Predsednik SKZ pri SLS Rok Sedminek_ Državno gozdarsko podjetje ne rešuje celotne gozdarske in lesarske industrije v Sloveniji!
SLS Slovenska ljudska stranka

Torek, 8. December 2015 ob 13:54

Pričakujemo odgovore ministra Židana!


Ljubljana, 8. december 2015 – »V Slovenski kmečki zvezi pri SLS z zaskrbljenostjo spremljamo ustanavljanje novega državnega podjetja za upravljanje z gozdovi, ki je megleno kot ljubljanska zimska jutra. Mnoga vprašanja ostajajo brez odgovorov kljub javni razpravi in dolgi pripravi predloga za ustanovitev,« po javni razpravi v DZ RS sporoča predsednik SKZ pri SLS Rok Sedminek.

V SKZ pri SLS že več kot eno leto opozarjamo na pomanjkljivosti pri ustanavljanju novega državnega podjetja, ki bo, kot kaže sedaj, skrbelo samo za državne gozdove, ne pa tudi za zasebne gozdove. Ena izmed največjih težav je pričakovano pomanjkanje skrbi za že sedaj šibko lesarsko industrijo v Sloveniji. Sprašujemo se, čemu služi hitenje pri ustanavljanju novega gozdarskega podjetja, ko bi morala biti prednostna naloga Slovenije in Vlade RS obravnava gozdarstva in posredno tudi lesarstva kot naravnega vira. Tako pa bodo neizkoriščene ostajale dane možnosti za pridobivanje novih delovnih mest, t. i. zelenih delovnih mest, in nič se ne bo izboljšalo na področju izboljšanja rabe slovenskih gozdov.

Pričakujemo odgovore pristojnega ministra Dejana Židana na naslednja vprašanja:

  • Ali bo imelo državno podjetje predkupno pravico pri manjših lastnikih gozdov?

  • Ali bo državno podjetje uporabljajo isto javno službo kot zasebni lastniki gozdov?

  • Kako bomo financirali skupno promocijo?

  • Kako bo država bremenila zasebne lastnike – les v Slovenije prihaja namreč tako iz zasebnih kot državnih gozdov?

  • Kako bo država preprečila prijav pri naročilih prevelike zaslužke posrednikom ali preprečila vstop tujih izvajalcev v državne gozdove?

  • Kaj se bo zgodilo s tistimi lesnimi delavci, ki trenutno delajo pri koncesionarjih, in kako bo država preprečila nove primere brezposelnosti v lesni stroki?

  • Kako bo državno podjetje upravljalo z lovom v državnih gozdovih? Ali bodo lovišča s posebnim pomenom padla tudi pod upravljanje državnega podjetja? To bi bilo neustavno, saj bi pomenilo, da bi državno podjetje izvajalo lov na zasebnih površinah.

  • Kdo in kako bo reševal nerešene denacionalizacijske ukrepe?

  • Kdo bo nosil odgovornost v primeru, da bi državno podjetje slabo delovalo – kako bo država poravnala svoje obveznosti do izvajalcev in ostalih, ki bodo delali v državnem podjetju?


 

Menimo, da bi k reševanju problematike ustanovitve državnega podjetja za upravljanje z gozdovi moralo skupaj pristopiti več ministrstev_ gospodarsko, kmetijsko in finančno ministrstvo. Gospodarsko ministrstvo bi spodbujalo proizvodnjo lesnih izdelkov, kmetijsko ministrstvo bi skrbelo za spodbujanje rabe slovenskih gozdov, finančno ministrstvo pa bi moralo ustvariti pozitivno okolje, privlačno za ustvarjanje novih delovnih mest in za lažjo rabo naše naravno dane surovine, lesa.

