Volitve v KGZS - predstavitev liste Društva Slovenske kmečke zveze
SLS Slovenska ljudska stranka

Petek, 20. Maj 2016 ob 09:15


 1. VOLITVE V SVET KMETIJSKO GOZDARSKE


ZBORNICE SLOVENIJE

 

 1. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA NOVA GORICA


Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza – št. 1

 1. Šavli Klemen, roj. 1977, Čiginj 16, Tolmin

 2. Erzetič Edbin, roj. 1961, Pristavo 1, Dobrovo v Brdih

 3. Madon Zoran, roj. 1961, Banjšice 86B, Grgar


 

 1. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA KOPER


Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza

št. 2. Žiber Egidio, roj. 1961, Parecag 168, Sečovlje - Sicciole

 

 1. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA KRANJ


Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza – št. 2

 1. Jeglič Janko, roj. 1967, Podbrezje 192, Naklo

 2. Soklič Jože, roj. 1968, Selo pri Bledu 22, Bled

 3. Markelj Viktor, roj. 1952, Potok 16, Železniki


 

 1. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA LJUBLJANA


Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza – št. 3

 1. Strle Franc, roj. 1949, Iška 11, Ig

 2. Mušič Franc, roj. 1955, Jemčeva cesta 25, Trzin

 3. Bizjan Milan, roj. 1968, Podgrajska cesta 9C, Ljubljana

 4. Košir Vinko, roj. 1957, Zabočevo 10, Borovnica


 

 1. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA KOČEVJE


Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza

št. 5. Tekavec Branko, roj. 1959, Javorje 4, Turjak

 

 1. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA POSTOJNA


Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza

št. 5. Otoničar Vincenc, roj. 1955, Begunje pri Cerknici 48, Begunje pri Cerknici

št. 7. Janežič Anton Tonjo, roj. 1956, Zarečje 21, Ilirska Bistrica

 

 1. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA NOVO MESTO


Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza – št. 4

 1. Hrovatič Igor, roj. 1963, Škrjanče pri Novem mestu 12, Novo mesto

 2. Grabrijan Boris, roj. 1961, Velika sela 6, Adlešiči

 3. Strajnar Janez, roj. 1962, Dečja vas 20, Trebnje


 

 1. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA BREŽICE


Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza – št. 1

 1. Škulj Vinko, roj. 1986, Dobrava ob Krki 7, Podbočje

 2. Preskar Alenka, roj. 1966, Silovec 20, Sromlje

 3. Žaren Jernej, roj. 1972, Nemška vas 1, Leskovec pri Krškem


 

 1. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA CELJE


Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza – št. 4

 1. Sedminek Rok, roj. 1976, Podlog v Savinjski dolini 30B, Šempeter v Savinjski dolini

 2. Kotnik Jože, roj. 1977, Kraberk 18, Loče 7/25

 3. Pišek Andrej, roj. 1964, Medlog 67, Celje

 4. Lešnik Franc, roj. 1970, Zgornja Rečica 51, Laško


 

 1. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA PTUJ


Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza – št. 2

 1. Kosi Miroslav, roj. 1961, Dobrava 31, Ormož

 2. Hohler Anton, roj. 1962, Spodnje Prebukovje 36, Šmartno na Pohorju

 3. Kramberger Stanislav, roj. 1966, Spodnje Partinje 37, Lenart v Slov. goricah

 4. Unuk Milan, roj. 1952, Zgornje Jablane 35, Cirkovce

 5. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA MARIBOR


Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza

št. 3. Perko Anton, roj. 1964, Spodnja Velka 59, Zgornja Velka

št. 5. Skok Erna, roj. 1965, Rošpoh - del 94, Kamnica

 

 1. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA SLOVENJ GRADEC


Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza – št. 1

 1. Zagožen Mihael, roj. 1975, Volog 20, Šmartno ob Dreti

 2. Peruš Ernest, roj. 1961, Sv. Primož nad Muto 46, Muta

 3. Skrivarnik Matej, roj. 1973, Podgorje 122, Podgorje pri Slovenj Gradcu


 

 1. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA MURSKA SOBOTA


Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza

št. 6. Abraham Aleksander, roj. 1964, Šalovci 182, Šalovci

št. 8. Gumilar Boris, roj. 1965, Markišavci 32, Murska Sobota

 

 

 1. VOLITVE V SVETE OBMOČNIH ENOT


KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE SLOVENIJE

 

