Projekt Vključen svet

Za aktivno vključevanje invalidov na trg delovne sile. Raznolikost - različnost, drugačnost, enkratnost, invalidnost

Aktualno

Razbijamo mite!

Mit: Celoten strošek zaposlitve invalida pade na zaposlovalca.Dejstvo: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije nudi možnost financiranja ali sofinanciranja zaposlitve invalidov. Omogočajo številne oblike pomoči, kot so oprostitev plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov, subvencije plače invalidov, pomoč pri plačilu stroškov podpornih storitev, pomoč pri plačilu primerne prilagoditve delovnega mesta ter prilagoditev vozila oziroma nakup novega prilagojenega vozila za zaposlenega ali samozaposlenega invalida. V kolikor podjetje kvoto zaposlovanja invalidov presega, pa je opravičeno celo do finančne nagrade.

Ali ste vedeli?

Nasvet tedna: delajte na samozavesti

Zakaj je projekt pomemben?

Anja Smogavec: ženska številnih talentov

Katera evropska mesta ustvarjajo dostopno okolje tudi za osebe s telesnimi oviranostmi?

Access City Award je posebna nagrada, ki jo je ustanovila Evropska komisija. Namenjena je nagrajevanju mest, ki dajejo prednost dostopnosti za osebe s telesnimi oviranostmi in so na tem področju pokazala izjemne dosežke. Mesta, ki so dosegle visoko raven dostopnosti, omogočajo osebam s telesnimi oviranostmi:

enostaven dostop do informacij,

uporabo javnega prevoza, kot so avtobusi, tramvaji in podzemne železnice,

uživanje v javnih parkih in igriščih,

neoviran dostop do različnih zgradb, vključno s knjižnicami, športnimi dvoranami in mestnimi hišami.

V EU je približno 87 milijonov ljudi s kakršnimi koli oblikami invalidnosti, zato je ključno zagotoviti enak dostop in enake možnosti za vse posameznike. Izmed 43 prijavljenih, je v ožji izbor prišlo 6 mest. To so Córdoba, Grenoble, Hamburg, Mérida, Skellefteå in Ljubljana.Ta mesta so se izkazala z mnogimi primeri dobrih praks in postala zgled napredka, ki jasno prikazuje, kako pomembna je prednostna obravnava dostopnosti za izboljšanje življenj

Kaj pravijo številke?

Kvotni sistem – praksa ki dobro deluje?

Kakšne so prednosti zaposlovanja invalidov?

Zakaj je zaposlovanje invalidov dobro za posel?

Kakšno je tveganje za revščino ali socialno izključenost invalidov v EU?

Dogodki
Partnerji