še vedno ne vidim razlik med strankami (SDS, NSI, SLS) in na drugi strani 20 levih opcij. Na žalost je vse o čemer se odločamo ljudje (obrazi predsednikov in njihovih osebnosti, vera, 2. svetovna vojna). Žalostno je, da tudi same stranke ne znajo izstopati iz tega.

Janez Tomšič: Ravno SLS je dokazala svojo širino in programsko usmerjenost_ Kot opozicijska stranka smo edini podprli pokojninsko reformo. Kot majhna poslanska skupina smo odigrali ključno vlogo pri sprejetju fiskalnega pravila v ustavo. Nismo podpirali odločanj o zadevah na referendumih, ki tja ne sodijo. In nikoli nismo izkoriščali ideoloških tem za obračune. Poskušamo se ukvarjati z vsebino in prihodnostjo. Skupaj s podjetniki, obrtniki, delavci, kmeti, vsemi ljudmi in strankami, ki na prvo mesto postavljajo Slovenijo in njeno prihodnost.

Vprašanje: Zakaj se enkrat za vselej ne uprete pritisku SDS-a? Vsi vemo, da samo izkoristijo vaše poslanske sedeže, za to, da zavladajo, potem vas pa pustijo na cedilu. Se vam ne zdi, da bi dobili več volilcev, če bi jasno pokazali, da "pomladne" stranke niste zgolj sateliti SDS-a?

Janez Tomšič: SLS jasno dokazuje, da ni SDS. Niti po načinu dela, niti po zlorabi ideoloških tem. Ko bo SLS vodila vlado, bo dokazala, da se razlikuje tudi po načinu vladanja. In SLS je stranka z notranjo demokracijo, stoletno tradicijo, številnimi znani in izkušnjami. Želimo voditi normalno desnosredinsko politiko po vzoru Evrope in uspešne prakse prenašati v Slovenski prostor. SLS je demokratičen prostor, kar je včasih tudi zahtevno, vendar demokracijo, ki jo živimo v stranki prenašamo tudi v Državni zbor in slovensko politiko. SLS ni ena oseba, ampak združenje ljudi včasih z različnimi pogledi a istimi usmeritvami. Za Slovenijo.

 

Galerija slik

Zadnje objave

Sat, 27. Oct 2018 at 18:12

1400 ogledov

V Škofji Loki z dobro voljo in delovno energijo vstopajo na lokalne volitve
Obiskal jih je tudi Robert Strah, županski kandidat SDS, in se zahvalil za podporo SLS pri kandidaturi za župana Škofje Loke. Zbrani člani in svetniški kandidati liste SLS v Škofji Loki pa so obljubili, da se bodo pri svojem delu maksimalno potrudili.

Sat, 27. Oct 2018 at 18:10

2353 ogledov

Pogovorni večer: Zakaj je krščanstvo tako pomembno za dobrobit družbe?
Slovenska ljudska stranka vljudno vabi na pogovorni večer ZAKAJ JE KRŠČANSTVO TAKO POMEMBNO ZA DOBROBIT DRUŽBE? Dogodek bo potekal v dvorani Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana, in sicer v soboto, 3. novembra 2018, ob 19. uri. Skozi zgodovinski oris in kritično refleksijo sedanjosti se bomo vprašali, kako je krščanska misel, tako katoliška, kot protestantska, vplivala na pridobitve naprednih in uspešnih družb, ki jih cenimo še danes, in sicer tako verujoči, kot neverujoči. Osredotočili se bomo tudi na dobo razsvetljenstva in vzroke, ki vodijo Zahod k oddaljevanju od svoje lastne tradicije. Vprašali se bomo, kako se soočati z modernim tokom mišljenja in vsemi ostalimi izzivi, ki bodo neizogibni. Z nami bodo naslednji odlični gostje: dr. Stane Grandadr. Janez Šumradaddr. Jonatan Vinkler Pogovor bo povezoval: Matjaž Lulik Veselimo se srečanja z vami!

