Predstavlja se SLS-ova enajsterica v 6. volilni enoti
SLS Slovenska ljudska stranka

Ponedeljek, 7. Maj 2018 ob 13:53

Odpri galerijo

Novo mesto, 7. maj 2018 – Volivcem so se danes predstavili kandidati 6. volilne enote. Izpostavili so ključne prioritete, za katere se bodo zavzemali v vlogi poslank in poslancev. Med temi so na prvem mestu razvoj tudi drugih delov Slovenije, ne le osrednjega dela, ukrepi za vse generacije ter razbremenitev gospodarstva, da bo lahko zadihalo s polnimi pljuči in tako dalo zagon Sloveniji in njenim prebivalcem.

1. volilni okraj
Tadeja Romih
Tadeja Romih je direktorica SLS, ki vedno poudarja, da Slovenija ni samo Ljubljana. Državljanke in državljani, pa bi ne glede na to, kje v Sloveniji živimo, morali imeti enakovrednejše pogoje za dostojno življenje. Dovolj je bilo lepih besed in praznih obljub, zato se zavzemam, da vsak politik, za svojimi obljubami stoji in tudi zanje prevzame odgovornost. Poskrbeti je treba za vse družbene podsisteme – od mladih do upokojencev. Mladim je treba omogočiti ustrezno izobraževanje, ki bo prilagojeno trgu dela – delo daje človeku dostojanstvo in možnost, da se osamosvoji in si ustvari lastno družino. Prav tako je treba razbremeniti gospodarstvo, ki se zaradi neučinkovite politike duši in ne omogoča primerljivega razvoja. Problem v državi je tudi, ker nihče ne skrbi za upokojence, ampak so zavedeni iz mandata v mandat po višjih pokojninah. Med »učiti se iz zgodovine« in »živeti v zgodovini« je velika razlika. Spoštovati in ceniti je treba trud in delo naših prednikov, zaradi katerih med drugim danes živimo v samostojni državi, a treba je začeti živeti v sedanjosti in načrtovati za boljši jutri.

Kot poslanka se bo zavzemala za_
- prilagoditev izobraževalnega sistema glede na potrebe gospodarstva
- človeku prijazno okolje, ki bo sprostilo podjetniški duh in omogočilo prihod in razvoj novih tehnologij
- izboljšanje prometne infrastrukture - 3. razvojna os in čim prejšnja revitalizacija in elektrifikacija železnice
- ureditev stanovanjske problematike mladih in finančno pomoč mladim družinam
- varnejšo in manj birokratizirano državo, ki bo zagotavljala red, stabilnost in pravno varnost
- spoštovanje slovenske kulture in tradicije brez izjem, kot je bilo to žal v primeru migrantske krize
- bolj zdravo in lokalno kmetijstvo, s poudarkom na domači samooskrbi in turizmu
- dovolj je bilo besed, preidimo k dejanjem.

2. in 3. volilni okraj 
Franc Hudoklin4. volilni okraj
Dr. Jože Korbar
Dr. Jože Korbar je predsednik Občinskega odbora Trebnje, član Izvršilnega Odbora SLS ter svetnik in podžupan v Občini Trebnje. Po izobrazbi je doktor kemijskih znanosti, dela pa kot samostojni podjetnik. Ima skoraj 30 let delovnih izkušenj v gospodarstvu in v javnem sektorju, predvsem na področju tehnoloških investicij in na področju sistemov vodenja. V prostem času je tudi ljubiteljski pevec – sodeluje v Oktetu Lipa, več kot desetletje je bil tudi aktiven godbenik – in vinogradnik.

Kot poslanec se bo zavzemal za uresničitev glavnih poudarkov programa SLS, to je_
- gospodarno – za izboljšanje pogojev za ekonomsko osamosvojitev mladih družin in za uspešno delovanje malih in srednjih podjetij
- lokalno - za skladen razvoj podeželja in manjših lokalnih središč
- varno - za učinkovito javno upravo in spoštovanje načel pravne države

5. volilni okraj
Marija Levak
Marija Levak je po izobrazbi univ.dipl. inženirka kmetijstva, zaposlena na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto kot kmetijska svetovalka, kjer pokriva delo svetovalke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti. Poleg tega je tudi občinska svetnica v Občini Brežice, v prostem času pa ji je ključna skrb za družino in delo na domači kmetiji, kjer je redno zaposlen njen mož.

