SLS in ZZP z ambicioznimi načrti za 2. volilno enoto
SLS Slovenska ljudska stranka

Ponedeljek, 14. Maj 2018 ob 16:18

Nova Gorica, 14. maj 2018 – Na skupni novinarski konferenci Zveze za Primorsko (ZZP) in Slovenske ljudske stranke (SLS) so se predstavili kandidatke in kandidati za državni zbor iz okrajev 2. volilne enote_ Tolmin, Bovec, Kobarid, Piran, Izola, Koper, Sežana, Ilirska Bistrica, Postojna, Vipava in Nova Gorica. Kandidate sta v volilno tekmo pospremila predsednik SLS mag. Marko Zidanšek in podpredsednik ZZP Zoran Škrlj. Poudarila sta, da je druga volilna enota tudi za SLS nekaj posebnega, saj sta združeni partnerici predlagali skupno listo močnih in prepoznavnih kandidatov. In ker gre za programsko razvojno povezovanje, so cilji jasni in ambiciozni. Temeljijo na skupnem predlogu decentralizacije Slovenije po švicarskem modelu, s katerim želimo v Sloveniji uvesti nov model, ki bo omogočal regijam, da po zgledu dobrega gospodarja same upravljajo z razvojnimi sredstvi. Verjamemo, da je treba prepustiti več odločitev in več priložnosti ljudem, v njihovem lokalnem okolju. Poleg kandidatov 2. volilne enote se je predstavil še kandidat 11. volilnega okraja 1. volilne enote (Idrija) Klemen Šavli.

Podpredsednik ZZP Zoran Škrlj je izpostavil velike sinergije med programi obeh strank, predvsem na področju prizadevanj za večjo decentralizacijo, odpravljanjem birokratskih ovir ter učinkovitem črpanju in porabljanju evropskih sredstev. »Imamo močno ekipo, naši izkušeni obrazi predstavljajo svežino v slovenskem političnem prostoru, zato si želim, da jih kot take prepoznajo tudi volivci.«, je še dodal Škrlj.
Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek je kandidate predstavil kot velike branitelje skupnih programskih zavez_ varno, lokalno in gospodarno. »Že sobotni tabor SLS je pokazal, da smo velika stranka, saj smo praznovali kot velika družina več tisočih podpornikov. Prav to nas dodatno bodri v prepričanju, da bomo 3. junija slavili zmago in se znova uvrstili v parlament kot edini pravi zagovorniki ljudi, podeželja, kmeta in obrtnika …«, je sklenil predstavitev Zidanšek.

1. Volilni okraj
MARKO MIKLAVIČ

2. Volilni okraj
ANTON ŠKOF

Sem upokojenec od leta 2016 in delim usodo upokojencev, ki so po novem zakonu deležni zelo milostne pokojnine. V svojem življenju sem počel marsikaj, od poslovodje v trgovini do lastnika verige menjalnic, ves čas pa sem kmetoval na manjši kmetiji. To počnem tudi sedaj, ko sem v pokoju. Sem predsednik OO SLS Piran in delujem tudi v organih narodne zveze pri SLS. V okviru narodne zveze sem se posvečal predvsem problemom v zvezi s slovensko-hrvaško mejo, zaradi česar sem se iz rodne Vrhnike tudi preselil na območje južno od Dragonje v občino Piran.
Kot poslanec se bom še naprej zavzemal za dokončno rešitev mejne problematike in pravic prebivalcev, ki naj bi po arbitražnem sporazumu prišli pod hrvaško ozemlje.
Trudil se bom, da se spremeni sramotna pokojninska politika – da nihče, ki je 40 let delal in ustvarjal ne bi bil deležen nižje pokojnine, kot je danes povprečna.
Tudi v kmetijski politiki vidim kar nekaj problemov, ki se tičejo predvsem malih najemnikov v slovenski Istri. Imam konkretne predloge za njihovo izboljšanje. Sem iniciator ustanovitve društva oz. zadruge malih najemnikov kmetijskih zemljišč v lasti sklada RS, ki bo v kratkem ustanovljeno in bo zastopalo njihove interese.

