Klub SP pri SLSPredsednik: 
Peter Grabner; e-pošta: peter.grabner@siol.net


Poročilo o delu Kluba SP pri Slovenski Ljudski stranki za leto 2016

Klub SP je bil v letu 2016 aktiven. Upravni odbor Kluba SP se je sestal na eni korespondenčni seji ter bil organizator Slovenskega podjetniškega večera.

Člani Upravnega odbora Kluba SP so na korespondenčni seji v mesecu decembru odločali o višini članarine Kluba SP.

Bili smo organizatorji Slovenskega podjetniškega večera v Laškem. Na srečanju, ki je bilo namenjeno mreženju in medsebojnemu spoznavanju, nas je pozdravil tudi predsednik Slovenske ljudske stranke mag. Marko Zidanšek. Na srečanju smo imeli priložnost podrobneje spoznati 3 slovenske podjetnike:

Peter Pišek, Pišek & HSF Logistics iz Celja,

Boštjan Pražnikar, ISKRA ESV iz Kranja,

Matjaž Cajhen, Cajhen d.o.o. iz Laškega.

Srečanja se je udeležilo 50 podjetnikov, ki v poštenem poslovanju vidijo svoj uspeh in uspeh slovenske družbe.

V Ljubljani, 24.1.2017

mag. Peter Grabner

Predsednik Kluba SP