 1. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA NOVA GORICA


Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza – št. 2

 1. Vodopivec Franc, roj. 1956 Potok pri Dornberku 29, Dornberk

 2. Štih Milan, roj. 1967 Staro selo 13, Kobarid

 3. Erzetič Edbin, roj. 1961 Pristavo 1, Dobrovo v Brdih

 4. Rehar Ivan, roj. 1950 Na Produ 10, Vipava

 5. Curk Peter, roj. 1961 Vrhpolje 31, Vipava

 6. Šavli Klemen, roj. 1977 Čiginj 16, Tolmin

 7. Pivk Marjan, roj. 1964 Zadlog 9, Črni vrh nad Idrijo

 8. Fornazarič Aleksander, roj. 1960 Vogrsko 84, Volčja Draga

 9. Zuljan Marko, roj. 1978 Vipolže 89A, Dobrovo v Brdih

 10. Madon Zoran, roj. 1961 Banjšice 86B, Grgar


 

 1. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA KOPER


Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza – št. 3

 1. Žiber Egidio, roj. 1961, Parecag 168, Sečovlje - Sicciole

 2. Žerjal Matjaž, roj. 1978, Tomaj 76, Dutovlje

 3. Jogan Sandi, roj. 1962, Cikuti 8, Pobegi

 4. Grmek Stojan, roj. 1946, Kobjeglava 16, Štanjel


 

 1. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA KRANJ


Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza – št. 5

 1. Kunšič Boris, roj. 1958 Perniki 4, Zgornje Gorje

 2. Markelj Viktor, roj. 1952 Potok 16, Železniki

 3. Čadež Jožef, roj. 1955 Srednja vas-Poljane 1, Poljane nad Škofjo Loko

 4. Ješe Alojzij, roj. 1954 Jama 26, Mavčiče

 5. Murnik Vincenc, roj. 1954 Pšata 5, Cerklje na Gorenjskem

 6. Urbanc Alojz, roj. 1959 Goriče 24, Golnik

 7. Jeglič Ana, roj. 1968 Podbrezje 192, Naklo

 8. Soklič Jože, roj. 1968 Selo pri Bledu 22, Bled

 9. Rozman Matjaž, roj. 1967 Zadraga 18, Duplje

 10. Smolej Franc, roj. 1946 Prihodi 30, Jesenice


 

 1. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA LJUBLJANA


Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza – št. 5

 1. Bizjan Milan, roj. 1968, Podgrajska cesta 9C, Ljubljana

 2. Novak Iztok, roj. 1979, Molska cesta 22, Log pri Brezovici

 3. Žagar Janez, roj. 1959, Besnica 23A, Ljubljana

 4. Savšek Roman, roj. 1968, Gorenja vas 28, Podkum

 5. Stanovnik Janez, roj. 1969, Briše pri Polhovem Gradcu 24, Polhov Gradec

 6. Košir Vinko, roj. 1957, Zabočevo 10, Borovnica

 7. Virant Jože, roj. 1959, Golo 2, Ig

 8. Mušič Franc, roj. 1955, Jemčeva cesta 25, Trzin

 9. Pirš Frančiška, roj. 1955, Povodje 3, Ljubljana - Šmartno

 10. Dolinšek Janez, roj. 1956, Peč 6, Grosuplje


 

 1. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA KOČEVJE


Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza – št. 3

 1. Tekavec Branko, roj. 1959, Javorje 4, Turjak

 2. Ilc Drago, roj. 1958, Goriča vas 48, Ribnica

 3. Marn Alojz, roj. 1961, Jurjevica 9, Ribnica


 