3. Volilni okraj
BOJAN ZADEL

Sem univ.dipl.ing,gradb in z družino živim v Izoli. V SLS aktivno delujem na lokalni in državni ravni 9 let, predvsem na področju posegov v prostor, infrastrukturi in reševanju okoljske problematike. To področje mi je glede na pridobljeno izobrazbo in delovne kompetence projektanta in gradbenega inšpektorja najbližje.
Kot poslanec se bom zavzel za_
- samooskrbo. Za družino si pridelam veliko sadja in zelenjave, z veseljem sem se poleg vinske trte lotil še oljkarstva – že tradicionalnega v Slovenski Istri;
 - manj birokracije in več pravne varnosti, saj bom s tem pripomogel k gospodarnemu delu vseh državljanov in državljank Republike Slovenije;
 - regionalizacijo Državne uprave, da jo približamo ljudem.

4. in 5. volilni okraj
NEA LULIK

Po izobrazbi sem psihologinja in delam na področju komunikacije in stikov z javnostjo. Veliko časa sem preživela v tujini, saj sem do sedaj, poleg Slovenije, živela že v štirih različnih evropskih državah. V tujino sem odhajala zaradi izobraževanj in nabiranja izkušenj, sredstva za to pa sem si vedno zagotovila sama, s trdim delom in vztrajnostjo. Trenutno živim in delam v Bruslju, vendar pa Slovenija je in vedno bo dom, zato bi se želela vrniti in z znanjem in izkušnjami, ki sem jih do sedaj nabrala v tujini, pomagati svoji domovini. Rada veliko berem in imam mačko po imenu Muri.
Kot poslanka se bom zavzemala za_
 - izgradnjo drugega železniškega tira Koper–Divača v skladu s konceptom dobrega gospodarja. Razpis mednarodnega tenderja in sprememba predpisov glede rokov umeščanja v prostor. Obvezno soglasje v 30 dneh sicer se šteje, da je soglasje dano.
 - za večjo konkurenčnost gospodarstva in večanje zaposlitvenih možnosti na demografsko ogroženih področjih in projekt zmanjševanja prevelikih dnevnih delovnih migracij v oddaljene centre.
 - za celovito spremembo sistema in podsistemov upravljanja države po zgledu "Švicarske kantonalne ureditve"
 - za reforme pravnega sistema v skladu s 1 točko ob sočasnem projektu deregulacije (zmanjšanja in poenostavitev predpisov).
 - za sistemsko decentralizacijo s poudarkom na finančni decentralizaciji razdelitev med občinami, državo in regijami po 1/3 (sprememba fiskalne politike države).

6. Volilni okraj
ANDREJA KRT STOPAR

Rodila sem se kot drugi otrok kmečkima staršema. Po izgubi očeta, v moji starosti dveh let, je bilo naše življenje zelo težko. Skromno smo se preživljali s kmetijstvom in socialnim otroškim dodatkom. Nemalokrat sem občutila krivico družbenega razslojevanja med premožnejšimi in revnejšimi ljudmi. Tako sem se še kot otrok odločila, da bom postala pravnica in se zavzemala za pravičnost in enakovrednost državljank in državljanov. Življenjska pot mi je dala priložnosti, da sem kot administrativna direktorica v gospodarski družbi spoznala delovanje moči kapitala, da sem kot direktorica občinske uprave Občine Komen na Krasu spoznala delovanje lokalne in delno državne politike in da zadnjih 14 let delujem na področju razvoja podeželja v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
Na osnovi lastnih spoznanj in izkušenj želim svoj del pridati tudi v širšo družbeno skupnost, zato sem se odločila in sprejela kandidaturo za poslanko Slovenske ljudske stranke.
Zavzemala sem bom za_
 - Skladen razvoj podeželja in ustvarjanje novih delovnih mest na podeželju.
 - Pripoznanje kmetijstva kot dejavnosti z več razsežnostnimi nalogami in s tem tudi primerno umestitev v strategijo razvoja Slovenije. Zavedati se moramo, da je ekonomska uspešnost države odvisna od njene socialne uspešnosti in prehranske varnosti.
- Uveljavitev načela dejanskega stanja pred postopkovnimi procesi z namenom zmanjšanja birokratskih zapletov
- Prepoznavanja pomena in vloge družine kot temeljne družbene vrednote, v kateri se oblikuje posameznik kot sestavni del družbe.