Kot poslanka se bo zavzemala za_
- zmanjšanje brezposelnosti mladih na račun zaposlovanja v Sloveniji;
- delo naj postane nazaj vrednota in naj bo pravično plačano;
- varovanje kmetijskih zemljišč in delovnih mest na podeželju;
- varovanje podeželskih krajev in mest ter za ohranjanje njihove poseljenosti.

6. volilni okraj
Franc Bogovič, evropski poslanec (SLS/EPP)
Na državnozborskih volitvah kandidira, ker je prepričan, da SLS sodi v Državni zbor RS, in ji pri tem želi pomagati s kandidaturo. SLS je stranka, ki daje stabilnost slovenskemu političnemu prostoru, ima veliko izkušenih kadrov, ki so v preteklosti vodili pomembna ministrstva, in danes vodijo mnoge občine in zagotavljajo razvoj Slovenije. Na osnovi izkušenj, pridobljenih v Evropskem parlamentu, bo poizkusil v Državni zbor RS prinesti več politične kulture, sodelovanja med strankami, strokovnosti. Kot poslanec Državnega zbora RS si bo prizadeval za enakomeren razvoj Slovenije in posodobitev kmetijske politike v Sloveniji. Njegov ključni izziv bo vzpostavitev novega razvojnega koncepta Slovenije po principih Pametnih vasi, ki ga je uspešno uveljavil v Evropskem parlamentu, in bo zapisan v prihodnji kmetijski in kohezijski politiki Evropske unije.

Za domačo regijo – Posavje, si bo še naprej aktivno prizadeval za dokončanje projekta izgradnje verige hidroelektrarn na Spodnji Savi, za nadaljnje uresničevanje projekta Zavezništvo za mlade, ki so ga na njegovo pobudo po vzoru EU začeli v Posavju in s katerim želijo mladim omogočiti perspektivne zaposlitve, slovenskemu lokalnemu gospodarstvu pa odlične kadre, ki jih potrebujejo za uspešno delo podjetij in organizacij.

7. volilni okraj
Zvone Košmerl
Zvone Košmerl je po več kot desetletnem delu kot terenski veterinar na območju sevniške občine že od leta 1995 direktor občinske uprave Občine Sevnica. Odgovoren je za zakonito in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave, izvajanje proračuna in načrtovanje razvojnih programov. S stalnim dialogom zagotavlja korektno delo z občankami in občani, javnimi zavodi, državnimi ustanovami in poslovnimi partnerji. Dolga leta aktivno deluje tudi v gasilski organizaciji, civilni zaščiti in na področju kolesarstva.

Zavzemal si bo za_
- izboljšanje pogojev za delovanje lokalnih skupnosti in odpravljanje razlik v regionalnem razvoju;
- izboljšanje državnih prometnih tokov kot enega od temeljev razvoja gospodarstva;
- vzpostavitev pravičnejših razmerij med delom in nedelom;
- vzpostavitev učinkovite in etične javne uprave ter gospodarno upravljanje državnega premoženja;
- enakopravnost vseh državljanov pred zakoni.

8. volilni okraj
Franc Zdolšek
Franc Zdolšek je župan Občine Laško.

 

 

 

 

9. volilni okraj
Marta Kramžar Jelakovič
Marta Kramžar Jelakovič je rojena Zagorjanka, poročena že 31 let. Življenje in preizkušnje so jo izoblikovale v borko, ki ne odneha zlahka, še posebej, če gre za dobrobit drugih. Po poklicu je ekonomski tehnik, a pozna delo tako v proizvodnji kot v prodaji, ali na mestu poslovnega sekretarja. Ker rada vidi lepo v vsem, ji je blizu tudi notranji dizajn in urejanje okolice. Zato veliko svojega prostega časa nameni za izdelovanje dekorativnih stvari iz odpadlih materialov. Kadar lahko, pomaga ljudem, so se že navadili, da sem tista rama za jokanje, motivator za vzlet, ali zgolj oseba, ki jim da topel obrok, podari kakšno oblačilo. Veliko prednost kot kandidatka SLS vidi ravno v decentralizacije Slovenije, saj bi na ta način Hrastnik dobil vsa potrebna sredstva za uresničitev ciljev – tako izgradnji povezav, stanovanj, kot Dnevnega centra za otroke.