Ob pregledu Zakona o ustanovitvi podjetja Slovenski državni gozdovi se poraja veliko dvomov. Eden izmed njih je, da niso predstavljeni način delovanja, finančna struktura, niti pričakovane posledica za obstoječa delovna mesta v gozdarstvu. Bojimo se, da bo zaradi prehitrega poteka in nejasne strategije prišlo do napak, ki pa imajo za razliko od morebitnih napak pri upravljanju kmetijskih zemljišč, bolj dolgotrajne, večletne posledice. V gozdarstvu lahko posledice nepravilnega posega v gozd pomenijo slabo zapuščino celo za naše vnuke.

Ogromno nejasnosti je glede sistema delovanja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, na kakšen način bo ta sistem deloval naprej. Nejasno je, kako bo delovala javna gozdarska služba. To podjetje ne sme biti družba z omejeno dejavnostjo, saj bi ob slabem in nepravilnem delovanju lahko prišlo do novih stroškov, ki bi jih morali pokriti davkoplačevalci.

Javna gozdarska služba je temelj za ohranjanje gozdarskih površin in nadzora funkcij, ki nam jih les ponuja. Zavzemamo se za to, da bo javno gozdarsko podjetje ostalo javna funkcija z nadzorom nad ohranjanjem in razvojem gozdnih površin v Sloveniji. Predlagamo, da se dajo državni gozdovi v upravljanje hribovskim in gorskim kmetijam. S takim ukrepom bi dosegli dodaten pozitiven učinek: ohranjanje slovenskega podeželja.

Menimo, da bi lahko zasebne lastnike gozdov v Sloveniji na pozitiven način spodbujali z vzpostavitvijo dobrega okolja, dobre cene in povečanem povpraševanju po lesnih asortimentih. Ugotavljamo, da se niti 50% slovenskega lesa niti ne razžaga, niti ne predela v Sloveniji, kar pomeni, da tista dodana vrednost, je na plečih gospodarskega ministra in pa lesarske industrije, ko bodo moral spremenit način delovanja in uporabe lesa.

Država bi morala kompetentno rešiti izkoriščanje lesa iz državnih in zasebnih gozdov ter najti rešitev za njihov skupni nastop na slovenskem in tujem trgu.

Večkrat smo opozorili na koriščenje in konkurenčnost pri lesnih sortimentih slabše kakovosti. Od državnega podjetja pričakujemo, da bo pristopilo k rabi tega lesa, predvsem drv in lesnih sekancev. Žalostno je, da se v Sloveniji še vedno ne znamo povezati in prodajati svojim kupcem slovenskega lesa. Vse prevečkrat se les uvaža iz sosednjih držav, predvsem s Hrvaške. Ne podpiramo možnosti, da bi bilo državno podjetje namenjeno samo prodaji hlodovine, ker je prodaja kakovostnega lesa v Sloveniji urejena in bi to pomenilo nelojalno poseganje na liberalni trg z lesom, ki poteka na področju EU. Opozarjamo, da bi z ustanovitvijo novega podjetja lahko prišlo do uničevanja manjših trgovcev ali manjših gospodarskih subjektov. Iz izkušenj vemo, da se je tudi Vlada RS zavezala k umiku iz gospodarstva v svojem deležu, ni pa jasno, ali na področju gozda vstopa kot velik igralec. Preprečiti želimo, da bi posledice slabega gospodarjenja čutili naši potomci, kot se je žal že izkazalo v preteklem gospodarjenju države v svojih podjetjih.

Zadnje objave

Sat, 27. Oct 2018 at 18:12

1400 ogledov

V Škofji Loki z dobro voljo in delovno energijo vstopajo na lokalne volitve
Obiskal jih je tudi Robert Strah, županski kandidat SDS, in se zahvalil za podporo SLS pri kandidaturi za župana Škofje Loke. Zbrani člani in svetniški kandidati liste SLS v Škofji Loki pa so obljubili, da se bodo pri svojem delu maksimalno potrudili.