Slovenija je bogata v svoji tradiciji na vseh področjih in kot tako smo dolžni ohraniti jo svojim potomcem. Bisere inovativnosti moramo graditi na njeni posebnosti v raznolikosti. Njen trajnostni razvoj mora omogočiti nova delovna mesta in življenjski standard primeren današnjemu načinu življenja. Tako bo naša preljuba država dostojanstvena in njeni prebivalci samozavestni.

7. Volilni okraj
BRANKO MAHNE

Sem kandidat ZZP na listi SLS, s čemer je podan temeljni izbor programskih izhodišč, ki jih bom kot izvoljeni poslanec zagovarjal pri svojem delu v parlamentu – to je_ decentralizacija upravljanja z državnim denarjem. Cilj te nujne preobrazbe je v prenosu odločanja na način, ki bo bližje potrebam gospodarstva in ljudem v občinah, pokrajinah. Na ta način bomo izboljšali zlasti možnosti za kvalitetnejšo zaposlitev prebivalstva ob splošnem dvigu kvalitete življenja v lokalnem okolju.
Po poklicu sem kemijski tehnolog, z dolgoletnimi izkušnjami v industriji (Delmaris, Droga), občini (predsednik IS), navtičnem turizmu (direktor) državni upravi (državni sekretar v MzP) ter Luki Koper.
Sodeloval in vodil sem društvo DOVES (nacionalni koordinator programa EKOŠOLA; program Modra zastava), kar najbolje govori o mojih pogledih in ravnanju glede skrbi za varovanje okolja.

8. Volilni okraj
MAJDA GODINA

S SLS simpatiziram že od njenega nastanka. Po izobrazbi sem univ. dipl. inž. kmetijstva. Že trideset let delam kot terenska kmetijska svetovalka v Postojni. V tem obdobju sem se zelo dobro seznanila s težavami in izzivi, s katerimi se srečujejo kmetje. Prosti čas najraje preživljam na domačem vrtu in v naravi.
Kot poslanka se bom zavzemala za_
 - Zmanjšanje birokracije in krepitev državotvornosti v Sloveniji
 - Večjo samooskrbo s kakovostno in zdravo hrano
 - Enakomeren razvoj kmetij in ohranjanje rodovitne kmetijske zemlje v Sloveniji
 - Za decentralizacijo in enakomeren razvoj vseh slovenskih regij
 - Večjo stabilnost in varnost delavnih mest s čim manj prekarnih oblik zaposlitve

9. Volilni okraj
MAG. DARINKA KOZINC

Sem glavni tajnik ZZP in predsednica KS Solkan. Po poklicu sem uni. inž. lesarstva in mag. znanosti. Zaposlena sem bila v letalski družbi in kasneje v srednjem šolstvu, kjer sem bila dolgoletna ravnateljica. Poklicno sem opravljala funkcijo podžupanje mestne občine. Vodila sem Zeliščni center in dokončala investicijo. Sodelujem v razvojnih projektih z gospodarstveniki (Solkan 4.0) in sem med ustanovitelji Konzorcija za les.
V prostem času pišem in ilustriram, izdala sem dvajset knjig. Vodim dvoje društev in sem aktivna tudi na področju sociale.