Njena vizija Hrastnika je_
- ureditev stanovanj za mlade, da bodo ostali;
- ureditev tako cestne kot železniške povezave, pa če tudi s tunelom;
- industrijsko cono je treba razviti v smeri novih podjetij, ki bodo zaposlili še tisto nekaj nezaposlenih, ki jih Hrastnik ima;
- Hrastnik ima bogato rudarsko dediščino, veliko zanimivosti, ki jih lahko ponudi turistom, zato bo razvoj turizma ena izmed njenih prioritet;
- ker pa je Hrastnik eden tistih krajev, ki se lahko pohvali z nizko brezposelnostjo, z odlično šolsko in vrtčevsko infrastrukturo, mu manjka le še Dnevni center, ter organizirano počitniško varstvo – borila se bo, da bo še to poletje zaživel pilotski projekt, ki bo poskrbel za prve otroke med počitnicami.

10. volilni okraj
Petra Karba
Petra Karba iz Trbovelj je po izobrazbi diplomirani organizator menedžer. Poklicno pot je začela na Zavodu RS za zaposlovanje Območni službi Trbovlje, nadaljevala na OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje in kasneje na Šentu Slovenskem združenju za duševno zdravje, kjer še vedno sodeluje kot prostovoljka. Že vrsto let je del ekipe projekta Manj sveč za manj grobov, v katerem številni prostovoljci zbirajo prostovoljne prispevka za nakup medicinskih pripomočkov in poravnavo stroškov zdravljenja vseh, ki si sami tega ne morejo privoščiti. Vpeta je tudi v delo na lokalnem nivoju, kot predsednica Sveta staršev Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje, kakor tudi v delovanju različnih komisij. Za kandidaturo se je odločila, ker meni, da SLS ponovno sodi v državni zbor, saj ima kakovosten program, kakovostno listo kandidatov različnih izobrazbenih profilov z izkušnjami, znanjem, poštenjem in mladostjo. Predvsem pa zato, ker ji ni vseeno, kakšna prihodnost čaka naše otroke.

Kot poslanka se bo zavzemala za_
- nova in dobro plačana delovna mesta v Trbovljah;
- izboljšanje ekonomskih in socialnih pogojev za mlade in družine;
- moje mesto želim ponovno vzpostaviti na zemljevid Slovenije prav tako pa nobena vas ne bo manj vredna kot prestolnica,
- spremembo šolskega sistema, ki bo razbremenil otroke in bo družinam prijazen,
- dostojno življenje za starejše, z vzdržnimi pokojninami ter kvalitetnimi in hitrimi zdravstvenimi storitvami.

11. volilni okraj
Primož Jelševar
Primož Jelševar je direktor Inštituta dr. Antona Korošca in podpredsednik SLS, tudi podjetnik. Na listi SLS kandidira, ker je prepričan, da močna ljudska stranka sodi v vsako razvito evropsko državo. Verjame, da lahko zdrava kmečka pamet nadomesti skoraj vsak nivo izobrazbe, zato je prepričan, da lahko politika odpravi celo najzahtevnejše težave, če na prvo mesto postavi dobrobit ljudi. Po izobrazbi in razmišljanju je tehnik, zato že po naravi za težave išče praktične rešitve. Rad dela z ljudmi in za ljudi, zato že vrsto let vodi Fundacijo Svečka, ki organizira dobrodelno akcijo Manj svečk za manj grobov, s katero so pomagali stotinam tistih, ki jih je slovenski zdravstveni sistem pustil na cedilu.

Njegova prioritete v vlogi poslanca bo vzpostavitev prodornega gospodarskega okolja po zgledu Zahodne Evrope, kjer bodo podjetja lahko zadihala s polnimi pljuči, zaposleni pa bodo za svoje delo prejeli dobro in pošteno plačilo. Boril se bo, da se bo Zasavje razvijalo z enako hitrostjo kot Ljubljana in da se Slovenci v lastni državi ne bomo več počutili drugorazredne. Še naprej pa bo poseben poudarek namenjal izkoreninjenju revščine v Sloveniji.

