Kongres SLSKongres stranke je najvišji organ stranke in se praviloma skliče vsaka štiri leta. Kongres je sklepčen, če je prisotna večina vseh delegatov in delegatk.

Naloge kongresa stranke so predvsem:

  • Sprejem Poslovnika Kongresa SLS.
  • Sprejem Statuta stranke ter spremembe in dopolnitev Statuta SLS.
  • Sprejem programa in drugih programskih dokumentov stranke.
  • Obravnavanje in ocena dela stranke in njenih organov.
  • Sprejem resolucije o politični usmeritvi stranke za naslednje obdobje.
  • Izvolitev in razrešitev naslednjih organov stranke: predsednika stranke, treh podpredsednikov stranke, predsednika Glavnega odbora SLS, treh podpredsednikov Glavnega odbora SLS, desetih članov Izvršilnega odbora SLS in predsednika in štirih članov Nadzornega odbora SLS.
  • Imenovanje častnih predsednikov in zaslužnih članov.
  • Dodelitev posebnih priznanj in nagrad.
  • Odločanje o združitvi, razdružitvi ali prenehanju stranke.