Zgodovina SLS

Ljudska stranka

Slovenska ljudska stranka (SLS) je politična stranka z najdaljšo zgodovino od vseh političnih strank v Sloveniji. Je pravna naslednica zgodovinske SLS in prva demokratična politična stranka, ustanovljena po drugi svetovni vojni v Sloveniji. Je ponosna članica politične družine Evropske ljudske stranke (EPP). SLS se je v EPP včlanila prva od treh slovenskih članic.

Slovenska ljudska stranka je stranka ljudstva in stranka za ljudstvo, za vse slovenske državljane. S 16.000 člani je danes ena največjih slovenskih strank. SLS zastopa sodobni konservatizem, dejanja temeljijo na tradiciji in stanovitnosti družbenega reda.

Smo stranka ljudstva. Stremimo k izpolnjevanju interesov javnosti in naroda. Smo stranka, ki se zaveda odgovornosti do slovenskega kmeta, slovenskega podeželja in slovenskega delavca. Kot članica EPP najbolj cenimo, da lahko prispevamo k blaginji in miru v Evropi in usklajenemu delovanju s sestrskimi strankami iz drugih držav članic EU. Kljub temu, da so v Sloveniji tri politične stranke s podobnimi vrednotami, SLS izstopa z najdaljšim stanovitnim evropsko usmerjenim programom.

 

Unionska dvorana, Ljubljana, 12. maj 1988: ustanovitev prve demokratične politične stranke po drugi svetovni vojni v Sloveniji, Slovenske kmečke zveze. 

 

Stranka tradicije

Slovenska ljudska stranka je konservativna. Naše delovanje temelji na vrednotah evropske kulture. Spoštujemo tradicijo in izkušnje svoje predhodnice, zgodovinske Slovenske ljudske stranke, in jih vključujemo v svoje delo. Tradicija nam pomeni krščanske vrednote, družino, zemljo in jezik. To so temelji, na osnovi katerih iščemo sodobne rešitve za prihodnost Slovenije in slovenstva.

 

Nosilci slovenske demokracije in državnosti

Zgodovinska Slovenska ljudska stranka se je zavzemala za demokracijo in poenotenje vseh Slovencev v eni politični združbi. Slovenska kmečka zveza, ki je bila kot prva politična stranka v Sloveniji po drugi svetovni vojni ustanovljena 12. maja 1988 (in se kasneje preimenovala v Slovensko ljudsko stranko), in Slovenski krščanski demokrati, ustanovljeni 10. marca 1989, so bili med procesom demokratizacije in osamosvojitve Slovenije ključni igralci.


Novo mesto, 29. september 2018, izredni volilni kongres SLS: za predsednika SLS je bil izvoljen Marjan Podobnik.

 

Od Slovenske kmečke zveze in Slovenskih krščanskih demokratov do Slovenske ljudske stranke – kratka zgodovina

Pred petindvajsetimi leti, v času, ko v Jugoslaviji še ni bilo prostora za demokracijo, se je v jugoslovanskem političnem življenju zgodila velika sprememba. Slovenija je svoj prvi korak na poti proti neodvisni državi , v kateri živimo danes, napravila tistega dne, ko je bila v Republiki Sloveniji ustanovljena prva slovenska politična stranka, Slovenska kmečka zveza. S tem se je začela spreminjati tudi politična slika Evrope.

Slovenska kmečka zveza je bila ustanovljena 12. maja 1988. Prvič se je preimenovala 1. februarja 1990 v Slovensko kmečko zvezo – Ljudsko stranko, in nato 27. junija 1992 v Slovensko ljudsko stranko.

Stranka Slovenski krščanski demokrati je bila ustanovljena 10. marca 1989 pod imenom Slovensko krščansko socialno gibanje in se je 2. novembra 1989 preimenovala v Slovenske krščanske demokrate.

Zgodovinska Slovenska ljudska stranka in Slovenski krščanski demokrati so se združili 17. maja 1992. S to prvo združitvijo so Slovenski krščanski demokrati postali pravni in politični nasledniki zgodovinske Slovenske ljudske stranke.

Korenine Slovenske kmečke zveze in Slovenskih krščanskih demokratov so bile v osnovnih vrednotah zgodovinske Slovenske ljudske stranke. Obe stranki sta delovali v smeri nadaljevanja političnih prizadevanj slednje, njena vodila pa so bila krščanska etika ter moralne in etične vrednote slovenskega naroda, prepletene z zapuščino evropske civilizacije.

 

Demonstracije 21. marca 1994, na odru govornik Slovenske ljudske stranke.

 

Obe stranki sta na prvih demokratičnih volitvah v Sloveniji leta 1990 kot del koalicije DEMOS dobili najvišje število glasov. Pomembno sta prispevali k demokratizaciji Slovenije in ustanovitvi neodvisne Republike Slovenije.

Slovenska ljudska stranka  in Slovenski krščanski demokrati so se združili 15. aprila 2000 na Kongresu v Ljubljani. Novoustanovljena stranka  SLS+SKD Slovenska ljudska stranka se je na kasnejšem Kongresu 31. januarja 2002 v Murski Soboti preimenovala v Slovensko ljudsko stranko.