Sat, 27. Oct 2018 at 18:10

2353 ogledov

Pogovorni večer: Zakaj je krščanstvo tako pomembno za dobrobit družbe?
Slovenska ljudska stranka vljudno vabi na pogovorni večer ZAKAJ JE KRŠČANSTVO TAKO POMEMBNO ZA DOBROBIT DRUŽBE? Dogodek bo potekal v dvorani Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana, in sicer v soboto, 3. novembra 2018, ob 19. uri. Skozi zgodovinski oris in kritično refleksijo sedanjosti se bomo vprašali, kako je krščanska misel, tako katoliška, kot protestantska, vplivala na pridobitve naprednih in uspešnih družb, ki jih cenimo še danes, in sicer tako verujoči, kot neverujoči. Osredotočili se bomo tudi na dobo razsvetljenstva in vzroke, ki vodijo Zahod k oddaljevanju od svoje lastne tradicije. Vprašali se bomo, kako se soočati z modernim tokom mišljenja in vsemi ostalimi izzivi, ki bodo neizogibni. Z nami bodo naslednji odlični gostje: dr. Stane Grandadr. Janez Šumradaddr. Jonatan Vinkler Pogovor bo povezoval: Matjaž Lulik Veselimo se srečanja z vami!

Thu, 25. Oct 2018 at 22:19

1787 ogledov

Predstavili kandidate skupne liste SLS in stranke Glas za otroke in družine za ljubljanski mestni svet
Na današnji novinarski konferenci v Ljubljani so se predstavili kandidati skupne liste  SLS in stranke Glas za otroke in družine za mestni svet MO Ljubljana. Nosilec skupne liste Janez Žagar, dr. Jože Osterc, Janez Podobnik, dr. Andrej Umek in Aleks Leo Vest so predstavili ključne poudarke, s katerimi SLS vstopa v kandidaturo za ljubljanske mestne svetnike. Izpostavili so prizadevanje za to, da za vožnjo po ljubljanski obvoznici ne bi več potrebovali vinjete in da se v Ljubljani za potrebe Ljubljančanov  in drugih prebivalcev vzpostavi tržnico in veletržnico z izključno slovensko lokalno pridelano hrano po sprejemljivih cenah. Prizadevali si bodo tudi za to, da bi ljubljanski mestni svet postal prostor spoštljive in odprte komunikacije. Aleš Primc in Polona Naglič pa sta v imenu stranke Glas za otroke in družine izpostavila prizadevanje, da bi Ljubljana postala družinam čim bolj prijazno mesto, da bi v prihodnje posebno pozornost namenili številnim upokojencem in drugim osamljenim ljudem in se zavzela za več rekreacijskih površin v Ljubljani tudi za domače ljubljenčke. Predsednik SLS Marjan Podobnik  pa je ob podpori kandidatom in kakovostni celotni listi izpostavil, da si bo skupaj s sodelavci prizadeval, da se SLS odpre mestu in da enako kot s podeželskim SLS zadiha tudi z mestnim pljučnim krilom. Čeprav je bilo v Ljubljani pod dosedanjim vodstvom župana Zorana Jankovića in njegove ekipe narejenega tudi veliko pozitivnega, SLS – tako kot SDS in NSi – podpira župansko kandidaturo Anžeta Logarja v prepričanju, da lahko dosedanje dobre projekte nadgradi, neoptimalne pa spremeni.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:15