Galerija slik

Zadnje objave

Sat, 27. Oct 2018 at 18:12

1403 ogledov

V Škofji Loki z dobro voljo in delovno energijo vstopajo na lokalne volitve
Obiskal jih je tudi Robert Strah, županski kandidat SDS, in se zahvalil za podporo SLS pri kandidaturi za župana Škofje Loke. Zbrani člani in svetniški kandidati liste SLS v Škofji Loki pa so obljubili, da se bodo pri svojem delu maksimalno potrudili.

Sat, 27. Oct 2018 at 18:10

2356 ogledov

Pogovorni večer: Zakaj je krščanstvo tako pomembno za dobrobit družbe?
Slovenska ljudska stranka vljudno vabi na pogovorni večer ZAKAJ JE KRŠČANSTVO TAKO POMEMBNO ZA DOBROBIT DRUŽBE? Dogodek bo potekal v dvorani Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana, in sicer v soboto, 3. novembra 2018, ob 19. uri. Skozi zgodovinski oris in kritično refleksijo sedanjosti se bomo vprašali, kako je krščanska misel, tako katoliška, kot protestantska, vplivala na pridobitve naprednih in uspešnih družb, ki jih cenimo še danes, in sicer tako verujoči, kot neverujoči. Osredotočili se bomo tudi na dobo razsvetljenstva in vzroke, ki vodijo Zahod k oddaljevanju od svoje lastne tradicije. Vprašali se bomo, kako se soočati z modernim tokom mišljenja in vsemi ostalimi izzivi, ki bodo neizogibni. Z nami bodo naslednji odlični gostje: dr. Stane Grandadr. Janez Šumradaddr. Jonatan Vinkler Pogovor bo povezoval: Matjaž Lulik Veselimo se srečanja z vami!

Thu, 25. Oct 2018 at 22:19

1793 ogledov

Predstavili kandidate skupne liste SLS in stranke Glas za otroke in družine za ljubljanski mestni svet
Na današnji novinarski konferenci v Ljubljani so se predstavili kandidati skupne liste  SLS in stranke Glas za otroke in družine za mestni svet MO Ljubljana. Nosilec skupne liste Janez Žagar, dr. Jože Osterc, Janez Podobnik, dr. Andrej Umek in Aleks Leo Vest so predstavili ključne poudarke, s katerimi SLS vstopa v kandidaturo za ljubljanske mestne svetnike. Izpostavili so prizadevanje za to, da za vožnjo po ljubljanski obvoznici ne bi več potrebovali vinjete in da se v Ljubljani za potrebe Ljubljančanov  in drugih prebivalcev vzpostavi tržnico in veletržnico z izključno slovensko lokalno pridelano hrano po sprejemljivih cenah. Prizadevali si bodo tudi za to, da bi ljubljanski mestni svet postal prostor spoštljive in odprte komunikacije. Aleš Primc in Polona Naglič pa sta v imenu stranke Glas za otroke in družine izpostavila prizadevanje, da bi Ljubljana postala družinam čim bolj prijazno mesto, da bi v prihodnje posebno pozornost namenili številnim upokojencem in drugim osamljenim ljudem in se zavzela za več rekreacijskih površin v Ljubljani tudi za domače ljubljenčke. Predsednik SLS Marjan Podobnik  pa je ob podpori kandidatom in kakovostni celotni listi izpostavil, da si bo skupaj s sodelavci prizadeval, da se SLS odpre mestu in da enako kot s podeželskim SLS zadiha tudi z mestnim pljučnim krilom. Čeprav je bilo v Ljubljani pod dosedanjim vodstvom župana Zorana Jankovića in njegove ekipe narejenega tudi veliko pozitivnega, SLS – tako kot SDS in NSi – podpira župansko kandidaturo Anžeta Logarja v prepričanju, da lahko dosedanje dobre projekte nadgradi, neoptimalne pa spremeni.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:15