 1. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA POSTOJNA


Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza – št. 1

 1. Janežič Anton Tonjo, roj. 1956 Zarečje 21, Ilirska Bistrica

 2. Otoničar Vincenc, roj. 1955 Begunje pri Cerknici 48, Begunje pri Cerknici

 3. Okoliš Bernarda, roj. 1973 Nadlesk 28, Stari trg pri Ložu

 4. Peternelj Florijan, roj. 1971 Brce 10A, Ilirska Bistrica 16/25

 5. Dužnik Rafael, roj. 1964 Hrenovice 35, Postojna

 6. Gerbec Blaž, roj. 1982 Lipsenj 25B, Grahovo

 7. Štavar Edvard, roj. 1946 Zagorje 105, Pivka

 8. Gabrejna Matija, roj. 1953 Unec 62, Rakek

 9. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA NOVO MESTO


Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza – št. 1

 1. Totter Ciril, roj. 1977, Griblje 13, Gradac

 2. Redek Jernej, roj. 1982, Krka 21, Novo mesto

 3. Hrovat Pavel, roj. 1966, Gorenja Brezovica 31, Šentjernej

 4. Kravcar Boris, roj. 1971, Praproče 13, Trebnje

 5. Raztresen Boris, roj. 1951, Rim 5, Adlešiči

 6. Primožič Uroš, roj. 1992, Vrh 16, Šentrupert

 7. Grabrijan Boris, roj. 1961, Velika sela 6, Adlešiči

 8. Hrovatič Igor, roj. 1963, Škrjanče pri Novem mestu 12, Novo mesto


 

 1. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA BREŽICE


Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza – št. 3

 1. Kožar Ivan, roj. 1967 Reštanj 5A, Senovo

 2. Preskar Alenka, roj. 1966 Silovec 20, Sromlje

 3. Jordan Franc, roj. 1962 Malence 12, Kostanjevica na Krki

 4. Levak Jože, roj. 1960 Bukošek 28, Brežice

 5. Kuntarič Stanislav, roj. 1960 Slivje 4, Podbočje

 6. Škulj Vinko, roj. 1986 Dobrava ob Krki 7, Podbočje

 7. Žaren Jernej, roj. 1972 Nemška vas 1, Leskovec pri Krškem


 

 1. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA CELJE


Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza – št. 3

 1. Marovt Domen, roj. 1974 Topovlje 20, Braslovče

 2. Kotnik Jože, roj. 1977 Kraberk 18, Loče

 3. Lešnik Franc, roj. 1970 Zgornja Rečica 51, Laško

 4. Lapornik Urban, roj. 1990 Žigon 6, Laško

 5. Kupec Marjan, roj. 1953 Sv. Lovrenc 14, Prebold

 6. Mernik Tomaž, roj. 1981 Padeški Vrh 2, Zreče

 7. Pišek Andrej, roj. 1964 Medlog 67, Celje

 8. Maček Jože, roj. 1983 Zagorje 67, Lesično

 9. Cevzar Niko, roj. 1970 Andraž nad Polzelo 56, Polzela

 10. Bučer Jože, roj. 1971 Zagaj pri Ponikvi 7, Ponikva


 

 1. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA PTUJ


Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza – št. 1

 1. Unuk Milan, roj. 1952, Zgornje Jablane 35, Cirkovce

 2. Orthaber Jožef, roj. 1952, Spodnja Polskava 90, Pragersko

 3. Trstenjak Slavko, roj. 1967, Frankovci 20, Ormož

 4. Kramberger Stanislav, roj. 1966, Spodnje Partinje 37, Lenart v Slov. goricah

 5. Grobelnik Viljem, roj. 1976, Zgornje Prebukovje 33, Šmartno na Pohorju

 6. Janežič Nikolaj, roj. 1980, Veliki Brebrovnik 5, Miklavž pri Ormožu

 7. Hrga Ivan, roj. 1964, Dragovič 2A, Juršinci

 8. Kosi Miroslav, roj. 1961, Dobrava 31, Ormož


 

 1. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA MARIBOR


Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza – št. 2

 1. Perko Anton, roj. 1964 Spodnja Velka 59, Zgornja Velka

 2. Skok Erna, roj. 1965 Rošpoh - del 94, Kamnica

 3. Kramberger Marjan, roj. 1965 Ciglence 23, Spodnji Duplek

 4. Vernik Rosina, roj. 1967 Hočka cesta 50, Hoče

 5. Šnajder Marko, roj. 1978 Zgornji Jakobski Dol 15, Jakobski dol

 6. Kokol Branko, roj. 1962 Ob potoku 11, Šentilj v Slov. goricah

 7. Kranvogel Peter, roj. 1954 Dragučova 10, Pernica

 8. Visočnik Janko, roj. 1949 Hočko Pohorje 77A, Hoče


 

 1. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA SLOVENJ GRADEC


Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza – št. 3

 1. Gradišnik Dani, roj. 1979, Črnova 27, Velenje

 2. Peruš Ernest, roj. 1961, Sv. Primož nad Muto 46, Muta 23/25

 3. Zagožen Franc, roj. 1982, Volog 11, Šmartno ob Dreti

 4. Goličnik Boštjan, roj. 1987, Šmihel nad Mozirjem 14, Mozirje

 5. Skrivarnik Matej, roj. 1973, Podgorje 122, Podgorje pri Slovenj Gradcu

 6. Ocepek Slavka, roj. 1956, Podgorje 31, Velenje

 7. Urbancl Jože, roj. 1954, Straže 86, Mislinja

 8. Oblak Avgust, roj. 1963, Škale 31, Velenje

 9. Vrtačnik Edi, roj. 1961, Vinska Gora 25, Velenje

 10. Breznik Marko, roj. 1980, Strmec 13, Luče


 