1681 ogledov

SLS v Zagorju ob Savi z doslej najmočnejšo listo
SLS Zagorje ob Savi je danes na novinarski konferenci v Gostišču Ribnik predstavila županskega kandidata SLS, kandidatno listo za občinske svetnike ter Razvojni program SLS za občino Zagorje ob Savi. Primož Jelševar, direktor Inštituta dr. Antona Korošca je povedal, da gre za doslej najmočnejšo listo, na kateri je sedem direktorjev oz. lastnikov uspešnih zagorskih podjetij, trije sedanji in več nekdanjih predsednikov KS, guverner Rotary Slovenija, predsednica Zveze kmetic Slovenije, predsedniki športnih društev in ugledni gospodarji kmetijskih gospodarstev ter drugi uspešni Zagorjani. Ker nas poznate, pa je njihov slogan. Županski kandidat Alojz Slavko Jelševar je oče štirih otrok, glasbenik in dolgoletni direktor visokotehnološkega podjetja JE&GR. Kot je dejal, je čas, da Občina Zagorje dobi drzen razvojni program in ambiciozno ekipo, ki ga bo uresničila. Zagorje mora imeti po njegovih besedah posluh za ustvarjanje delovnih mest prihodnosti – to pa so okoljsko ozaveščena podjetja, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost. Iztok Živko, direktor družbe Tevel iz Kisovca je predstavil projekt energetsko samozadostne Občine Zagorje ob Savi, ki bi bila lahko največja takšna občina in tako zgled v Evropi. Ker je v občini ponovno povišana raven PM10 delcev, je nujno potrebna sprememba miselnosti. Tako kot je bil eden od znanilcev drugačnega načina razmišljanja projekt Manj svečk za manj grobov, ki so ga začeli člani zagorske SLS in so ga povzeli tudi drugi kraji po Sloveniji, bi bili lahko v Zagorju zgled drugim občinam, kjer bi s serijo manjših vetrnih in plinskih elektrarn ter hidroelektrarn na zasebnih površinah ustvarili dovolj električne energije za potrebe vseh zagorskih gospodinjstev. Janez Lipec, guverner Rotary district 1912, ki pokriva Slovenijo in Makedonijo, si želi, da se Zagorje odpre navzven in izkoristi tržno nišo razvoja turizma. Aktivno je treba podpreti lokalne šole, da bodo zagotavljale potrebe trga dela prihodnosti. Izkoristiti  je treba naravne potenciale in ljudi, ki imajo znanje, voljo in delovne navade, takšnih pa je v Zagorju dovolj. Delo mora znova postati vrednota. Neda Starman Ržišnik, predsednica Konjeniškega kluba Vajkard Valvasor je predstavila projekt razvoja termalnega in eko turizma v Zagorski dolini s postavitvijo informacijskih tabel in zemljevidov ter odprtjem turistično informativne pisarne in info točke v Zagorje. Predstavila je idejni projekt obnove Medijskih toplic kot ekskluzivnih term v stilu časa Vajkarda Valvasorja, ki bi bile povezane z obnovljenim Medijskim Gradom, kjer bi se izvajale grajske poroke. Boštjan Ocepek, predsednik krajevne skupnosti Šentlambert, je povedal, da mu je program SLS zelo blizu, saj temelji na enakomernem razvoju vseh krajev v občini. Tudi za Občino Zagorje bi bilo dobro, da bi namenila več sredstev za obnovo cest in družbenega življenja na okoliških vaseh. Te so sicer lepo urejene tudi zaradi veliko prostovoljnega dela, ki ga naredijo krajani.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:14

2641 ogledov

SLS samozavestno na lokalnih volitvah: »Ker nas poznate«
Na predstavitvi v Kobilju je županske kandidate podprl predsednik SLS Marjan Podobnik in predstavil glavne vsebinske poudarke delovanja SLS. Povedal je, da je SLS stranka, ki spoštuje sočloveka, družino, delo, lastnino in domovino in je odprta za vse, razen za podpornike skrajnih stališč. Izpostavil je uspešnost dela županov in občinskih svetnikov SLS, kar je tudi razlog za optimizem pred prihajajočimi volitvami. SLS je imela doslej 32 županov izvoljenih na svoji listi, skupaj z neodvisnimi in skupnimi kandidati s podporo SLS pa je v Klubu županov SLS sodelovalo 42 županj in županov. Podobnik je izrazil pričakovanje, da bo Klub županov SLS tudi v prihodnje ostal številčno najmočnejši. Sledila je predstavitev Roberta Ščapa, župana Občine Kobilje, Cvetke Ficko, županje Občine Grad, Ludvika Novaka, župana Občine Puconci, Franca Horvata, župana Občine Tišina in Antona Törnarja,  župana Občine Črenšovci. Župani so bili enotni, da je treba povečati sredstva za takoimenovano povprečnino, s čimer bi zagotovili intenzivnejši razvoj tudi manjših podeželskih in obmejnih občin. Zavzeli so se tudi za čimprejšnjo ustanovitev pokrajin ter prenos dela državnih pristojnosti in sredstev z državne ravni na prihodnje pokrajine. Marjan Podobnik je predstavljena prizadevanja županje in županov v celoti podprl. Kasneje se je predsednik SLS v občini Kidričevo srečal s kandidatom SLS za župana Damjanom Medvedom in kandidati SLS za občinski svet ter podprl njihovo kandidaturo.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:12