Kot poslanka se bom zavzemala za_
 - ljudi, da bodo o prihodnosti odločali sami in ne birokrati,
 - decentralizacijo in pravično razdelitev javnih sredstev,
 - povečano rabo lesa in nizkoogljično družbo,
 - prehod Slovenije v razvojno-inovacijsko družbo,
 - varnost ter razumljivo in dodelano zakonodajo.

10. Volilni okraj
EMA KLADNIK

Sem članica Zveze za Primorsko-ZZP, kandidatka za poslanko v parlamentu, skupaj na letošnjih parlamentarnih volitvah s stranko SLS. Po izobrazbi diplomirana ekonomistka, zaposlena pa sem pri BTC d.d. Ljubljana, delovno mesto kot vodja nakupovalnega centra Qlandia v Novi Gorici. Imam 38 let delovnih izkušenj v gospodarstvu in v teh letih 20 let vodilnega položaja. Prosti čas namenim družini, naravi, druženju s prijatelji.

Kot poslanka se bom zavzemala za_
 Pred vsemi ostalimi obljubami je moj moto, da se bom zavzemala in obljubljala samo tiste stvari, ki jih bo možno uresničiti oz. udejanjiti.
 Z zaupanjem morebitne dodeljene funkcije, ravnati kot dober gospodar in poskrbeti za čim boljše počutje vseh državljanov in za njihov višji življenjski standard.
 Kmetovanje za prihodnost_ poskrbeti za ekološki in zdrav način prehranjevanja, da bo na voljo zdrava prehrana v trgovinah ter dvig slovenske samooskrbe s sadjem in zelenjavo pridelano na ekološki in biodinamični način kmetovanja. Neobdelano zemljo v državni lasti pa razdeliti v brezplačni najem, vsem državljanom Slovenije, ki so željni kmetovati.
 Fiskalna decentralizacija_ denar deliti tam, kjer se ustvarja, ne v centrih odtujenih od ljudi, ki so ta denar ustvarili. To je način, kako bi ljudje lahko bistveno boljše živeli in bi vsak posameznik, ne glede na to, kje živi, imel enake možnosti za življenje. Denar bi bil racionalneje porabljen, obenem bi bil smotrneje naložen v investicije, ki prinašajo večjo javno korist. Regionalizem - uredba regij ali pokrajin, ki bi samostojno odločale o lastnem razvoju, ne pa bile odvisne od centralizma v Ljubljani. Na tak način bi dobili ljudje kar jim pripada, ne da se sprejemajo zakoni in ukrepi, ki so sprejeti le v korist nekaterih ljudi.
 Ohranjati in zaščititi slovensko kulturno dediščino ter zavzemanje, da slovenska podjetja ostanejo v lasti Slovenije.
 V zdravstvu je potrebno uničiti lobije, kjer pogosto prihaja do preplačila oz. korupcije pri nabavi materialov, vse to se pozna v pomanjkanju zaposlenih in finančnih sredstvih, občuti se v predolgih čakalnih vrstah ter številnih drugih težavah. Posledice so vzrok slabe organizacije, nadzora itd.
 Razvoj turizma v Sloveniji, ker imamo ogromno potenciala, le izkoristiti ga je treba in črpati več evropskih sredstev, ki jih imamo na razpolago.

11. Volilni okraj
DAVID BRATOŽ

Zadnje objave

Sat, 27. Oct 2018 at 18:12

1342 ogledov

V Škofji Loki z dobro voljo in delovno energijo vstopajo na lokalne volitve
Obiskal jih je tudi Robert Strah, županski kandidat SDS, in se zahvalil za podporo SLS pri kandidaturi za župana Škofje Loke. Zbrani člani in svetniški kandidati liste SLS v Škofji Loki pa so obljubili, da se bodo pri svojem delu maksimalno potrudili.