 1. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA MURSKA SOBOTA


Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza – št. 5

 1. Štuhec Franc, roj. 1958, Gajševci 13, Križevci pri Ljutomeru

 2. Abraham Aleksander, roj. 1964, Šalovci 182, Šalovci

 3. Gumilar Boris, roj. 1965, Markišavci 32, Murska Sobota

 4. Flisar Štefan, roj. 1978, Šalamenci 5, Puconci

 5. Slavič Jožef, roj. 1964, Grabe pri Ljutomeru 1, Križevci pri Ljutomeru

 6. Kovač Zdravko, roj. 1961,Hodoš 66, Hodoš – Hodos


 

SKZoglasA6

Zadnje objave

Sat, 27. Oct 2018 at 18:12

1104 ogledov

V Škofji Loki z dobro voljo in delovno energijo vstopajo na lokalne volitve
Obiskal jih je tudi Robert Strah, županski kandidat SDS, in se zahvalil za podporo SLS pri kandidaturi za župana Škofje Loke. Zbrani člani in svetniški kandidati liste SLS v Škofji Loki pa so obljubili, da se bodo pri svojem delu maksimalno potrudili.

Sat, 27. Oct 2018 at 18:10

2069 ogledov

Pogovorni večer: Zakaj je krščanstvo tako pomembno za dobrobit družbe?
Slovenska ljudska stranka vljudno vabi na pogovorni večer ZAKAJ JE KRŠČANSTVO TAKO POMEMBNO ZA DOBROBIT DRUŽBE? Dogodek bo potekal v dvorani Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana, in sicer v soboto, 3. novembra 2018, ob 19. uri. Skozi zgodovinski oris in kritično refleksijo sedanjosti se bomo vprašali, kako je krščanska misel, tako katoliška, kot protestantska, vplivala na pridobitve naprednih in uspešnih družb, ki jih cenimo še danes, in sicer tako verujoči, kot neverujoči. Osredotočili se bomo tudi na dobo razsvetljenstva in vzroke, ki vodijo Zahod k oddaljevanju od svoje lastne tradicije. Vprašali se bomo, kako se soočati z modernim tokom mišljenja in vsemi ostalimi izzivi, ki bodo neizogibni. Z nami bodo naslednji odlični gostje: dr. Stane Grandadr. Janez Šumradaddr. Jonatan Vinkler Pogovor bo povezoval: Matjaž Lulik Veselimo se srečanja z vami!

Thu, 25. Oct 2018 at 22:19

1523 ogledov

Predstavili kandidate skupne liste SLS in stranke Glas za otroke in družine za ljubljanski mestni svet
Na današnji novinarski konferenci v Ljubljani so se predstavili kandidati skupne liste  SLS in stranke Glas za otroke in družine za mestni svet MO Ljubljana. Nosilec skupne liste Janez Žagar, dr. Jože Osterc, Janez Podobnik, dr. Andrej Umek in Aleks Leo Vest so predstavili ključne poudarke, s katerimi SLS vstopa v kandidaturo za ljubljanske mestne svetnike. Izpostavili so prizadevanje za to, da za vožnjo po ljubljanski obvoznici ne bi več potrebovali vinjete in da se v Ljubljani za potrebe Ljubljančanov  in drugih prebivalcev vzpostavi tržnico in veletržnico z izključno slovensko lokalno pridelano hrano po sprejemljivih cenah. Prizadevali si bodo tudi za to, da bi ljubljanski mestni svet postal prostor spoštljive in odprte komunikacije. Aleš Primc in Polona Naglič pa sta v imenu stranke Glas za otroke in družine izpostavila prizadevanje, da bi Ljubljana postala družinam čim bolj prijazno mesto, da bi v prihodnje posebno pozornost namenili številnim upokojencem in drugim osamljenim ljudem in se zavzela za več rekreacijskih površin v Ljubljani tudi za domače ljubljenčke. Predsednik SLS Marjan Podobnik  pa je ob podpori kandidatom in kakovostni celotni listi izpostavil, da si bo skupaj s sodelavci prizadeval, da se SLS odpre mestu in da enako kot s podeželskim SLS zadiha tudi z mestnim pljučnim krilom. Čeprav je bilo v Ljubljani pod dosedanjim vodstvom župana Zorana Jankovića in njegove ekipe narejenega tudi veliko pozitivnega, SLS – tako kot SDS in NSi – podpira župansko kandidaturo Anžeta Logarja v prepričanju, da lahko dosedanje dobre projekte nadgradi, neoptimalne pa spremeni.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:15

