Podpredsedniki SLS

Trije podpredsedniki pomagajo pri vodenju stranke. Vsak podpredsednik je posebej zadolžen za določeno področje, ki ga na predlog predsednika stranke določi Izvršilni odbor stranke.

MODEST MOTALNModest Motaln, rojen 27. aprila 1989, je po izobrazbi inženir hortikulture. Svoje znanje o krajinskem vrtnarstvu je prenašal kot novinar številnih lokalnih medijev, kjer je poleg pisanja člankov o zdravilnih rastlinah in strokovnih člankov s področja hortikulture beležil in spoznaval tudi lokalno dogajanje. Je tudi avtor oddaj o urejanju in načrtovanju zunanjega bivalnega okolja na Štajerskem valu, pripravlja članke za Delo in revijo Gaia. Ima bogate izkušnje na področju urejanja zasebnih in javnih zelenih površin in je vodja urejanja okolja na Komunali Slovenska Bistrica. Vodi tudi neformalna izobraževanja s področja hortikulture na Biotehniškem centru Naklo. Že med izobraževanjem je zabeležil vidne dosežke na hortikulturnih tekmovanjih, diplomiral je z raziskovanjem urejanja javnih površin in prvi v Sloveniji začel vnašati zamisli mešanih zasaditev s trajnicami. Njegovi projekti so opazni v družbi in v različnih lokalnih skupnostih prejemajo nagrade pri ocenjevanju urejanja okolja (zlate vrtnice). Navdih za delo so mu bregovi Pohorja, od koder izhaja, in verjame, da nam narava na vsakem koraku ponuja zamisli, le videti jih moramo.

Na političnem področju je aktiven že vrsto let, saj je že drugi mandat predsednik KS Šmartno na Pohorju, občinski svetnik Občine Slovenska Bistrica, kjer deluje tudi v odboru za družbene dejavnosti.
Je član upravnega odbora lokalne akcijske skupine LAS kot predstavnik gospodarstva in član nekaterih svetov zavodov – v svetu zavoda OŠ Šmartno na Pohorju je podpredsednik. Od marca 2018 je tudi podpredsednik OO SLS Slovenska Bistrica. V domačem kraju je član mnogih društev, še posebej aktiven je na kulturnem področju, saj rad nastopa v gledaliških igrah.

 

SUZANA LARA KRAUSESuzana Lara Krause, rojena 15. marca 1979 v kmečko-delavski družini Arnuševih, v Doliču, Občina Destrnik. Je ambiciozna, komunikativna in prijetna oseba, vedno polna idej in pripravljena pomagati. Politično je aktivna od leta 2010. Poleg rednega delovanja velja izpostaviti, da je bila podpredsednica Občinskega odbora SLS Destrnik, nekajkrat vodja volilnega štaba, aktivna pa je tudi v Mestnem odboru SLS Ptuj in Regionalnem odboru SLS Ptujsko–Ormoška.
Na rednem volilnem kongresu Slovenske ženske zveze pri SLS je bila novembra 2016 izvoljena za predsednico Ženske zveze pri SLS za mandatno obdobje 2016–2020. Poleg tega je stranko zastopala kot kandidatka SLS na volitvah za predsednika Republike Slovenije leta 2017.
Od aprila 2018 do oktobra 2018 je bila v. d. direktorice Slovenske ljudske stranke. Članica Izvršilnega odbora SLS je bila od začetka novembra 2014 do volilnega kongresa 29. septembra 2018, ko je bila izvoljena za podpredsednico SLS.
Je samozaposlena, ukvarja se s prevajanjem, lektoriranjem in oblikami drugega učenja. Leta 2007 je diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani in pridobila naziv profesorica slovenščine in ruščine. Z možem in dvema sinovoma živi na Ptuju.

 

FRANC BOGOVIČFranc Bogovič je leta 1984 diplomiral iz agronomije na Višji agronomski šoli na Univerzi v Mariboru. Kot kmetijski pospeševalec in vodja kooperacije je bil zaposlen v podjetju Agrokombinat Krško, zatem je ustanovil in uspešno vodil družinsko podjetje, ki ga je uspešno vodil 8 let. Leta 1986 je postal predsednik Krajevne skupnosti Koprivnica, od leta 1998 do leta 2011 pa je bil štirikrat zapored (leta 1998, 2002, 2006 in 2010) izvoljen za župana Občine Krško. Kot krški župan je odigral posebno vlogo v urejanju odnosov tako s strani države kot lokalne skupnosti do Nuklearne elektrarne Krško ter vzpostavitve trajnega odlagališča jedrskih odpadkov. Od leta 2004 je kot župan bil tudi podpredsednik Združenja evropskih občin z jedrskim objektom GMF (Group of European municipalities with nuclear facilities). 25. maja 2014 je bil izvoljen za poslanca Republike Slovenije v Evropskem parlamentu, kjer zastopa Slovensko ljudsko stranko v politični skupini Evropske ljudske stranke (EPP). Pred tem je bil tudi dvakrat zapored izvoljeni poslanec Državnega zbora RS (v petem in šestem mandatu DZ RS, v letih 2008 in 2011). V času 10. Vlade RS od 10. 2. 2012 do 25. 2. 2013 je bil minister za kmetijstvo in okolje. Predsednik Slovenske ljudske stranke (SLS) je postal z izvolitvijo na rednem volilnem Kongresu SLS 2. marca 2013 na Brdu pri Kranju. Od leta 2009 do leta 2013 je bil podpredsednik SLS. V politiko je vstopil kot mladenič v času slovenske pomladi, in bil poleg pri ustanavljanju Slovenske kmečke zveze, predhodnice Slovenske ljudske stranke in prve ustanovljene slovenske demokratične politične po drugi svetovni vojni. Govori angleško in hrvaško. Je velik zagovornik zdrave, doma pridelane hrane, kot tudi ohranitve vode kot naravnega javnega vira. V prostem času se najraje posveča družinskemu nasadu jablan na svoji kmetiji. Je poročen in oče treh otrok, hčere in dveh sinov.