Strokovni odbori SLS

Strokovni odbori SLS nudijo strokovno in operativno pomoč organom stranke. Člani Strokovnih odborov stranke s predlogi pomagajo izoblikovati stališča strankinih organov.

Članstvo v Strokovnih odborih SLS je odprto članom Slovenske ljudske stranke. Če želite aktivno sodelovati v katerem od odborov, nam to sporočite na sls@sls.si.

Strokovni odbori Slovenske ljudske stranke:

 • Strokovni odbor za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Strokovni odbor za izobraževanje, znanost in šport
 • Strokovni odbor za kulturo
 • Strokovni odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Strokovni odbor za okolje in prostor
 • Strokovni odbor za infrastrukturo
 • Strokovni odbor za notranje zadeve
 • Strokovni odbor za obrambo
 • Strokovni odbor za pravosodje
 • Strokovni odbor za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Strokovni odbor za zdravje
 • Strokovni odbor za zunanje zadeve
 • Strokovni odbor za javno upravo
 • Strokovni odbor za finance