1683 ogledov

SLS v Zagorju ob Savi z doslej najmočnejšo listo
SLS Zagorje ob Savi je danes na novinarski konferenci v Gostišču Ribnik predstavila županskega kandidata SLS, kandidatno listo za občinske svetnike ter Razvojni program SLS za občino Zagorje ob Savi. Primož Jelševar, direktor Inštituta dr. Antona Korošca je povedal, da gre za doslej najmočnejšo listo, na kateri je sedem direktorjev oz. lastnikov uspešnih zagorskih podjetij, trije sedanji in več nekdanjih predsednikov KS, guverner Rotary Slovenija, predsednica Zveze kmetic Slovenije, predsedniki športnih društev in ugledni gospodarji kmetijskih gospodarstev ter drugi uspešni Zagorjani. Ker nas poznate, pa je njihov slogan. Županski kandidat Alojz Slavko Jelševar je oče štirih otrok, glasbenik in dolgoletni direktor visokotehnološkega podjetja JE&GR. Kot je dejal, je čas, da Občina Zagorje dobi drzen razvojni program in ambiciozno ekipo, ki ga bo uresničila. Zagorje mora imeti po njegovih besedah posluh za ustvarjanje delovnih mest prihodnosti – to pa so okoljsko ozaveščena podjetja, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost. Iztok Živko, direktor družbe Tevel iz Kisovca je predstavil projekt energetsko samozadostne Občine Zagorje ob Savi, ki bi bila lahko največja takšna občina in tako zgled v Evropi. Ker je v občini ponovno povišana raven PM10 delcev, je nujno potrebna sprememba miselnosti. Tako kot je bil eden od znanilcev drugačnega načina razmišljanja projekt Manj svečk za manj grobov, ki so ga začeli člani zagorske SLS in so ga povzeli tudi drugi kraji po Sloveniji, bi bili lahko v Zagorju zgled drugim občinam, kjer bi s serijo manjših vetrnih in plinskih elektrarn ter hidroelektrarn na zasebnih površinah ustvarili dovolj električne energije za potrebe vseh zagorskih gospodinjstev. Janez Lipec, guverner Rotary district 1912, ki pokriva Slovenijo in Makedonijo, si želi, da se Zagorje odpre navzven in izkoristi tržno nišo razvoja turizma. Aktivno je treba podpreti lokalne šole, da bodo zagotavljale potrebe trga dela prihodnosti. Izkoristiti  je treba naravne potenciale in ljudi, ki imajo znanje, voljo in delovne navade, takšnih pa je v Zagorju dovolj. Delo mora znova postati vrednota. Neda Starman Ržišnik, predsednica Konjeniškega kluba Vajkard Valvasor je predstavila projekt razvoja termalnega in eko turizma v Zagorski dolini s postavitvijo informacijskih tabel in zemljevidov ter odprtjem turistično informativne pisarne in info točke v Zagorje. Predstavila je idejni projekt obnove Medijskih toplic kot ekskluzivnih term v stilu časa Vajkarda Valvasorja, ki bi bile povezane z obnovljenim Medijskim Gradom, kjer bi se izvajale grajske poroke. Boštjan Ocepek, predsednik krajevne skupnosti Šentlambert, je povedal, da mu je program SLS zelo blizu, saj temelji na enakomernem razvoju vseh krajev v občini. Tudi za Občino Zagorje bi bilo dobro, da bi namenila več sredstev za obnovo cest in družbenega življenja na okoliških vaseh. Te so sicer lepo urejene tudi zaradi veliko prostovoljnega dela, ki ga naredijo krajani.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:14