2141 ogledov

Dr. Darinka Fakin že petič za županjo Občine Majšperk
Dr. Darinka Fakin živi z možem Brankom in sinom Tomažem v Majšperku. Funkcijo županje opravlja nepoklicno, saj je kot redna profesorica zaposlena na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za strojništvo, na Oddelku za Oblikovanje in tekstilne materiale. Osnovno šolo je obiskovala v Majšperku in nadaljevala šolanje na Gimnaziji Dušana Kvedra Ptuj. Dodiplomski študij je končala na takratni Tehniški fakulteti Maribor in se leta 1985 zaposlila v Tovarni volnenih izdelkov v Majšperku. Med delom je kot mlada raziskovalka končala tudi magistrski študij. Po več kot 15-letnem delu v industriji se je leta 2000 zaposlila na Fakulteti za strojništvo, kjer je leta 2004 tudi doktorirala. Med delom je vseskozi aktivna tudi na raziskovalnem področju, je avtorica ali soavtorica številnih izvirnih znanstvenih člankov, patentov, raziskovalnih nalog, elaboratov, študij, strokovnih člankov, avtorica in soavtorica učbenikov in navodil za vaje. V lokalno politiko se je vključila že leta 1994, ko je nastala naša Občina Majšperk. V prvem mandatu je bila predsednica Občinskega sveta, v drugem podžupanja in sedaj opravlja že četrti mandat funkcijo županje. Ta funkcija ji predstavlja velik izziv, saj vemo, da je uvedba lokalne samouprave prinesla tudi lokalnemu okolju velike priložnosti. To se opazi skoraj na vsakem koraku. V teh letih so izvedli številne pomembne investicije na področju infrastrukture, izobraževanja, športa, kulture, turizma, gospodarstva, varovanja in urejanja okolja ter na področju delovanja društev. Vse to jim je uspelo, ker so bili sposobni delati skupaj.
Teme
Dejan Židan državno podjetje državno podjetje za upravljanje z gozdovi gospodarstvo gozdarstvo lesarstvo minister Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano RS naravni vir Obvestila Rok Sedminek SKZ pri SLS Slovenska kmečka zveza pri SLS upravljanje z gozdovi

Prijatelji

SLS Sv. Trojica v Slovenskih GoricahSLS Sv. Jurij v Slovenskih goricahSLS Sveta AnaSLS ŠentiljSLS PesnicaSLS LenartSLS KungotaSLS CerkvenjakSLS BenediktSLS PivkaSLS PostojnaSLS SežanaAnton  ŠkofSLS KoperSLS KomenSLS IzolaSLS DivačaSLS Hrpelje-KozinaSLS Ilirska BistricaSLS Gornji GradSLS LjubnoSLS LučeSLS MozirjeSLS NazarjeSLS Rečica ob SavinjiSLS Šmartno ob PakiSLS ŠoštanjSLS VelenjeSLS Središče ob DraviSLS CirkulaneSLS DestrnikSLS Dornava

NAJBOLJ OBISKANO

Predsednik SKZ pri SLS Rok Sedminek_ Državno gozdarsko podjetje ne rešuje celotne gozdarske in lesarske industrije v Sloveniji!