Za medije

Služba za odnose z javnostmi SLS

e-mailpiar@sls.sitel: 01 241 88 26