Članek
Nemška študija ugotavlja, da pri zdravih otrocih ni smrti zaradi COVID-19, vendar otroci zdaj umirajo zaradi cepiva
Objavljeno Dec 07, 2021

"Nova študija, objavljena v Nemčiji, je preučevala 'tveganja hospitalizacije, hude bolezni in umrljivosti zaradi COVID-19' pri otrocih.
Njihovi rezultati so pokazali zelo malo tveganja med otroki za resne dogodke ali smrti.

Medtem ko je bila splošna stopnja hospitalizacij, povezanih z okužbo s SARS-CoV-2, 35,9 na 10.000 otrok, je bila stopnja sprejemov v intenzivne enote 1,7 na 10.000, smrtni primeri pa 0,09 na 10.000.

Ko pa so pregledali komorbidnosti (spremljajoče bolezni), niso našli niti enega primera, da bi zdrav otrok v starostni skupini od 5 do 11 let umrl zaradi okužbe s SARS-CoV-2.

Ugotovljeno je bilo, da je pri otrocih brez komorbidnosti bistveno manj verjetno, da bodo zboleli za hudo ali smrtno boleznijo. Najmanjše tveganje so opazili pri otrocih, starih od 5 do 11 let, brez spremljajočih bolezni. V tej skupini je bila stopnja sprejemov v intenzivne enote 0,2 na 10.000 in smrti zaradi odsotnosti primerov ni bilo mogoče izračunati. (Celotna študija.)

Za razliko od ZDA in Izraela, kjer se tej starostni skupini zdaj injicirajo cepiva Pfizer COVID-19, ta starostna skupina v Nemčiji še ni bila odobrena za cepljenje proti COVID-19, čeprav se zdi, da obstajajo načrti, da se to kmalu začne.

Poročali smo že o dveh smrtih otrok v Nemčiji po cepljenju s COVID-19, 12-letnega fantka in 15-letne deklice, o katerih so poročali na strani The COVID World."

 

by Brian Shilhavy
Editor, Health Impact News

A new study published in Germany looked at “risk of Hospitalization, severe disease, and mortality due to COVID-19” in children.

Their results found very little risks among children for serious events or deaths.

While the overall hospitalization rate associated with SARS-CoV-2 infection was 35.9 per 10,000 children, ICU admission rate was 1.7 per 10,000 and case fatality was 0.09 per 10,000.

However, when they looked at comorbidities, they could not find a single case where a healthy child in the 5 to 11 years old age group died from SARS-CoV-2 infection.

Children without comorbidities were found to be significantly less likely to suffer from a severe or fatal disease course. The  lowest risk was observed in children aged 5-11 without comorbidities. In this group, the ICU admission rate was 0.2 per 10,000 and case fatality could not be calculated, due to an absence of cases. (Full study.)

Unlike the U.S. and Israel where this age group is now being injected with Pfizer COVID-19 shots, this age group has not been approved for COVID-19 shots in Germany yet, although there appear to be plans in place to start this soon.

We have already reported on 2 deaths of children in Germany following a COVID-19 shot, a 12-year-old boy and a 15-year-old girl, that were reported at The COVID World site.

Poslušaj, prosim: https://www.youtube.com/watch?v=h21fgwFeip4

Kdaj bo Greg Zupan dobil kazen? On vse to že najmanj deset let zagovarja in ne dovoli nobenega nasprotnega mnenja!