Članek
Borec za človekove pravice umira v novogoriškem zaporu
Objavljeno Oct 17, 2015

Vsa javnost in Civilno združenje za pravičnost, napredek in nadzor je bilo obveščeno, da je njegov predsednik Rade Stanić v novogoriškem zaporu deležen nečloveškega ravnanja in se boji, da ga hočejo tam umoriti. Ker je hud sladkorni bolnik, mu ne dajejo predpisane diete, ampak mora tako kot ostali zaporniki jesti sladkano hrano.

Da bi si ohranil življenje je bil prisiljen zavračati tako hrano in zdaj gladuje, glede na njegovo zdravstveno stanje, pa je samo še vprašanje, kako dolgo bo zdržal.

Brez najmanjšega dvoma bo za njegovo morebitno smrt odgovorno vodstvo novogoriškega zapora. 

Če se sam kot član Civilnega združenja ne bi udeležil razprave proti predsedniku združenja Radetu Staniću na kranjskem sodišču nikoli ne bi na lastne oči videl in slišal stvari, ki ne samo, da so skregane z ustavo in zakoni, ampak celo z zdravo pametjo.

Poznavalci razmer na slovenskih sodiščih pravijo, da so na vsakem sodišču določeni sodniki in tožilci, ki opravljajo umazano delo po naročilu predpostavljenih, ko je treba nekoga obsoditi. Po navadi taki sodniki nimajo pravosodnega izpita, ali pa je za njih pravosodni izpit delal nekdo drug, predvsem pismeni del.

Okrajno sodišče v Kranju je s svojo sodbo opravilna št. I K 25261/2010 z dne 26.03.2014 obdolženca spoznalo za krivega kaznivega dejanja pomoči storilcu po storitvi kaznivega dejanja po 1. odstavku 282. člena Kazenskega zakonika (v nadaljevanju besedila KZ-1), s katero mu je izreklo kazen 1 mesec in 15 dni zapora. 

Kaznivo dejanje naj bi obdolženec storil s tem, ker naj bi, skrival obsojenega Petra Benedičiča in storil kaj drugega, da se ne bi izvršila kazen,
»s tem, da naj bi v času od 01.07.2009 do 14.08.2009 na območju Gorenjske, Petru Benedičiču, ki naj bi bil pravnomočno obsojen na kazen 1 leto in 1 mesec zapora in   naj bi bil pozvan na prestajanje kazni, nudil zatočišče na neznanih lokacijah in ga tako skrival, da delavci policije niso mogli izvršiti prisilne odredbe zaradi izvršitve kazni zapora.«

Rade Staniću je bilo s strani tožilstva celo očitano, da je z avtom vozil Benedičiča od enega do drugega skrivališča, vendar tožilstvo ni navedlo niti kraja niti časa v katerem naj bi Rade Stanić izvajal to kaznivo dejanje.

Rade Stanić je v zagovoru dokazal, da v omenjenem času sploh ni imel avtomobila, da nima vozniškega izpita, med tem časom, ko naj bi Rade Stanić skrival obsojenega Benedičiča pa je Rade Stanić sodišču podal dokument iz katerega je bilo jasno razvidno, da je bil na začetku leta 2009 Peter Benedičič hospitaliziran v psihiatrični bolnici Begunje na Gorenjskem.

Torej bi ga policija tam v tem času kadarkoli lahko prijela.

Sam sem bil popolnoma prepričan, da bo sodišče zavrglo tožbo in oprostilo nedokazano krivdo Radeta Staniča. Sodišče pa je tožbo potrdilo in Rade Staniću naložilo zaporno kazen mesec in pol.

Rade Stanić se je pritožil na višje sodišče, ki pa je to nezakonito sodbo samo potrdilo. Pritožil se je tudi na vrhovno sodišče, ki pa o tem izgleda še ni odločalo.

Rade Stanić je v Sloveniji nedvomno največji borec za človekove pravice. Z njegovim nesebičnim in prostovoljnim pomaganjem je rešil družine, ki so jih občine zaradi nezmožnosti plačila položnic metali iz občinskih stanovanj, uspel je, da so družini, kateri je bil od socialnega zavoda odvzet otrok, tega otroka vrnili družini, socialna delavka, ki je uredila odvzem otroka pa je izgubila službo.

Zadnji Stanićev trud preden so ga odvedli na prestajanje zaporne kazni pa je bila pomoč Maticu Fortiču, kateremu je radovljiško sodišče hotelo odvzeti opravilno sposobnost samo zato, ker je podedoval veliko premoženje.

Slovenskemu ljudstvu se skozi sodišča dogajajo velike krivice. Kot da bi bili nekateri sodniki plačanci koruptivnih politikov in nepremičninskih mafijašev.

Le kdo bo počistil ta avgijev hlev?

Se še kdo čudi, da je naš mednarodni EU sodnik dr. Boštjan M. Zupančič izjavil:

"Slovensko pravosodje je karikatura" (Reporter, 18.3.2012)

Seveda so glede te pravosodne karikature predsednik vlade Miro Cerar, minister za pravosodje Goran Klemenčič in varuhinja človekovih pravic  Vlasta Nussdorfer kot po navadi lepo tiho.   Če so tudi oni karikartura samim sebi pa naj vsak ugotovi kar sam. 

Stoyan Svet