Thu, 25. Oct 2018 at 22:19

1787 ogledov

Predstavili kandidate skupne liste SLS in stranke Glas za otroke in družine za ljubljanski mestni svet
Na današnji novinarski konferenci v Ljubljani so se predstavili kandidati skupne liste  SLS in stranke Glas za otroke in družine za mestni svet MO Ljubljana. Nosilec skupne liste Janez Žagar, dr. Jože Osterc, Janez Podobnik, dr. Andrej Umek in Aleks Leo Vest so predstavili ključne poudarke, s katerimi SLS vstopa v kandidaturo za ljubljanske mestne svetnike. Izpostavili so prizadevanje za to, da za vožnjo po ljubljanski obvoznici ne bi več potrebovali vinjete in da se v Ljubljani za potrebe Ljubljančanov  in drugih prebivalcev vzpostavi tržnico in veletržnico z izključno slovensko lokalno pridelano hrano po sprejemljivih cenah. Prizadevali si bodo tudi za to, da bi ljubljanski mestni svet postal prostor spoštljive in odprte komunikacije. Aleš Primc in Polona Naglič pa sta v imenu stranke Glas za otroke in družine izpostavila prizadevanje, da bi Ljubljana postala družinam čim bolj prijazno mesto, da bi v prihodnje posebno pozornost namenili številnim upokojencem in drugim osamljenim ljudem in se zavzela za več rekreacijskih površin v Ljubljani tudi za domače ljubljenčke. Predsednik SLS Marjan Podobnik  pa je ob podpori kandidatom in kakovostni celotni listi izpostavil, da si bo skupaj s sodelavci prizadeval, da se SLS odpre mestu in da enako kot s podeželskim SLS zadiha tudi z mestnim pljučnim krilom. Čeprav je bilo v Ljubljani pod dosedanjim vodstvom župana Zorana Jankovića in njegove ekipe narejenega tudi veliko pozitivnega, SLS – tako kot SDS in NSi – podpira župansko kandidaturo Anžeta Logarja v prepričanju, da lahko dosedanje dobre projekte nadgradi, neoptimalne pa spremeni.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:15

1681 ogledov

SLS v Zagorju ob Savi z doslej najmočnejšo listo
SLS Zagorje ob Savi je danes na novinarski konferenci v Gostišču Ribnik predstavila županskega kandidata SLS, kandidatno listo za občinske svetnike ter Razvojni program SLS za občino Zagorje ob Savi. Primož Jelševar, direktor Inštituta dr. Antona Korošca je povedal, da gre za doslej najmočnejšo listo, na kateri je sedem direktorjev oz. lastnikov uspešnih zagorskih podjetij, trije sedanji in več nekdanjih predsednikov KS, guverner Rotary Slovenija, predsednica Zveze kmetic Slovenije, predsedniki športnih društev in ugledni gospodarji kmetijskih gospodarstev ter drugi uspešni Zagorjani. Ker nas poznate, pa je njihov slogan. Županski kandidat Alojz Slavko Jelševar je oče štirih otrok, glasbenik in dolgoletni direktor visokotehnološkega podjetja JE&GR. Kot je dejal, je čas, da Občina Zagorje dobi drzen razvojni program in ambiciozno ekipo, ki ga bo uresničila. Zagorje mora imeti po njegovih besedah posluh za ustvarjanje delovnih mest prihodnosti – to pa so okoljsko ozaveščena podjetja, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost. Iztok Živko, direktor družbe Tevel iz Kisovca je predstavil projekt energetsko samozadostne Občine Zagorje ob Savi, ki bi bila lahko največja takšna občina in tako zgled v Evropi. Ker je v občini ponovno povišana raven PM10 delcev, je nujno potrebna sprememba miselnosti. Tako kot je bil eden od znanilcev drugačnega načina razmišljanja projekt Manj svečk za manj grobov, ki so ga začeli člani zagorske SLS in so ga povzeli tudi drugi kraji po Sloveniji, bi bili lahko v Zagorju zgled drugim občinam, kjer bi s serijo manjših vetrnih in plinskih elektrarn ter hidroelektrarn na zasebnih površinah ustvarili dovolj električne energije za potrebe vseh zagorskih gospodinjstev. Janez Lipec, guverner Rotary district 1912, ki pokriva Slovenijo in Makedonijo, si želi, da se Zagorje odpre navzven in izkoristi tržno nišo razvoja turizma. Aktivno je treba podpreti lokalne šole, da bodo zagotavljale potrebe trga dela prihodnosti. Izkoristiti  je treba naravne potenciale in ljudi, ki imajo znanje, voljo in delovne navade, takšnih pa je v Zagorju dovolj. Delo mora znova postati vrednota. Neda Starman Ržišnik, predsednica Konjeniškega kluba Vajkard Valvasor je predstavila projekt razvoja termalnega in eko turizma v Zagorski dolini s postavitvijo informacijskih tabel in zemljevidov ter odprtjem turistično informativne pisarne in info točke v Zagorje. Predstavila je idejni projekt obnove Medijskih toplic kot ekskluzivnih term v stilu časa Vajkarda Valvasorja, ki bi bile povezane z obnovljenim Medijskim Gradom, kjer bi se izvajale grajske poroke. Boštjan Ocepek, predsednik krajevne skupnosti Šentlambert, je povedal, da mu je program SLS zelo blizu, saj temelji na enakomernem razvoju vseh krajev v občini. Tudi za Občino Zagorje bi bilo dobro, da bi namenila več sredstev za obnovo cest in družbenega življenja na okoliških vaseh. Te so sicer lepo urejene tudi zaradi veliko prostovoljnega dela, ki ga naredijo krajani.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:14