2643 ogledov

SLS samozavestno na lokalnih volitvah: »Ker nas poznate«
Na predstavitvi v Kobilju je županske kandidate podprl predsednik SLS Marjan Podobnik in predstavil glavne vsebinske poudarke delovanja SLS. Povedal je, da je SLS stranka, ki spoštuje sočloveka, družino, delo, lastnino in domovino in je odprta za vse, razen za podpornike skrajnih stališč. Izpostavil je uspešnost dela županov in občinskih svetnikov SLS, kar je tudi razlog za optimizem pred prihajajočimi volitvami. SLS je imela doslej 32 županov izvoljenih na svoji listi, skupaj z neodvisnimi in skupnimi kandidati s podporo SLS pa je v Klubu županov SLS sodelovalo 42 županj in županov. Podobnik je izrazil pričakovanje, da bo Klub županov SLS tudi v prihodnje ostal številčno najmočnejši. Sledila je predstavitev Roberta Ščapa, župana Občine Kobilje, Cvetke Ficko, županje Občine Grad, Ludvika Novaka, župana Občine Puconci, Franca Horvata, župana Občine Tišina in Antona Törnarja,  župana Občine Črenšovci. Župani so bili enotni, da je treba povečati sredstva za takoimenovano povprečnino, s čimer bi zagotovili intenzivnejši razvoj tudi manjših podeželskih in obmejnih občin. Zavzeli so se tudi za čimprejšnjo ustanovitev pokrajin ter prenos dela državnih pristojnosti in sredstev z državne ravni na prihodnje pokrajine. Marjan Podobnik je predstavljena prizadevanja županje in županov v celoti podprl. Kasneje se je predsednik SLS v občini Kidričevo srečal s kandidatom SLS za župana Damjanom Medvedom in kandidati SLS za občinski svet ter podprl njihovo kandidaturo.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:12

2144 ogledov

Dr. Darinka Fakin že petič za županjo Občine Majšperk
Dr. Darinka Fakin živi z možem Brankom in sinom Tomažem v Majšperku. Funkcijo županje opravlja nepoklicno, saj je kot redna profesorica zaposlena na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za strojništvo, na Oddelku za Oblikovanje in tekstilne materiale. Osnovno šolo je obiskovala v Majšperku in nadaljevala šolanje na Gimnaziji Dušana Kvedra Ptuj. Dodiplomski študij je končala na takratni Tehniški fakulteti Maribor in se leta 1985 zaposlila v Tovarni volnenih izdelkov v Majšperku. Med delom je kot mlada raziskovalka končala tudi magistrski študij. Po več kot 15-letnem delu v industriji se je leta 2000 zaposlila na Fakulteti za strojništvo, kjer je leta 2004 tudi doktorirala. Med delom je vseskozi aktivna tudi na raziskovalnem področju, je avtorica ali soavtorica številnih izvirnih znanstvenih člankov, patentov, raziskovalnih nalog, elaboratov, študij, strokovnih člankov, avtorica in soavtorica učbenikov in navodil za vaje. V lokalno politiko se je vključila že leta 1994, ko je nastala naša Občina Majšperk. V prvem mandatu je bila predsednica Občinskega sveta, v drugem podžupanja in sedaj opravlja že četrti mandat funkcijo županje. Ta funkcija ji predstavlja velik izziv, saj vemo, da je uvedba lokalne samouprave prinesla tudi lokalnemu okolju velike priložnosti. To se opazi skoraj na vsakem koraku. V teh letih so izvedli številne pomembne investicije na področju infrastrukture, izobraževanja, športa, kulture, turizma, gospodarstva, varovanja in urejanja okolja ter na področju delovanja društev. Vse to jim je uspelo, ker so bili sposobni delati skupaj.
Teme
6. volilna enota Bogovič Jelševar karba levak Obvestila Romih sls zdolšek

Prijatelji

SLS Sv. Trojica v Slovenskih GoricahSLS Sv. Jurij v Slovenskih goricahSLS Sveta AnaSLS ŠentiljSLS PesnicaSLS LenartSLS KungotaSLS CerkvenjakSLS BenediktSLS PivkaSLS PostojnaSLS SežanaAnton  ŠkofSLS KoperSLS KomenSLS IzolaSLS DivačaSLS Hrpelje-KozinaSLS Ilirska BistricaSLS Gornji GradSLS LjubnoSLS LučeSLS MozirjeSLS NazarjeSLS Rečica ob SavinjiSLS Šmartno ob PakiSLS ŠoštanjSLS VelenjeSLS Središče ob DraviSLS CirkulaneSLS DestrnikSLS Dornava

NAJBOLJ OBISKANO

Predstavlja se SLS-ova enajsterica v 6. volilni enoti