1408 ogledov

SLS v Zagorju ob Savi z doslej najmočnejšo listo
SLS Zagorje ob Savi je danes na novinarski konferenci v Gostišču Ribnik predstavila županskega kandidata SLS, kandidatno listo za občinske svetnike ter Razvojni program SLS za občino Zagorje ob Savi. Primož Jelševar, direktor Inštituta dr. Antona Korošca je povedal, da gre za doslej najmočnejšo listo, na kateri je sedem direktorjev oz. lastnikov uspešnih zagorskih podjetij, trije sedanji in več nekdanjih predsednikov KS, guverner Rotary Slovenija, predsednica Zveze kmetic Slovenije, predsedniki športnih društev in ugledni gospodarji kmetijskih gospodarstev ter drugi uspešni Zagorjani. Ker nas poznate, pa je njihov slogan. Županski kandidat Alojz Slavko Jelševar je oče štirih otrok, glasbenik in dolgoletni direktor visokotehnološkega podjetja JE&GR. Kot je dejal, je čas, da Občina Zagorje dobi drzen razvojni program in ambiciozno ekipo, ki ga bo uresničila. Zagorje mora imeti po njegovih besedah posluh za ustvarjanje delovnih mest prihodnosti – to pa so okoljsko ozaveščena podjetja, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost. Iztok Živko, direktor družbe Tevel iz Kisovca je predstavil projekt energetsko samozadostne Občine Zagorje ob Savi, ki bi bila lahko največja takšna občina in tako zgled v Evropi. Ker je v občini ponovno povišana raven PM10 delcev, je nujno potrebna sprememba miselnosti. Tako kot je bil eden od znanilcev drugačnega načina razmišljanja projekt Manj svečk za manj grobov, ki so ga začeli člani zagorske SLS in so ga povzeli tudi drugi kraji po Sloveniji, bi bili lahko v Zagorju zgled drugim občinam, kjer bi s serijo manjših vetrnih in plinskih elektrarn ter hidroelektrarn na zasebnih površinah ustvarili dovolj električne energije za potrebe vseh zagorskih gospodinjstev. Janez Lipec, guverner Rotary district 1912, ki pokriva Slovenijo in Makedonijo, si želi, da se Zagorje odpre navzven in izkoristi tržno nišo razvoja turizma. Aktivno je treba podpreti lokalne šole, da bodo zagotavljale potrebe trga dela prihodnosti. Izkoristiti  je treba naravne potenciale in ljudi, ki imajo znanje, voljo in delovne navade, takšnih pa je v Zagorju dovolj. Delo mora znova postati vrednota. Neda Starman Ržišnik, predsednica Konjeniškega kluba Vajkard Valvasor je predstavila projekt razvoja termalnega in eko turizma v Zagorski dolini s postavitvijo informacijskih tabel in zemljevidov ter odprtjem turistično informativne pisarne in info točke v Zagorje. Predstavila je idejni projekt obnove Medijskih toplic kot ekskluzivnih term v stilu časa Vajkarda Valvasorja, ki bi bile povezane z obnovljenim Medijskim Gradom, kjer bi se izvajale grajske poroke. Boštjan Ocepek, predsednik krajevne skupnosti Šentlambert, je povedal, da mu je program SLS zelo blizu, saj temelji na enakomernem razvoju vseh krajev v občini. Tudi za Občino Zagorje bi bilo dobro, da bi namenila več sredstev za obnovo cest in družbenega življenja na okoliških vaseh. Te so sicer lepo urejene tudi zaradi veliko prostovoljnega dela, ki ga naredijo krajani.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:14