2641 ogledov

SLS samozavestno na lokalnih volitvah: »Ker nas poznate«
Na predstavitvi v Kobilju je županske kandidate podprl predsednik SLS Marjan Podobnik in predstavil glavne vsebinske poudarke delovanja SLS. Povedal je, da je SLS stranka, ki spoštuje sočloveka, družino, delo, lastnino in domovino in je odprta za vse, razen za podpornike skrajnih stališč. Izpostavil je uspešnost dela županov in občinskih svetnikov SLS, kar je tudi razlog za optimizem pred prihajajočimi volitvami. SLS je imela doslej 32 županov izvoljenih na svoji listi, skupaj z neodvisnimi in skupnimi kandidati s podporo SLS pa je v Klubu županov SLS sodelovalo 42 županj in županov. Podobnik je izrazil pričakovanje, da bo Klub županov SLS tudi v prihodnje ostal številčno najmočnejši. Sledila je predstavitev Roberta Ščapa, župana Občine Kobilje, Cvetke Ficko, županje Občine Grad, Ludvika Novaka, župana Občine Puconci, Franca Horvata, župana Občine Tišina in Antona Törnarja,  župana Občine Črenšovci. Župani so bili enotni, da je treba povečati sredstva za takoimenovano povprečnino, s čimer bi zagotovili intenzivnejši razvoj tudi manjših podeželskih in obmejnih občin. Zavzeli so se tudi za čimprejšnjo ustanovitev pokrajin ter prenos dela državnih pristojnosti in sredstev z državne ravni na prihodnje pokrajine. Marjan Podobnik je predstavljena prizadevanja županje in županov v celoti podprl. Kasneje se je predsednik SLS v občini Kidričevo srečal s kandidatom SLS za župana Damjanom Medvedom in kandidati SLS za občinski svet ter podprl njihovo kandidaturo.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:12

2141 ogledov

Dr. Darinka Fakin že petič za županjo Občine Majšperk
Dr. Darinka Fakin živi z možem Brankom in sinom Tomažem v Majšperku. Funkcijo županje opravlja nepoklicno, saj je kot redna profesorica zaposlena na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za strojništvo, na Oddelku za Oblikovanje in tekstilne materiale. Osnovno šolo je obiskovala v Majšperku in nadaljevala šolanje na Gimnaziji Dušana Kvedra Ptuj. Dodiplomski študij je končala na takratni Tehniški fakulteti Maribor in se leta 1985 zaposlila v Tovarni volnenih izdelkov v Majšperku. Med delom je kot mlada raziskovalka končala tudi magistrski študij. Po več kot 15-letnem delu v industriji se je leta 2000 zaposlila na Fakulteti za strojništvo, kjer je leta 2004 tudi doktorirala. Med delom je vseskozi aktivna tudi na raziskovalnem področju, je avtorica ali soavtorica številnih izvirnih znanstvenih člankov, patentov, raziskovalnih nalog, elaboratov, študij, strokovnih člankov, avtorica in soavtorica učbenikov in navodil za vaje. V lokalno politiko se je vključila že leta 1994, ko je nastala naša Občina Majšperk. V prvem mandatu je bila predsednica Občinskega sveta, v drugem podžupanja in sedaj opravlja že četrti mandat funkcijo županje. Ta funkcija ji predstavlja velik izziv, saj vemo, da je uvedba lokalne samouprave prinesla tudi lokalnemu okolju velike priložnosti. To se opazi skoraj na vsakem koraku. V teh letih so izvedli številne pomembne investicije na področju infrastrukture, izobraževanja, športa, kulture, turizma, gospodarstva, varovanja in urejanja okolja ter na področju delovanja društev. Vse to jim je uspelo, ker so bili sposobni delati skupaj.
Teme
MMC RTV SLO spletni klepet Tomšič podpredsednik SLS

Prijatelji

SLS Sv. Trojica v Slovenskih GoricahSLS Sv. Jurij v Slovenskih goricahSLS Sveta AnaSLS ŠentiljSLS PesnicaSLS LenartSLS KungotaSLS CerkvenjakSLS BenediktSLS PivkaSLS PostojnaSLS SežanaAnton  ŠkofSLS KoperSLS KomenSLS IzolaSLS DivačaSLS Hrpelje-KozinaSLS Ilirska BistricaSLS Gornji GradSLS LjubnoSLS LučeSLS MozirjeSLS NazarjeSLS Rečica ob SavinjiSLS Šmartno ob PakiSLS ŠoštanjSLS VelenjeSLS Središče ob DraviSLS CirkulaneSLS DestrnikSLS Dornava

NAJBOLJ OBISKANO

Podpredsednik SLS Janez Tomšič na spletnem klepetu z volivci: Pogled SLS je usmerjen k vsebini in v prihodnost