Statut SLS

Slovenska ljudska stranka je na Statutarnem in programskem kongresu SLS v Ljubljani 21. novembra 2015 sprejela nov Statut SLS. Namen novega statuta je omogočiti bolj prožno in aktualnemu času primerno delovanje stranke. Novi Statut SLS odpira vrata stranke vsem, ki želijo soustvarjati prihodnost Slovenije. Velik poudarek je na sodelovanju mladih, poleg tega pa bodo lahko pri političnem delovanju stranke sodelovali tudi tisti deli splošne in strokovnih javnosti, ki niso naši člani, a verjamejo, da smo na pravi poti in želijo pomagati.

Z novo ureditvijo daje SLS še večjo vlogo svoji mreži na lokalni ravni, ki je že sedaj med najmočnejšimi v Sloveniji. Večjo vlogo so dobili občinski in regionalni odbori, občine in lokalne skupnosti, strokovna združenja, in organizacije, pri ustanovitvi katerih je SLS v 27 letih aktivnega političnega delovanja odigrala ključno vlogo.

SLS z novim Statutom SLS krepi svojo opredelitev stranke širine, stranke desne sredine, ki dela za ljudi. V svoje vrste zato vabimo vse ljudi, ki tako kot mi verjamejo in vedo, da se z delom in vztrajnostjo življenje v Sloveniji lahko izboljša.