Slovenska ženska zveza pri SLSPredsednica:
 Suzana Lara Krause, e-pošta: suzana.l.krause@sls.si

Podpredsednica: Mateja Maja Ažman

Podpredsednica: Lilijana Rakun

Podpredsednica: Hedvika Rojko

Predsednica programskega sveta pri SŽZ: Olga Franca

Poročilo o delu Slovenske ženske zveze pri SLS za leto 2016
Iz koncepta skrbi smo članice SŽZ pripravile program, ki je imel rdečo nit družinsko politiko. Družina predstavlja življenjsko skupnost staršev in otrok pa tudi starih staršev. Predstavlja primarni socialni prostor, kjer se postavljajo pogoji za čustveni, telesni in socialni razvoj otrok, hkrati pa nosi odgovornost za njihovo blaginjo. Poleg tega pa ima pomembno vlogo pri ohranjanju družbe ter vpliva na gospodarski razvoj. Splošne temeljne vrednote, ki opredeljujejo družinsko politiko so: varnost, svoboda, solidarnost, blaginja, enakost in ravno iz teh vrednost smo črpale ideje za program in akcije. V letu 2016 smo izvedle:

  • Dobrodelne akcije: zbirale smo sredstva za družine, Karitas in materinske domove;
  • Druženja po Sloveniji (obisk starostnikov v Gornjem gradu, srečanje članic SŽZ v Strunjanu, srečanje članic RO SŽZ Zgornje Savinjske doline);
  • Debeli rtič: podpora Angeli Lampe pri zahtevi za gradnjo Zavoda za invalidne otroke; vodja je bila Olga Franca;
  • Volilni kongres SŽZ pri SLS: organom zveze je potekel 4-letni mandat, zato je 19. 11. 2016 potekal redni volilni kongres, na katerem so bili izvoljeni novi organi zveze in sprejeta deklaracija z naslovom »Bolj od družini prijaznih potrebujemo družini naklonjena podjetja«, ki konkretizira našo rdečo nit, in sicer o enakopravnem položaju za vse in o družini naklonjenih podjetjih.

V medijih smo se odzvale:

  • Poslanica predsednice SŽZ pri SLS Vesne Starman ob materinskem dnevu, 25. 3. 2016,
  • Javno pismo predsednice SŽZ pri SLS Vesne Starman predsedniku Vlade Republike Slovenije dr. Miru Cerarju o nujnosti celovite družinske politike, 24. 10. 2016,
  • Čestitka predsednice SŽZ pri SLS Suzane Lare Krause ob mednarodnem dnevu invalidov, 12. 2016,
  • Javni poziv k celostni ureditvi pravic invalidnih oseb predsednice programskega sveta pri SŽZ pri SLS Olge Franca ministricama dr. Anja Kopač Mrak in ge. Milojka Kolar Celarc, 14. 12. 2016,
  • Predstavitev predsednice in povabilo k sodelovanju, Čutno in sočutno – skupaj zmoremo! predsednice SŽZ pri SLS Suzane Lare Krause, Slovenec, december 2016.

V mandatnem obdobju 2012 – 2016 so politiko sooblikovale: predsednica mag. Vesna Starman, podpredsednice: Rozalija Ojsteršek, Suzana Vodopivec, Marija Župec, predsednica Programskega sveta Olga Franca ter članice Upravnega odbora zveze: Mateja Ažman, Ivanka Brezigar, Branka Ermenc, Leposava Jovanič, Justina Koprivšek, Smiljana Mayer Škofic in Metka Zevnik.

Na rednem volilnem kongresu SŽZ pri SLS dne, 19. 11. 2016 v Majšperku pa so bile za mandatno obdobje 2016-2020 izvoljene: predsednica Suzana Lara Krause, podpredsednice: Mateja Ažman, Hedvika Rojko in Lilijana Rakun, predsednica Programskega sveta zveze Olga Franca ter članice Upravnega odbora zveze: Ivanka Brezigar, Zvezdana Djekić, Vida Milunič, Slavka Ocepek, Petra Plajnšek, Marjana Planinc in Marija Župec.

V letu 2016 so bile sklicane tri redne seje (6. aprila, 16. septembra in 14. decembra) ter dve dopisni seji Upravnega odbora SŽZ pri SLS (10. novembra in 22. decembra).

Suzana Lara Krause

predsednica Slovenske ženske zveze pri SLS

 

PROGRAM DELA 

Biti ženska je veliko več, kot nam narekujejo vsakdanje obveznosti in današnja družba.
Biti ženska pomeni sprejeti in spoštovati sebe, svoje kvalitete, potenciale in tudi potrebe.
Na tem koraku se lahko začne izpolnjeno življenje.
Brez tega ženska izgubi največjo dragocenost, ki jo nosi v sebi: ljubezen in moč duha.
Brez te dragocenosti je življenje prazen tek, k praznim ciljem.
Kreiraj svoje življenje z močjo duha, in pelji ga k realizaciji ljubezni!

POSLANSTVO

Poslanstvo SŽZ pri SLS je sooblikovanje pogojev za enakovredno vlogo žensk v družbi in dajanje podpore pri uveljavljanju njihovih interesov.

CILJI IN NALOGE

Slovenska ženska zveza pri SLS ima glavne naloge in cilje zapisane v Statutu: zavzemanje za temeljna načela pravne države, za človekove pravice in svoboščine ter spoštovanje človekovega dostojanstva. Prizadevamo si za enakomerno zastopanost kandidatov ženskega in moškega spola. Zavzemamo se za  enake možnosti moških in žensk, da lahko partnersko  uresničujeta  vsa prizadevanja za družino, vzgojo, izobraževanje. Prav tako za enake možnosti pri odločanju na področju zdravstva, socialnega skrbstva,  gospodarstva, ohranjanja zdravega okolja in delovanja na vseh ostalih ravneh politike in družbe. SŽZ pri SLS politično izobražuje in usposablja svoje članice, sodeluje z ženskimi organizacijami programsko sorodnih strank in z organizacijami civilne družbe doma in v tujini. Zavzemamo se za pluralizem in dialog z vsemi ženskimi organizacijami,  ki bodo spoštovale naš program.