Predsednik SLS

Marjan Podobnik
Marjan Podobnik je bil 29. septembra 2018 na Izrednem volilnem kongresu SLS v Novem mestu izvoljen za predsednika Slovenske ljudske stranke SLS.
 
Rodil se je 24. decembra 1960 v Cerknem. Maturiral je na Gimnaziji Jurije Vega v Idriji in diplomiral na Biotehniški fakulteti v Ljubljani leta 1986. Na začetku je deloval kot kmetijski svetovalec in direktor Kmetijske zadruge v Idriji. Leta 1988 je bil med člani iniciativnega odbora Zveze slovenske kmečke mladine in soustanovitelj prve demokratične politične stranke v Sloveniji po drugi svetovni vojni – Slovenske kmečke zveze (SKZ). Na prvih demokratičnih volitvah v Republiki Sloveniji je bil na listi SKZ, ki je postala najštevilčnejša poslanska skupina koalicije DEMOS, izvoljen v takratno skupščino Republike Slovenije, kjer je postal vodja poslanske skupine SKZ.
Leta 1992 je bil prvič izvoljen za predsednika stranke SLS, ki je tedaj razširila program in se je iz SKZ preimenovala v SLS. Leta 1996 je s SLS na državnozborskih volitvah pod njegovim vodstvom dosegla 19,38 % glasov. Po neuspešnih poskusih za oblikovanje programsko sorodne koalicije je SLS tedaj stopila v vladno koalicijo z LDS dr. Janeza Drnovška. Skupaj s svetovalci v kabinetu si je prizadeval za preprečitev zastaranja oškodovanj družbenega in državnega premoženja ter koordiniral pripravo zaščitne zakonodaje pred vstopom Slovenije v EU. Kot podpredsednik Vlade RS je bil 1998 so-pokrovitelj prvega zbornika o slovensko-hrvaški meji v Istri, katerega cilj je bil postaviti strokovne temelje za prihodnja prizadevanja za vzpostavitev dokončne pravične meje med Slovenijo in Hrvaško. Leta 1999 je vodil državni odbor za organizacijo obiska papeža Janeza Pavla II, ki se ga je v Mariboru ob razglasitvi Antona Martina Slomška za blaženega udeležilo blizu 200.000 ljudi. Leta 2000 se je po neuspešni združitvi s SKD umaknil iz profesionalne politike, aktiven pa je ostal v Slovenski narodni zvezi pri SLS.
Po enoletnem vodenju podjetja Telekom, kjer je skupaj s sodelavci postavil temelje sistema za preprečevanje nezakonitih prisluškovanj in preprečevanje oškodovanj podjetja ob nabavah opreme in repro materiala, zaradi česar je bil tudi razrešen, se je odločil za samostojno podjetniško pot. Do 2015 je deloval največ na področju nepremičnin v Srbiji in na nekaterih drugih trgih JV Evrope.
Leta 2007 je skupaj s somišljeniki ustanovil Zavod 25. junij. Od leta 2015 dalje aktivno sodeluje s Centrom biotehnike in turizma Grm Novo mesto in Visoko šolo za upravljanje podeželja Grm, predvsem pri postavljanju osnov za Gospodarski grozd za podeželje na temelju filozofije »Zaupanja vreden« in pri drugih projektih, katerih temeljni cilj je vzpostavljanje kratkih verig od proizvajalcev in predelovalcev hrane do potrošnikov.