Sat, 27. Oct 2018 at 18:10

2285 ogledov

Pogovorni večer: Zakaj je krščanstvo tako pomembno za dobrobit družbe?
Slovenska ljudska stranka vljudno vabi na pogovorni večer ZAKAJ JE KRŠČANSTVO TAKO POMEMBNO ZA DOBROBIT DRUŽBE? Dogodek bo potekal v dvorani Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana, in sicer v soboto, 3. novembra 2018, ob 19. uri. Skozi zgodovinski oris in kritično refleksijo sedanjosti se bomo vprašali, kako je krščanska misel, tako katoliška, kot protestantska, vplivala na pridobitve naprednih in uspešnih družb, ki jih cenimo še danes, in sicer tako verujoči, kot neverujoči. Osredotočili se bomo tudi na dobo razsvetljenstva in vzroke, ki vodijo Zahod k oddaljevanju od svoje lastne tradicije. Vprašali se bomo, kako se soočati z modernim tokom mišljenja in vsemi ostalimi izzivi, ki bodo neizogibni. Z nami bodo naslednji odlični gostje: dr. Stane Grandadr. Janez Šumradaddr. Jonatan Vinkler Pogovor bo povezoval: Matjaž Lulik Veselimo se srečanja z vami!

Thu, 25. Oct 2018 at 22:19

1720 ogledov

Predstavili kandidate skupne liste SLS in stranke Glas za otroke in družine za ljubljanski mestni svet
Na današnji novinarski konferenci v Ljubljani so se predstavili kandidati skupne liste  SLS in stranke Glas za otroke in družine za mestni svet MO Ljubljana. Nosilec skupne liste Janez Žagar, dr. Jože Osterc, Janez Podobnik, dr. Andrej Umek in Aleks Leo Vest so predstavili ključne poudarke, s katerimi SLS vstopa v kandidaturo za ljubljanske mestne svetnike. Izpostavili so prizadevanje za to, da za vožnjo po ljubljanski obvoznici ne bi več potrebovali vinjete in da se v Ljubljani za potrebe Ljubljančanov  in drugih prebivalcev vzpostavi tržnico in veletržnico z izključno slovensko lokalno pridelano hrano po sprejemljivih cenah. Prizadevali si bodo tudi za to, da bi ljubljanski mestni svet postal prostor spoštljive in odprte komunikacije. Aleš Primc in Polona Naglič pa sta v imenu stranke Glas za otroke in družine izpostavila prizadevanje, da bi Ljubljana postala družinam čim bolj prijazno mesto, da bi v prihodnje posebno pozornost namenili številnim upokojencem in drugim osamljenim ljudem in se zavzela za več rekreacijskih površin v Ljubljani tudi za domače ljubljenčke. Predsednik SLS Marjan Podobnik  pa je ob podpori kandidatom in kakovostni celotni listi izpostavil, da si bo skupaj s sodelavci prizadeval, da se SLS odpre mestu in da enako kot s podeželskim SLS zadiha tudi z mestnim pljučnim krilom. Čeprav je bilo v Ljubljani pod dosedanjim vodstvom župana Zorana Jankovića in njegove ekipe narejenega tudi veliko pozitivnega, SLS – tako kot SDS in NSi – podpira župansko kandidaturo Anžeta Logarja v prepričanju, da lahko dosedanje dobre projekte nadgradi, neoptimalne pa spremeni.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:15

