Zveze in klubi

Zveze in klubi so združenja, ki imajo namen zastopati in širiti interese svojih članov in usmeritve stranke na svojem področju.

Razen podmladka, katerega članarina je opredeljena v 70. členu, imajo zveze in klubi stanovsko članarino.

Svojo pripadnost organizaciji izkažejo z letno članarino zvez in klubov, ki se zbira na podračunu zvez in klubov. Poravnana članarina zvez in klubov ne nadomesti letne članarine SLS. Člani zveze oziroma kluba so samo tiste osebe, ki imajo poravnano članarino zveze oziroma kluba.
Višino letne stanovske članarine določijo zveze in klubi na svoji zadnji seji v letu.