Vodstvo stranke

Vodstvo stranke sestavljajo predsednik stranke, podpredsedniki stranke in vodja Poslanske skupine SLS.

Vodstvo stranke je ožji operativni vodstveni organ SLS. Vodstvo stranke pripravlja politično strategijo, izdeluje in načrtuje izvedbene strategije in jih predlaga v sprejem Izvršilnemu odboru SLS in Glavnemu odboru SLS. Na sejo vodstva stranke lahko predsednik povabi tudi druge udeležence, ki prispevajo h kakovosti obravnave posameznega vprašanja. Predsednik stranke sklicuje seje vodstva stranke po potrebi.