1625 ogledov

SLS v Zagorju ob Savi z doslej najmočnejšo listo
SLS Zagorje ob Savi je danes na novinarski konferenci v Gostišču Ribnik predstavila županskega kandidata SLS, kandidatno listo za občinske svetnike ter Razvojni program SLS za občino Zagorje ob Savi. Primož Jelševar, direktor Inštituta dr. Antona Korošca je povedal, da gre za doslej najmočnejšo listo, na kateri je sedem direktorjev oz. lastnikov uspešnih zagorskih podjetij, trije sedanji in več nekdanjih predsednikov KS, guverner Rotary Slovenija, predsednica Zveze kmetic Slovenije, predsedniki športnih društev in ugledni gospodarji kmetijskih gospodarstev ter drugi uspešni Zagorjani. Ker nas poznate, pa je njihov slogan. Županski kandidat Alojz Slavko Jelševar je oče štirih otrok, glasbenik in dolgoletni direktor visokotehnološkega podjetja JE&GR. Kot je dejal, je čas, da Občina Zagorje dobi drzen razvojni program in ambiciozno ekipo, ki ga bo uresničila. Zagorje mora imeti po njegovih besedah posluh za ustvarjanje delovnih mest prihodnosti – to pa so okoljsko ozaveščena podjetja, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost. Iztok Živko, direktor družbe Tevel iz Kisovca je predstavil projekt energetsko samozadostne Občine Zagorje ob Savi, ki bi bila lahko največja takšna občina in tako zgled v Evropi. Ker je v občini ponovno povišana raven PM10 delcev, je nujno potrebna sprememba miselnosti. Tako kot je bil eden od znanilcev drugačnega načina razmišljanja projekt Manj svečk za manj grobov, ki so ga začeli člani zagorske SLS in so ga povzeli tudi drugi kraji po Sloveniji, bi bili lahko v Zagorju zgled drugim občinam, kjer bi s serijo manjših vetrnih in plinskih elektrarn ter hidroelektrarn na zasebnih površinah ustvarili dovolj električne energije za potrebe vseh zagorskih gospodinjstev. Janez Lipec, guverner Rotary district 1912, ki pokriva Slovenijo in Makedonijo, si želi, da se Zagorje odpre navzven in izkoristi tržno nišo razvoja turizma. Aktivno je treba podpreti lokalne šole, da bodo zagotavljale potrebe trga dela prihodnosti. Izkoristiti  je treba naravne potenciale in ljudi, ki imajo znanje, voljo in delovne navade, takšnih pa je v Zagorju dovolj. Delo mora znova postati vrednota. Neda Starman Ržišnik, predsednica Konjeniškega kluba Vajkard Valvasor je predstavila projekt razvoja termalnega in eko turizma v Zagorski dolini s postavitvijo informacijskih tabel in zemljevidov ter odprtjem turistično informativne pisarne in info točke v Zagorje. Predstavila je idejni projekt obnove Medijskih toplic kot ekskluzivnih term v stilu časa Vajkarda Valvasorja, ki bi bile povezane z obnovljenim Medijskim Gradom, kjer bi se izvajale grajske poroke. Boštjan Ocepek, predsednik krajevne skupnosti Šentlambert, je povedal, da mu je program SLS zelo blizu, saj temelji na enakomernem razvoju vseh krajev v občini. Tudi za Občino Zagorje bi bilo dobro, da bi namenila več sredstev za obnovo cest in družbenega življenja na okoliških vaseh. Te so sicer lepo urejene tudi zaradi veliko prostovoljnega dela, ki ga naredijo krajani.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:14

