Slovenska narodna zveza pri SLSPredsednik:
 Mihael Letonje; e-pošta: mihael.letonje@gmail.com

Podpredsednik: Klemen Šavli

Podpredsednik: Gregor Miklavčič