Zveza upokojencev pri SLSPredsednik: 
Anton Bogataj; e-pošta. anton.bogataj@siol.net

Podpredsedniki: Bogdan Bradač, Janko Šertel in Marija Župec

Predsednik GO: France Pance

Predsednik NO: Marjan Drofenik

Častna predsednica: dr. Berta Jereb

Častni član: Jožef Jeraj

Poročilo o delu Zveze upokojencev pri Slovenski ljudski stranki (ZU pri SLS) za leto 2016

Zveza upokojencev pri SLS v grobem predstavlja približno eno tretjino vsega strankinega članstva. Uradno včlanjenih, s plačano članarino, je precej manj. Seveda se v okviru naših organizacijskih možnosti in Statuta stranke zavzemamo za pravice in dostojanstvo vsega članstva. ZU pri SLS je članica Koordinacijskega odbora seniorskih organizacij Slovenije (KOSOS), sodeluje z Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS) in s seniorji SDS in N. Si KD. Na mednarodni ravni je od leta 2007 članica Evropske zveze seniorjev (ESU).

V letu 2016 smo sledili načrtu dela, ki smo ga sprejeli ob konstituiranju Izvršilnega in Glavnega odbora ZU, dne 17. 3. 2015. Glavni poudarki:

  • Organiziranost Zveze na terenu,
  • Projekt Povežimo Slovenijo,
  • Sodelovanje s sorodnimi seniorskimi organizacijami v Sloveniji,
  • Mednarodno sodelovanje ZU,
  • Člane Zveze smo spodbudili za šolanje na Politični akademiji pri SLS. Le z znanjem opremljen član lahko največ koristi stranki,
  • Spodbujamo člane stranke, da postanejo tudi člani Zveze in z letnim prispevkom 5 € pomagajo pri njenih aktivnostih.

Izvršilni in Glavni odbor ZU se sestajata na skupnih sejah, ki jih vodita njuna predsednika. Udeležba je več kot 50 % in zagotavlja veljavnost sklepanja. Na seje vabimo člane vodstva, v letu 2016 nam je na 4. seji aktualno politično dogajanje predstavil predsednik stranke mag. Marko Zidanšek. Vzel si je dovolj časa in razgrnil vso paleto političnega dogajanja v stranki, v slovenskem političnem prostoru ter vizijo političnega dela v bodoče.

Na sejah ožjega vodstva pripravljamo stališča ZU do obravnavanih vprašanj in dnevni red za seje ZU. Pripravili smo strokovne pripombe za Statut stranke, ki pa niso bile upoštevane. V letu 2016 so odstopili s funkcije v ZU ali iz stranke nekateri naši dolgoletni člani. Prizadevamo se, da bi jih ponovno vključili v naše vrste.

Na sejah GO stranke sporočamo članstvu in javnosti, da se v ZU pri SLS ravnamo po nekaterih vodilih, za katere menimo, da so osnova, na kateri vse generacije ob medsebojnem sodelovanju lahko ustvarjamo prijazno družbo. Ta vodila so: spoštovanje človekovega dostojanstva, enakopravno sodelovanje v družbenem življenju, socialna varnost, zdravstveno varstvo.

Projekt Povežimo Slovenijo, ki ga vodi in usmerja dr. Drago Čepar, je 4. marca 2016 privabil 120 obiskovalcev. Obiskali smo Zavod sv. Stanislava, Plečnikovo zapuščino (cerkev sv. Frančiška v Šiški, Žale, NUK, Ustavno sodišče) nam je predstavil dr. Damijan Prelovšek. Obisk smo zaključili na sedežu stranke v pogovoru s predsednikom.

  1. aprila 2016 se nas je okoli 70 podalo po poti vojnih ostankov na Sabotinu. Nato smo se odpeljali mimo samostana Rožac, se poklonili spominu prvega tabora SKZ v Vipolžah, ki je bil leta 1989. V Medani smo ogledali rojstno hišo pesnika Alojza Gradnika. Pri vinogradniku Dušanu Kristančiču smo začutili ljubezen do zemlje in vinske trte. Tu nas je pozdravil predsednik stranke. Obe ekskurziji sta bili kakovostno izvedeni in vrhunsko organizirani.

Sodelovanje s Koordinacijo KOSOS naj bi oživelo s spremembo v vodstvu njene največje članice ZDUS. Članice pripravljamo predloge in opozarjamo na odprta vprašanja, ki tarejo seniorje: ustanovitev demografskega sklada, zdravstvena reforma, pokojninska politika itd. S strani ZU sodelujeta Pavel Erzin in Anton Bogataj.

Za našo prepoznavnost v tujini in doma je bila pomembna mednarodna Regijska konferenca Evropske seniorske zveze (ESU) v Ljubljani. Potekala je v organizaciji upokojenskih zvez SLS, N. Si KD in SDS. Naslov konference je bil Staranje Evrope kot eden ključnih vzrokov nestabilnosti in spodbujanja migracijskih tokov.

Udeležence so pozdravili predsednica ESU ga. An Hermans, predsednik SLS mag. Marko Zidanšek, predsednik stranke SDS g. Janša in podpredsednik stranke N. Si KD g. Horvat ter nekateri evropski poslanci MEP/EPP. Vsaka stranka je pripravila prispevke na nosilno temo. Z daljšima prispevkoma sta, poleg podpisanega, sodelovala tudi vodja Strokovnega sveta pri predsedniku SLS dr. Andrej Umek in predsednik Nove generacije pri SLS Daniel Valentine. Udeležencev je bilo približno 100, od tega 25 iz tujine.

Konferenco smo organizirali z majhnimi stroški, ker je nas finančno podprla ESU in slovenski poslanci, člani MEP/EPP. Z odličnim delom so se izkazala tajništva vseh treh strank.

Kot prvi podpredsednik ESU iz Slovenije v mandatu 2013-2016 sem se trudil prenesti k nam ideje ESU, posebej Bruseljske deklaracije iz leta 2013 ter povezati vse tri slovenske članice ESU. Rezultat skupnega dela je bila Regijske konferenca v našem mestu.

V letu 2016 sem se, ob minimalnih stroških, udeležil dveh sej Predsedstva ESU ter Politične akademije na Dunaju.

Tudi v bodoče bomo nadaljevali z delom v Koordinaciji seniorskih organizacij. S strani ZU sodelujejo Bogdan Bradač, France Pance in Anton Bogataj. V letu 2016 je bil predsedujoči iz stranke SDS, v letu 2017 pa vodi Koordinacijo predstavnik N. Si KD.

V letu 2016 je bila ZU deležna aktivne pozornosti s strani vodstva stranke. Posebej moram pohvaliti organizacijsko in administrativno podporo ter tekoče spremljanje naše dejavnosti v strankinih občilih.

Datum: 23. 1. 2017

Pripravil: Anton Bogataj, predsednik ZU pri SLS