2580 ogledov

SLS samozavestno na lokalnih volitvah: »Ker nas poznate«
Na predstavitvi v Kobilju je županske kandidate podprl predsednik SLS Marjan Podobnik in predstavil glavne vsebinske poudarke delovanja SLS. Povedal je, da je SLS stranka, ki spoštuje sočloveka, družino, delo, lastnino in domovino in je odprta za vse, razen za podpornike skrajnih stališč. Izpostavil je uspešnost dela županov in občinskih svetnikov SLS, kar je tudi razlog za optimizem pred prihajajočimi volitvami. SLS je imela doslej 32 županov izvoljenih na svoji listi, skupaj z neodvisnimi in skupnimi kandidati s podporo SLS pa je v Klubu županov SLS sodelovalo 42 županj in županov. Podobnik je izrazil pričakovanje, da bo Klub županov SLS tudi v prihodnje ostal številčno najmočnejši. Sledila je predstavitev Roberta Ščapa, župana Občine Kobilje, Cvetke Ficko, županje Občine Grad, Ludvika Novaka, župana Občine Puconci, Franca Horvata, župana Občine Tišina in Antona Törnarja,  župana Občine Črenšovci. Župani so bili enotni, da je treba povečati sredstva za takoimenovano povprečnino, s čimer bi zagotovili intenzivnejši razvoj tudi manjših podeželskih in obmejnih občin. Zavzeli so se tudi za čimprejšnjo ustanovitev pokrajin ter prenos dela državnih pristojnosti in sredstev z državne ravni na prihodnje pokrajine. Marjan Podobnik je predstavljena prizadevanja županje in županov v celoti podprl. Kasneje se je predsednik SLS v občini Kidričevo srečal s kandidatom SLS za župana Damjanom Medvedom in kandidati SLS za občinski svet ter podprl njihovo kandidaturo.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:12

2069 ogledov

Dr. Darinka Fakin že petič za županjo Občine Majšperk
Dr. Darinka Fakin živi z možem Brankom in sinom Tomažem v Majšperku. Funkcijo županje opravlja nepoklicno, saj je kot redna profesorica zaposlena na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za strojništvo, na Oddelku za Oblikovanje in tekstilne materiale. Osnovno šolo je obiskovala v Majšperku in nadaljevala šolanje na Gimnaziji Dušana Kvedra Ptuj. Dodiplomski študij je končala na takratni Tehniški fakulteti Maribor in se leta 1985 zaposlila v Tovarni volnenih izdelkov v Majšperku. Med delom je kot mlada raziskovalka končala tudi magistrski študij. Po več kot 15-letnem delu v industriji se je leta 2000 zaposlila na Fakulteti za strojništvo, kjer je leta 2004 tudi doktorirala. Med delom je vseskozi aktivna tudi na raziskovalnem področju, je avtorica ali soavtorica številnih izvirnih znanstvenih člankov, patentov, raziskovalnih nalog, elaboratov, študij, strokovnih člankov, avtorica in soavtorica učbenikov in navodil za vaje. V lokalno politiko se je vključila že leta 1994, ko je nastala naša Občina Majšperk. V prvem mandatu je bila predsednica Občinskega sveta, v drugem podžupanja in sedaj opravlja že četrti mandat funkcijo županje. Ta funkcija ji predstavlja velik izziv, saj vemo, da je uvedba lokalne samouprave prinesla tudi lokalnemu okolju velike priložnosti. To se opazi skoraj na vsakem koraku. V teh letih so izvedli številne pomembne investicije na področju infrastrukture, izobraževanja, športa, kulture, turizma, gospodarstva, varovanja in urejanja okolja ter na področju delovanja društev. Vse to jim je uspelo, ker so bili sposobni delati skupaj.
Teme
2. volilna enota Obvestila sls zidanšek ZZP

Prijatelji

SLS Sv. Trojica v Slovenskih GoricahSLS Sv. Jurij v Slovenskih goricahSLS Sveta AnaSLS ŠentiljSLS PesnicaSLS LenartSLS KungotaSLS CerkvenjakSLS BenediktSLS PivkaSLS PostojnaSLS SežanaAnton  ŠkofSLS KoperSLS KomenSLS IzolaSLS DivačaSLS Hrpelje-KozinaSLS Ilirska BistricaSLS Gornji GradSLS LjubnoSLS LučeSLS MozirjeSLS NazarjeSLS Rečica ob SavinjiSLS Šmartno ob PakiSLS ŠoštanjSLS VelenjeSLS Središče ob DraviSLS CirkulaneSLS DestrnikSLS Dornava

NAJBOLJ OBISKANO

SLS in ZZP z ambicioznimi načrti za 2. volilno enoto