2344 ogledov

SLS samozavestno na lokalnih volitvah: »Ker nas poznate«
Na predstavitvi v Kobilju je županske kandidate podprl predsednik SLS Marjan Podobnik in predstavil glavne vsebinske poudarke delovanja SLS. Povedal je, da je SLS stranka, ki spoštuje sočloveka, družino, delo, lastnino in domovino in je odprta za vse, razen za podpornike skrajnih stališč. Izpostavil je uspešnost dela županov in občinskih svetnikov SLS, kar je tudi razlog za optimizem pred prihajajočimi volitvami. SLS je imela doslej 32 županov izvoljenih na svoji listi, skupaj z neodvisnimi in skupnimi kandidati s podporo SLS pa je v Klubu županov SLS sodelovalo 42 županj in županov. Podobnik je izrazil pričakovanje, da bo Klub županov SLS tudi v prihodnje ostal številčno najmočnejši. Sledila je predstavitev Roberta Ščapa, župana Občine Kobilje, Cvetke Ficko, županje Občine Grad, Ludvika Novaka, župana Občine Puconci, Franca Horvata, župana Občine Tišina in Antona Törnarja,  župana Občine Črenšovci. Župani so bili enotni, da je treba povečati sredstva za takoimenovano povprečnino, s čimer bi zagotovili intenzivnejši razvoj tudi manjših podeželskih in obmejnih občin. Zavzeli so se tudi za čimprejšnjo ustanovitev pokrajin ter prenos dela državnih pristojnosti in sredstev z državne ravni na prihodnje pokrajine. Marjan Podobnik je predstavljena prizadevanja županje in županov v celoti podprl. Kasneje se je predsednik SLS v občini Kidričevo srečal s kandidatom SLS za župana Damjanom Medvedom in kandidati SLS za občinski svet ter podprl njihovo kandidaturo.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:12

1864 ogledov

Dr. Darinka Fakin že petič za županjo Občine Majšperk
Dr. Darinka Fakin živi z možem Brankom in sinom Tomažem v Majšperku. Funkcijo županje opravlja nepoklicno, saj je kot redna profesorica zaposlena na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za strojništvo, na Oddelku za Oblikovanje in tekstilne materiale. Osnovno šolo je obiskovala v Majšperku in nadaljevala šolanje na Gimnaziji Dušana Kvedra Ptuj. Dodiplomski študij je končala na takratni Tehniški fakulteti Maribor in se leta 1985 zaposlila v Tovarni volnenih izdelkov v Majšperku. Med delom je kot mlada raziskovalka končala tudi magistrski študij. Po več kot 15-letnem delu v industriji se je leta 2000 zaposlila na Fakulteti za strojništvo, kjer je leta 2004 tudi doktorirala. Med delom je vseskozi aktivna tudi na raziskovalnem področju, je avtorica ali soavtorica številnih izvirnih znanstvenih člankov, patentov, raziskovalnih nalog, elaboratov, študij, strokovnih člankov, avtorica in soavtorica učbenikov in navodil za vaje. V lokalno politiko se je vključila že leta 1994, ko je nastala naša Občina Majšperk. V prvem mandatu je bila predsednica Občinskega sveta, v drugem podžupanja in sedaj opravlja že četrti mandat funkcijo županje. Ta funkcija ji predstavlja velik izziv, saj vemo, da je uvedba lokalne samouprave prinesla tudi lokalnemu okolju velike priložnosti. To se opazi skoraj na vsakem koraku. V teh letih so izvedli številne pomembne investicije na področju infrastrukture, izobraževanja, športa, kulture, turizma, gospodarstva, varovanja in urejanja okolja ter na področju delovanja društev. Vse to jim je uspelo, ker so bili sposobni delati skupaj.
Teme
KGZS Obvestila šavli sedminek SKZ sls Tomažič volitve

Prijatelji

SLS Sv. Trojica v Slovenskih GoricahSLS Sv. Jurij v Slovenskih goricahSLS Sveta AnaSLS ŠentiljSLS PesnicaSLS LenartSLS KungotaSLS CerkvenjakSLS BenediktSLS PivkaSLS PostojnaSLS SežanaAnton ŠkofSLS KoperSLS KomenSLS IzolaSLS DivačaSLS Hrpelje-KozinaSLS Ilirska BistricaSLS Gornji GradSLS LjubnoSLS LučeSLS MozirjeSLS NazarjeSLS Rečica ob SavinjiSLS Šmartno ob PakiSLS ŠoštanjSLS VelenjeSLS Središče ob DraviSLS CirkulaneSLS DestrnikSLS Dornava

NAJBOLJ OBISKANO

Volitve v KGZS - predstavitev liste Društva Slovenske kmečke zveze